ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης496034ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ64.088.07664.088.07664.088.074Πολλαπλές
Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών στις Περιφέρειες της Ψηφιακής Σύγκλισης374786ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.48.953.79248.953.79248.953.792Πολλαπλές
Ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομής χωρικών δεδομένων για την προστασία των δασών και δασικων εκτάσεων, από την Κτηματολόγιο ΑΕ327504ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΧΑ ΑΕ)41.730.28441.730.28441.730.284Πολλαπλές
Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE" στην περιοχή της Ψηφιακής Σύγκλισης (Αττική)303133ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)23.915.93824.134.26324.134.264Αττικής
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών -ΟΠΣΕΥ (ELENXIS)300670ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.22.678.08022.678.08022.678.080Πολλαπλές
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ277545ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.20.778.29920.778.29920.778.300Πολλαπλές
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ277550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.18.146.67018.146.67018.146.670Αττικής
Προηγμένες υπολογιστικές υπηρεσίες από το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.296114ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.16.838.76916.839.71417.033.095Πολλαπλές
Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και παροχή σχετικών υποστηρικτικών υπηρεσιών355548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ16.668.42016.668.42016.668.420Πολλαπλές
Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου της δημόστιας ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΤ) προσβάσιμου από άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.με.Α.).292332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.16.506.48416.506.48416.487.148Πολλαπλές
Δημιουργία υποδομής του Εθνικού Ληξιαρχείου για την καταγραφή και παρακολούθηση όλων των νέων ληξιαρχικών πράξεων, καθώς και της πλειοψηφίας των υφιστάμενων ληξιαρχικών πράξεων των ληξιαρχείων της χώρας.270966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.14.665.38314.665.38314.665.383Πολλαπλές
Προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες από το Εθνικο ίδρυμα Έρευνας και τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.296113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.14.366.03514.366.03514.681.809Πολλαπλές
Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE" στην περιοχή της Ψηφιακής Σύγκλισης (Ψηφιακή Σύγκλιση)303127ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)13.886.33916.076.16316.076.163Πολλαπλές
Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE" στην περιοχή της Ψηφιακής Σύγκλισης (Μακεδονία-Θράκη- ΠΚΜ)303128ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)11.242.59812.413.35012.413.350Κεντρικής Μακεδονίας
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ495570ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΧΑ ΑΕ)11.160.70411.160.70411.160.704Πολλαπλές
Ηλεκτρονικοί μηχανισμοί ελέγχου ταχύτητας σε επικίνδυνες θέσεις του εθνικού οδικού δικτύου : Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση των ηλεκτρονικών μηχανισμών ελέγχου ταχύτητας465276ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ10.189.77410.189.77410.189.774Πολλαπλές
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ277546ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.9.911.7009.911.7009.911.700Κεντρικής Μακεδονίας
Ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού χαρακτήρα296686ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.9.786.1289.786.1289.786.128Πολλαπλές
Αυτοματοποίηση αγροτικών ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας302037ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)9.721.7789.721.7789.721.778Πολλαπλές
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών (ΕΣΗΔΠ)296673ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ9.443.5509.443.5509.443.550Πολλαπλές
Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας304429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.8.871.9558.871.9558.871.955Πολλαπλές
Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing)483009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.8.857.8138.857.8138.857.813Πολλαπλές
Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση "423521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.8.697.1998.697.1998.697.199Πολλαπλές
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.299752ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.8.523.0588.523.0588.523.058Πολλαπλές
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων527482ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.8.330.7758.330.7758.330.775Πολλαπλές
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικών υπηρεσιών ταυτοποίησης και αναγνώρισης πολιτών (e-CIR), πανελλαδικής εμβέλειας, σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου -διαβατηριακου ελέγχου της χώρας, με στόχο την ταυτοποίηση και επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων.296674ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.8.299.4088.299.4088.299.408Πολλαπλές
Δημιουργία κεντρικής βάσης Εθνικού Ποινικού Μητρώου και διαλειτουργικότητα αυτής με φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγες του με τα Τμήματα Ποινικού Μητρώου.300244ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ8.292.3738.292.3738.292.373Πολλαπλές
Απόκτηση Φορητών Προσωπικών Υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση277826ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.6.980.2766.980.2766.980.276Πολλαπλές
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ524179ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΚΧΑ ΑΕ)6.903.9886.903.9886.903.988Αττικής
Υπηρεσίες φορολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη - TAXISNET322998ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.6.486.3766.486.3766.486.376Πολλαπλές
Δημιουργία εθνικού πληροφοριακού συστήματος έρευνας και τεχνολογίας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ενεργοποίηση κοινωνικών δικτύων, διεύρυνση υποδομής ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ και διεύρυνση υποδομών αποθετηρίων αυτού.296115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ6.409.2386.409.2386.409.238Πολλαπλές
Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης-Δομή Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της για την χρονική περίοδο 2014-2015507406ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.5.809.2625.809.2625.809.262Πολλαπλές
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία383639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ5.687.2555.687.2555.687.255Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ495817ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)5.573.8075.573.8075.573.807Πολλαπλές
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.277065ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ5.403.3405.403.3405.403.340Πολλαπλές
Ενιαίο Αυτόματο Σύστημα Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ352403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.5.360.9855.360.9855.360.985Αττικής
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ465088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ4.930.5914.930.5914.089.838Πολλαπλές
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Πολίτη (ΟΠΣΚΥ)300393ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ4.928.0544.928.0544.928.054Πολλαπλές
Δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλκετρομαγνητικών Πεδίων, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας352215ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.4.646.3774.646.3774.646.377Πολλαπλές
Δημιουργία διαδικτυακής πύλης, ανάπτυξη λογισμικού και τεχνολογικης υποδομής του συστήματος ICISnet, για τη διάθεση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους συναλλασσόμενους φορείς με τα Τελωνεία.296461ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ4.566.6904.566.6904.566.690Πολλαπλές
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 2 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 41 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ463959ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ4.527.6704.527.6704.527.670Πολλαπλές
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΙΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ277831ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.4.449.7564.449.7564.449.756Αττικής
Εθνικό Δικτυο Τηελιατρικής (ΕΔΙΤ)-Τμήμα 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Νήσων Αιγαίου352924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ4.268.0144.268.0144.268.014Πολλαπλές
Πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών κατάθεσης, διαχείρισης και διάθεσης ανοιχτών δημοσίων δεδομένων τεκμηρίωσης και ψηφιακού περιεχομένου327378ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ3.925.9403.925.9403.925.940Πολλαπλές
Εκσυγχρονισμός και Επέκταση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος296307ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ3.874.7213.874.7213.874.721Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)356952ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.3.864.7593.864.7593.864.759Πολλαπλές
Ολοκλήρωση Μηροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με εθνικά δίκτυα στις Περιφέρειες του Ε.Π. "Ψηφιακής Σύγκλισης"372840ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.3.666.5063.666.5063.666.506Πολλαπλές
Ανάπτυξη νέων διαδικυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)355378ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ3.629.7743.629.7743.629.774Πολλαπλές
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) για τη διοικητική δικαιοσύνη385684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΣτΕ)3.579.8983.579.8983.579.898Πολλαπλές
Κάλυψη μέρους των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας ΚτΠ ΑΕ για τα έργα που θα διαχειριστεί και θα υποστηρίξει ως δομή στήριξης του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για την περίοδο 2007-2013.277064ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.3.499.9993.499.9993.499.999Πολλαπλές
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ372942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ3.495.5653.495.5653.495.565Πολλαπλές
Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας του ΠΕΣΥΠ Θεσσαλίας303859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.3.415.5113.415.5113.415.511Θεσσαλίας
Προηγμένες κεντρικές υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών ανοικτής πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β. 304202ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ3.352.2003.352.2002.349.213Πολλαπλές
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρακολούθησης Προδικασίας και δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στους δικηγόρους, τους δικαστικούς και τους πολίτες.298825ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ3.250.4363.250.4363.250.436Πολλαπλές
Ψηφιακές, εξ αποστάσεως υπηρεσίες διαχείρισης στόλου και ενημέρωσης επιβατών από τον ΟΑΣΑ341269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.3.226.2083.226.2083.226.208Αττικής
Ψηφιακές Υπηρεσίες της Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων για την υποστήριξη των διαδικασιών των Διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας, Εθνικών Κληροδοτημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης296363ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ3.144.5613.144.5613.577.707Πολλαπλές
Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαικό έτος 2007-2008 (ΨΣ)525625ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.3.112.1893.112.1893.112.189Πολλαπλές
Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ525917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.3.100.8253.100.8253.100.825Πολλαπλές
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης299747ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ3.067.9733.067.9733.067.973Πολλαπλές
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ373597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ3.067.1523.067.1523.067.152Πολλαπλές
