ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 454425ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ40.717.03540.717.03540.717.035Πολλαπλές
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ454577ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ40.508.20240.508.20240.508.202Πολλαπλές
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2011-2015357057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)17.307.79217.307.79217.307.704Πολλαπλές
Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης, βάσει σχεδίων εκπαίδευσης και κατάρτισης215883ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)11.217.81611.217.81611.217.816Πολλαπλές
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δι. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ380142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)9.787.8379.787.8379.787.838Κεντρικής Μακεδονίας
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΤΟΥ Ν.3910/11350366ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ8.761.3368.761.3368.761.336Πολλαπλές
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ292280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ8.603.9298.603.9298.603.929Πολλαπλές
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΑΠΟΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ398165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ5.618.1815.618.1815.618.180Πολλαπλές
Αναμόρφωση Δημοσιονομικής πληροφόρησης και ανάπτυξη συστήματος ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αναφορών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το Ευρωπαικό Σύστημα Λογαριασμών "ESA 95" και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής "GSFM2001"327068ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.5.590.6245.590.6245.590.624Πολλαπλές
Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος λογιστικής304251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ5.263.1555.263.1555.263.155Πολλαπλές
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 376610ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.5.083.1575.083.1575.083.157Αττικής
Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής, όσον αφορά την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την λειτουργία της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., για την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"303654ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.5.000.0005.000.0005.002.332Πολλαπλές
Υλοποίηση προγραμμάτων Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης277158ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)4.487.2294.487.2294.487.229Πολλαπλές
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ 454593ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ4.241.9214.241.9214.241.921Νοτίου Αιγαίου
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 465544ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.4.197.7004.197.6994.197.699Πολλαπλές
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ495724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ3.995.2743.995.2743.995.274Πολλαπλές
Υποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»400357ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.3.325.2293.325.2293.325.229Πολλαπλές
Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ )303108ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΑ Α.Ε.2.930.8682.930.8682.930.868Πολλαπλές
Υποστήριξη των Μ.Κ.Ο. ( γυναικείων οργανώσεων)302424ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ2.672.9142.672.9142.672.914Πολλαπλές
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ302573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ2.228.4112.228.4112.228.411Πολλαπλές
Απλούστευση Διαδικασιών Διοικητικής Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης331929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)2.191.9842.238.2002.191.984Πολλαπλές
Ενισχύοντας τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα423526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ2.090.0002.090.0002.090.000Αττικής
Βελτίωση της ποιότητας συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες για ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.258633ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ1.993.0641.993.0641.993.064Πολλαπλές
Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑ' εκπαιδευτική σειρά)237080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)1.937.8201.937.8201.937.820Πολλαπλές
Κωδικοποίηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων του τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης365360ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ1.680.2001.680.1991.632.213Πολλαπλές
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΔΕΔΥ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑς ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ(2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)282665ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ1.490.1261.490.1261.490.126Δυτικής Μακεδονίας
Προεισαγωγική εκπαίδευση στελεχών Δικαστικού Σώματος (ειδικότερα των ΙΔ, ΙΕ και ΙΣΤ εκπαιδευτικών σειρών της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών)291572ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)1.483.9411.483.9411.483.941Πολλαπλές
Αξιολόγηση ρυθμίσεων που δημιουργούν τα μεγαλύτερη διοικητικά βάρη σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής376564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ1.388.7521.388.7521.388.752Αττικής
Σύμβουλος για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα423508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ)1.328.4001.328.4001.328.400Δυτικής Μακεδονίας
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Ε.Σ.Δ.Δ. ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5216900ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)1.239.4201.239.4201.239.421Πολλαπλές
Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων για τη μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας.296518ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.1.225.5211.225.5211.225.521Πολλαπλές
Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης216954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)1.217.7081.416.0001.217.708Πολλαπλές
Επιστημονικός σχεδιασμός, συντονισμός και υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας & κοινωνικής Αλληλεγγύης και των Υγειονομικών Περιφερειών για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με την χρήση μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος304252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ1.168.4181.168.4181.161.928Πολλαπλές
Ηλεκτρονικοποίηση και απλούστευση διαδικασιών για την ακαδημαϊκή κοινότητα349601ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.1.158.4511.158.4511.158.451Πολλαπλές
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΙΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ292281ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1.102.9161.102.9161.102.916Νοτίου Αιγαίου
Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της "Ανοιχτής Διακυβέρνησης" - Πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ"302957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.087.1941.087.1941.087.194Πολλαπλές
Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ)310295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)1.033.5691.033.5691.033.569Πολλαπλές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΏΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ277237ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ1.032.2401.032.2401.032.240Πολλαπλές
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Ε.Σ.Δι. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ398937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)1.027.3711.027.3711.027.371Κεντρικής Μακεδονίας
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.286150ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.000.0001.000.0001.000.000Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚΟ (ΕΓΔΕΚΟ) ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦ. Α ΤΟΥ Ν 3429/2005 ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ Β ΤΟΥ Ν. 3697/2008».423553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ983.910983.910983.910Αττικής
"ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΣΗΣ"323369ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ973.032973.032959.078Πολλαπλές
Ψηφιακές υπηρεσίες για την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών, οικονομικών και διοικητικών διαδικασιών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE)495709ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)970.044970.044970.044Κρήτης
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στην Δημόσια Διοίκηση277436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ852.352890.352852.352Πολλαπλές
Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΟΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ)495729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΑ Α.Ε.828.761828.761828.761Πολλαπλές
Εντοπισμός κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό σε συγκριμένους τομείς της ελληνικής οικονομίας και προτάσεις για την άρση τους376551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΠ. & ΑΝ. - ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ823.459823.459823.459Αττικής
Αξιολόγηση, απλοποίηση, επανασχεδιασμός και υλοποίηση ηλεκτρονικού συστήματος για διαδικασίες, οι οποίες θα αφορούν την εσωτερική οργάνωση του ΤΕΕ καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς μέλη και μη μέλη του.349629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ741.809741.809741.809Πολλαπλές
Καταγραφή και αξιοποίηση των κτιριακών υποδομών και της λοιπής ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού και των πρώην κρατικών Περιφερειών302057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.738.154738.154738.154Πολλαπλές
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης οργανωτικής δομής και στελέχωσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) & Περιφερειών - Υποστήριξη για την σύνταξη των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των νέων Δήμων296519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.733.325733.325733.325Πολλαπλές
Κατάρτιση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε Βέλτιστες Πρακτικές Διεθνούς Επιπέδου215856ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)659.4092.699.999659.409Πολλαπλές
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 2011-2015357056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)641.444641.444640.137Πολλαπλές
Βελτίωση και αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μελών της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) μέσω εξειδικευμένης για το στόχο αυτό εκπαίδευσης277437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ597.838597.838597.830Πολλαπλές
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2010 - 2015352242ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)594.149594.149594.149Πολλαπλές
Εκπόνηση Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης (2010-2015) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, προκειμένου για τον καθορισμό αναγκαίων θεσμικών και λειτουργικών παρεμβάσεων σε μέσο και μαροπρόθεσμο ορίζοντα292498ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ563.847563.847563.847Πολλαπλές
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ495699ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ503.241503.241503.241Βορείου Αιγαίου
