Η καρτέλα έργου πρέπει να καλείται με κωδικό MIS
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΑΚΥΡΩΘΕΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΟΜΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
Καρτέλα έργου - κωδ.
Τίτλος έργου: To be replaced
Δικαιούχος: To be replaced
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
Θεματικές Προτεραιότητες:
Π/Υ δημόσιας δαπάνης ...
Πληρωμές ...
Υποέργα ...
Ολοκλήρωση ...
Έναρξη ...
Λήξη ...
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία:
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Περιγραφή λειτουργίας:
 
     
 
Έγγραφα
 
 
 
     
 
Φωτογραφίες
 
 
 
     
 
Έγγραφα
 
 
Περισσότερα έγγραφα:
Επιτρεπόμενες επεκτάσεις: .doc, .xls, .pdf, .docx, .xlsx, .txt, .csv, .rar, .zip (εάν το αρχείο είναι διαφορετικού τύπου, συμπιέστε το και ανεβάστε το σαν .zip / .rar)
 
     
 
Φωτογραφίες
 
 
Περισσότερες φωτογραφίες:
Επιτρεπόμενες επεκτάσεις: .jpg,.jpeg,.png,.gif,.tiff, .avi, .mpg, .mpeg, .mov, .flv