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ψηφιοποίηση του ιστορικου αρχείου της Ιεράς Συνόδου της Ελλάδος και την ενημέρωση-κατάρτιση πολιτών και κληρικών.296096ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ3.057.6693.057.6693.057.669Πολλαπλές
Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης-Δομή Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της για την χρονική περίοδο 2012-2015519602ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.3.000.0003.000.0002.999.999Πολλαπλές
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ373582ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ2.970.3552.970.3552.970.355Πολλαπλές
Δημιουργία δυναμικής πύλης της ΓΣΕΕ για την ψηφιακή εξυπηρέτηση του εργαζόμενου, με ηλεκτρονικές υπηρεσίες διακυβέρνησης, δημοκρατίας, πληροφόρησης, μάθησης και ενεργοποίησης των εργαζόμενων καταναλωτών.292600ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.964.0252.964.0252.964.025Πολλαπλές
Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας482385ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ2.861.2382.861.2382.861.238Πολλαπλές
Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης364370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 2.830.6792.830.6792.830.679Κρήτης
Ανάπτυξη υποδομής Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, παραγωγή και διάχυση ψηφιακού περιεχομένου κατάλληλου για διάχυση μέσω διαδικτύου ή και ψηφιακής τηλεόρασης για χρήση των ΑμεΑ.296598ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ2.811.9332.811.9332.811.933Πολλαπλές
Ανάδειξη των εκθεμάτων μέσω διαδραστικών ηλεκτρονικων εφαρμογών και υπηρεσιών για το Πολεμικό Μουσείο.300243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2.719.5372.719.5372.719.537Πολλαπλές
Ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού δικαστικών υποθέσεων περιφερειακών οργανικών μονάδων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και εκπαίδευση του Προσωπικού στην αξιοποίηση του300282ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.2.709.4902.709.4902.709.490Πολλαπλές
Δημιουργία εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την καταμέτρηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ.271017ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)2.674.2442.674.2442.674.244Πολλαπλές
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ277549ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.2.651.3982.651.3982.651.399Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μίας στάσης του Πανεπιστημίου Πατρών 215822ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ2.603.7382.603.7382.603.738Δυτικής Ελλάδας
Οργάνωση και διάχυση ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών του αγροτικού τομέα305589ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ2.600.9782.600.9782.600.978Πολλαπλές
«Τεχνική Υποστήριξη Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης-Δομή Στήριξης Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών και δαπανών αμοιβών προσωπικού της περιόδου Φεβρουαρίου - Δεκεμβρίου 2013, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»519653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.2.576.0142.576.0142.576.014Πολλαπλές
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΙΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ277827ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.2.575.6662.575.6662.575.666Κεντρικής Μακεδονίας
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακου Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπονήσσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικης Ελλάδας (πρώην ΔΥΠΕ Πελοπονήσσου).296341ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.2.543.6232.543.6232.543.623Πελοποννήσου
Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)300701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ2.518.0102.518.0102.518.010Πολλαπλές
Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων376476ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ2.483.9662.483.9662.483.966Πολλαπλές
Κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας.271658ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.2.414.4152.414.4152.414.415Πολλαπλές
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 41 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ463955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ2.411.8562.411.8562.411.856Πολλαπλές
Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαικό έτος 2007-2008 (AT)376832ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.2.397.0122.397.0122.397.012Αττικής
Παρουσίαση μέσω Διαδικτύου του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου ιστορικού αρχείου της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Αρχείων, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολιτη για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και συνταξιοδοτησης.270958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ2.370.3692.370.3692.370.369Πολλαπλές
Δημιουργία εικονικού εκπαιδευτικού Μουσείου Όπερας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.292786ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ2.313.9682.313.9682.313.968Πολλαπλές
Υπηρεσίες δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και της υγιούς επιχειρηματικότητας.484680ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.2.312.3772.312.3772.312.377Πολλαπλές
Δημιουργία Αρχαιολογικού Κτηματολογίου300571ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ2.274.7802.274.7802.274.780Πολλαπλές
Σύστημα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) για την έγκαιρη διασπορά της μετεωρολογικής πληροφορίας μεγάλης χρονικής τοπικής ακρίβειας και την πρόληψη από φυσικές καταστροφές, για την προστασία του κοινωνικού συνόλου.296405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.2.239.7022.239.7022.239.702Πολλαπλές
Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και Επιχειρήσεις, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)352201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ2.179.0012.179.0012.179.001Πολλαπλές
Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη των συλλογών της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων.300345ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)2.160.1032.160.1032.160.103Πολλαπλές
Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων379473ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)2.153.0802.153.0802.153.080Πολλαπλές
Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών453302ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.2.067.1962.067.1962.066.956Πολλαπλές
Συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση της πληροφορικής, με τη δημιουργία απομακρυσμένης πρόσβασης χρηστών στα πληροφοριακά συστήματα της ΕΛ.ΑΣ.299547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.924.2761.924.2761.924.275Πολλαπλές
Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακου συστήματος για την ανάπτυξη αυτόματων συστημάτων πώλησης εισητηρίων, διαχείρισης και ελέγχου των εσόδων σε σημαντικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους300942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Ε.1.907.4601.907.4601.907.460Πολλαπλές
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ277548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.902.6411.902.6411.902.641Νοτίου Αιγαίου
Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για το Περιουσιολόγιο και συλλογή-ψηφιοποίηση πληροφοριών301276ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ1.771.4851.771.4851.771.485Πολλαπλές
Ανάπτυξη έξυπνου οικισμού στην κωμόπολη Αρχάνες του Δήμου Αρχανών, της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης, με την ονομασία έξυπνος οικισμός Δήμου Αρχανών :e-Archanes.296029ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ1.683.0001.683.0001.683.000Κρήτης
Ψηφιακές υπηρεσίες για ασφαλή χρήση του Υπολογιστή και του Διαδικτύου στη Σχολική Κοινότητα217118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)1.661.5881.661.5881.859.181Πολλαπλές
Προβολή συλλογών και δράσεων του Μουσείου Μπενάκη στον παγκόσμιο ιστό300427ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ1.660.3891.660.3891.660.389Αττικής
Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαικών Ιδρυμάτων - Οριζόντια Δράση304126ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNET)]1.651.2541.651.2541.651.254Πολλαπλές
Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για τiς Προγραμματικές Περιόδους (ενοποιημένο σύστημα διαδικτυακής υποστήριξης προγραμματικών περιόδων-ΕΣΔΥ) ως ένα ηλεκτρονικό κέντρο μιας στάσης, επεκτείνοντας τις υπηρεσίες του ιστοχώρου www.hellaskps.gr, υποστηρίζοντας το μηχανισμό παροχής και διαχείρισης του περιεχόμενου του www.espa.gr.296747ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.1.635.8321.635.8321.635.832Πολλαπλές
Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Αλεξανδρούπολης365388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ1.635.7281.635.7281.635.728Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την στρατηγική ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης346636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ1.633.1321.633.1321.633.132Πολλαπλές
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διάδοση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).292567ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.1.601.5331.601.5331.601.533Πολλαπλές
Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης - Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας374785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.581.5841.581.5841.581.584Δυτικής Μακεδονίας
Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑΠ495494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.568.7171.568.7171.568.717Πολλαπλές
Ολοκληρωμένο σύστημα του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων υγείας με στόχο τη διαχείριση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων υγειονομικής κρίσεως340196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Κ.ΕΠ.Υ)1.547.9721.547.9721.547.972Πολλαπλές
Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών346586ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ1.536.2691.536.2691.536.270Πολλαπλές
ΦΟΡΗΤΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ277547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.532.6991.532.6991.532.700Δυτικής Μακεδονίας
Εισαγωγή και ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία, <<ΦΙΛΙΠΠΟΣ>>299662ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.440.5491.440.5491.440.549Πολλαπλές
Βελτίωση και ολοκλήρωση των στρατολογικών ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους λοιπούς δημόσιους φορείες.296643ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ1.406.5321.406.5321.406.532Πολλαπλές
Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαικό έτος 2007-2008 (KM)376827ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.1.358.8071.358.8071.358.807Κεντρικής Μακεδονίας
Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ380300ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)1.345.7941.345.7941.345.794Πολλαπλές
Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Βόλου365165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ1.329.5711.329.5711.329.572Θεσσαλίας
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες374135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.284.7681.284.7681.284.768Πολλαπλές
Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού327056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.240.9731.240.9731.240.973Πολλαπλές
Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Αρταίων300272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ1.231.9251.231.9251.231.925Ηπείρου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ465190ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ1.229.2991.229.2991.022.350Πολλαπλές
Δημιουργία εθνικού πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη του εθνικού προγραμματισμού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Οδηγίας 2008/0016/(COD).271018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)1.217.3781.217.3781.218.141Πολλαπλές
