ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Καρτέλα έργου - κωδ. 299882
Τίτλος έργου: Κατασκευή εργασιών Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας
Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη
Mέρος μεγάλου έργου: Ολοκλήρωση έργων επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας
Θεματικές Προτεραιότητες: Προώθηση της βιοποικιλότητας και της προστασίας της φύσης (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών του Natura 2000)
Π/Υ δημόσιας δαπάνης 21.578.132 €
Πληρωμές 21.578.132 €
Υποέργα 5
Ολοκλήρωση 100 %
Έναρξη 19/07/2010
Λήξη 31/01/2017
Command item
     |       
Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμόςΈναρξηΛήξη
21Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Εργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας ,Α’ Φάση – ΕργολαβίαΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ12.335.370 €19/07/201031/03/2016
52Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Εργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας ,Α’ Φάση – Απαλλοτριώσεις’ 4.365.897 €19/07/201011/11/2016
83Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Εργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Α΄Φάση – Εργα Μεταφοράς Ο.Κ.ΩΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ94.905 €19/07/201031/03/2016
134Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Εργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας, Α΄Φάση – ΑρχαιολογίαΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1.534.281 €01/06/201230/06/2015
25Κατασκευή των Υπολειπόμενων Εργασιών Εργου Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας ,Β’ Φάση – ΕργολαβίαΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.247.685 €25/07/201625/01/2017
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 15-03-2017
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα - γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.
 
   

Φορέας Πρότασης: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Φορέας Λειτουργίας: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Φορέας Διαχείρισης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (τ. ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ)

Ανάδοχος: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάδοχος: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος: ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 
Φωτογραφίες
 
 
1
Αρχεία 1 - 0 / 0
ανά
select