ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. (Π06/5/00031/Ε)295475ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ923.632923.632923.632Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "COSMOS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Π06/5/00180/Ε)372449ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCOSMOS CLUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ867.565867.565867.565Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε (Π06/5/00007/Ε)372443ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΙΡΑΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΒΕΕ864.000864.000864.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Π06/5/00021/Ε)372444ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ ΕΕ805.684805.684805.684Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SLIDER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (Π06/5/00122/Ε)372438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSLIDER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ774.037774.037774.037Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΘΑΝ. ΚΩΝ. ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ - ΣΙΑ Ε.Ε.(Π06/5/00019/Ε)372460ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝ ΚΩΝ ΑΛΑΦΡΟΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ754.650754.650754.650Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ P - G AUTOMATION ABEE ΠΟ6/5/00004398031ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟP AND G AUTOMATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ Κ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Κ ΕΜΠΟΡΙΑΣ750.000750.000750.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AVANTIS SUITES HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Π06/5/00082/Ε)295476ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟAVANTIS SUITES HOTEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ745.497745.497745.497Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΣΙΑ Ε.Ε. (Π06/5/00079/Ε)372441ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝ ΤΣΙΛΙΚΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ744.419744.419744.419Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Π06/5/00118/Ε)372480ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSPEK ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤ744.271744.271744.271Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ Α. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ-Κ. ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΕ(Π06/5/00145/Ε)372458ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Κ ΒΛΑΧΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΕ710.117710.117710.117Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΒΕΕ(Π06/5/00104/Ε)372459ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ708.750708.750708.750Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΟΣ - ΖΗΣΗΣ ΚΕΚΗΣ Ο.Ε.- (Π06/5/00032/Ε)372431ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΖΗΣΗΣ ΚΕΚΗΣ ΟΕ703.455703.455703.455Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ Δ. ΚΟΡΟΒΕΣΗ Ο.Ε. (Π06/5/00049/Ε)372434ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Δ ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΟΕ697.650697.650697.650Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ (ΚΑΒΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ Μ.ΕΠΕ)398019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΒΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ695.370695.370695.370Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.Ε.(Π06/5/00068/Ε)372457ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΕ624.918624.918624.919Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ METALLO ROLL ΑΒΕΕ398036ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMETALLO ROLL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ611.007611.007611.008Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ – ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π06/5/00050/Ε)372437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ607.518607.518607.518Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ" (Π06/5/00111/Ε)372453ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝ ΕΝΠΟΡ-ΒΙΟΜ ΕΤ ΕΤΙΚΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΚΜΕΤΑΛΛ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ606.294606.294606.294Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" (Π06/4/00162/Ε)372450ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛ ΠΡΟΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ599.763599.763599.763Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΡ.Κ.Ε. Α.Ε.Β.Ε (Π06/5/00096/Ε)372446ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΡΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΩΝ548.352548.352548.352Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Π06/4/00137/Ε)372463ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ539.200539.200539.200Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ DIMOPOULOS SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π06/4/00168/Ε)295472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟDIMOPOULOS SHOPS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ536.769536.769536.769Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΟΕ397995ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΟΕ531.956531.956531.956Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ. ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ - Ι.Κ. ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ398011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΣ ΟΕ508.109508.109508.109Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ AGROFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΠΤΗΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ (ΠΡΩΪΝ ΑΓΡΟΒΕΤ)398035ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟAGROFER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ498.687498.687498.687Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. (Π06/5/00102/Ε)372467ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΜΥΤΑΡΑΣ-ΣΙΑ ΟΕ494.089494.089494.089Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΣΙΔΕΡ. Α.Σ. ΜΟΝ. ΕΠΕ» (Π06/5/00080/Ε)372473ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ460.119460.119460.119Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΑΦΟΙ Ι.ΤΟΓΙΑ ΟΕ" (Π06/5/00142/Ε)372452ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Ι ΤΟΓΙΑ ΟΕ445.298445.298445.298Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ398046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΝΤΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ444.899444.899444.899Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ398050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ443.772443.772443.772Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΞΤΡΑΚΟ Α.Ε. ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ398041ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΞΤΡΑΚΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ442.150442.150442.150Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ398042ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ435.000435.000435.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΟ-ΠΑΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ (Π06/5/00103/Ε)372484ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΟ ΠΑΚ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΕ425.012425.012425.012Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΛΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ Ο.Ε.398030ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΑΣΛΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΣΛΑΝΗΣ ΟΕ424.762424.762424.762Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ Α.Ε." (Π06/5/00250/Ε)372454ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ420.000420.000420.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ - ΣΙΑ ΟΕ398028ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ391.079391.079391.079Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ε.398023ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΦΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ389.747389.747389.747Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Π06/5/00151/Ε) με δ.τ. «Δ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» (Π06/5/00151/Ε)372447ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Α Ε386.946386.946386.946Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΡΣΑΒΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΒΑΡΣΑΒΑΣ ΕΠΕ" (ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.)398003ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΡΣΑΒΑΣ ΕΠΕ362.768362.768362.768Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗ Θ. - Δ. Ε.Π.Ε. (Π06/5/00245/Ε)372440ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΡΙΤΣΑΝΙΩΤΗ Θ ΚΑΙ Δ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ359.253359.253359.253Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σ. ΖΗΛΕΛΗΣ - Α. ΖΗΝΕΛΗ ΟΕ398016ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΖΗΝΕΛΗΣ ΚΑΙ Α ΖΗΝΕΛΗ ΟΕ351.000351.000351.