Ψηφιακή εικονική αναπαράσταση στο Μαντείο Τροφωνίου στη Λιβαδειά και στο Μυκηναικό ανάκτορο της Θήβας, καθώς και δικτυακή πύλη στη Βοιωτία.217115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ1.216.6191.216.6191.216.619Στερεάς Ελλάδας
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Πατρέων360275ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ1.209.8451.209.8451.209.845Δυτικής Ελλάδας
Ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου327117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ"1.197.7511.197.7511.197.751Κεντρικής Μακεδονίας
Ψηφιακές υπηρεσίες κοινής ωφέλειεας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.296092ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.193.1631.193.1631.193.163Πολλαπλές
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Ηρακλείου296208ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1.178.2671.178.2671.178.267Κρήτης
Ψηφιακές δράσεις του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.292670ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ1.132.2081.132.2081.132.208Αττικής
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών για την ηλεκτρονική πρόσβαση σε εφαρμογές του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού Πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου με γενικότερη θεματολογία τη Μεσόγειο.292784ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ1.118.5991.118.5991.118.599Πολλαπλές
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Χανίων296420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ1.079.9021.079.9021.079.902Κρήτης
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ON LINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΝΑ) ΜΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ447906ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.1.073.7421.073.7421.046.003Πολλαπλές
Προβολή στο διαδίκτυο του έργου των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών.296159ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ1.055.4071.055.4071.055.407Πολλαπλές
Παρουσίαση μέσω Διαδικτύου του ψηφιοποιημένου και τεκμηριωμένου ιστορικού αρχείου της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης προς τον πολίτη για έκδοση πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και συνταξιοδοτησης.270957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ1.048.5051.048.5051.048.505Πολλαπλές
Δημιουργία ενιαίας πλατφόρμας Ψηφιακού Αποθετηρίου και συναφών ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και ανάδειξης περιεχομένου για την Βιβλιοθήκη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών304160ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ1.018.2841.018.2841.018.284Αττικής
Σύστημα διαχείρισης και επιχειρηματικής ευφυΐας ΕΣΥ346590ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ1.009.9711.009.9711.009.971Πολλαπλές
Σύστημα αυτόματης ειδοποίησης, προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας302933ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ953.283953.283953.283Δυτικής Ελλάδας
Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καλλιθέας296800ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ949.561949.561949.561Αττικής
Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης και διαδραστικότητας των Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διαδικτυακή Πύλη Πρόνοιας για την εξυπηρέτηση του πολίτη και Σύστημα Ηλεκτρονικής Αναφοράς, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Δράσεων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης326470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.940.712940.712940.712Πολλαπλές
Δημιουργία ψηφιακών δράσεων του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για την αξιοποίηση της ευρυζωνικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας.292668ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ930.935930.935930.935Ιονίων Νήσων
Μητροπολιτκό δίκτυο οπτικών ινών Δήμου Κέρκυρας365374ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ916.330916.330916.330Ιονίων Νήσων
Εικονικός οδηγός από το ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού, στη βυζαντινή αρχιτεκτονική : "Η Αγία Σοφία, Μνημείο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς"292770ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ914.577914.577914.577Πολλαπλές
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ328478ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ910.200910.199910.200Πολλαπλές
Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισμού380180ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.877.605877.605877.605Πολλαπλές
Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών380220ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)872.233872.233872.233Πολλαπλές
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθηνών328087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ865.575865.575865.575Αττικής
Εικονικό μουσείο με ψηφιακή περιήγηση στην Αθήνα του χθες και του σήμερα, Μουσείον της Πόλεως των Αθηνών-Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία217119ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΥΡΟΥ-ΕΥΤΑΞΙΑ859.351859.351859.351Αττικής
Εθνικό δίκτυο ψηφιακής τεκμηρίωσης της άϋλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς372933ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ855.206855.206855.206Πολλαπλές
Δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης του Αριστοτελέιου Πανεπιστημίου Αθηνών 304234ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ832.856832.856832.856Κεντρικής Μακεδονίας
Χτίζοντας το Μέλλον505428ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.)801.841801.841801.841Πολλαπλές
Πολιτιστικός πλοηγός της Αθήνας από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμου (ΙΜΕ) σε συστήματα GPS και κινητά τηλέφωνα με προσφερόμενο υλικο σε οκτώ (8) γλώσσες.292767ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ796.550796.550796.550Αττικής
Επέκταση του μητροπολιτικου δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Ιωαννιτών.296724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ779.780779.780779.780Ηπείρου
Ελληνική Ιστορία495890ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ776.787776.787776.787Πολλαπλές
Ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών για τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τους Πολίτες296721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ763.999763.999763.999Πολλαπλές
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ374043ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ762.553762.553762.553Αττικής
Προσαρμογή των Επιμελητηρίων στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) για την σύσταση επιχειρήσεων – Βελτίωση του Πληροφορικού Συστήματος των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΠΣ ΥΜΣ)365445ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ762.289762.289762.289Πολλαπλές
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Λαρισαίων359331ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ750.081750.081750.082Θεσσαλίας
Ψηφιοποίηση και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού της Κρατικής Ταινιοθήκης365129ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ749.938749.938749.938Πολλαπλές
Ψηφιακές δράσεις του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Πειραιώς.292671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ747.735747.735747.735Αττικής
Ανοικτές Διαδικτυακές Πλατφόρμες Γραμμάτων και Τεχνών376207ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ ΑΜΚΕ745.589745.589745.589Αττικής
Υπηρεσίες για την ηλεκτρονικη υποβολή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης - Πόθεν Έσχες341272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.741.317741.317741.317Πολλαπλές
Σύστημα ψηφιοποίησης του Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών.292564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ702.616702.616702.616Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης / προσαρμογής / επικαιροποίησης λογισμικού εφαρμογών και υπηρεσιών μετάπτωσης δεδομένων, για τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS με κεντρικοποιημένη αρχιτεκτονική, στις νέες ενοποιημένες Δ.Ο.Υ. της χώρας483550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ700.002700.002700.002Πολλαπλές
Ανάπτυξη και επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.299865ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ698.829698.829698.829Πολλαπλές
Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας & του Πολιτισμού των Μετεώρων και του Ολύμπου– Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Προορισμών Περιφέρειας Θεσσαλίας374923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ691.025691.025691.025Θεσσαλίας
ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, ΕΝΑ ΑΝΟΙΧΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ372966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ683.314683.314683.314Πολλαπλές
Ανάπτυξη σύγχρονων υπηρεσιών ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοιχτής πρόσβασης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 304179ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ676.358676.358676.358Θεσσαλίας
Ολοκληρωμένο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης πυροπροστασίας στο Νομό Άρτας.292561ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΤΑΣ671.338671.338671.338Ηπείρου
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχειρισης Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΣ-Α, alumni.uoa.gr)304135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ670.619670.619670.619Αττικής
Μελέτες της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση για την υποστήριξη δράσεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ322991ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ669.142669.142669.142Πολλαπλές
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Αλεξανδρούπολης365407ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ649.098649.098649.098Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δημιουργία Ενεργειακού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΟΠΣ) για τη χώρα, για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)300702ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)642.600642.600642.600Πολλαπλές
Ανάπτυξη ιδρυματικού αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων "ΟΛΥΜΠΙΑΣ"304121ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ640.387640.387640.387Ηπείρου
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ373934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ640.214640.214640.215Κρήτης
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS – web GIS) του Δήμου Ηλιούπολης.296086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ639.625639.625639.625Αττικής
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Λαμιέων.295569ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ625.202625.202625.202Στερεάς Ελλάδας
Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πειραιώς304169ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ613.590613.590613.590Αττικής
Δημιουργία ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου Πειραιά303124ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ607.681607.681607.681Αττικής
Εκσυγχρονισμός υπηρεσιών πληροφόρησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 304238ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ600.422600.422600.422Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΔΡΟΜΟΙ495893ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ600.240600.240600.240Πολλαπλές
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΙΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ277830ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.591.436591.436591.436Στερεάς Ελλάδας
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΩΝ452095ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟ.Α.Σ.Π.578.078578.078578.078Πολλαπλές
Περιβάλλον διαλειτουργικότητας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις.346889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ573.903573.903573.903Πολλαπλές
Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ιδρύματος Θεοτόκος για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων, με νοητικη υστέρηση και άλλες αναπτυξιακές ανεπάρκειες στην Κοινωνία της Πληροφορίας304009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 'Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'572.952572.952572.952Αττικής
Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με εθνικά δίκτυα στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας372841ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.570.351570.351570.351Κεντρικής Μακεδονίας
ΤεχνοΛογία495892ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ569.757569.757569.757Πολλαπλές
Υπηρεσιές Εξ' αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου485285ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ553.919553.919553.919Βορείου Αιγαίου
Εικονικό μουσείο μοντέρνας τέχνης Βασίλξ και Ελίζας Γουλανδρή: μια διαδραστικη εκπαιδευτική περιήγηση στην ιστορία της ελληνικής και διεθνούς μοντέρνας τέχνης310252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ553.541553.541553.541Νοτίου Αιγαίου
Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης374325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.550.361550.361550.361Πολλαπλές
Ανάπτυξη επιχειρησιακών και τεχνολογικών υποδομών και υπηρεσιών τηλεματικής και τηλεδιάσκεψης για την ενίσχυση της τεχνογνωσίας και των προγραμμάτων αποκατάστασης της ΕΛΕΠΑΠ296154ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ546.455546.455546.455Πολλαπλές
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΙΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ277828ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.545.690545.690545.690Δυτικής Μακεδονίας
Δημιουργία διαδικτυακού τόπου για την ψηφιακή βιβλιοθήκη της Εθνικής Πινακοθήκης.292763ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ544.656544.656544.656Πολλαπλές
Δημιουργία Γεωπύλης «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ»355537ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.542.359542.359542.359Πολλαπλές
Επέκταση του μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Βόλου.292700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ536.209536.209536.209Θεσσαλίας
Επέκταση του μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Αγρινίου364868ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ532.098532.098532.098Δυτικής Ελλάδας
Ψηφιοποίηση δεδομένων στους 325 ΟΤΑ464620ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.528.584528.584528.584Πολλαπλές
Ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δημοκρατίας για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στη ΝΑ Θεσσαλονίκης296604ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Π.Κ.Μ.)527.670527.670527.670Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη υπηρεσιών από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, για διάγνωση και ανάδειξη των ωφελειών της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην καθημερινή ζωή των πολιτών.270967ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.521.971521.971521.971Πολλαπλές
Πληροφοριακό σύστημα προβολής – παρακολούθησης διαχείρισης και προστασίας του Μαλιακού κόλπου στο Νομό Φθιώτιδας305397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ519.881519.881519.881Στερεάς Ελλάδας
Ψηφιακές δράσεις του Επιμελητηρίου Τρικάλων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Τρικάλων.292673ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ516.184516.184516.184Θεσσαλίας
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου304262ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ510.479510.479510.479Νοτίου Αιγαίου
Δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την προσφορά ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων με την κοινωνία.299984ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ510.447510.447510.447Πολλαπλές
Δημιουργία μονάδας τηλεκπαίδευσης και ανάπτυξη πολυμεσικου εκπαιδευτικου υλικού και ηλεκτρονικων υπηρεσιών για το κέντρο διάδοσης επιστημών και Μουσειο Τεχνολογίας Θεσσαλονίκης303632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"508.789508.789508.789Κεντρικής Μακεδονίας
Ολοκληρωμένο σύστημα τηλε-εκπαίδευσης των μηχανικών και των τεχνικών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.296117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ506.325506.325506.325Πολλαπλές
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Σερρών.292685ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ503.609503.609503.609Κεντρικής Μακεδονίας
Επέκταση του μητροπολιτικου δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Άρτας.292705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΗΣ495.581495.581495.581Ηπείρου
Δημιουργία Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσης στο Νομό Μαγνησίας304113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ491.328491.328491.328Θεσσαλίας
Ανάβαθμιση και εμπλουτισμός των ψηφιακών υπηρεσιών της βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου 304197ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ489.308489.308489.308Αττικής
Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Ολοκλήρωση Υπηρεσιών503579ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ484.318484.318484.318Πολλαπλές
Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισμού374693ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ478.346478.346478.346Αττικής
Προώθηση Ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση wi-fi hot spots στην Περιφέρεια Κρήτης296110ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ477.762477.762477.762Κρήτης
Ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας 304216ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ472.002472.002472.002Δυτικής Μακεδονίας
Ψηφιακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, για τη διοικητική εξυπηρέτηση, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του Νομού Μεσσηνίας.292657ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ466.593466.593466.593Πελοποννήσου
Βελτιωμένες ψηφιακές υπηρεσίες στοχευμένης πληροφόρησης μεταναστών σε εννέα (9) γλώσσες από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου.296157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ462.205462.205462.205Πολλαπλές
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Καβάλας.296043ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ461.221461.221461.221Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και προβολή του αρχείου του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης373777ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ460.334460.334460.334Αττικής
Το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα στην ψηφιακή εποχή374160ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ459.152459.152459.152Πελοποννήσου
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτκών ινών του Δήμου Καλαμάτας365372ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ459.095459.095459.095Πελοποννήσου
«Η Σμύρνη των δύο ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου», άϋλες δράσεις για μία ψηφιακή/ βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο, του Δήμου Νέας Σμύρνης Νομού Αττικής327878ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ456.840456.840456.840Αττικής
Ακαδημαϊκό περιεχόμενο ανοικτής πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας υπηρεσίες οργάνωσης, προβολής, έκδοσης και διασύνδεσής του304170ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ451.294451.294451.294Κεντρικής Μακεδονίας
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Χίου365266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ449.118449.118449.118Βορείου Αιγαίου
Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοιχτής πρόσβασης του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης304182ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ446.817446.817446.817Κεντρικής Μακεδονίας
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Τρικκαίων365046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ446.007446.007446.007Θεσσαλίας
Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ372932ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ443.046443.046443.045Πολλαπλές
Δημοτική πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση πολιτών του Δήμου Νέας Σμύρνης296638ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ436.129436.129436.129Αττικής
Επέκταση μητροπολιτκού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Κομοτηνής364076ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ434.977434.977434.977Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ374059ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ428.132428.132428.132Αττικής
Ανάπτυξη υπηρεσιών από το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, για διάγνωση και ανάδειξη των ωφελειών της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην καθημερινή ζωή των πολιτών.271019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.422.843422.843422.843Πολλαπλές
Σύστημα στήριξης ασφαλούς διαβίωσης και κοινωνικής φροντίδας, για το Κέντρο "Εργαστήρι".292571ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ419.903419.903419.903Πολλαπλές
Ανάπτυξη και λειτουργία Ηλεκτρονικής Ακαδημίας Οδήγησης – “e-Drive Academy”355717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.419.469419.469419.469Πολλαπλές
Ψηφιακό Δίκτυο Αρχαιολογικών Χώρων Αργολίδας: Υπηρεσίες προβολής, ανάδειξης, πληροφόρησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό (Αρχ Χώρος Μυκηνών και Τίρυνθας) και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου372934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (ΝΑΥΠΛΙΟ)418.077418.077418.077Πελοποννήσου
Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου302380ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ415.190415.190415.190Πολλαπλές
Ψηφιακό Κέντρο από το Επιμελητήριο Κορινθίας, για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κορινθίας.292656ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ414.693414.693414.693Πελοποννήσου
Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια του ΤΕΙ Καβάλας304282ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ412.135412.135412.135Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Επέκταση του μητροπολιτικου δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Ροδίων.296107ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ405.429405.429405.429Νοτίου Αιγαίου
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης συναλλασσόμενων με τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης - Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)362354ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣ/ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ405.117405.117405.117Πολλαπλές
Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοικτής πρόσβασης του ΤΕΙ Ηπείρου 304208ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ402.506402.506402.506Ηπείρου
Επέκταση του μητροπολιτού δικτύου των οπτικών ινών του Δήμου Κατερίνης.295540ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ401.344401.344401.344Κεντρικής Μακεδονίας
Σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες βιβλιοθήκης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας (ΟΠΑ) 304241ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ399.252399.252399.252Αττικής
Ψηφιακές υπηρεσίες προσβάσιμων ακαδημαικών συγγραμμάτων για φοιτητές με αναπηρία, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών304140ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ393.096393.096393.096Αττικής
Δημοτικό δίκτυο WIFI Hotspots στο Δήμο Χαλανδρίου.292704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ391.557391.557391.557Αττικής
Ψηφιοποίηση και προβολή σε πύλη πολιτιστικού υλικού των Βλάχων, του Ιδρύματος ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ.292771ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ382.745382.745382.745Ηπείρου
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εξοικονόμησης υδάτινων πόρων και εξυπηρέτησης των Πολιτών του Δήμου Παξών σε Θέματα ύδρευσης327305ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ377.788377.788377.788Ιονίων Νήσων
Ψηφιακές δράσεις του Επιμελητηρίου Βοιωτίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ευρυζωνικότητας & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Βοιωτίας.292672ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ377.457377.457377.457Στερεάς Ελλάδας
Μητροπολιτικό Δικτυο Οπτικών Ινών του Δημου Ζακυνθίων302852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ377.065377.065377.065Ιονίων Νήσων
