ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Καρτέλα έργου - κωδ. 448175
Τίτλος έργου: Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Οινουσσών για την επιτάχυνση ωρίμανσης & υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από το ΕΣΠΑ
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής
Θεματικές Προτεραιότητες: Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Π/Υ δημόσιας δαπάνης 31.186 €
Πληρωμές 31.186 €
Υποέργα 1
Ολοκλήρωση 100 %
Έναρξη 18/06/2014
Λήξη 27/10/2015
Command item
     |       
Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμόςΈναρξηΛήξη
151ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ πατρ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ,ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ πατρ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ31.186 €18/06/201427/10/2015
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 27-10-2016
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα - γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.
 
   

Φορέας Πρότασης: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

Φορέας Διαχείρισης: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Ανάδοχος: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ πατρ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Ανάδοχος: ΘΕΟΦΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ανάδοχος: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ανάδοχος: ΠΗΧΑ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ανάδοχος: ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ πατρ. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Ανάδοχος: ΤΡΟΥΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