Συνεχιζόμενη κατάρτιση των εργαζομένων στο Δικαστικό Σώμα291569ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ)501.311501.311501.311Πολλαπλές
Σύμβουλος αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου237042ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ483.350483.350483.350Πολλαπλές
Υποστήριξη της προετοιμασίας, διαβούλευσης και θεσμοθέτησης της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης295395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.464.048464.048464.048Πολλαπλές
Μελέτη και Εφαρμογή Ανασχεδιασμού Διαδικασιών για τη Μείωση των Διοικιτικών Επιβαρύνσεων και του Διοικητικού Κόστους.216944ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ448.218448.218448.218Πολλαπλές
Αναμόρφωση του κράτους: Προς ένα επιτελικό κράτος300986ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ441.657441.657441.657Πολλαπλές
Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γ' Εκπαιδευτικής Σειράς στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης216915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)435.954435.954435.954Πολλαπλές
Μελέτη συμβατότητας της ελληνικής νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιωμάτα των ατόμων με αναπηρία258634ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)430.483430.483430.483Πολλαπλές
Ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την υποστήριξη πολυλειτουργικού κέντρου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πολιτών (call center), την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις υπηρεσίες διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο296777ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ408.545408.545408.545Πολλαπλές
Ανάπτυξη και λειτουργία Βάσης Οικονομικών Δεδομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Υποστήριξη προσαρμογής των Οικονομικών τους Υπηρεσιών - Προεργασία για την κατάρτιση προσχέδιων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος "Καλλικράτης"296520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.408.146408.146408.146Πολλαπλές
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ300651ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)399.831699.328399.831Πολλαπλές
Λειτουργική διασύνδεση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με την χρήση ενιαίων προτύπων ποιότητας - διαδικασιών337424ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ388.062431.729388.062Πολλαπλές
Υλοποίηση σχεδίου επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων του Κοινωνικού Πολύκεντρου για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των μελών νομαρχιακών τμημάτων και ομοσπονδιών της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων277435ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ387.270387.270387.270Πολλαπλές
Διενέργεια ολοκληρωμένης έρευνας για την Διαφθορά και την καταπολέμησή της300249ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ383.843383.843367.745Πολλαπλές
Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης βάσει σχεδίων εκπαίδευσης – κατάρτισης215749ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)383.5541.180.000383.554Πολλαπλές
Δράσεις κατάρτισης για την προσαρμογή και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στις διαρθρωτικές και θεσμικές αλλαγές του Υπουργείου Οικονομικών296094ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)377.089377.089377.089Πολλαπλές
Μηχανισμός υποστήριξης του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την μετάβαση στη νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα "Καλλικράτης"296528ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ376.757376.757376.757Πολλαπλές
Πρόγραμμα υποστήριξης και παρακολούθησης του Προγράμματος "Καλλικράτης" όσον αφορά την μεταφορά και κοστολόγηση αρμοδιοτήτων στους νέους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού (Δήμοι και Περιφέρειες)302055ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.346.753346.753346.753Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ217056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ344.349344.349344.349Πολλαπλές
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ' ΕΣΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝ ΑΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5216916ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)341.853341.853341.853Πολλαπλές
Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημοσίους Υπαλλήλους με την συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος292489ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ338.247338.247338.247Πολλαπλές
Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και προετοιμασία των απαραίτητων νομικών κειμένων (Προσχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών αποφάσεων) στο πλάισιο του Νόμου 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοικήσης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης"296527ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ322.714322.714322.714Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΙΟ (ΕΓΔΕΚΟ) ΣΤΗΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ423552ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ321.613321.613321.613Αττικής
Πιλοτική διεξαγωγή επιμόρφωσης των Διευθυντικών Στελεχών Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων του Άξονα Προτεραιότητας 5216942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)319.606319.606319.606Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΤΗΣ Γ.Γ.Ι.Φ.302157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ284.030284.030284.030Αττικής
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ495693ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ273.471273.471273.471Βορείου Αιγαίου
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"296540ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ272.044272.044272.044Πολλαπλές
Εξειδικευμένη και στοχευμένη επιμόρφωση Διευθυντικών Στελεχών Δημόσιων Φορέων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης215890ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)271.756271.756271.756Πολλαπλές
Αποτίμηση των επιπτώσεων 100νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στη πολιτική ισότητας των φύλων358534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ269.554269.554269.554Πολλαπλές
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ " ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"296529ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ251.578251.578251.578Πολλαπλές
Σχεδιασμός Προγραμμάτων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας διοίκησης, βάσει σχεδίων εκπαίδευσης - κατάρτισης215838ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)240.167639.999240.167Πολλαπλές
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΕΞ 2010-2011296391ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ238.505238.505238.505Πολλαπλές
Υποστηρικτικές δράσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης μη ενταγμένους στο Εθνικό Δημοτολόγιο και Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου στις απαιτήσεις του Προγράμματος 'Καλλικράτης"303161ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.237.301237.301237.301Πολλαπλές
Υποστήριξη Συστήματος και ανάπτυξη υλικού για την Πιστοποίηση της επιμόρφωσης υπαλλήλων Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης270901ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)224.2481.548.860224.248Πολλαπλές
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ430044ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.221.375221.375221.375Αττικής
Υλοποίηση Κεντρικού Κόμβου Διαλειτουργικότητας για την παροχή οικονομικών δεδομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης299588ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.211.202211.202211.202Πολλαπλές
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΓΔΔ & ΗΔ422480ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ210.456210.456210.456Αττικής
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ215295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ209.011209.011209.011Πολλαπλές
Εξειδίκευση Οδικού χάρτη - Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - Αναδιοργάνωση Δομών 440869ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.196.642196.642196.642Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» KAI ANAΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ337423ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ193.852193.852193.852Κρήτης
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΔΕΔΥ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ282664ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ189.853189.853189.853Πολλαπλές
Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού διαβούλευσης για την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων στην Δημόσια Διοίκηση277434ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ185.955185.955185.955Πολλαπλές
Εξειδικευμένη Κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), καθ οδόν προς το σύγχρονο Δήμο ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ )303107ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΑ Α.Ε.182.152182.152182.152Νοτίου Αιγαίου
Απλοποίηση Διοικητικών Διαδικασιών Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ιονίου Πανεπιστήμιου495704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ180.811180.811180.811Ιονίων Νήσων
Διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών, του λογισμικού και των υποδομών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις370535ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ178.547178.547178.547Αττικής
Σχεδιασμός και Υλοποίηση Ειδικών Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης365168ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)164.005164.005164.005Πολλαπλές
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ215296ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ159.442159.442159.442Πολλαπλές
Συμβουλευτική υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή της Οδηγίας 123/2006237047ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ153.504153.504153.503Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495708ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ152.520152.520152.520Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299602ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ152.519152.519152.519Νοτίου Αιγαίου
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Γρεβενών για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης300507ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ151.669151.669151.669Δυτικής Μακεδονίας
Τεκμηρίωση της διαδικασίας και των προυποθέσεων αποδοτικής και αποτελεσματικής άσκησης των αρμοδιοτήτων των νέων νησιωτικών Δήμων και Περιφερειών ιδιαίτερα σε επίπεδο οργάνωσης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και οικονομικής διαχείρισης296521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.151.212151.212151.212Πολλαπλές
Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις ανάγκες των νέων Περιφερειών και Δήμω, προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με το Εμπόριο και τις Ανώνυμες Εταιρείες298320ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.150.387150.387150.387Πολλαπλές
Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις ανάγκες των νέων Δήμων και Περιφερειών για την παροχή υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας298326ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.150.378150.378150.378Πολλαπλές
Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις ανάγκες των νέων Δήμων και Περιφερειών για την παροχή υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης & Εγγείων Βελτιώσεων298325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.150.176150.176150.176Πολλαπλές
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Ηπείρου για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495679ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.149.792149.792149.792Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.149.551149.551149.551Βορείου Αιγαίου
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Αττικής για την εφαρμογή του προγράμαμτος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ298305ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.149.507149.507149.507Αττικής
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ298317ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.149.392149.392149.392Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ298313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.149.349149.349149.349Δυτικής Μακεδονίας
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης495643ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.148.838148.838148.838Πελοποννήσου
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ298310ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.148.051148.051148.051Στερεάς Ελλάδας
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495655ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.146.029146.029146.029Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.144.930144.930144.930Ιονίων Νήσων
Πιλοτική διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων Διευθυντικών Στελεχών Υπουργείων και λοιπών Δημόσιων Φορέων για την ανταπόκρισή τους στις ανάγκες αναδιοργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης216941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)142.595142.595142.595Πολλαπλές
Προσαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις ανάγκες εκτέλεσης αρμοδιοτήτων από τις νέες Περιφέρειες και τους νέους Δήμους για υπηρεσίες Πολεοδομίας298319ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.142.086142.086142.086Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»300528ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ138.990138.990138.990Δυτικής Μακεδονίας
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Κρήτης για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495652ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.138.421138.421138.421Κρήτης
Δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και των επιθεωρήσεων του Ε.Π. "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"365253ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ138.341138.362138.341Πολλαπλές
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ380305ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)137.716137.716137.716Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495669ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ132.840132.840132.840Θεσσαλίας
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.131.035131.035131.035Δυτικής Ελλάδας
Διερεύνηση της διαφάνειας του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης ΑΜΕΑ και ωρίμανση δράσεων για την εφαρμογή λειτουργίας των νέων κέντρων αξιολόγησης αναπηρίας/λειτουργικότητας.422342ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ129.049129.049129.049Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ128.939128.939128.939Θεσσαλίας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Χίου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης495641ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ128.103128.103128.103Βορείου Αιγαίου
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495672ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.126.164126.164126.164Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299781ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ125.614125.614125.614Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299609ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.125.230125.230125.230Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Κεφαλονιάς για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 495671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ123.314123.314123.314Ιονίων Νήσων
ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 13ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 7ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν 3852/2010303162ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.123.240123.240123.240Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ466135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ123.000123.000123.000Πολλαπλές
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΩΡΩΠΟΥ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».299891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.122.336122.336122.336Αττικής
Υποστήριξη των Δήμων και Περιφερειών στην εφαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης") για την συγχώνευση των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου301035ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.121.375121.375121.375Πολλαπλές
Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"224671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.121.100121.100121.100Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299808ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ119.925119.925119.925Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495692ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ119.699119.699119.699Θεσσαλίας
Υλοποίηση προτύπων εφαρμογών και παροχή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων διαφάνειας και συμμετοχής376301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ118.800118.800118.800Αττικής
Μελέτη Εφαρμογής Εθνικών Λογαριασμών Υγείας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 2010-2011 και πρόταση Σχεδίου νομοθετικής ρύθμισης υιοθέτησης και εφαρμογής337859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ118.545118.545118.545Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495737ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.118.205118.205118.205Πελοποννήσου
Σύμβουλος για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" αναφορικά με τους Γενικούς Στόχους 1 και 2 του Προγράμματος300258ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ118.080118.080118.079Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495747ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ117.849117.849117.849Πελοποννήσου
Διερεύνηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της πρόθεσης συμμετοχής των πολιτών στο κόστος, αναφορικά με τον εισπρακτικό μηχανισμό στα Κέντρα Υγείας337858ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ117.578117.578117.578Πολλαπλές
Σύμβουλος υποστήριξης του ΥΔΜΗΔ στη παρακολούθηση του συνολικού πλάνου προόδου των μεταρρυθμιστικών δράσεων464626ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ116.847116.847116.847Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495786ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ116.785116.785116.785Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.116.110116.110116.110Αττικής
Μελέτη για την αναβάθμιση των Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες εφαρμογής του νέου συστήματος του προυπολογισμού προγραμμάτων - νέες διαχειριστικές απαιτήσεις296550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ116.013116.013116.013Πολλαπλές
Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"224670ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.114.390114.390114.390Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495774ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ113.761113.761113.761Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 301246ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ113.549113.549113.549Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ298314ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.111.680111.680111.680Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495728ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.111.406111.406111.406Πελοποννήσου
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».495744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.111.044111.044111.044Δυτικής Ελλάδας
Μηχανισμός Υποστήριξης Μεταρρυθμίσεων στην Υγεία 2011337966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ110.768110.768110.768Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300284ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.110.630110.630110.630Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299590ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ110.603110.603110.603Στερεάς Ελλάδας
Βελτίωση των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων303639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ109.826109.826109.826Πολλαπλές
Μελέτη για την καταγραφή της κατανομής των Νοσοκομειακών Μονάδων του Δημόσιου τομέα και τον ορθολογικό ανασχεδιασμό τους332750ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)109.610109.610109.609Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299902ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ106.395106.395106.395Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ106.348106.348106.348Ιονίων Νήσων
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Σπάρτης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 495677ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ106.016106.016106.016Πελοποννήσου
Υλοποίηση δράσεων αναφορικά με την διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων φορέων του Δημοσίου303807ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.104.058104.057104.057Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495725ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ103.123103.123103.123Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299900ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ102.787102.787102.787Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495780ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.101.810101.810101.810Πελοποννήσου
Υποστήριξη της δράσης του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων στις δημόσιες πολιτικές365220ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)100.867100.867100.867Πολλαπλές
Υλοποίηση της προεισαγωγικής εκπαίδευσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης Κ' Εκπαιδευτικής Σειράς στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης216899ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)99.32399.32399.323Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ( ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299792ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ98.93998.93998.939Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299884ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.97.82397.82397.823Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299593ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ97.17097.17097.170Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495745ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ97.09197.09197.091Ιονίων Νήσων
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Παιονίας για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300529ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ96.25096.25096.250Κεντρικής Μακεδονίας