Επέκταση μητροπολιτικου δικτύου οπτικών ινών Δήμου Ορεστιάδος364072ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ373.513373.513373.513Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την πρώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).277451ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ372.927372.927372.927Πολλαπλές
Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)373609ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ369.344369.344369.344Αττικής
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ372926ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ368.653368.653368.653Πολλαπλές
Ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών διαχείρισης γεωπληροφοριακών δεδομένων για την παροχή νέων ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Πατρέων327764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ368.139368.139368.139Δυτικής Ελλάδας
Τεχνολογική αναβάθμιση της πλατφόρμας του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.296711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.366.540366.539366.540Πολλαπλές
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ372931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ366.048366.048366.048Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την ανάδειξη του τουρισμού - πολιτισμού στο Νομό Ευρυτανίας.296019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ365.559365.559365.559Στερεάς Ελλάδας
Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης και ενίσχυσης των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.299744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ361.428361.428361.428Κεντρικής Μακεδονίας
Υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων και φοιτητών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας304168ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ357.571357.571357.571Κεντρικής Μακεδονίας
Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων376793ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ357.454357.454357.454Πολλαπλές
Μητροπολιτκό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Φαρσάλων Λάρισας365018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ355.778355.778355.779Θεσσαλίας
Ευφυές σύστημα εξοικονόμησης υδάτινων πόρων του Δήμου Αμφιλοχίας327795ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ353.197353.197353.197Δυτικής Ελλάδας
Σύστημα εξοικονόμησης πόρων στους τομείς συλλογής απορριμάτων και καυσίμων στους Καλλικράτειους Δήμους Αμφίκλειας-Ελάτειας, Λοκρών και Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου327521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ349.783349.783349.783Στερεάς Ελλάδας
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες οργάνωσης, ανάδειξης και προβολής του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Πειραιά327496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ349.738349.738349.738Αττικής
Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την αμφίδρομη επικοινωνία επαγγελματιών υγείας με χρήση καινοτόμων συστημάτων και μεθοδολογιών προσομοίωσης, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών304137ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ349.560349.560349.560Αττικής
Διαδραστική πολιτιστική πύλη της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης372923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΓ. ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΚΟΘ348.748348.748348.748Κεντρικής Μακεδονίας
Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με εθνικά δίκτυα στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας372844ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.347.170347.170347.170Στερεάς Ελλάδας
Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης της ακαδημαικής κοινότητας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας304172ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ346.795346.795346.795Κεντρικής Μακεδονίας
Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης327679ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ345.363345.363345.363Κρήτης
Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοιχτής πρόσβασης του Τ.Ε.Ι. Λάρισας327483ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ341.964341.964341.964Θεσσαλίας
Προώθηση της ευρυζωνικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών για φορητές συσκευές και εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου στο Δήμο Κορινθίων.296082ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ341.912341.912341.912Πελοποννήσου
Γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών και εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.296008ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 340.393340.393340.393Κρήτης
Επέκταση Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Σπαρτιατών300937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ338.772338.772338.772Πελοποννήσου
ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙEI ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ376152ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ337.635337.635337.635Κεντρικής Μακεδονίας
Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά, από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου 303631ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ337.239337.239337.239Πολλαπλές
Ψηφιακό κέντρο για τη διοικητική εξυπηρέτηση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Άρτας.296161ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ336.672336.672336.672Ηπείρου
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ373569ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ-ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ334.470334.470334.470Κεντρικής Μακεδονίας
Επέκταση του μητροπολιτικου δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Ρεθύμνου.296108ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ333.996333.996333.996Κρήτης
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχης ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots303122ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ333.887333.887333.887Ιονίων Νήσων
«Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Aρχαιολογικού Mουσείου Χανίων»372868ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΧΑΝΙΑ)333.281333.281333.281Κρήτης
Μητροπολιτκό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης364301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ327.903327.903327.903Πελοποννήσου
Ανάπτυξη εφαρμοργών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) στους τομείς ενδιαφέροντος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου296765ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ326.655326.655326.655Αττικής
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Θηβαίων.296116ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ324.699324.699324.699Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 304176ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ324.638324.638324.638Θεσσαλίας
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου ινών του Δήμου Καρδίτσας357478ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ322.894322.894322.894Θεσσαλίας
Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις δικτυακές υποδομές της χώρας352778ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.322.401322.401322.401Πολλαπλές
Επέκταση του μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Αγίου Νικολάου.296205ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ321.777321.777321.777Κρήτης
Υπηρεσίες εικονικών εργαστηρίων στο ΤΕΙ Αθήνας 304191ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ321.508321.508321.508Αττικής
Επέκταση του μητροπολιτκού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Ηγουμενίτσας.296088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ321.419321.419321.419Ηπείρου
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Ερμούπολης296291ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ320.360320.360320.360Νοτίου Αιγαίου
Ψηφιακή διαχείριση των λειτουργιών του Βυζαντινού και Χριστιανικου Μουσείου και ανάπτυξη διαδραστικών πολιτιστικών εφαρμογών, για τη διαδικτυακή πρόσβαση στις συλλογές του μουσείου.300554ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ319.546319.546319.546Πολλαπλές
Ψηφιακές Υπηρεσίες του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης372877ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ319.185319.185319.185Κεντρικής Μακεδονίας
Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαικό έτος 2007-2008 (ΔM)376828ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.318.174318.174318.174Δυτικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη πλατφόρμας διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών για την προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου βιβλιοθηκών και μουσείων του Κοργιαλένειου Ιδρύματος και την ένταξή τους σε εκπαιδευτικές ψηφιακές εφαρμογές300639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.315.962315.962315.962Πολλαπλές
Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Κορινθίων302750ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ314.176314.176314.176Πελοποννήσου
Ανάπτυξη ηλεκτρονικων υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη / επισκέπτη και το προσωπικό του Δημου Ξανθης.295558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ313.500313.500313.500Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση Wi-Fi hot spots στην ΤΕΔΚ του Νομού Λάρισας.295533ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ313.499313.499313.500Θεσσαλίας
Ανάπτυξη και διάθεση εφαρμογών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικής συμμετοχής για την προώθηση της ευρυζωνικότητας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου302766ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ312.363312.363312.363Βορείου Αιγαίου
Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικων υπηρεσιών μέσω Infokiosks και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη / επισκέπτη του Δήμου Άνω Λιοσίων.296600ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ310.591310.591310.591Αττικής
Ψηφιακές υπηρεσίες Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας 304242ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ305.689305.689305.689Αττικής
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Γ. ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ373607ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΓΓΟΛΟΠΟΥΛΟΥ303.748303.748303.748Αττικής
Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών & Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής380256ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)303.167303.167303.167Πολλαπλές
Ανάπτυξη ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Νομό Ιωαννίνων365703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ302.338302.338302.338Ηπείρου
Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με εθνικά δίκτυα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας372842ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.302.227302.227302.227Δυτικής Μακεδονίας
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής του Κάστρου της Μυτιλήνης, των Βυζαντινών και Οθωμανικών μνημείων και της καθημερινής ζωής της ευρύτερης περιοχής303808ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)301.965301.965301.965Βορείου Αιγαίου
Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοικτής πρόσβασης Πολυτεχνείου Κρήτης327821ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ299.811299.811299.811Κρήτης
Ηλεκτρονικη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας του Παντείου Πανεπιστημίου και παροχη ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας στάσης προς όλους 304196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ299.034299.034299.034Αττικής
Εφαρμογές για την προώθηση της ευρυζωνικοτητας μέσω της επέκτασης και ανάπτυξης δικτυακών υποδομών και εφαρμογών στο Δήμο Γαλατσίου296429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ298.992298.992298.992Αττικής
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης της ΤΕΔΚ Νομού Φωκίδος311524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ296.786296.786296.786Στερεάς Ελλάδας
