ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν. ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ - Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Π04/4/00062/Ε)292289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΓΚΟΛΟΓΚΙΝΑΣ Δ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.258.1751.258.1751.258.175Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. (Π04/4/00076/Ε)215587ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΕ1.141.3751.141.3751.141.375Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ» ΜΕ δ.τ. «ΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ Α.Β.Ε.Ε (Π04/5/00076/Ε)370997ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΝΤΜΟΥΑΖΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ906.596906.596906.596Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ' (Π04/5/00054/Ε) 397710ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ890.899890.899890.899Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ Ο.Ε. (Π04/4/00084/Ε)215573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΤΣΑΓΚΟΥΡΗΣ ΟΕ847.500847.500847.500Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΤΣΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π04/5/00003/Ε) 371545ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΥΣΑΥΓΗ ΜΑΤΣΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ843.750843.750843.750Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Β.Ε. (Π04/4/00095/Ε)215569ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΛΑΧΑΒΑΣ ΚΩΝΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΒΕ797.527797.527797.527Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (Π04/4/00071/Ε)292387ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΚΟΣΜΑΣ796.082796.082796.082Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αθανάσιος Μανώλης του Γεωργίου και Υιοί Ο.Ε., με δ.τ. SCANDINAVIA FURS (Π04/5/00128/Ε)370999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ760.121760.121760.121Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΑ Ο.Ε. - HOTEL PANORAMA (Π04/4/00070/Ε)292288ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πατρ. ΣΤΑΥΡΟΣ759.182759.182759.182Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Π04/5/00147/Ε) 371539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΞΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ751.998751.998751.998Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π04/5/00060/Ε)371001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ740.159740.159740.160Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ Μ. - ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ Α.Ο.Ε. (Π04/5/00028/Ε)215574ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΥΠΙΑΔΟΥ Μ ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ Α ΟΕ688.089688.089688.089Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLERGON ΜΟΝ Ε.Π.Ε. (Π04/5/00019/Ε) 371541ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLERGON ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ647.804647.804647.804Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ (Π04/5/00002/Ε) 371536ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ640.000640.000640.000Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε. (Π04/5/00052/Ε) 371546ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ πατρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ588.248588.248588.248Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν. ΤΑΣΗΣ- Κ. ΤΑΣΗ Ο.Ε. (Π04/5/00078/Ε)371002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΤΑΣΗΣ Κ ΤΑΣΗ ΟΕ583.471583.471583.471Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Ε. (Π04/5/00004/Ε)215527ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Ν ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ551.250551.250551.250Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με δ.τ. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ (Π04/5/00069/Ε)371000ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ385.815385.815385.815Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ - ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο. Ε. (Π04/4/00091/Ε)215536ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ ΟΕ316.569316.569316.569Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΖΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Π04/5/00048/Ε) 371542ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ289.546289.546289.546Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π04/4/00075/Ε)215572ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ275.104275.104275.104Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ' (Π04/5/00067/Ε) 397713ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ256.711256.711256.711Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΕ' (Π04/5/00204/Ε) 397719ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ254.073254.073254.073Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Π04/5/00014/Ε) 371544ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ πατρ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ249.670249.670249.670Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ Π-Κ-Ζ ΑΒΕΕ (Π04/5/00090/Ε) 371537ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΠΚΖ ΑΒΕΕ231.991231.991231.991Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΝΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.' (Π04/5/00062/Ε) 397712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΕ196.832196.832196.832Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Π04/5/00005/Ε) 372199ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.186.637186.637186.637Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Π04/5/00017/Ε)215562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ177.135177.135177.135Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ' (Π04/5/00061/Ε) 397711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ πατρ. ΠΑΥΛΟΣ145.251145.251145.251Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΩΤΑΣ Α.Ε. (Π04/5/00105/Ε) 372196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΩΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΥΛΟΥ134.567134.567134.567Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'Β. ΔΕΔΕΣ - Μ. ΓΚΑΛΦΑΣ ΟΒΕ' (Π04/5/00112/Ε) 397721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΔΕΔΕΣ Μ ΓΚΑΛΦΑΣ ΟΒΕ131.850131.850131.850Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ Ο.Ε. (Π04/5/00009/Ε)215557ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΔΙΝΑΚΗ ΟΕ123.763123.763123.763Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.' (Π04/5/00144/Ε) 397716ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ110.505110.505110.505Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ' (Π04/5/00036/Ε) 397707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ87.75087.75087.750Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΔΗΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' (Π04/5/00011/Ε) 397701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΠΑΥΛΟΣ84.32484.32484.324Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΕΒΕΕ' (Π04/5/00101/Ε) 397715ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΕΒΕΕ83.61083.61083.610Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΠΑΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' (Π04/5/00070/Ε)397718ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΤΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ72.73772.73772.737Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΔΑΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' (Π04/5/00047/Ε) 397709ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΑΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ65.75665.75665.756Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ.-ΤΑΤΣΙΔΗΣ Γ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Ε.' (Π04/5/00026/Ε) 397705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ ΤΑΤΣΙΔΗΣ Γ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΕ64.00164.00164.001Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΒΕΪΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ' (Π04/5/00146/Ε) 397717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΕΙΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ πατρ. ΛΑΖΑΡΟΣ58.26458.26458.264Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' (Π04/5/00044/Ε) 397708ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ57.85757.85757.857Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΧΡΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ' (Π04/5/00075/Ε) 397714ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΥΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ49.76149.76149.761Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ' (Π04/5/00020/Ε) 397703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΜΝΑ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ46.53546.53546.535Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 'ΧΡ. ΡΑΣΠΟΤΣΗΣ-Ε. ΤΣΙΑΡΑ Ο.Ε.' (Π04/5/00022/Ε) 397704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡ ΡΑΣΠΟΠΤΣΗΣ Ε ΤΣΙΑΡΑ ΟΕ45.50245.50245.502Δυτικής Μακεδονίας