ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Καρτέλα έργου - κωδ. 340184
Τίτλος έργου: Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου
Δικαιούχος: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΘΠΖ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
Θεματικές Προτεραιότητες: Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)
Π/Υ δημόσιας δαπάνης 5.870.124 €
Πληρωμές 5.870.124 €
Υποέργα 23
Ολοκλήρωση 100 %
Έναρξη 16/07/2009
Λήξη 04/10/2016
Command item
     |       
Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμόςΈναρξηΛήξη
151Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της ΒιοποικιλότηταςΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ5.214.432 €01/09/200904/10/2016
42Παρακολούθηση της ωοτοκίας της Caretta caretta στον κόλπο Λαγανά 2012-2013ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ73.000 €16/06/201405/09/2015
43Παρακολούθηση του πληθυσμού της μεσογειακής φώκιας, θαλάσσιων θηλαστικών και ιχθυοπανίδας/μεγαβενθικής πανίδαςΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ178.350 €05/03/201504/12/2015
44Παρακολούθηση παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντοςΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ,ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ,ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ117.342 €10/03/201509/12/2015
35Εκτύπωση ενημερωτικού υλικού του Ε.Θ.Π.Ζ.Κ ΠΛΕΤΣΑΣ Ζ ΚΑΡΔΑΡΗ ΟΕ56.059 €18/05/201502/09/2015
36Προμήθεια Πολυεστερικού Σκάφους 0 €31/12/201504/10/2016
47Αγορά γης με εντός αυτής κτίριο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για Κέντρο Πληροφόρησης του κοινού στο Καλαμάκι Ζακύνθου (προβλέπεται από το Π.Δ. 906/Δ/22.12.1999). 0 €31/12/201504/10/2016
38Καταγραφή Βενθικής Πανίδας στο Ε.Θ.Π.Ζ., Παρακολούθηση χλωρίδας και φυτοκοινωνιών της χερσαίας περιοχής του κόλπου Λαγανά και Καταγραφή της μικροβιακής χλωρίδας του κόλπου ΛαγανάΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ70.941 €01/09/200931/12/2009
39Παρακολούθηση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώναςSCHOFIELD GAIL πατρ. DAVID160.000 €16/07/200930/12/2012
310Προμήθεια εξοπλισμού Εργαστηρίου και Πεδίου για τη Βιολογία της Θαλάσσιας Χελώνας και των Βιοτόπων της 0 €31/12/201504/10/2016
411Κατάρτιση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης και του Σχεδίου Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. 0 €31/12/201504/10/2016
412Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 51.500 €01/03/201231/12/2015
313Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 21.070 €01/08/201131/12/2015
414Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 25.000 €01/05/201231/12/2015
315Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 29.000 €01/12/201131/12/2015
316Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 100.000 €01/12/201131/12/2015
517Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 140.000 €01/08/201131/12/2015
518Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 140.000 €01/08/201131/12/2015
419Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 72.352 €01/09/200931/12/2015
420Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 206.722 €16/07/200931/12/2015
321Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 146.438 €01/08/201231/12/2015
322Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 30.750 €01/08/201231/12/2015
123Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και του Φορέα Διαχείρισής της. 82.699 €06/11/200831/12/2015
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 29-12-2016
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα - γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.
 
   

Φορέας Πρότασης: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΘΠΖ

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Φορέας Λειτουργίας: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-ΕΘΠΖ

Φορέας Διαχείρισης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ)

Ανάδοχος: SCHOFIELD GAIL πατρ. DAVID

Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Α Π Θ

Ανάδοχος: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ανάδοχος: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ανάδοχος: Κ ΠΛΕΤΣΑΣ Ζ ΚΑΡΔΑΡΗ ΟΕ

Ανάδοχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ανάδοχος: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