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SOL ΕΠΕ398047ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ350.000350.000350.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε (Π06/5/00088/Ε)372442ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛ ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ346.297346.297346.297Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΝΕΛΗΣ - ΣΙΑ ΕΒΕΕ398032ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΝΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΒΕΕ345.003345.003345.003Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε." (Π06/5/00295/Ε)372451ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ325.756325.756325.756Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΒΑΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ398052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΒΑΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΝΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ325.000325.000325.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ LEONICE ΑΒΕΕ398045ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟLEONICE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ312.771312.771312.771Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ398044ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΜΕΚ ΑΒΕΕ312.723312.723312.723Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΛ ΓΚΑΖ ΑΕ (Π06/5/00006/Ε)372462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛ ΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ310.354310.354310.354Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΑΕΒΕΞ» (Π06/5/00123/Ε)372474ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ304.910304.910304.910Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΕ - (Π06/5/00112/E)372430ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΕ295.379295.379295.379Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΒΡΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ (Π06/5/00225/Ε)372481ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΒΡΑΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ294.000294.000294.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΥ - ΣΙΑ Ο.Ε.398018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ291.730291.730291.730Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ398053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ287.051287.051287.051Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ι. ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΙΑ ΟΕ (Π06/5/00041/Ε)372470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ281.166281.166281.166Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Π06/5/00008/Ε)372461ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ279.923279.923279.923Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΑΚΟΥ Ο.Ε.» (Π06/5/00128/Ε)372475ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΕ273.391273.391273.391Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ398048ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ251.168251.168251.168Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ398054ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ250.000250.000250.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ (ANFARM HELLAS) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» (Π06/5/00072/Ε)372471ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ A.E.232.956232.956232.956Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MARIS POLYMERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ (Π06/5/00052/Ε)372436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMARIS POLYMERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ227.882227.882227.882Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΗ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Π06/5/00232/Ε)372464ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΗ ΚΟΥΣΤΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ224.834224.834224.834Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ε.Β.Ε.398039ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦ.ΕΙΔΩΝ223.859223.859223.859Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΟΪΛ ΑΕΒΕ398049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΤΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ220.401220.401220.401Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)397996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΔΗΜΟΣΘΕΝ211.950211.950211.950Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΤΕΛΒΑΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ398034ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΤΕΛΒΑΙΣ EDELWEISS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ211.904211.904211.904Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚ. ΣΑΡΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (Π06/5/00113/Ε)372469ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚ ΣΑΡΜΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ209.384209.384209.344Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΙΑ ΕΕ" (Π06/5/00087/Ε)372448ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ202.191202.191202.191Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ398040ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΦΟΡΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΑΒΕΕ198.678198.678198.678Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MONDO PORTA - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π06/5/00064/Ε)372465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMONDO PORTA - ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ198.450198.450198.450Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΠΙΣΤΙΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Π06/5/00218/Ε)372435ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΣΤΙΧΑ ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ186.116186.116186.116Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Π06/5/00033/Ε)372476ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ A.E. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ174.975174.975174.975Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Φ. ΒΕΡΓΟΣ - ΣΙΑ ΟΕ398033ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦ ΒΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ169.509169.509169.509Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ALVIO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε (Π06/5/00267/Ε)372468ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALVIO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ120.707120.707120.707Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΝΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ397998ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ119.216119.216119.216Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΥΦΑΝΤΗ Ο.Ε. (Π06/5/00062/Ε)372433ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Δ ΥΦΑΝΤΗ ΟΕ117.780117.780117.780Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε (Π06/5/00243/Ε)372445ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ113.947113.947113.947Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΝΔΡΑ ΑΞΤΕ398017ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΝΔΡΑ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ106.319106.319106.319Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ» (Π06/5/00083/Ε)372456ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ103.442103.442103.442Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε» (Π06/5/00293/Ε)372455ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΙΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ102.885102.885102.885Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ZEUS VILLAGE)398020ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ πατρ. ΚΟΣΜΑΣ83.07383.07383.073Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΠΑΡ. ΒΟΥΛΓΑΡΗ - ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «Η ΗΒΗ» (Π06/5/00263/Ε)372472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ79.53279.53279.532Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΚΗΣ - ΣΙΑ ΟΕ398037ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ76.13376.13376.133Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΤΣΙΑΓΚΟΥΔΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. (Π06/5/00046/Ε)372466ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ.ΤΣΙΑΓΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.68.08168.08168.081Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΗΒΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕ398038ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΗΒΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΕ61.05061.05061.050Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Π06/5/00070/Ε)372432ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ50.77350.77350.773Στερεάς Ελλάδας