ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Π03/4/00365/Ε)292385ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙ ΕΜ ΠΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.532.5401.532.5401.532.540Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/5/00156/Ε)372631ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.488.3751.488.3751.488.375Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ζ. ΠΟΥΡΟΣ Δ. - ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00155/Ε)372632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ Ζ ΠΟΥΡΟΣ Δ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Β ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.485.0001.485.0001.485.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Δ.Τ. "ΔΑΝΑΗ Α.Ε." (Π03/5/00165/Ε)372633ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.440.0001.440.0001.440.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/4/00349/Ε)295358ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε1.355.3511.355.3511.355.351Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/4/00345/Ε)292800ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.305.2501.305.2501.305.250Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε. (Π03/5/00160/Ε)292519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.160.0001.160.0001.160.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Π03/4/00361/Ε)292338ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ1.150.0001.150.0001.150.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΝΙΜΕΧ Α.Ε (Π03/5/00307/Ε)372636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΜΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.070.8961.070.8961.070.896Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙOΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/5/00107/Ε)292384ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.033.5001.033.5001.033.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΟΛΗΣ ΕΠΕ ΜΕ Δ.Τ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Π03/5/00344/Ε)372638ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΙΟΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ967.495967.495967.495Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. (Π03/5/00090/Ε)292336ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ939.500939.500939.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ. ΗΛΚΟΣ - Κ. ΡΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00085/Ε)295372ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦ ΗΛΚΟΣ Κ ΡΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ908.700908.700908.700Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΓΙΑΓΚΟΥ ΝΤΑΟΥΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΣΕΜΕΛΗ RΕSΟRΤ" (Π03/5/00223/Ε))372637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΕΜΕΛΗ MOUNTAIN RESORT ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ887.221887.221887.221Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/5/00061/Ε)372639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ856.624856.624856.624Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Σ.ΤΑΛΑΤΖΙΔΗΣ - Α. ΓΑΤΖΙΑ - Γ. ΤΣΟΥΓΓΟΣ Ο.Ε.(Π03/5/00326/Ε)372640ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΤΑΛΑΤΖΙΔΗΣ Α ΓΑΤΣΙΑ Γ ΤΣΟΥΓΓΟΣ ΟΕ851.921851.921851.921Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ Α.Ε." (Π03/5/00157/Ε)372642ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΜΑΡΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε812.700812.700812.700Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Π03/4/00372/Ε)295388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ805.850805.850805.850Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ - ΨΑΛΤΙΔΗ Α.Ε. (Π03/5/00014/Ε)292381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΨΑΛΤΙΔΗ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΑ791.012791.012791.012Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΑΪΚΟΣ Α.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" (Π03/5/00303/Ε)397938ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ776.143776.143776.143Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η. ΙΩΑΚΕΙΜ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ Α.Ε. " ΚΑΙ Δ.Τ."TETTRIS A.E (Π03/5/00112/Ε)372643ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗΣ Η ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ754.966754.966754.966Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΔΟΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (Π03/5/00027/Ε)372644ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΜΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΑΛΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ735.570735.570735.570Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΙΚΤΑΣ Α.Β.Ε. (Π03/5/00332/Ε)372645ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΙΚΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ725.200725.200725.200Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (Π03/5/00113/Ε)292383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ682.000682.000682.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/5/00098/Ε)295385ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ Α.Ε ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ627.555627.555627.555Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. (Π03/5/00050/Ε) 372646ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ624.000624.000624.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Π03/5/00243/Ε)372647ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΛΕΠΙΤΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ590.850590.850590.850Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. (Π03/5/00040/Ε)292337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΤΟΜΙΚ ΧΕΛΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕ583.508583.508583.508Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΟΛΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΒΕΕ με δ.τ. ΡΟΛ.ΚΑ. Α.Β.Ε.Ε. (Π03/5/00109/Ε)292642ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΟΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ565.950565.950565.950Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ372650ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡ530.602530.602530.602Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00273/Ε)372670ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ496.726496.726496.726Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/5/00370/Ε)372655ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ476.899476.899476.899Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Χ.ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ - ΣΙΑ Ε.Ε. (Π03/5/00301/Ε)372654ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ475.968475.968475.968Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΛΙΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ (Π03/5/00030/Ε)372657ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ458.248458.248458.248Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ Κ. - ΣΙΑ Ε.Ε. (Π03/5/00114/Ε)372658ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΩΡΑΙΤΙΔΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ453.621453.621453.621Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ Α.Ε.372730ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΣΙΔΕΡΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ449.998449.998449.998Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ - ΥΙΟΙ Α.Ε. (Π03/5/00084/Ε)372659ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ444.600444.600444.600Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ (Π03/5/00052/Ε)372660ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ442.400442.400442.400Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ Κ. & ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Π03/5/00031/Ε)295404ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΑΤΖΕΛΑΚΗΣ Κ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ430.500430.500430.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "TORRE AEBBE-ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΩΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" (Π03/5/00067/Ε)397942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟTORRE ΑΒΕΕ-ΗΛΙΑΣ ΓΚΛΑΤΖΟΥΝΗΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΑΓΩΤΟΥ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ429.000429.000429.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ Δ. ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΟΓΛΟΥ - ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Π03/5/00423/Ε)397907ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΜΑΡΤΑΒΑΛΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ427.500427.500427.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "Ν. ΛΑΚΑΣΑΣ-Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ" (Π03/5/00489/Ε)397884ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΛΑΚΑΣΑΣ Π ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΕ410.000410.000410.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΠΡΙΤΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο.Ε. (Π03/5/00108/Ε)372662ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΣΧΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΙΤΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΕ405.000405.000405.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΓΙΟΥΒΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. (Π03/5/00391/Ε)397944ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΟΥΒΑΝΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ401.828401.828401.828Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΠΑΠ ΧΟΤΕΛΣ ΚΟΡΠ Α.Ε" (Π03/5/00195/Ε)397936ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPAP CORP SA ΠΑΠ ΧΟΤΕΛΣ ΚΟΡΠ ΑΕ396.000396.000396.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Π03/5/00004/Ε)295393ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΖΑΡΡΗΣ ΑΒΕΤΕ 393.859393.859393.859Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ - ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε (Π03/5/00209/Ε)372664ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΑΕ381.937381.937381.937Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν. ΚΕΚΗ Κ. Ε.Ε. (Π03/5/00270/Ε)372733ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΤΑΣΑ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ ΣΙΑ ΕΕ374.440374.440374.440Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΝΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00197/Ε)372734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ369.151369.151369.151Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ Ι. -ΣΙΑ Ε.Ε. (Π03/5/00443/Ε)397909ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΥΔΟΥΡΗΣ Ι ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ352.636352.636352.636Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΟΨΙΣ Α.Ε.372728ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΨΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ337.050337.050337.050Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ - Κ. ΣΤΕΚΑΣ Ο.Ε. (Π03/5/00115/Ε)295444ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ336.400336.400336.400Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. (Π03/5/00218/Ε)372669ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ332.597332.597332.597Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ ΑΒΕΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (Π03/5/00005/Ε)295398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ ΑΒΕΕ MODA LIFT ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ326.397326.397326.397Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Θ.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Π03/5/00203/Ε)372674ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Θ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ320.616320.616320.616Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ (Π03/5/00123/Ε)397888ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ316.764316.764316.764Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(Π03/5/00373/Ε)397905ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ308.000308.000308.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Π03/5/00368/Ε)397904ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ296.009296.009296.009Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε.