ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΕΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΕ (Π12/4/00067/Ε)417329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΠΕ931.898931.898931.898Βορείου Αιγαίου
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ Α.Ε465398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ900.099900.099900.099Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. (Π12/5/00049/Ε)417166ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΑΣΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ849.821849.821849.821Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε.292317ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ756.867756.867756.867Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΞΤΕ292371ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ730.167730.167730.167Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (Π12/5/00083/Ε)295413ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ694.918694.918694.918Βορείου Αιγαίου
ΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (Π12/5/00086/Ε)417336ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΜΟΣ ΚΑΙ ΝΙΡΒΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ679.539679.539679.539Βορείου Αιγαίου
ΚΟΡΑΛΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ465394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΡΑΛΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ658.553658.553658.553Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Θ. ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΤΗΣ - Α. ΦΑΛΙΕΡΟΥ Ο.Ε. (Π12/5/00024Ε)295426ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘ ΓΕΩΡΓΙΑΦΕΝΤΗΣ Α ΦΑΛΙΕΡΟΥ ΟΕ634.220634.220634.220Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ292344ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ594.150594.150594.150Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HOTEL HARRIS - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε292375ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHOTEL HARRIS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α Ε573.730573.730573.730Βορείου Αιγαίου
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΤΗΣ Α.Ε.465397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ-ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΤΗΣ ΑΕ545.525545.525545.526Βορείου Αιγαίου
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ Α.Ε. (Π12/5/00055/Ε) 417333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΑΕ532.985532.985532.985Βορείου Αιγαίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ - ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ Ο.Ε.465399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ ΟΕ519.233519.233519.233Βορείου Αιγαίου
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΙΙ Α.Ε. (Π12/5/00111/Ε) 417331ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ Κ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΙΙ ΑΕ510.057510.057510.057Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ292376ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΓ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΕΠΕ508.811508.811508.811Βορείου Αιγαίου
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ465396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ446.515446.515446.515Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΔΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Π12/5/00038Ε)295432ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΔΟΥΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ320.431320.431320.431Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ο.Ε292366ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΟΕ318.275318.275318.275Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ292293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ316.246316.246316.246Βορείου Αιγαίου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ Ο.Ε. (Π12/5/00017/Ε)417334ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΟΕ289.098289.098289.098Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.292368ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ287.202287.202287.202Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ.ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΞΤΕ292325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΞΤΕ276.314276.314276.314Βορείου Αιγαίου
ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ Γ.-ΠΛΩΜΑΡΙΤΕΛΛΗ Α. ΟΕ 465395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΓΛΕΖΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ270.959270.959270.959Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΓΩ ΑΕ292358ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ215.672215.672215.672Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝ. ΕΦ. ΑΝ. Α.Ε.292341ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝ.ΕΦ.ΑΝ.210.266210.266210.266Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Π. ΜΗΤΡΕΛΟΥ ΑΕ292359ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Π ΜΗΤΡΕΛΛΟΥ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ202.066202.066202.066Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Π12/5/00122/Ε)417328ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ193.662193.662193.662Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ζ. ΑΘΗΝΑΙΟΣ - Δ. ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΟΕ292312ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΠΑΓΚΑΛΟΥ Α ΚΕΛΟΓΡΗΓΟΡΗ ΟΕ165.953165.953165.953Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.292322ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ159.403159.403159.403Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ (Π12/5/00011Ε)295448ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΥΛΙΔΗ ΜΥΡΣΙΝΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ140.684140.684140.684Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ292320ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΙΑΣΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ66.88466.88466.884Βορείου Αιγαίου