ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε.(Π02/4/00197/Ε)422375ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΟΘΑΛΗ ΑΕ1.244.1271.244.1271.213.877Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ(Π02/4/00198/Ε)422376ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ1.223.6831.223.6831.223.683Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ292045ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕ1.208.1281.208.1281.208.128Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε ΜΕ Δ.Τ. "ΑΝΑΤΟΛΙΑ Α.Ε"292095ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ ΑΕ1.147.9971.147.9971.147.997Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ι. ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ - Α. ΠΥΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.292077ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΣ Α ΠΥΡΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ1.132.6541.132.6541.132.654Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ292038ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕ1.127.6731.127.6731.127.673Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΙΦ-Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε292055ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΦΑ ΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ1.116.3131.116.3131.116.313Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ( ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΣΜΑΡΟΣ Α.Ε)292090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ1.103.2161.103.2161.103.216Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ΚΟΣΤΑΜΑΡ(Π02/5/00287/Ε)422335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΙΟΥ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.096.1481.096.1481.096.148Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Β. ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(Π02/5/00067/Ε)422343ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.090.6411.090.6411.090.641Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π. - ΣΙΑ Ο.Ε.(Π02/5/00128/Ε)422344ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.088.6761.088.6761.088.676Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.291996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ1.087.9571.087.9571.087.957Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΩΨ ΑΕ ΣΚΟΥΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΤ ΚΥΚΛΩΨ(Π02/5/00230/Ε)422353ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΚΛΩΨ ΑΕ ΣΚΟΥΠΕΣ-ΠΛΑΣΤΙΚΑ1.075.9121.075.9121.075.912Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Δ.Τ. Β. ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.(Π02/5/00212/Ε)422345ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ991.727991.727991.727Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΕΤΚΕ Α.Ε.(Π02/4/00112/Ε)422380ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ990.463990.463990.463Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ DASTERI SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ292015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟDASTERI SYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΜ964.425964.425964.425Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.(Π02/4/00218/Ε)422373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ950.686950.686950.686Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΙΦ - Τ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.292056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΙΦ Τ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ941.066941.066941.066Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Ι. ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(Π02/4/00123/Ε)422378ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΒΛΑΧΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ920.959920.959920.959Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.ΕΜΕ Δ.Τ. ΒΕΡΓΙΝΑ292329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ876.546876.546876.546Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε ΜΕ Δ.Τ.BERGINA292330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ871.685871.685871.685Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΔΗΣ Α.Ε.(Π02/4/00236/Ε)422372ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ868.550868.550868.549Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.(Π02/4/00195/Ε)422374ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ855.684855.684855.684Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟ Θ. ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.292061ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΤΟΜΕΙΑ Θ ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ847.434847.434847.434Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.(Π02/4/00188/Ε)422377ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ825.833825.833825.833Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β.Μ. MEDITERRANEAN ΑΒΕΕ.292054ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ M MEDITERRANEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ819.067819.067819.067Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Ν. ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(Π02/4/00110/Ε)422379ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΛΕΧΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ798.628798.628798.628Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΙΟΙ Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ο.Ε.292012ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Γ ΥΙΟΙ ΟΕ797.186797.186797.186Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ Ο.Ε.(Π02/5/00244/Ε)422348ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΟΕ783.785783.785783.785Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ292018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΒΕΕ779.456779.456779.456Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Π. ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.292072ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ739.329739.329739.329Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΠΕΝΤΙΔΗ Α.Ε ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΘΡΩΝ Α.Ε.(Π02/5/00198/Ε)422347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΠΕΝΤΙΔΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΨΗΚΤΡΩΝ-ΣΑΡΟΘΡΩΝ ΑΕ729.992729.992729.992Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.291982ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ715.957715.957715.957Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Κ. ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Β.Ε.Ε.(Π02/4/00192/Ε)422382ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΒΕΕ706.423706.423706.423Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ Α.Ε ΜΕ Δ.Τ "ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ"292093ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ695.119695.119695.119Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.292075ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ694.498694.498694.498Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝΜΕ Δ.Τ. Σ.ΔΟΥΚΑΣ ΑΕ(Π02/5/00158/Ε)422349ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΥΚΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ665.916665.916665.916Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"292087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ649.200649.200649.200Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.292066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ634.614634.614634.614Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΥΙΟΙ ΟΕ ΜΕ Δ.Τ. EUROWOOD STAHL OE(Π02/5/00160/Ε)422351ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΣΜΙΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ619.883619.883619.883Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.(Π02/5/00252/Ε)422352ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ ΑΕ558.764558.764558.764Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε ΒΙ.ΜΕ.ΚΑΤ.292083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ556.632556.632556.632Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΞΙΚΗΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΞΙΚΗΣ ΟΕ(Π02/5/00226/Ε)422354ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΕΞΙΚΗ ΟΕ516.379516.379516.379Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.292459ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ499.080499.080499.080Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ BOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.292073ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟBOLERO ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ479.091479.091479.091Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χ. ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.292062ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ475.895475.895475.895Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ECOM ΧΑΡΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.292064ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟECOM ΧΑΡΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ471.721471.721471.721Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΣ Α.Ε292034ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟ ΚΥΚΛΟΣ Α. Ε.449.876449.876449.876Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χ.ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ - ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ Ο.Ε.292060ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ-ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ ΟΕ445.816445.816445.816Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Γ. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.292002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Γ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ445.759445.759445.759Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ- ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Ο.Ε.292058ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡ ΟΕ425.214425.214425.214Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο.Ε.(Π02/5/00208/Ε)422355ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ419.111419.111419.111Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ Α.Β.Ε.Ε.(Π02/5/00150/Ε)422431ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ414.870414.870414.870Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΕ(Π02/5/00174/Ε)422474ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡΙΣΤ ΕΠΙΧΕΙΡ413.541413.541413.541Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.292000ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ405.430405.430405.431Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΛΗΝΙΑΣ - ΣΙΑ Ο.Ε(Π02/5/00069/Ε)422359ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΓΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ389.679389.679389.679Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗ Ο.Ε.(Π02/5/00087/Ε)422358ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΔΕΛΦΟΙ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗ ΟΕ387.521387.521387.521Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Π02/5/00301/Ε)422357ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ382.593382.593382.593Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.291994ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ379.908379.908379.908Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε291975ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ378.121378.121378.121Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΙΚΗ ΜΠΗΤΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ(Π02/4/00091/Ε)422383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΗ ΜΠΗΤΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ350.506350.506350.507Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΟΥΤΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.292005ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ330.906330.906330.906Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ ΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.(Π02/5/00137/Ε)422361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΕΡΜΠΕΡΙΑΝ ΑΡΟΥΤΙΟΥΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ308.715308.715308.715Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΚ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ292071ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚ ΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ305.602305.602305.602Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.292063ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ299.943299.943299.943Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ Ο.Ε(Π02/5/00028/Ε)422362ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΛΙΑΠΗ ΟΕ296.450296.450296.450Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΚΕΛΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.292044ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΚΕΛΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ286.370286.370286.370Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ. ΣΚΛΑΡΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε.292053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΛΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ282.603282.603282.603Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χ. ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ - Ε. ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ Ο.Ε.292067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Ε ΠΑΝΤΙΚΙΔΗΣ ΟΕ268.844268.844268.844Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(Π02/5/00245/Ε)422368ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΕΗΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ263.435263.435263.435Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΚΡΗΣ Δ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.292057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚΡΗΣ Δ Κ ΥΙΟΙ ΟΕ262.994262.994262.994Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.292040ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ253.446253.446253.446Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥΑ.Ε ΜΕ δ.τ."ΑΣΤΟΡΙΑ Α.Ε"292076ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ν ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ251.450251.450251.450Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.292052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ245.266245.266245.266Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Ε. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Ι. ΟΕ ΜΕ Δ.Τ. TECHNOPLASTIKI DRAMAS(Π02/5/00223/Ε)422370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΟΕ234.503234.503234.503Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Α. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.(Π02/4/00243/Ε)422381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ225.739225.739225.739Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Ο.Ε.292070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Β ΔΡΑΓΑΝΙΔΟΥ Π ΟΕ220.880220.880220.880Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΝΤΗΣ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.(Π02/5/00109/Ε)422363ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΡΑΝΤΗΣ Κ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ216.342216.342216.342Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΩΓΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.292029ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΔΗΜΟΣ210.754210.754210.754Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ292023ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ198.342198.342198.342Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ(Π02/5/00176/Ε)422433ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ185.642185.642185.642Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε292461ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΤΣΙΚΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ174.490174.490174.490Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.292026ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ154.032154.032154.032Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ(Π02/5/00164/Ε)422371ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΞΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ148.423148.423148.423Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε292011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ146.958146.958146.958Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κ. ΓΙΟΥΦΤΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.292078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΓΙΟΥΦΤΣΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ146.931146.931146.931Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Μ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ - Μ. ΜΠΟΖ Ο.Ε.292033ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ Μ ΜΠΟΖ ΟΕ138.069138.069138.069Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.291987ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ127.259127.259127.259Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ292048ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΡΣΙΟΥΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ110.000110.000110.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ292046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ πατρ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ109.874109.874109.874Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ292069ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΚΙΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ πατρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ109.518109.518109.518Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε. ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ - Ι. ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ Ο.Ε.292049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΕΡΟΛ πατρ. ΙΣΜΑΗΛ108.306108.306108.306Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΤΑΣΤΕΡΙΔΗ Ο.Ε.292068ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΤΑΣΤΕΡΙΔΗ ΟΕ101.219101.219101.219Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡ. ΚΑΤΣΙΡΝΤΗΣ- Π. ΤΣΙΚΑΣ Ο.Ε292051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΤΣΙΡΝΤΗΣ Χ ΤΣΙΚΑΣ Π ΟΕ96.91296.91296.912Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ292031ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ93.82793.82793.827Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ291997ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ62.15262.15262.152Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης