ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 'ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ' (Π10/547/Ε)295480ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ867.888867.888867.888Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 'Ν. & Χ. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ' (Π10/4/544/Ε)295493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΙ Χ ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ - ΞΕΝOΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ784.131784.131784.131Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε. (Π10/5/125/Ε)292356ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΑΤΕΞ ΑΕ730.871730.871730.871Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ι. ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ."Α-Ω DEVELOPMENTS" (Π10/4/609/Ε)295462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ700.000700.000700.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ Ξ.Τ.Ε.Α.Ε. ΜΕ δ.τ. ΛΑΒΡΥΣ ΑΕ"" (Π10/5/099/Ε)292379ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΑΕ696.150696.150696.150Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Α.Ε. (Π10/5/077/Ε)292285ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ669.700669.700669.700Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Π10/4/551/Ε)295483ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΡΑΚΑΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ593.631593.631593.631Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 'ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.ΤΖΙΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.ΚΩΣΤΑΜΑΡΕ HOTEL ASTIR BEACH' (Π10/4/545/Ε)295482ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΤΖΙΕΡΑΚΗΣ ΑΕ KOSTA MARE582.993582.993582.993Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΗΡΟΣ Α.Ε.(Π10/4/121/Ε)295464ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΡΗΡΟΣ Α.Ε.543.900543.900543.900Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 'ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.' (Π10/584/Ε)295484ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ-ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΕ537.432537.432537.432Κρήτης