ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Κ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ - ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Π07/5/00050/Ε)422449ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ1.026.4551.026.4551.026.455Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΡΥΑΔΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (Π07/5/00030/Ε)401593ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.022.1751.022.1751.022.175Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΙΩΝΗ Α.Ε. (Π07/5/00255/Ε)422429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΩΝΗ ΑΕ1.020.6001.020.6001.020.600Ηπείρου
Κ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ Α.Ε (Π07/4/00215/Ε)292483ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟFGAS EU ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.009.7171.009.7171.009.717Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε (Π07/5/00587)372228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΑΧΘΟΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ1.005.7581.005.7581.005.758Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε (Π07/5/00399/Ε)422400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ990.165990.165990.165Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΙΟΙ Ι. ΚΛΟΥΡΑ Ο.Ε. (Π07/5/00071/Ε)292321ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΙΟΙ Ι ΚΛΟΥΡΑ ΟΕ980.294980.294980.294Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Α.Ε. (Π07/5/00010/Ε)292455ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ967.680967.680967.680Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΣΙΑ Ο.Ε (Π07/5/00339/Ε)422446ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΜΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ959.101959.101959.101Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π07/5/00292/Ε)422460ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ929.530929.530929.530Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. (Π07/5/00183/Ε)292522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ928.336928.336928.336Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΔΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00009/Ε)401462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΔΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ921.050921.050921.050Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ (Π07/5/00299/Ε)372307ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ919.826919.826919.826Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΝΑΣΗ Ο.Ε. (Π07/5/00073/Ε)422398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΟΥΜΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΦΟΙ ΝΑΣΗ ΟΕ915.249915.249915.249Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β. Κ. ΤΣΩΛΗΣ Α.Ε.Ξ.Ε.Ε. (Π07/5/00242/Ε)292598ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β.Κ.ΤΣΩΛΗΣ ΑΕΞΕΕ904.051904.051904.051Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΔΡΑΚΟΥ Ο.Ε. (Π07/5/00093/Ε)292326ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Μ ΔΡΑΚΟΥ ΟΕ890.877890.877890.877Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Π07/5/00240/Ε)401577ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ890.330890.330890.330Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑ ΔΡΥΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (Π07/5/00167/Ε)292290ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΩΜΑ ΔΡΥΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ889.295889.295889.295Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΜΠΡΙΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε (Π07/5/00237/Ε)422451ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΙΝΙΟΥ ΕΛΕΝΑ ΟΕ887.627887.627887.627Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΡΕΝΤΖΕΛΟΣ - ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Α.Ε. (Π07/5/00178/Ε)401471ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ ΜΠΑΛΛΑΟΥΡΑΣ ΑΕ868.621868.621868.621Ηπείρου
ΜΙΧΑΗΛ ΑΘ. ΛΑΝΤΖΗΣ (Π07/5/00072/Ε292486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛ ΛΑΝΤΖΗΣ ΑΕ860.177860.177860.177Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ AΦΟΙ ΒΕΙΖΗ ΟΕ (Π07/5/00163/Ε)422466ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΒΕΙΖΗ ΟΕ858.970858.970858.970Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Π.Ε ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) (Π07/5/00052/Ε)372260ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΕ826.837826.837826.837Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00320/Ε)372299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ825.648825.648825.648Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Α.Ε.(ΝΙΚΟΛΑΣ Α.Ε.) (Π07/5/00417/Ε)372271ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΕ814.870814.870814.870Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00155/Ε)292292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ809.821809.821809.821Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00089/Ε)401575ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΜΠΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ807.732807.732807.732Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00005/Ε)292277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ769.411769.411769.411Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ - Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε. (Π07/5/00025/Ε)292275ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ Χ ΓΚΕΛΗΣ ΟΕ769.207769.207769.207Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. (Π07/5/00078/Ε)292294ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ755.504755.504755.504Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. (Π07/5/00180/Ε)292287ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ752.146752.146752.146Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Π. ΓΚΟΓΚΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00008/Ε)401573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ746.541746.541746.541Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΑΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε) (Π07/5/00372/Ε)372240ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ737.797737.797737.797Ηπείρου
ΖΑΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (Π07/5/00188/Ε)292485ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ730.526730.526730.526Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Μ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Π07/5/00031/Ε)372275ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ724.510724.510724.510Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. ΣΚΑΡΑΣ - Ν. ΣΚΑΡΑΣ Ο.Ε. (Π07/5/00016/Ε)292446ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΣΚΑΡΑΣ Ν ΣΚΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ711.048711.048711.048Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00001/Ε)292559ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΑΛΛΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ707.622707.622707.622Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (Π07/5/00007/Ε)401458ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ668.007668.007668.007Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΒΗΧΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00332/Ε)422430ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΒΗΧΑ ΟΕ664.273664.273664.273Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π07/5/00111/Ε)422384ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Κ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ637.282637.282637.282Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Β. ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ - Μ. ΑΓΓΕΛΗΣ Ο.Ε. (Π07/5/00082/Ε)422394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ Μ ΑΓΓΕΛΗΣ ΟΕ629.015629.015629.015Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) (Π07/5/00515/Ε)372295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΙΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πατρ. ΠΑΥΛΟΣ608.085608.085608.085Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε (Π07/5/00092/Ε)372261ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ605.896605.896605.896Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Π07/5/00108/Ε)422428ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΥΜΠΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ601.991601.991601.991Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΥΤΣΙΚΑΣ - ΣΙΑ Ε.Ε (Π07/5/00203/Ε)422457ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΥΤΣΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε591.807591.807591.807Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΤΕΒΕ (Π07/5/00192/Ε)422443ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ559.142559.142559.142Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΗΣ Μ. - ΜΑΤΑΤΣΗΣ Ο.Ε. (Π07/5/00057/Ε)292496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ550.302550.302550.302Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ - ΑΓΑΘΗ ΒΕΝΕΤΗ Ο.Ε. (Π07/5/00001/Ε)292451ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΑΘΗ ΒΕΝΕΤΗ Ο Ε543.905543.905543.905Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΟΣ Ο.Ε. (Π07/5/00011/Ε)401592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΟΣ ΟΕ541.290541.290541.290Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΞΕΝΩΝΑΣ "ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ" Ε.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) (Π07/5/00149/Ε)372276ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞ Γ ΚΟΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ533.332533.332533.332Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ Α.Ε. (Π07/4/00236/Ε)292454ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΔΡΑΚΟΛΙΜΝΗ AE528.012528.012528.012Ηπείρου
ΤΠΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ν. ΓΙΩΤΗΣ - Π. ΚΟΣΜΑΣ Ο.Ε (Π07/5/00208/Ε)292487ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΓΙΩΤΗΣ Π ΚΟΣΜΑΣ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ527.474527.474527.474Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00174/Ε)292295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ527.459527.459527.459Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Χ.Α ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π07/5/00249/Ε)292578ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ Α ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ527.053527.053527.053Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ - ΣΙΑ Ο.Ε- ΡΟΔΟΒΟΛΙ (Π07/5/00476/Ε)422465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΖΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΡΟΔΟΒΟΛΙ523.200523.200523.200Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Μ.ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ - ΣΙΑ ΟΕ (Π07/5/00521/Ε)372298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ515.399515.399515.399Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Κ. και Δ. ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Π07/5/00457/Ε)401482ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΚΑΙ Δ ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ479.556479.556479.556Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΞΕΝΙΟΣ Α.Ε. (Π07/5/00019/Ε)422404ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ470.042470.042470.042Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α.Ε.Β.Ε (Π07/5/00376/Ε)372269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ437.780437.780437.780Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00013/Ε)422444ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ437.119437.119437.119Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΔΑΜ ΤΟΛΙΑΣ -ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΕΡΓΑ Ο.Ε (Π07/5/00352/Ε)422410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΛΙΑΣ Α ΒΕΡΓΑ Σ ΟΕ436.261436.261436.261Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε (Π07/5/00319/Ε)422408ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ414.044414.044414.044Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε. (Π07/4/00178/Ε)292335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ405.344405.344405.344Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΗΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (Π07/4/00211/Ε)292417ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΗΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ399.629399.629399.629Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΒΙ - ΧΡΩΜ Ε.Π.