Διάχυση αποτελεσμάτων και ενεργειών του Ευρωπαικού Δικτύου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση237067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ96.24796.24796.247Πολλαπλές
Προσαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις ανάγκες των νέων Περφερειών και Δήμων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου298324ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.96.22996.22996.229Πολλαπλές
Σύμβουλος εκ των προτέρων αξιολόγησης EΠ "Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020’’466132ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ94.83394.83394.833Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495748ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 94.65094.65094.650Κρήτης
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ301243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ93.80593.80593.805Δυτικής Μακεδονίας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Λαμιέων για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης300488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ93.42793.42793.427Στερεάς Ελλάδας
Μελέτες και εργαλεία για την βελτιστοποίηση διαχείρισης του ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"365151ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ92.99992.99992.999Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299610ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ92.88292.88292.882Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495761ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.92.76392.76392.763Ηπείρου
Καταγραφή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' ΚΑΙ Β' Βαθμού και δημιουργία Μητρώου Νομικών Προσώπων302059ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.91.96591.96591.965Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495710ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.91.90191.90191.901Πελοποννήσου
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠ ΤΟΥ Γ' ΚΠΣ (GENDER MAINSTREAMING ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)"296323ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)91.48291.48291.482Πολλαπλές
Μελέτη κατάργησης εξατομικευμένων πιστοποιητικών, συμπεριλαμβανομένης και της βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας και μελέτη εφαρμογής για την αυτοματοποίηση των σχετικών διαδικασιών και την κατάργηση των πιστοποιητικών στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με την Δημόσια Διοίκηση» στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ422476ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ90.20290.20290.202Αττικής
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Back Office της Περιφέρειας Βορειου Αιγαίου για την εφαρμογή του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495688ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.90.13490.13490.134Βορείου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495663ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ89.47089.47089.470Δυτικής Ελλάδας
Μελέτη και ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος ΤΗΛ.Ε.Δ. (Τηλεπικοινωνιακές Δαπάνες Ελληνικού Δημοσίου) που απαιτείται για την υποστήριξη του ρόλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής ως Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών.365022ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.88.86788.86788.867Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495673ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ88.68088.68088.680Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299798ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ88.56088.56088.560Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κορινθίων για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης495776ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ88.48088.48088.480Πελοποννήσου
Εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου για το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, καθώς και ενός Συστήματος διαρκούς αξιολόγησης των δράσεων και υποστήριξη της εφαρμογής τους296026ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)87.71987.71987.719Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495772ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.86.75886.75886.758Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495766ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.85.63685.63685.636Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 301253ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ85.33285.33285.332Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 302768ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.85.33285.33285.332Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.84.48584.48584.485Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495775ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.84.39384.39384.393Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495752ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ84.25584.25584.255Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299793ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ83.64083.64083.640Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ83.39683.39683.396Δυτικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»300280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ81.71281.71281.712Δυτικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495757ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ81.18081.18081.180Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495750ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ80.95380.95380.953Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495723ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.80.91480.91480.914Δυτικής Ελλάδας
Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Δημόσιους Υπαλλήλους με την συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος292490ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ80.74480.74480.744Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" ΤΟΥ Α.Π. 10215782ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ80.27480.27480.274Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495690ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ79.67979.67979.679Θεσσαλίας
Σύμβουλος υποστήριξης δράσεων επικοινωνίας και προβολής του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"215759ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ79.64079.64079.640Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300504ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.79.46279.46279.462Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495660ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.79.26079.26079.260Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ79.00979.00979.009Δυτικής Ελλάδας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Ηγουμενίτσαςγια την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 495667ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ78.57378.57378.573Ηπείρου
Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών270818ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ78.40678.40678.406Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495767ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.78.37878.37878.378Θεσσαλίας
Επιστημονικός Σύμβουλος των γυναικείων οργανώσεων και ΜΚΟ για το σχεδιασμό,την υποβολή και υλοποίηση Σχεδίων Δράσης355361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΕΘΙ78.26078.26078.260Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299784ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ78.26078.26078.260Δυτικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495695ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ78.25978.25978.259Δυτικής Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495685ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ78.17378.17378.173Πελοποννήσου
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Σάμου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης495664ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ77.48677.48677.486Βορείου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.77.12077.12077.120Δυτικής Μακεδονίας
Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Γ' εκπαιδευτική σειρά της εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης216918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)76.33376.33376.333Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495680ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.76.20576.20576.205Κρήτης
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 03217058ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ75.90475.90475.904Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299625ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.75.73675.73675.736Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495749ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ75.18775.18775.187Δυτικής Ελλάδας
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του.464712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ73.80073.80073.800Πολλαπλές
Σύστημα Παρακολούθησης Κυβερνητικού έργου401588ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ73.80073.80073.800Πολλαπλές
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Καλαμάτας για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 495646ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ73.20273.20273.202Πελοποννήσου
Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κινητικότητας, διαθεσιμότητας και προσλήψεων του Δημοσίου465661ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ73.18573.18573.185Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διαμόρφωση πλαισίου εξειδικευμένης υποστήριξης με έμφαση στο χώρο της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για στόχους που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαισίο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016451773ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ72.57472.57472.574Πολλαπλές
Απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών απο τους Δημοσίους Υπαλλήλους με την συμβολή δομών του συνδικαλιστικού κινήματος292491ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ72.57372.57372.573Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.72.32972.32972.329Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299595ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.72.14372.14372.143Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495755ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ71.95571.95571.955Θεσσαλίας
Σύμβουλος κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για δράσεις Διοικητικής Μεταρρύθμισης215762ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ71.67671.67671.676Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "299510ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.71.41171.41171.411Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299607ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.71.27171.27171.271Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 299541ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.71.23571.23571.235Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ301261ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ71.20771.20771.207Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495778ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.71.00271.00271.002Πελοποννήσου
