ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π01/5/00032/Ε)295563ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ598.500598.500598.500Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π01/5/00015/Ε)292345ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ587.580587.580587.580Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΟΜΟΠΟΛΙΣ S.P. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π01/4/00049/Ε)295561ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΜΟΠΟΛΙΣ SP ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ570.967570.967570.967Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε. (Π01/4/00053/Ε)295568ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ496.375496.375496.375Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ANATRON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Π01/5/00022/Ε)292354ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟANATRON ΑΕ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ490.380490.380490.380Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε.Π.Ε. (Π01/5/00039/Ε)292351ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ466.200466.200466.200Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π01/4/00012/Ε)295559ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΓΕΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ423.561423.561423.561Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΛΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π01/4/00045/Ε)295560ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ-Χ ΣΕΛΛΗ SEMPRCVIVA ΑΕ407.358407.358407.358Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε. ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ - Θ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΡΙΑΣ Ε.Ε. (Π01/5/00024/Ε)295555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ ΕΕ348.153348.153348.153Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ. & Ζ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Α.Ε. (Π01/4/00047/Ε)295564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠ ΤΟΥΡ ΞΕΝΟΔ ΕΤ Γ-Ζ312.392312.392312.392Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Π01/4/00056/Ε)295562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΔΗ ΑΦΟΙ ΑΕ281.750281.750281.750Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. & Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π01/5/00011/Ε)292328ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ Δ. ΚΑΙ Σ. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ215.263215.263215.263Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ & ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π01/4/00061/Ε)295567ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ145.950145.950145.950Αττικής