ΠαράμετροςΥποχρεωτικήΠεριγραφή
outputFormatFalseΤο αν η εντολή θα επιστρέψει json, csv ή html
pageModeFalseΠροσδιορίζει αν θα επιστρέψει Έργα (1), Ενισχύσεις (3), Χρηματοδοτικά (4) ή Έργα & Ενισχύσεις(5). Από default επιστρέφονται Έργα & Ενισχύσεις.
pagesizeFalseΠόσα αποτελέσματα θα επιστραφούν. Τιμές άνω των 1000 δεν ενδείκνυνται
pagenumFalseΠοια σελίδα των αποτελεσμάτων να επιστραφεί. Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το pagesize.
sortdatafieldFalseΕάν προσδιοριστεί, ταξινομεί τα αποτελέσματα σύμφωνα με αυτή τη στήλη.
sortorderFalseΑν τα αποτελέσματα θα είναι φθίνοντα (desc) ή αύξοντα (asc)
langFalseΤην γλώσσα των αποτελεσμάτων (όπου υπάρχει αντίστοιχο περιεχόμενο και στα αγγλικά)
ergaTypeFalseΤον τύπο των έργων που αναζητούμε (Υπό αξιολόγηση (1), εγκεκριμένα (2) , συμβασιοποιημένα (3), ολοκληρωμένα (4) )
searchValueFalseΚείμενο προς αναζήτηση
searchFieldFalseΠού θα αναζητηθεί το κείμενο. Ακέραιος αριθμός ξεκινώντας από το 0 σε αντιστοιχία με τα: τίτλος, περιγραφή, φορείς (πλην αναδόχων), κωδικός ΟΠΣ, ανάδοχος, διαχειριστικός φορέας, δικαιούχος φορέας, φορέας λειτουργίας, φορέας πρότασης, φορέα χρηματοδότησης. Για την αναζήτηση σε φορείς και ανάδοχο, το κείμενο αναζητάται είτε στον τίτλο είτε στον κωδικό. Για τους αναδόχους, ως κωδικός θεωρείται το ΑΦΜ. Η αναζήτηση σε κωδικό επιστρέφει μόνο όσα έχουν ακριβώς ίδιο κωδικό (σε τίτλο αρκεί μόνο τμήμα της λέξης). Τεκμηρίωση τιμών εδώ
perioxesModeFalseΤο αν οι τυχόν υποβαλλόμενοι κωδικοί περιοχών αφορούν περιφέρειες (0), νομούς (1) ή δήμους (2)
selectedPerioxesFalseΟι υποβαλλόμενοι κωδικοί περιοχών
dateFromFalseΈναρξη ημερομηνίας υποβολής δικαιούχου
dateToFalseΛήξη ημερομηνίας υποβολής δικαιούχου
anaptFalseΚωδικοί αναπτυξιακών ενοτήτων
epixFalseΚωδικοί επιχειρησιακών προγραμμάτων
proskliseisFalseΚωδικοί προσκλήσεων/φορέα
enisxFalseΚατηγορία ενίσχυσης.
companyFalseΜέγεθος επιχείρησης
xrimatFalseΚωδικός χρηματοδοτικού προγράμματος
includePollaplhsFalseΑν είναι False επιστρέφει μόνο τα αμιγώς Χωροθετημένα
includeApentagmenaFalseΑν είναι True, επιστρέφονται μόνο έργα που έχουν απενταχθεί
columnsFalseΟι στήλες που θα επιστραφούν. Αν είναι κενό, επιστρέφονται όλες. Δίνονται σε ζεύγη τιμών, σε μορφή ΟΝΟΜΑ_ΣΤΗΛΗΣ:ΟΝΟΜΑ_ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ. Παράδειγμα: &columns[]=title:Τίτλος
prettyPrintFalseΑν τεθεί σε False, τότε το JSON επιστρέφει χωρίς μορφοποίηση
pageTitleFalseΑν χρησιμοποιηθεί μαζί με outputFormat=html, βάζει τίτλο στα αποτελέσματα. Πχ. pageTitle=Έργα Υπηρεσίας ΟΠΣ
replaceEnumFalseΑν τεθεί σε True, τότε στα αποτελέσματα γίνεται αντικατάσταση των κωδικών (πχ περιφέρειας, ή boolean πεδίων) με τα αντίστοιχα λεκτικά, ανάλογα με τη γλώσσα που έχει επιλεγεί