Εκπόνηση μελέτης με τίτλο Οδηγός εφαρμογής των πολιτικών ισότητας των φύλων στην εξειδίκευση και υλοποίηση των δράσεων του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ), καθώς και στην αξιολόγηση αυτών237053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ70.11070.11070.109Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495784ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.69.88869.88869.888Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.69.74269.74269.742Δυτικής Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ68.88068.88068.880Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ67.15867.15867.158Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.66.92166.92166.921Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299762ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ66.68866.68866.688Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299765ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ66.47866.47866.478Αττικής
Σχεδιασμός και μεθοδολογία αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών σε επίπεδο διοικητικών λειτουργιών, συστημάτων πληροφορικής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"215722ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ66.46066.46066.460Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του464096ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΑΠΕΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ66.42066.42066.419Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495760ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ66.06766.06766.067Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "495738ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.66.03866.03866.038Βορείου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299898ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ65.80565.80565.805Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ65.80565.80565.805Δυτικής Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299903ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ65.80565.80565.805Δυτικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495670ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.65.74265.74265.742Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495661ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.65.43565.43565.435Δυτικής Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ65.39465.39465.394Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495651ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.65.30065.30065.300Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.65.03865.03865.038Θεσσαλίας
Μελέτη καταγραφής του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών σε 20 χώρες μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"215403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ64.20664.20664.206Πολλαπλές
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Θέρμης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης300489ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ63.96063.96063.960Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299756ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ63.96063.96063.960Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"299502ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.63.82463.82463.824Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299757ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΩ63.42063.42063.420Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495753ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ63.41463.41463.414Δυτικής Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ63.37863.37863.378Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"299522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.63.24163.24163.241Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299790ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ63.03363.03363.033Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».299893ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.62.90962.90962.909Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299789ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ62.73062.73062.730Κεντρικής Μακεδονίας
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στη διαδικασία αξιολόγησης των εποπτευόμενων φορέων του464977ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ62.73062.73062.729Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "299520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.62.14162.14162.141Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299787ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ61.13161.13161.131Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299883ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.61.12261.12261.122Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ60.77360.77360.773Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Α.Π. 11215760ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ60.49860.49860.498Πολλαπλές
Κάλυψη δαπανών μετακίνησης των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης των αρμοδιοτήτων της357493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ59.96059.96059.960Πολλαπλές
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».495741ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.59.82859.82859.828Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495777ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.59.75259.75259.752Δυτικής Ελλάδας
Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών270852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ59.56059.56059.560Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495662ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.59.33959.33959.339Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "495714ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.59.32559.32559.325Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495668ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.59.21059.21059.210Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495765ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ59.19759.19759.197Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495702ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ59.14059.14059.140Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ - ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "299513ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.58.61358.61358.613Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "299527ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.58.59958.59958.599Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ301257ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ58.39358.39358.393Δυτικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙ Α ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "495726ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.57.93357.93357.932Κρήτης
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Μυλοποτάμου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 495642ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ57.89257.89257.892Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 301248ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ57.85057.85057.850Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ57.81257.81257.812Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495713ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ57.81057.81057.810Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ57.81057.81057.810Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495648ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ57.81057.81057.810Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299591ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ57.80057.80057.800Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495743ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ57.72257.72257.722Δυτικής Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 301186ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ57.33157.33157.331Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Νέστου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης495665ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ57.12657.12657.126Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299807ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ57.06557.06557.065Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299886ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.56.70156.70156.701Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.56.24856.24856.248Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.56.18656.18656.186Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 299503ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.56.06456.06456.064Κεντρικής Μακεδονίας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" ΤΟΥ Α.Π. 11215783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ55.33755.33755.337Πολλαπλές
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΖΗΡΟΥ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».495739ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.55.15655.15655.156Ηπείρου
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ365911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.55.10155.10155.101Αττικής
«Σύμβουλος Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης » του Ε.Π. : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,2007-2013»215763ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ54.44854.44854.448Πολλαπλές
Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου ΑΓΡΑΦΩΝ για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης».299892ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.54.43154.43154.431Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300503ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.54.30454.30454.304Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495649ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.54.02854.02854.028Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495715ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.53.80053.80053.800Δυτικής Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 301177ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ53.63453.63453.634Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ53.16753.16753.167Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ53.14653.14653.146Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Εκπόνηση και εφαρμογή επικοινωνιακού Σχεδιου Δράσης για δράσεις Ισότητας στην Δ' Προγραμματική Περίοδο (2007-2013)215637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ52.96452.96452.964Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "299530ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.52.87552.87552.875Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495691ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ51.82251.82251.822Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495654ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ51.82151.82151.821Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495759ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ51.78951.78951.789Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495768ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.51.75451.75451.754Δυτικής Ελλάδας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300510ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ51.73651.73651.736Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ51.72651.72651.726Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495678ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.51.24051.24051.240Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "495754ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.51.21451.21451.214Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299628ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.51.09951.09951.099Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495758ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.51.07951.07951.079Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 301183ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ50.96850.96850.968Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495751ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ50.87950.87950.879Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300505ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.50.49950.49950.499Στερεάς Ελλάδας
