ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Αττικής215357ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)46.365.73746.365.73746.365.736Αττικής
Συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA 298802ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA42.973.79642.973.79642.973.796Αττικής
Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας215346ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)22.586.65022.586.65022.586.650Κεντρικής Μακεδονίας
Συμμετοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA 298799ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA18.965.00118.965.00118.965.002Θεσσαλίας
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 (ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ)422973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ17.966.80517.966.80517.966.806Αττικής
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 (ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ -Α'ΔΡΑΣΗ)423471ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ14.480.47414.480.47414.480.475Δυτικής Μακεδονίας
Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας298770ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA14.201.17014.201.17014.201.171Κεντρικής Μακεδονίας
Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA298791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA13.573.74913.573.74913.573.749Δυτικής Μακεδονίας
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA 298797ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA11.928.43811.928.43811.928.439Κρήτης
Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας215349ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)7.312.1047.312.1047.312.104Στερεάς Ελλάδας
Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας215347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)4.226.3944.226.3944.226.395Δυτικής Μακεδονίας
Ταμείο χαρτοφυλακίου JEREMIE για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου215356ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)3.900.0003.900.0003.900.000Νοτίου Αιγαίου
Συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA298775ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA2.358.7122.358.7122.358.712Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA 298794ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA2.128.2372.128.2372.128.237Στερεάς Ελλάδας
Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA298796ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA1.917.5211.917.5211.917.521Ιονίων Νήσων
Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA298801ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA1.734.4601.734.4601.734.460Ηπείρου
Συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA 298795ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA1.434.7881.434.7881.434.788Πελοποννήσου
Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Σύσταση Ταμείου χαρτοφυλακίου JESSICA 298793ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA741.610741.610741.610Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 (ΑΤΤΙΚΗ) - ΔΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ423473ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ658.296658.296658.296Αττικής
Συμμετοχή του Ε.Π. Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη στη σύσταση Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA298760ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA585.238585.238585.238Πολλαπλές
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων390512ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ472.320472.320472.320Πολλαπλές
Συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Σύσταση Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA.298798ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA439.279439.279439.279Βορείου Αιγαίου
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ» ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 (ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ) - ΔΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ423472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ384.252384.252384.252Δυτικής Μακεδονίας
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Περιφέρειες Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας)393291ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ314.880314.880314.880Δυτικής Μακεδονίας
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Περιφέρειες Κρήτης & Βορείου Αιγαίου)393292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ314.879314.879314.879Κρήτης
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Αττικής390511ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ157.440157.440157.440Αττικής
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (Περιφέρεια Ηπείρου)393299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ157.440157.440157.440Ηπείρου
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (Περιφέρεια Θεσσαλίας)393298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ157.440157.440157.440Θεσσαλίας
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)393294ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ157.440157.440157.440Στερεάς Ελλάδας
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)393293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ157.440157.440157.440Νοτίου Αιγαίου
Σύμβουλος Αξιολόγησης του ΠΕΠ Μακεδονίας - Θράκης (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης)393290ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ157.440157.440157.440Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την σε βάθος αποτίμηση των μεσο-μακροπρόθεσμων συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007, τον τρόπο που αυτές επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική κατάσταση και τους τομείς απασχόλησης των πληγέντων πληθυσμών και τη διαμόρφωση εξειδικευμένης πρότασης για την αντιμετώπιση τους, στο πλαίσιο του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 2007 - 2013328083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ135.362135.362135.362Πολλαπλές
Λειτουργικές Δαπάνες στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων444616ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ49.66049.66049.660Πολλαπλές
Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο της Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής του ΕΠ "Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων"444612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ10.43010.43010.430Πολλαπλές