ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΣ Α.Ε. (Π11/5/00057/Ε)295505ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ811.601811.601811.601Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΠΗΤΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ Α.Ε (Π11/5/00047/Ε)292365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ -ΑΚΡΟΤΗΡΙ ΜΠΙΤΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ Α.Ε.777.000777.000777.000Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡ.ΞΕΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π11/5/00039/Ε)292373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΞΕΝΟΣ ΑΤΕΕ744.729744.729744.729Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ Ε.Ε. (Π11/5/00005/Ε)295507ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΤΑΝΟΣ ΕΕ661.612661.612661.612Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ Α.Ε (Π11/5/00001/Ε)292369ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙ Α.Ε.658.571658.571658.571Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ Α.Ξ.Τ.Ε (Π11/5/00053/Ε)292360ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔ @ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΤΑΙΡΕΙΑ541.653541.653541.653Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ Γ. ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΥ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. (Π11/5/00028/Ε)292801ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΞΤΕΕ514.500514.500514.500Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΜΒΩΤΙΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Α.Ε (Π 11/5/00014/Ε)292314ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΜΒΩΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ503.638503.638503.638Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π11/5/00004/Ε)292377ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ469.499469.499469.499Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π11/4/00075/Ε)295516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ463.842463.842463.842Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DANNY'S HOTEL Δ. ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ - Σ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π11/5/00052/Ε)295383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟDANNY S HOTEL ΜΟΥΖΑΚΗΣ Σ-ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ Δ ΑΞΤΕ452.795452.795452.795Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε (Π11/5/00018/Ε)292339ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΟΝ ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ-ΥΙΟΙ ΑΞΤΕΕ445.751445.751445.751Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΗ ΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π11/4/00094/Ε)295468ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΕ334.000334.000334.000Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GIANNOPOULOS BEACH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π11/4/00096/Ε)295457ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟGIANNOPOULOS BEACH ΤΟΥΡΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ323.227323.227323.227Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Α.Ε.295517ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΕ261.280261.280261.280Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε. (Π11/5/00037/Ε)295471ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘ ΓΙΑΤΡΑΣ ΑΞΤΕ199.444199.444199.444Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ Α. - ΡΙΝΗ Α. Ο.Ε. (Π11/4/00099/Ε)295532ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ Α ΡΙΝΗ ΟΕ106.120106.120106.120Ιονίων Νήσων