Ψηφιακές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης στο Δήμο Τοπερού Ξάνθης327742ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ292.235292.235292.235Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ανάπτυξη Ευρυζωνικου Δικτύου τοπικής πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Νομού Λευκάδας503577ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ290.091290.091290.091Ιονίων Νήσων
Επέκταση του μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Πρέβεζας296411ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ289.479289.479289.479Ηπείρου
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ξενάγησης και καταγραφής προβλημάτων, μέσω φορητών συσκευών στο Δήμο Καλαμάτας.295514ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ287.968287.968287.968Πελοποννήσου
Δημιουργία εικονικού μουσείου, ανάπτυξη εικονικής έκθεσης για την επιστήμη της Συντήρησης Έργων Τέχνης και ψηφιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Εθνική Πινακοθήκη -Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ).292789ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛ. ΣΟΥΤΣΟΥ287.906287.906287.906Πολλαπλές
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Φλώρινας296261ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ287.398287.398287.398Δυτικής Μακεδονίας
Δημοτική πύλη ηλεκτρονικης διακυβέρνησης του Δήμου Αγίων Αναργύρων300684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ286.797286.797286.797Αττικής
Επέκταση του μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Πύργου296259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ284.451284.451284.451Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη ευρυζωνικου δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hotspots στο Δήμο Βύρωνα296343ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ282.642282.642282.642Αττικής
Ανάπτυξη νέων παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών και μετεξέλιξη υφιστάμενων προς τα μελη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 303628ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ281.547281.547281.547Πολλαπλές
Ευρυζωνικές υποδομές ασύρματης πρόσβασης, υπηρεσιών και εφαρμογών στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας303343ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ281.078281.078281.078Ηπείρου
Προηγμένες Υπηρεσίες Ψηφιακού Αποθετηρίου και Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο304189ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ280.889280.889280.889Αττικής
Ψηφιακή διαχείριση εγγράφων του Επιμελητηρίου Έβρου303613ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ280.289280.289280.289Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών304281ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ279.241279.241279.241Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης γνώσης του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ)327057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ278.034278.034278.034Πολλαπλές
Φρούριο της Καβάλας : Από το Βυζάντιο στον 21ο αιώνα. Ψηφιακή Αναστήλωση και Βιωματική Περιήγηση.373496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ276.750276.750276.750Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Αναβάθμιση υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Καλαμάτας με υλοποίηση Κεντρικού Αποθετηρίου, εμπλουτισμός του με ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό, ενσωμάτωση νέων υπηρεσιών επικοινωνίας και ενημέρωσης χρηστών (wikis/blogs) και ταυτοποίηση υλικού με χρήση τεχνολογίας RFID.327481ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ275.404275.404275.404Πελοποννήσου
Προβολή και ανάδειξη των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέσα από την χάραξη μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής372954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ274.203274.203274.203Στερεάς Ελλάδας
Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαικό έτος 2007-2008 (ΣΕ)376831ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.274.197274.197274.197Στερεάς Ελλάδας
Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, στους Δήμους Μεγαλόπολης, Γόρτυνος και Φαλαισίας του Νομού Τρικάλων327704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ273.816273.816273.816Πελοποννήσου
Ψηφιακή ολοκλήρωση και διασύνδεση βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)304277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ272.066272.066272.066Πολλαπλές
Ανάδειξη και προβολή των πολιτιστικών δράσεων και του ιστορικού αρχείου της ΧΑΝΘ376688ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΧΑΝΘ)270.600270.600270.600Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη και επέκταση υποδομής Ευρυζωνικού Ασύρματου Δικτύου και προσφορά υπηρεσιών από το Δήμο Χαϊδαρίου προς τους πολίτες.296332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ269.237269.237269.237Αττικής
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 304239ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ268.826268.826268.826Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ολοκληρωμένο σύστημα πληροφόρησης επιβατών για δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας και οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης, στους Δήμους Βύρωνα και Ηλιούπολης327873ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ268.078268.078268.078Αττικής
Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων327721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ267.168267.168267.168Κεντρικής Μακεδονίας
Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών327559ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ266.632266.632266.632Ηπείρου
Επέκταση μητροπολοτικου δικτύου οπτικών ινών του Δημου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας365152ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ266.373266.373266.373Θεσσαλίας
Εγκατάσταση τοπικών σημείων πρόσβασης για την προώθηση και προβολή της χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης για την ενίσχυση του αγροτουρισμού και της τοπικής οικονομίας στο Δήμο Γρεβενών.296052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ266.000266.000266.000Δυτικής Μακεδονίας
Βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης του πολίτη στο Δημο Ιλιού360201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 265.209265.209265.209Αττικής
Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοικτής πρόσβασης στο ΤΕΙ Μεσολογγίου 304227ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ264.741264.741264.741Δυτικής Ελλάδας
Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαϊκού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης304184ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ264.635264.635264.635Κρήτης
Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ευρυζωνικης πρόσβασης και υπηρεσιών υψηλής διαδραστικότητας και ψηφιακου περιεχομένου για το Δήμο Αισωνίας.299868ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ261.900261.900261.900Θεσσαλίας
Τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης του ύδατος για την ορθολογική διαχείριση της άρδευσης στο Δήμο Σκύδρας327707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ259.823259.823259.823Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονική κυβέρνηση Δήμου Μούδρου, Δήμου Μύρινας, Δήμου Νέας Κούταλης, Δήμου Ατσίκης (Δήμος Λήμνου)365270ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ259.480259.480259.480Βορείου Αιγαίου
Πολυκαναλικό σύστημα φροντίδας και κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Κισσάμου327860ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ259.222259.222259.222Κρήτης
Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολΊτη / επισκέπτη του Δήμου Ζαγοράς327080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ258.945258.945258.945Θεσσαλίας
Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων στο Δήμο Νεμέας327627ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ257.752257.752257.752Πελοποννήσου
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την παρακολούθηση - προειδοποίηση - προστασία και διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και ορεινών όγκων302754ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ256.166256.166256.166Δυτικής Μακεδονίας
Οργάνωση, ανάδειξη και προβολή του ακαδημαικού περιεχομένου του ΤΕΙ Κρήτης 304211ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ256.109256.109256.109Κρήτης
Υποδομή χωρικών δεδομένων του Πανεπιστημίου Αιγαίου304266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ256.109256.109256.109Νοτίου Αιγαίου
Κόμβος ψηφιακής γνώσης και υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης328479ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ255.288255.288255.288Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ολοκλήρωση Μητροπολιτκών Δακτυλίων (ΜΑΝ) με εθνικά δίκτυα στην Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου372843ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.254.209254.209254.209Νοτίου Αιγαίου
Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοικτής πρόσβασης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων327733ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ253.166253.166253.166Ιονίων Νήσων
Ψηφιακή διαχείριση του Επιμελητηρίου Καβάλας.292660ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ252.298252.298252.298Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ιεράπετρας327889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ252.150252.150252.150Κρήτης
Εξωστρεφείς δράσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών του ΤΕΙ Αθήνας 304188ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ251.815251.815251.815Αττικής
Παροχη ηλεκτρονιών υπηρεσιών μέσω φορητών συσκευών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τον πολίτη / επισκέπτη και το προσωπικό του Δήμου Ιωαννιτών.292684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ251.746251.746251.746Ηπείρου
Ανάπτυξη συστήματος για διαχείριση των εντύπων που διακινεί το Επιμελητήριο Δράμας και αντίστοιχη πύλη.216583ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ249.075249.075249.075Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφιακή διαχείριση του Επιμελητηρίου Δράμας.292669ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ248.749248.749248.749Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης Δήμου Τρίπολης299870ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ248.354248.354248.354Πελοποννήσου
Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Ανωγείων Νομού Ρεθύμνης Κρήτης304437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ246.000246.000246.000Κρήτης
Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας327518ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ245.949245.949245.949Αττικής
Καινοτόμο σύστημα διαχείρισης και βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων στο Δήμο Κατερίνης για την εξοικονόμηση πόρων και καυσίμων327747ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ244.188244.188244.188Κεντρικής Μακεδονίας
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΣΙΤΣΑ374101ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ243.350243.350243.350Αττικής
Παροχή ψηφιακού περιεχομένου και ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ασύρματων ευρυζωνικων δικτύων για τον πολίτη / επισκέπτη του Δήμου Αρτέμιδας327497ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ243.188243.188243.188Θεσσαλίας
Διαδραστική ανάδειξη του ιστορικού οπτικοακουστικού αρχείου της ΕΡΤ στην ελληνική κοινωνία της πληροφορίας364924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.243.013243.013243.013Πολλαπλές
Ανάπτυξη Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλαμαριάς357497ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ240.992240.992240.992Κεντρικής Μακεδονίας
Επέκταση του μητροπολιτικού ευρυζωνικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Έδεσσας300299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΗΣ240.960240.960240.960Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στην ΤΕΔΚ Κυκλάδων302825ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ239.395239.395239.395Νοτίου Αιγαίου
Δημιουργία ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ήρων304118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ237.859237.859237.859Κρήτης
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Μυτιλήνης365001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ237.821237.821237.821Βορείου Αιγαίου
