ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Καρτέλα έργου - κωδ. 464776
Τίτλος έργου: Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αντιπάρου
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου
Θεματικές Προτεραιότητες: Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Π/Υ δημόσιας δαπάνης 14.391 €
Πληρωμές 14.391 €
Υποέργα 1
Ολοκλήρωση 100 %
Έναρξη 12/11/2014
Λήξη 11/12/2015
     |       
Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμόςΈναρξηΛήξη
151ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΓ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ14.391 €12/11/201431/10/2015
*Το έργο ταυτίζεται με το υποέργο
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 17-03-2016
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Περιγραφή λειτουργίας:
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα - γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.
 
     

Φορέας Πρότασης: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Λειτουργίας: ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Φορέας Διαχείρισης: ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Ανάδοχος: Γ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

 
Φωτογραφίες
 
 
1
Αρχεία 1 - 0 / 0
ανά
select