(Π03/5/00419/Ε)372677ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ292.950292.950292.950Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΟΝ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Π03/5/00042/Ε)372678ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ287.399287.399287.399Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00288/Ε)372672ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ285.661285.661285.661Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΟΝ ΓΑΤΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Π/03/5/00019/Ε)372679ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΤΙΔΗΣ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΑΡΤΟΥ285.534285.534285.534Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΑΕΒΕ. (Π03/5/00103/Ε)372680ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ284.102284.102284.102Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Ν. ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00095/Ε)372675ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ278.648278.648278.648Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ Μ. ΠΡΙΑΜΗ Ο.Ε. (Π03/5/00003/Ε)295433ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Μ ΠΡΙΑΜΗ ΟΕ276.750276.750276.750Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΤΣΑΣ Μ. - ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Ν. Ο.Ε. (Π03/5/00118/Ε)295438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΤΣΑΣ Μ ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ Ν ΟΕ266.175266.175266.175Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. (Π03/5/00013/Ε)372682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΤΣΑΝΗ ΟΕ264.048264.048264.048Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΧΡ. ΔΡΟΥΜΠΛΗ Ο.Ε. (Π03/5/00193/Ε)372684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΧΡ.ΔΡΟΥΜΠΛΗ Ο.Ε261.457261.457261.457Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ Α.Ε. "CHROUSSO VILLAGE" (Π03/5/00089/Ε)292453ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ257.400257.400257.400Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ DOM ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ (Π03/5/00137/Ε)372681ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟDOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ256.455256.455256.455Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΡΟΤΟΝΤΑ Α.Ε. (Π03/5/00071/Ε)372685ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΤΟΝΤΑ ΑΕ244.285244.285244.285Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (Π03/5/00365/Ε)372687ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΓΟΥΡΔΗΣ ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ243.000243.000243.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ε.Π.Ε. (Π03/5/00127/Ε)372688ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΛΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΕ240.975240.975240.975Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΥΙΟΣ Ο.Ε.372729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ232.206232.206232.206Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΜΕΛΙΣΣΑ Α.Ε. " (Π03/5/00097/Ε)372691ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕΛΙΣΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ227.808227.808227.808Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΧΡ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. (Π03/5/00188/Ε)372692ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ200.825200.825200.825Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ Χ. - ΥΙΟΙ Ο.Ε (Π03/5/00206/Ε)372693ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ Χ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ197.200197.200197.200Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε" (Π03/5/00232/Ε)397943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ184.500184.500184.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ Θ. ΓΑΖΑΚΗ - ΣΙΑ Ε.Ε. (Π03/5/00234/Ε)372694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΓΑΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ184.072184.072184.072Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΗΣΗΣ Μ.ΕΠΕ (Π03/5/00208/Ε)372695ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ181.200181.200181.200Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡ. - ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00435/Ε)397908ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ180.467180.467180.467Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ "ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Ο.Ε.(Π03/5/00376/Ε)397883ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ168.011168.011168.011Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε" (Π03/5/00264/Ε)397937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΙΑΦΑΡΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε158.207158.207158.207Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΓΑΒΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (Π03/5/00054/Ε)372697ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΒΑΝΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ151.329151.329151.329Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ SCA PACKAGING HELLAS A.E.372698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSP CARTONPACK HELLAS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ145.960145.960145.960Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΜΑΝΑΖΗ Ο.Ε.372699ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΜΑΝΑΖΗ ΟΕ140.452140.452140.452Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ - ΣΙΑ Ο.Ε372702ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ134.977134.977134.977Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΓΙΑ ΤΟΝ EKΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Π03/5/00346/Ε) ΣΤΗΝ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ - Χ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΑRCON - HELLAS"372703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟARCON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ132.300132.300132.300Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΕ ΜΕ Δ.Τ."ΚΟMBΟΣ Ε.Π.Ε."(Π03/5/002260/Ε)372705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ131.040131.040131.040Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΙRAMARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.372704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMIRAMARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ131.040131.040131.040Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Κ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (Π03/5/00100/Ε)372706ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ129.387129.387129.387Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΝΩΝΙΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (Π03/5/00185/Ε)397894ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΒΕΕ125.991125.991125.991Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑΣ ΚΙΜΩΝ Ο.