ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Καρτέλα έργου - κωδ. 464774
Τίτλος έργου: Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Σπάρτης
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
Θεματικές Προτεραιότητες: Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Π/Υ δημόσιας δαπάνης 47.128 €
Πληρωμές 47.128 €
Υποέργα 1
Ολοκλήρωση 100 %
Έναρξη 30/06/2014
Λήξη 24/12/2015
Command item
     |       
Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμόςΈναρξηΛήξη
151ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ πατρ. ΞΑΝΘΟΣ47.128 €30/06/201428/02/2015
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 26-02-2016
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα - γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.
 
   

Φορέας Πρότασης: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Φορέας Διαχείρισης: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Ανάδοχος: ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ανάδοχος: ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ πατρ. ΞΑΝΘΟΣ

 
Φωτογραφίες
 
 
1
Αρχεία 1 - 0 / 0
ανά
select