Ε. (Π07/5/00105/Ε)292447ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΒΙ ΧΡΩΜ ΕΠΕ392.812392.812392.812Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ - ΣΙΑ Ο.Ε (Π07/5/00217/Ε)422389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΡ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΟΕ384.960384.960384.960Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε. (Π07/5/00317/Ε)422461ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΕ364.640364.640364.640Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ- SUZANNA BRABANDER Ο.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) (Π07/5/00312/Ε)372286ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΔΡΟΣΟΣ SUZANNA BRABANDER OE357.280357.280357.280Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ (Π07/5/00067/Ε)401594ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ349.200349.200349.200Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΚΑΨΑΛΗ Ο.Ε (Π07/5/00358/Ε)422462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΑΨΑΛΗ ΟΕ345.600345.600345.600Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΑΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΤΣΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Π07/5/00274/Ε)422459ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΚΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΕ345.058345.058345.058Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΠΟΧΩΤΗΣ ΑΝΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π07/5/00279/Ε)372236ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΧΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ343.705343.705343.705Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΥΙΟΣ Ο.Ε (Π07/5/00386/Ε)422441ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ343.217343.217343.217Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΓΙΑΣ - ΣΙΑ Ο.Ε (Π07/5/00113/Ε)372251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΡΓΙΑΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ327.043327.043327.043Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΒΑΡΟΥΧΟΣ Π. και ΥΙΟΣ Ο.Ε. (Π07/5/00520/Ε)401486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΡΟΥΧΟΣ Π ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ322.045322.045322.045Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΙΟΙ Ι. ΘΕΟΔΩΡΗ Ο.Ε. (Π07/5/00127/Ε)292265ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΙΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗ ΟΕ318.602318.602318.602Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε. (Π07/4/00237/Ε)292500ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΝΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΑΕ315.270315.270315.270Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ο.Ε. (Π07/4/00245/Ε)292271ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΕ310.860310.860310.860Ηπείρου
ΣΙΜΑΚΟΜ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ(Π07/4/00200/Ε)292484ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΜΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ309.850309.850309.850Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΠΑΣΙΑ - ΘΕΜΙΣ - ΜΕΡΟΠΗ ΛΕΚΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00041/Ε)292547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΠΑΣΙΑ ΘΕΜΙΣ ΜΕΡΟΠΗ ΛΕΚΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ307.400307.400307.400Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00488/Ε)401580ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ295.680295.680295.680Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΡΜΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00034/Ε)292495ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΑΡΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ294.585294.585294.585Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00170/Ε)292563ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ279.230279.230279.230Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ (Π07/5/00318/Ε)422391ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΑΕ276.457276.457276.457Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σ. ΚΑΖΝΕΣΗΣ - Π. ΝΑΚΑΣ Ο.Ε. (Π07/5/00132/Ε)292408ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΖΝΕΣΗΣ Π ΝΑΚΑΣ ΟΕ274.624274.624274.624Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ Ο.Ε. (Π07/5/00542/Ε)448242ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΟΕ273.180273.180273.180Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΑΝΟΥΣΗ - ΥΙΟΣ Ο.Ε (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) (Π07/5/00281/Ε)372282ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΥΔΙΚΗ ΜΑΝΟΥΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ237.380237.380237.380Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΖΟΣ - ΥΙΟΣ Ο.Ε (Π07/5/00187/Ε)422440ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΟΡΑΣ ΛΑΖΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ234.094234.094234.094Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) (Π07/5/00086/Ε)372258ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ222.717222.717222.717Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/4/00198/Ε)292566ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΝΑΤΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ218.473218.473218.473Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΚΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/4/00196/Ε)292286ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΕΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ214.172214.172214.172Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ο.Ε (Π07/5/00497/Ε)422399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ πατρ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ202.419202.419202.419Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00189/Ε)292416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε.199.093199.093199.093Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ -ΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Ο.Ε (Π07/5/00354/Ε)422395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΡΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ198.425198.425198.425Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00295/Ε)292560ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ197.125197.125197.125Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ - ΣΙΑ Ε.