Ε (Π03/5/00328/Ε)372712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΛΛΑΣ ΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ120.001120.001120.001Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00181/Ε) 372709ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ119.587119.587119.587Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ - ΣΙΑ (Π03/5/00131/Ε) 372710ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ112.437112.437112.437Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Ο.Ε.372700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΟΕ110.904110.904110.904Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΒΑΣΑΚΗ - ΚΑΖΑΚΙΔΗ ΑΕΒΕ (Π03/5/00340/Ε)372708ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΚΑΙ Α ΚΑΖΑΚΙΔΗ ΑΕΒΕ107.666107.666107.666Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Γ.ΓΑΡΓΑΓΕΤΑΣ - ΟΛ.ΤΣΑΡΟΥΧΑ Ο.Ε.(Π03/5/00111/Ε)372711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΓΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ105.000105.000105.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΝΕΟΠΛΑΣΤ Ι. ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00070/Ε)372713ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΟΠΛΑΣΤ Ι ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ103.556103.556103.556Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΑΪΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.372701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΤΑΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ100.349100.349100.349Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Κ.Δ. ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00163/Ε)372714ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ Δ ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ97.98897.98897.988Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΑΚΡΙΒΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Π03/5/00080/Ε)397887ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΑΚΡΙΒΟΥ ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ95.86795.86795.867Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗN ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΑΦΟΙ ΜΑΡΛΑ Ο.Ε." (Π03/5/00012/Ε)397885ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΜΑΡΛΑ ΟΕ90.22190.22190.221Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (Π03/5/00309/Ε)372716ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΘΩΜΑΣ88.55188.55188.551Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.(Π03/5/00179/Ε)397934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ87.81487.81487.814Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Π03/5/00310/Ε) 372715ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ87.00087.00087.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ" (Π03/5/00162/Ε)397880ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ85.50085.50085.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Π03/5/00116/Ε)372717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΟΥΠΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ85.05085.05085.050Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΛΟΥΓΓΟΣ ΖΗΣΗΣ (Π03/5/00041/Ε)372719ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΟΥΓΓΟΣ ΖΗΣΗΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ80.32580.32580.325Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΒΕΕ (Π03/5/00041/Ε)372720ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ80.20280.20280.202Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Π03/5/00320/Ε)397902ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ77.71877.71877.718Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε" (Π03/5/00224/Ε)397896ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΕΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ77.05677.05677.056Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ (Π03/5/00207/Ε)372721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ πατρ. ΦΩΤ73.71073.71073.710Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Π03/5/00009/Ε)372723ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ70.42570.42570.425Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Π03/5/00319/Ε)397918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ69.20969.20969.209Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΝ ΜΤ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. (Π03/5/00149/Ε)372724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ59.49259.49259.492Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ DAMSILK ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΜΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε (Π03/5/00167/Ε)397891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟDAMSILK ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ58.92458.92458.924Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Π03/5/00371/Ε)372726ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ58.61758.61758.617Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ - ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε. (Π03/5/00132/Ε)397879ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΣΑΠΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΕ56.68256.68256.682Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 4Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (Π03/5/00184/Ε)397935ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4 Γ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ54.36054.36054.360Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Π03/5/00016/Ε)372725ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓ πατρ. ΘΕΟ45.46645.46645.466Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "Α ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ" (Π03/5/00130/Ε)397889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ42.19442.19442.194Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/04 ΣΤΗΝ Σ.ΛΥΚΙΔΗΣ- Θ. ΜΟΥΤΙΔΗΣ Ο.Ε. (Π03/5/00015/Ε)372722ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΛΥΚΙΔΗΣ Θ ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΟΕ35.32535.32535.325Κεντρικής Μακεδονίας