ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Καρτέλα έργου - κωδ. 295495
Τίτλος έργου: Περιβαλλοντική αναβάθμιση και προσβασιμότητα του αστικού χώρου του Δήμου Καρδίτσας
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Θεματικές Προτεραιότητες: Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Π/Υ δημόσιας δαπάνης 967.611 €
Πληρωμές 967.611 €
Υποέργα 1
Ολοκλήρωση 100 %
Έναρξη 20/04/2011
Λήξη 06/03/2015
Command item
     |       
Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμόςΈναρξηΛήξη
21ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ967.611 €20/04/201103/12/2012
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 19-02-2015
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα - γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.
 
   

Φορέας Πρότασης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Φορέας Διαχείρισης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ανάδοχος: ΑΤΡΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