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"215729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ50.48550.48550.485Πολλαπλές
Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας για την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων215516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ50.34250.34250.342Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ50.03650.03650.036Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Συγκριτική μελέτη ευρωπαικής ένωσης και ελλάδος για α) την ενιαία ψηφιακή αγορά, β) τα οφέλη για την κοινωνία από τη χρήση ΤΠΕ και γ) τις Διεθνείς Πτυχές Ψηφιακού Θεματολογίου376758ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ49.20049.20049.200Αττικής
Μελέτη καταγραφής του τρόπου εξυπηρέτησης των πολιτών σε είκοσι (20) χώρες - μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης του Άξονα Προτεραιότητας 11215404ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ48.77348.77348.773Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495771ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.48.46348.46348.463Ηπείρου
«Αρχική εκπαίδευση Υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας - Σειρά ΙΘ"390450ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ48.39848.39848.398Αττικής
Αξιολόγηση των δομών των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Παροχή υπηρεσιών συμβούλου464088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)47.97047.96947.969Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299777ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ47.49947.49947.499Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495645ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.47.45447.45447.454Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στελεχών Δημόσιας Διοίκησης σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού376732ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ46.99946.99946.999Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299768ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ46.98246.98246.982Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495696ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ46.90046.90046.900Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Παπάγου - Χολαργού για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300530ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ46.89746.89746.897Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299758ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ46.89646.89646.896Αττικής
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300490ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ46.84446.84446.844Αττικής
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης300485ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ46.74046.74046.740Αττικής
Υποστήριξη στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας για τη διαμόρφωση ενός κοινού σχεδίου δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση466134ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ46.74046.74046.740Πολλαπλές
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης300486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ46.64046.64046.640Αττικής
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ301247ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ46.61746.61746.617Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ " 495720ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.46.22646.22646.226Δυτικής Ελλάδας
Διαδικασίες μεταφοράς και ένταξης των Κλάδων Υγείας των ΦΚΑ για τη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας σύμφωνα με το Ν. 3918/2011 (άρθ. 17-30)355367ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ46.00045.99946.000Πολλαπλές
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Άνδρου για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ45.00645.00645.006Νοτίου Αιγαίου
Μελέτη ρυθμιστικού πλαισίου για τη βελτίωση της ρυθμιστικής διακυβέρνησης237054ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ44.99944.99944.999Πολλαπλές
Μελέτη Ωρίμανσης για την Διοικητική Αναδιοργάνωση του Ο.Α.Ε.Ε.422478ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ44.77944.77944.779Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495716ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.44.63844.63844.638Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299620ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.44.60644.60644.606Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ "299525ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.44.59044.59044.590Στερεάς Ελλάδας
Υποστήριξη Πιστοποίησης των Επιγραμμικών Συστημάτων Συλλογής Δελτίων Υποστήριξης Διοργανωτών αναφορικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 211/2011379383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ44.28044.28044.280Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495769ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.44.18244.18244.182Βορείου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495763ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.43.90343.90343.903Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495742ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.43.72643.72643.726Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299760ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ43.68843.68843.688Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299594ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.43.64143.64143.641Στερεάς Ελλάδας
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300506ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ43.58643.58643.586Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 302039ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ43.53443.53443.534Αττικής
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης300501ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ43.49343.49343.493Αττικής
"Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης"495762ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ43.42043.42043.420Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.43.38043.38043.380Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΟΥ ΒΟΧΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495781ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.43.19943.19943.199Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495706ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.43.13443.13443.134Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300509ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ43.12743.12743.127Αττικής
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Μαρωνειας- Σαπων για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 495674ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ43.12443.12443.124Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 301189ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ43.05043.05043.050Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299782ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ43.05043.05043.050Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495756ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ43.05043.05043.050Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299805ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ42.82942.82942.829Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495770ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.42.82342.82342.823Κρήτης
«Απογραφή Δημοσίων Υπαλλήλων και σύστημα αναφορών για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων»376794ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.42.70542.70542.705Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495730ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.42.38542.38542.385Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300285ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.42.29942.29942.299Στερεάς Ελλάδας
Μελέτη οργανωτικών αλλαγών για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"215723ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ41.50441.50441.504Πολλαπλές
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)215636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ40.99940.99940.999Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299896ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ40.87540.87540.875Αττικής
Προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ του ΕΠ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»394028ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ40.65140.65140.651Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 300521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ40.59040.59040.590Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ40.59040.59040.590Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495732ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ40.59040.59040.590Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο και Επιλεγμένες Δράσεις Αναδιοργάνωσης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)339234ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ40.46740.46640.467Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495650ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.40.45340.45340.453Δυτικής Ελλάδας
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 11215640ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ40.23340.23340.233Πολλαπλές
Συγκριτική μελέτη Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδος για α)την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, β)εμπιστοσύνη και ασφάλεια και γ)ταχεία και υπερταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αποκλίσεις, δείκτες επίδοσης και προτάσεις για εθνικές δράσεις.376643ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ40.00040.00040.000Αττικής
Έξοδα δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων357322ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ39.50839.50839.508Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο Υπουργείο παιδείας και Θρησκευμάτων στη διαδικασία αξιολόγησης εποπτευόμενων φορέων του464145ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ38.74538.74538.745Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495722ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ38.30338.30338.303Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.38.30238.30238.302Κρήτης