Ε (Π07/5/00267/Ε)448236ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΚΟΤΣΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ195.841195.841195.841Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/4/00208/Ε)292518ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ193.081193.081193.081Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π07/5/00478/Ε)448238ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ189.215189.215189.215Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Σ. ΚΩΣΤΟΥΛΑ Ο.Ε. (Π07/4/00251/Ε)292577ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ187.350187.350187.350Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Δ. ΚΟΥΣΗΣ - ΕΙΡ. ΠΑΠΑΤΣΑΤΣΗ Ο.Ε. (Π07/5/00222/Ε)401472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΚΟΥΣΗΣ ΕΙΡ ΠΑΠΑΤΣΑΤΣΗ ΟΕ176.648176.648176.648Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΣΙΑ Ε.Ε (Π07/5/00420/Ε)422464ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ156.600156.600156.600Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/4/00252/Ε)292257ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΤΣΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ152.193152.193152.193Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΑΦΚΟΣ - ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΣΚΟΥΜΟΥ Ο.Ε (Π07/5/00204/Ε)422438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΙΑΦΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΠΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΟΕ151.200151.200151.200Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00190/Ε)401576ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ144.636144.636144.636Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΔΑ Ο.Ε (Π07/5/00322/Ε)448240ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩ ΟΕ143.078143.078143.078Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΑΚΚΑΣ Χ. - ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00234/Ε)372235ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΚΚΑΣ Χ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ140.676140.676140.676Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ MASTER ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε. (Π07/5/00504/Ε)401581ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMASTER ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ140.432140.432140.432Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΡΟΒΕΛΗΣ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΣΟΥΓΓΑΡΗ (Π07/5/00440/Ε)401481ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΟΡΟΒΕΛΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ139.672139.672139.672Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΒΛΑΧΟΣ Σ. και ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00482/Ε)401483ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΛΑΧΟΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ124.800124.800124.800Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΟΕ (Π07/5/00112/Ε)401469ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΟΕ121.200121.200121.200Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤO ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Κ. ΒΡΑΣΤΑΜΙΝΟΣ και ΣΙΑ Ε.Ε. (Π07/5/00361/Ε)401478ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ Κ ΒΡΑΣΤΑΜΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ120.361120.361120.361Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/4/00232/Ε)292579ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΚΙΑ ΣΙΑ ΟΕ104.067104.067104.067Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Κ. ΣΟΥΚΑΣ και ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Π07/5/00264/Ε)401474ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΣΟΥΚΑΣ Κ ΥΙΟΙ ΟΕ103.684103.684103.684Ηπείρου
ΔΕΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΦΙΛΙΠΟΣ Ο.Ε -ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ (Π07/5/00026/Ε)292488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΡΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΙ ΣΙΔΗΡΟΥ102.312102.312102.312Ηπείρου
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Π07/5/00028/Ε)292493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΛΑΜΠΡΟΣ95.48495.48495.484Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Π07/5/00079/Ε)292410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ94.54694.54694.546Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ. ΧΙΛΙΑΣ (Π07/5/00023/Ε)292415ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ79.62579.62579.625Ηπείρου
ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Π07/5/00106/Ε)292476ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ73.75373.75373.753Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΑΣΚΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Π07/5/00305/Ε)401578ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΣΚΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ πατρ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ71.46671.46671.466Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Π07/5/00036/Ε)292597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ61.25661.25661.256Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. (Π07/5/00059/Ε)401574ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΛΛΙΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ60.21160.21160.211Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΑΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ(Π07/5/00341/Ε)401477ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΤΣΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ πατρ. ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ53.75053.75053.750Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Π07/5/00221/Ε)292562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ53.61653.61653.616Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Π07/5/00257/Ε)292503ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ53.13453.13453.134Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΟΣ ΤΑΓΓΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Π07/5/00003/Ε)401457ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΓΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ49.32449.32449.324Ηπείρου