Σύμβουλοι και Εμπειρογνώμονες στην Γενική Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τον Άξονα Προτεραιότητας 11215522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ38.24138.24138.241Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495676ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ37.57637.57637.576Πελοποννήσου
Λειτουργική ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων Δήμου Ορχομενού για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης 300533ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ37.51537.51537.515Στερεάς Ελλάδας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495727ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ37.51537.51537.515Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299780ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ37.51537.51537.515Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299770ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ37.51537.51537.515Κεντρικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495686ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ37.50137.50137.501Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299759ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ37.38837.38837.388Δυτικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»300495ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.37.12737.12737.127Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 299537ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.37.11037.11037.110Νοτίου Αιγαίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495719ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.37.05937.05937.059Δυτικής Ελλάδας
Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του διοικητικού και οργανωτικού περιβάλλοντος και τη θεσμική κατοχύρωση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς215736ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ37.04237.04237.042Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495735ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.37.04037.04037.040Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ36.11736.11736.117Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.35.99935.99935.999Πελοποννήσου
Μελέτη ωρίμανσης για τη δημιουργία περιγραμμάτων θέσεων237079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ35.69935.69935.699Πολλαπλές
Μελέτη για την ανάπτυξη ενός προτύπου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και την καταπολέμηση της βίας κατα των γυναικών277203ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ34.99134.99034.991Πολλαπλές
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ215297ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ34.25134.25134.251Νοτίου Αιγαίου
Πιλοτική διεξαγωγή επιμόρφωσης των Διευθυντικών Στελεχών Υπουργείων και Δημοσίων Φορέων216943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)33.72533.72533.725Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ495697ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ33.37633.37633.376Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495647ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.33.37533.37533.375Κρήτης
Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης της Κ' Εκαπιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης216902ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)33.11733.11733.117Νοτίου Αιγαίου
Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας374036ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ32.98832.98832.988Αττικής
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς366259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΕΠΠ)32.45032.45032.450Αττικής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ373957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ32.07032.07032.070Κεντρικής Μακεδονίας
Διενέργεια εξωτερικής αξιολόγησης Δήμων και Περιφερειών στο πλαίσιο της νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης296526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ32.00032.00032.000Πολλαπλές
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ374411ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ31.97431.97431.974Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495675ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.31.71031.71031.710Ηπείρου
«Μελέτη οργανωτικών αλλαγών για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος» του Ειδικού Στόχου 4.2 του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» για τις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου»215724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ31.52831.52831.528Πολλαπλές
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ374806ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ31.46031.46031.460Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 373564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)31.40331.40331.403Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Σερρών373470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ31.30031.30031.300Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 11 (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)215642ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ31.14431.14431.144Πολλαπλές
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 376740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ31.08831.08831.088Αττικής
Κατάρτιση σχεδίου δράσης για την εκτέλεση του έργου σημαία " Επανασχεδιασμός της πολιτικής δασοπροστασίας σε εθνικό επίπεδο"237051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ31.00831.00831.008Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495644ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.30.93430.93430.934Ηπείρου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 299771ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ30.91130.91130.910Δυτικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών357479ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ30.82830.82830.828Αττικής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ370732ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ30.69030.69030.690Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495733ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.30.54830.54830.548Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»299629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.30.53630.53630.536Δυτικής Μακεδονίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495731ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.30.53430.53430.534Θεσσαλίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495773ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.30.53130.53130.531Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" 299538ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.30.44730.44730.447Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495657ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.30.43230.43230.432Θεσσαλίας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 375873ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ30.42930.42930.429Κρήτης
Οδικός Χάρτης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης372817ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ30.06930.06930.069Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 357059ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ30.00030.00030.000Βορείου Αιγαίου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.375235ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ30.00030.00030.000Αττικής
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας370531ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ30.00030.00030.000Θεσσαλίας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου372950ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ30.00030.00030.000Πελοποννήσου
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης373939ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ30.00030.00030.000Κρήτης
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας374018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ30.00030.00030.000Δυτικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Μεσολογγίου373472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ30.00030.00030.000Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ373252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ30.00030.00030.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Οδικός Χάρτης Αναβάθμισης των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων373250ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ29.99929.99929.999Ηπείρου
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Ηπείρου374116ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ29.94529.94529.945Ηπείρου
Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης215851ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)29.85847.11629.858Πολλαπλές
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ375579ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ29.81129.81129.811Αττικής
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 371436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ29.79829.79829.798Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ372498ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ29.04729.04729.047Αττικής
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)215408ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ29.01629.01629.016Πολλαπλές
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών376644ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ28.89128.89128.891Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ380853ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ28.67328.67328.673Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ365365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ28.65328.65328.653Ιονίων Νήσων
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου369428ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ28.15228.15228.152Ιονίων Νήσων
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (Η.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11215739ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ28.13828.13828.138Πολλαπλές
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ372965ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ28.00028.00028.000Κρήτης
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας365534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ27.80027.80027.800Δυτικής Μακεδονίας
Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - συσκέψεων της ΕΥΔ του ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" για τους Άξονες 10, 11 και 12376338ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ27.59427.59427.594Αττικής
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθµιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών376375ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ27.30027.30027.300Αττικής
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΕ 4 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ215406ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ26.95626.95626.956Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 495681ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ26.43726.43726.437Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 302696ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.26.14526.14526.145Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"495746ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.26.04426.04426.044Πελοποννήσου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495666ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.24.71424.71424.714Ηπείρου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ455405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ24.60024.60024.599Πολλαπλές
Εκπόνηση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών327511ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ24.33524.33524.335Πολλαπλές
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495736ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.22.84622.84622.846Κρήτης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ( ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»495659ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.22.84622.84622.846Κρήτης
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11 (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)215409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ22.04222.04222.042Πολλαπλές
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του Παντείου Πανεπιστημίου365733ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ21.27021.27021.270Αττικής
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΕ 4 ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ215392ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ20.70920.70920.709Πολλαπλές
Μελέτη οργάνωσης για τη δημιουργία των 13 Περιφερειακών Διοικητικών Υπηρεσιών Ισότητας και την διασύνδεσή τους με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και το Παρατηρητήριο Ισότητας215548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ19.14319.14319.143Πολλαπλές
Μελέτη ωρίμανσης με στόχο τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας και ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Υπουργείου Εξωτερικών364548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ18.99918.99918.999Αττικής
Εκπόνηση Εφαρμοστικών Εγκυκλίων Ν.3919/11 για κλειστά επαγγέλματα376512ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ18.45018.45018.450Αττικής
Μελέτη ένταξης των λειτουργιών ρύθμισης στα ΚΕΠ453344ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ18.45018.45018.449Πολλαπλές
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο : «Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»298328ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ18.08118.08118.081Πολλαπλές
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο : «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ : ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ»298327ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ18.08118.08118.081Πολλαπλές
Εκπόνηση Μελέτης με τίτλο : «Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ»298322ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ17.95817.95817.957Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ383937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ17.93317.93317.933Αττικής
Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης στην Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, προκειμένου για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της ως Δικαιούχου και ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης πράξεων357492ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ17.06617.06617.066Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΓΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11.215550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ14.54214.54214.542Πολλαπλές
Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Καρτας Πολίτη296542ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ14.45214.45214.452Πολλαπλές
Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λοιπού σχετικού εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"356906ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ14.06714.06714.067Πολλαπλές
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΕ ΓΓΙΦ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 390488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ13.42413.42412.993Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Α.Π. 12215761ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ13.37013.37013.370Νοτίου Αιγαίου
Απλούστευση και προτυποποίηση Διαδικασίας Ενημέρωσης Ασφαλιστικών Μερίδων και ηλεκτρονικοποίηση αρχείου Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης372034ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ13.20013.20013.199Πολλαπλές
Μελέτη και διεξαγωγή έρευνας με θέμα τη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας και κατάρτιση προτάσεων βελτίωσης και επικοινωνίας σε σχέση με τις προσδοκίες των πολιτών216945ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ13.16313.16313.163Νοτίου Αιγαίου
Ανασχεδιασμός Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης215746ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)12.35512.35512.355Πολλαπλές
«Σύμβουλος Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για δράσεις διοικητικής μεταρρύθμισης » του Ε.Π. : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,2007-2013»215764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ12.03312.03312.033Νοτίου Αιγαίου
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013"215730ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ11.15711.15711.157Νοτίου Αιγαίου
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΟΥ Α.Π. 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)215405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ10.77910.77910.779Νοτίου Αιγαίου
Μελέτη Ανάπτυξης του Ελληνικού Ψηφιακού Θεματολογίου στις περιοχές Διαλειτουργικότητας και Προτύπων, Έρευνας και Καινοτομίας 376759ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ9.9639.9639.963Αττικής
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΔΕΔΥ) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ (1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)282666ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ9.6009.6009.600Νοτίου Αιγαίου
Σύμβουλος υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013", για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008356835ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ9.2259.2249.225Πολλαπλές
Βελτίωση και κωδικοποίηση του κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου του υπαιθρίου εμπορίου κάθε είδους και μορφής.311533ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΠ. & ΑΝ. - ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ9.0899.0899.089Πολλαπλές
Αναβάθμιση του συστήματος και αναμόρφωση του προγράμματος Εισαγωγικής Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης277161ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)8.9888.9888.988Πολλαπλές
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 12215641ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ8.8928.8928.892Νοτίου Αιγαίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΑΞΟΝΑΣ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)215517ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ8.4518.4518.451Νοτίου Αιγαίου
Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού προσωπικού ΕΥΣΣΕΠ364569ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ7.9797.9797.979Πολλαπλές
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ , στους άξονες προταεραιότητας 10.11και 12 (Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου αντίστοιχα)448263ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ7.7937.7937.793Πολλαπλές
«Μελέτη οργανωτικών αλλαγών για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του Προγράμματος» του Ειδικού Στόχου 4.2 του Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» για τις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου»215725ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ6.9686.9686.968Νοτίου Αιγαίου
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)215651ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ6.8836.8836.883Νοτίου Αιγαίου
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ (Η.Φ.Α.) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12215740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ6.2206.2206.220Νοτίου Αιγαίου
Εκπόνηση αξιολογήσεων στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, των υποβληθέντων Σχεδίων Δράσης από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και γυναικείες οργανώσεις357411ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ5.6005.6005.600Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013" ΤΟΥ Α.Π. 12215784ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ5.5915.5915.591Νοτίου Αιγαίου
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 10 (8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)215625ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ5.4025.4025.402Πολλαπλές
Πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 του Ειδικού Φορέα Διαχείρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Εφαρμογής Προγραμμάτων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης357640ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ5.0005.0004.999Πολλαπλές
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΠ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)215410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ4.8714.8714.871Νοτίου Αιγαίου
ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΑΣΗΣ ΤΟ 2007 ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ215402ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ4.5644.5644.564Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ215622ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ4.1504.1504.150Πολλαπλές
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 11 (3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)215627ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ4.1034.1034.103Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΓΓΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12.215551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ3.2133.2133.213Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ215623ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ3.1523.1523.152Πολλαπλές
Εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατα ISO 9001:2008 στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων355519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ2.7672.7672.029Πολλαπλές
Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων364552ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ2.6842.6842.684Πολλαπλές
Δαπάνες Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων394066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ2.5002.5002.500Πολλαπλές
Δαπάνες για την εκπαίδευση και τη συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια του προσωπικού της ΕΥΔ/ΕΦΔ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ του ΕΠ "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" 394027ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ1.1071.1071.106Πολλαπλές
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 12 (2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ)215632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ906906906Νοτίου Αιγαίου
Εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων ως Τελικού Δικαιούχου για την υλοποίηση πράξεων, αλλά και ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης357487ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ900900900Πολλαπλές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ215624ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ668668668Νοτίου Αιγαίου