Αξιοποίηση των ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων με εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δημότες και το προσωπικό του Δήμου Ρεθύμνου.296131ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ237.720237.720237.720Κρήτης
Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου (Ε.ΔΗ.Κ)374103ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ237.463237.463237.463Αττικής
Ανάπτυξη πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Γόρτυνος, Τρικολώνων, Φαλαισίας, Φαλανθού323118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ236.988236.988236.988Πελοποννήσου
Δημιουργία διαδικτυακών ψηφιακών εφαρμογών εικονικού μουσείου και βιωματικής έκθεσης για την ανάδειξη της θεματικής εξειδίκευσης του Μουσείου Ελληνικής Λαικής Τέχνης στην καθαριότητα και τον καλλωπισμό του σώματος στο Λουτρό των Αέρηδων.300559ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ236.898236.898236.898Αττικής
Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Άνδρου327626ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ236.688236.688236.688Νοτίου Αιγαίου
Διάσωση και Ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Αγιορείτικης Εστίας376084ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ233.454233.454233.454Κεντρικής Μακεδονίας
Ενέργειες πληροφόρησης και δημοσιότητας του ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλισης.296163ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ233.161233.161233.161Πολλαπλές
Εγκατάσταση ασύρματων δικτύων ευρυζωνικης πρόσβασης με υπηρεσίες ενημέωσης των πολιτών μέσω δικτυακής πλατφόρμας στο Δήμο Ψυχικού.296354ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΨΥΧΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ232.751232.751232.751Αττικής
Σύμβουλος Αξιολόγησης του "Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013".277324ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ232.470232.470232.470Πολλαπλές
Διαδικτυακή υπηρεσία βελτίωσης ικανότητας ανάγνωσης δυσλεκτικών ατόμων, από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου 303630ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ232.371232.371232.371Πολλαπλές
Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης ακαδημαικής κοινότητας του Οκονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)304243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ232.302232.302232.302Αττικής
Υπηρεσίες ψηφιακής βιβλιοθήκης ανοιχτής πρόσβασης Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος 304213ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ231.625231.625231.625Κεντρικής Μακεδονίας
Ευρυζωνικές υποδομές ασύρματης πρόσβασης υπηρεσιών και εφαρμογών στο Δήμο Ιωλκού303853ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ230.027230.027230.027Θεσσαλίας
Υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτητησς Πολιτών και Ακαδημαικής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου304260ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ229.307229.307229.307Νοτίου Αιγαίου
Διαδικτυακός κόμβος και ψηφιακές εφαρμογές για το Αρχαιολογικο Μουσείο Θήβας300538ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ229.198229.198229.198Στερεάς Ελλάδας
Υπηρεσίες πολυμεσικής και δικτυακής πληροφόρησης για θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος Εύβοιας και Βοιωτίας376855ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)227.119227.119227.119Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη και διάχυση πολιτιστικού περιεχομένου μέσω δημιουργίας Ψηφιακού Μουσείου στο Δήμο Σητείας327886ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ226.935226.935226.935Κρήτης
Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος της Λέσχης Πλωμαρίου "Βενιαμίν Ο Λέσβιος"374044ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ ΑΕ225.927225.927225.927Βορείου Αιγαίου
Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας με χρήση δικτύων υψηλών ταχυτήτων στο Δήμο Καβάλας.295535ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ224.065224.065224.065Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφιακή υποστήριξη του εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης300586ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ221.780221.780221.780Ιονίων Νήσων
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Διδυμότειχου365496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ219.578219.578219.578Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δημιουργία ενιαίου ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Γ.Π.Σ.-G.I.S.) του Δήμου Γλυφάδας300851ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ219.212219.212219.212Αττικής
Ανάπτυξη ψηφιακών ελεύθερων ψηφιακών υπηρεσιών φωνής για τους πολίτες από το ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά"303620ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ217.385217.385217.385Πολλαπλές
Μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών του Δήμου Λευκάδας.296173ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ215.975215.975215.975Ιονίων Νήσων
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ496319ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ214.764214.764214.764Αττικής
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη διαχείριση υποδομών δημόσιας χρήσης για τη βελτίωσης της ποιότητας ζωής στο Δήμο Αμαρουσίου327895ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ213.991213.991213.991Αττικής
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση πολιτών για συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας484536ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ213.815213.815213.815Ηπείρου
Νέες υπηρεσίες βιβλιοθήκης ΤΕΙ Καβάλας για την οργάνωση, προβολή και αξιοποίηση του ακαδημαικού περιεχομένου του Ιδρύματος327841ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ213.476213.476213.476Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφιακή διαχείριση του Επιμελητηρίου Αργολίδας303627ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ213.299213.299213.299Πελοποννήσου
Ψηφιακή διαχείριση εγγράφων του Επιμελητηρίου Πρέβεζας305682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ211.891211.891211.891Ηπείρου
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ373492ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ210.591210.591210.591Αττικής
Καταγραφή του πολιτιστικού αποθέματος του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας και Ανάδειξή του μέσω νέων ψηφιακών υπηρεσιών375403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ "ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"210.008210.008210.008Κεντρικής Μακεδονίας
Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση wi-fi hot spots στην ΤΕΔΚ Λευκάδας300796ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ209.904209.904209.904Ιονίων Νήσων
ΕΦφαρμογές συνεργατικής μάθησης για την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση της δια βίου μάθησης, του ΤΕΙ Μεσολογγίου304122ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ209.087209.087209.087Δυτικής Ελλάδας
Δημιουργία ενιαίου Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (ΓΠΣ - GIS) του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας303611ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ208.428208.428208.428Αττικής
Δημιουργία ενιαίου ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (Γ.Π.Σ. - G.I.S.) του Δήμου Σαλαμίνας300806ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ207.766207.766207.766Αττικής
Ψηφιακή διαχείριση του Επιμελητηρίου Ξάνθης.292663ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ207.673207.673207.673Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας στο Δήμο Καβάλας327599ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ206.824206.824206.824Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Σερρών327522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ204.203204.203204.203Κεντρικής Μακεδονίας
Εγκατάσταση τοπικών σημείων ασύρματης πρόσβασης και ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικης ξενάγησης με φορητές συσκευές στο νησί των Κυθήρων.296023ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ203.070203.070203.070Αττικής
Ψηφιακός διαδραστικός οδηγός για την προβολή και ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου και δράσεων του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης300409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ202.581202.581202.581Πολλαπλές
Ολοκληρωμένο διαδραστικό σύστημα τεχνολογίας του ΤΕΙ Πειραιά327499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ202.125202.125202.125Αττικής
Δημιουργία συστήματος πλοήγησης και ξενάγησης στο Δήμο Μετσόβου.292719ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ201.135201.135201.135Ηπείρου
Ψηφιακές Εφαρμογές του αρχαιολογικού χώρου και του μουσείου των Δελφών372880ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ (ΔΕΛΦΟΙ)199.260199.260199.260Στερεάς Ελλάδας
Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφόρησης για τον περιβαλλοντικό και πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου Νάουσας296306ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ198.000198.000198.000Κεντρικής Μακεδονίας
Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος αξιοποίσης πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου, διαχείρισης πολιτιστικού και τουριστικού προιόντος στο Δημο Κοζάνης364558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ197.382197.382197.382Δυτικής Μακεδονίας
Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης – “ευφυής μετακίνηση”327766ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ195.717195.717195.717Πελοποννήσου
Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας Δημοτών Δ.Πυλαίας-Χορτιάτη «E-Βοήθεια Στο Σπίτι»304250ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ194.541194.541194.541Κεντρικής Μακεδονίας
Διαδικτυακό σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 304219ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ193.929193.929193.929Αττικής
Σύνολο δράσεων που στοχεύουν στην προβολή της ζωής του Ελευθέριου Βενιζελου και της εποχής του, στον παγκόσμιο ιστό μέσα από τεκμήρια της περιόδου και από εκπαιδευτικές και μουσειολογικές δράσεις.300541ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ192.925192.925192.925Κρήτης
Σύστημα Διαχείρισης, απομακρυσμένης παρακολούθησης και ολοκληρωμένων συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Νομού Σερρών304420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ192.925192.925192.925Κεντρικής Μακεδονίας
Δημιουργία ασύρματου δικτύου πρόσβασης για την προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.296317ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ192.851192.851192.851Κεντρικής Μακεδονίας
Ψηφιοποίηση και προβολή αρχείων του Μουσείου Καζαντζάκη και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών372989ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ191.818191.818191.818Πολλαπλές
Ολοκληρωμένη παρέμβαση Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ξυλοκάστρου327696ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ191.142191.142191.142Πελοποννήσου
Δημιούργια κέντρου τηλεπρόνοιας και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών κοινωνικής και ιατρικής φροντίδας από το Δήμο Ζιτσας327578ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ190.022190.022190.022Ηπείρου
Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Φιλοτεχνικού Ομίλου Μυτιλήνης374764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΑΛ ΑΕ189.850189.850189.850Βορείου Αιγαίου
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας 304244ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ188.786188.786188.786Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Λειοτυργική ολοκλήρωση της πύλης του Επιμελητηρίου Κοζάνης με υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις του Νομού Κοζάνης με χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και πρακτικών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν302653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ188.284188.284188.284Δυτικής Μακεδονίας
Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ενίσχυσης της διαφάνειας και συμμετοχής του πολίτη σε διαδημοτικό επίπεδο, στο Δήμο Τρικκαίων327824ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ187.894187.894187.894Θεσσαλίας
Ψηφιακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Ηλειας για τη διοικητική εξυπηρέτηση & την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Ηλείας.292659ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ185.364185.364185.364Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τη διαφάνεια και την ενίσχυση της συμμετοχής του πολίτη του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, μέσω έξυπνων εφαρμογών πολυκαναλικής διαδραστικότητας327780ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ184.500184.500184.500Αττικής
Ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση της δράσης νέων δημιουργών, μέσω της οποίας οι καλλιτέχνες δημιουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με την Εθνική Λυρική Σκηνή την καλλιτεχνική τους εργασία.300577ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ182.715182.715182.715Πολλαπλές
Προηγμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Θέρμης327910ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ181.602181.602181.602Κεντρικής Μακεδονίας
Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου ΄Αργους302735ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ180.735180.735180.735Πελοποννήσου
Ενιαίο Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (Γ.Σ.Π/GIS) του Δήμου Αχαρνών300477ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ180.417180.417180.417Αττικής
Προώθηση ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με χρήση wi-fi hot spots στην ΤΕΔΚ Γρεβενών327517ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ179.928179.928179.928Δυτικής Μακεδονίας
Πλατφόρμα παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στα κοινά στο Νέο Δήμο Εμ. Παππά Νομού Σερρών327541ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ179.641179.641179.641Κεντρικής Μακεδονίας
Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου για παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και πολιτισμου στο Δήμο Βιστωνίδος.296728ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ179.148179.148179.148Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφιοποίηση και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου Καλλιθέας327339ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ178.907178.907178.907Αττικής
Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Μεταμόρφωσης327598ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ178.629178.629178.629Αττικής
Δικτυακή προβολή του Σπηλαίου Πηγών Αγγίτη μέσα από την ανάπτυξη δικτυακού κόμβου ο οποίος θα παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες εικονικής περιήγησης στο χώρο και υπηρεσίες επαυξημένης πραγματικότητας με την τοποθέτηση των αρχαιολογικών ευρημάτων εντός του Σπηλαίου374869ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ176.357176.357176.357Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση355236ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ176.308176.308176.308Πολλαπλές
Δημιουργία ψηφιακής εικονικής έκθεσης στο Νέο Μουσείο Πατρών με την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών300395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ173.381173.381173.381Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης στις Κοινότητες της ΤΕΔΚ Νομού Κυκλάδων365616ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ172.527172.527172.527Νοτίου Αιγαίου
Δημιουργία διαδικτυακού τόπου παροχής ψηφιακού περιεχομένου για την ανάδειξη της κληρονομιάς του βυζαντινού πολιτισμού μέσω διαδραστικών ψηφιακών υπηρεσιών πληροφόρησης.300431ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ171.392171.392171.392Πολλαπλές
Ψηφιακή ανάδειξη Πυλίας372891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)170.970170.970170.970Πελοποννήσου
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΙΒΑΘΜΙΑ ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ277829ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.170.027170.027170.027Νοτίου Αιγαίου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ373956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ169.918169.918169.918Κεντρικής Μακεδονίας
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Λαρισαίων (πρώην Γιαννουλη)357488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ167.468167.468167.468Θεσσαλίας
Ψηφιακή διαχείριση του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.292662ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ164.976164.976164.976Θεσσαλίας
Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών με τηλεματικές υπηρεσίες πληροφόρησης επιβατών, Νάξου και μικρών νήσων327793ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ163.265163.265163.265Νοτίου Αιγαίου
Ψηφιακές Υπηρεσίες Διαχειρισης Αποφοίτων και Γνώσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης304186ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ163.256163.256163.256Κεντρικής Μακεδονίας
Δράσεις προώθησης ευρυζωνικότητας μέσω καινοτόμων υπηρεσιών στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.296165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ163.149163.149163.149Αττικής
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots300534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ162.232162.232162.232Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hotspots στο Δήμο Γέρακα του Νομού Αττικής.296369ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ160.153160.153160.153Αττικής
Υπηρεσίες δικτύου κοινωνικής φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας και ειδικών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο Σκύδρας327709ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ159.896159.896159.896Κεντρικής Μακεδονίας
Ολοκληρωμένο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για τις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής304443ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ159.671159.671159.671Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης304259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ157.668157.668157.668Κρήτης
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΙ Κρήτης 304210ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ157.494157.494157.494Κρήτης
Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Αμαλιάδας303338ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ152.966152.966152.966Δυτικής Ελλάδας
Εκπαιδευτική εμβάθυνση στις φυσικές καταστροφές υπό το πρίσμα των ψηφιακών τεχνολογιών304258ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ152.262152.262152.262Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τον πολίτη και το σπουδαστή στο ΤΕΙ Σερρών304280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ150.671150.671150.671Κεντρικής Μακεδονίας
Προώθηση ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών και εφαρμογών με επέκταση ασύρματων δικτυακών υποδομών στο Δήμο Ανατολικού Ζαγορίου300797ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ149.940149.940149.940Ηπείρου
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Θάσου327324ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ149.379149.379149.379Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΛΒΙΝΕΤ376399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ147.294147.294147.294Αττικής
Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών327524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ146.960146.960146.960Κεντρικής Μακεδονίας
Ψηφιακό ταξίδι στις υδάτινες διαδρομές της ιστορίας και του πολιτισμού του Δήμου Έδεσσας327303ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ146.640146.640146.640Κεντρικής Μακεδονίας
Δημιουργία συστήματος εκπαιδευτικής - ερευνητικής λειτουργικής και κοινωνικής δικτύωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου304115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ146.296146.296146.296Ιονίων Νήσων
Ψηφιακές υπηρεσίες του ΤΕΙ Ηπείρου 304207ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ145.577145.577145.577Ηπείρου
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ376088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ145.547145.547145.547Πελοποννήσου
Επέκταση μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών Δήμου Ιεράπετρας364940ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ143.973143.973143.973Κρήτης
Επέκταση μητροπολιτικου δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Φαρσάλων Λάρισας365010ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ143.754143.754143.754Θεσσαλίας
Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων και απορριμματοφόρων του Δήμου Αλεξάνδρειας304445ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ143.251143.251143.251Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό304193ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ142.912142.912142.912Αττικής
Ηλεκτρονική δημοτική διακυβέρνηση του Δήμου Αμφίπολης327673ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ142.378142.378142.378Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΙιαδικτυακή πύλη πολιτιστικου περιεχομένου και υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας304444ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ141.411141.411141.411Κεντρικής Μακεδονίας
Ψηφιακές περιηγήσεις στον κόσμο του θεάτρου μέσα από τις παραστάσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής373862ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ138.696138.696138.696Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πελοπονήσσου327494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ137.514137.514137.514Πελοποννήσου
Επέκταση του μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών του Δήμου Γρεβενών.296025ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ136.108136.108136.108Δυτικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots στο Δήμο Μαρκόπουλου303019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ135.867135.867135.867Αττικής
Ανάπτυξη σύγχρονων ακαδημαικών, διοικητικών και οικονομικών ψηφιακών υπηρεσιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 304177ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ135.710135.710135.710Θεσσαλίας
Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά του Δήμου Αβδήρων327698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ132.618132.618132.618Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ψηφικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων304123ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ132.426132.426132.426Ηπείρου
Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμου για το Δήμο Βύρωνα327870ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ132.286132.286132.286Αττικής
Ανάπτυξη σύγχρονου πλαισίου ευρείας διάθεσης και ανοικτής πρόσβασης των πολιτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις και δρώμενα του Δήμου Φυλής327325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ131.118131.118131.118Αττικής
Επέκταση του Μητροπολιτικού Δικτύου Οπτικών Ινών του Δήμου Σικυωνιών303020ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ129.836129.836129.836Πελοποννήσου
Υλοποίηση γεωγραφικού πληροφοριακου συστήματος (GIS) και συνοδευτικών εφαρμογών, του Δήμου Ελευσίνας.296388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ129.080129.080129.080Αττικής
Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΕΙ Αθήνας 304187ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ127.139127.139127.139Αττικής
Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας327475ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ125.606125.606125.606Δυτικής Μακεδονίας
Ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΕΙ Καλαμάτας327844ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ124.791124.791124.791Πελοποννήσου
Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσης του Νέου Kαλλικρατικού δήμου Άκτιου-Βόνιτσας305568ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ124.643124.643124.643Δυτικής Ελλάδας
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ376087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ121.862121.862121.862Αττικής
Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές327774ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ121.770121.770121.770Κρήτης
Ψηφιακές υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 304212ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ121.384121.384121.384Κεντρικής Μακεδονίας
Ηλεκτρονικη δημοτική διακυβέρνηση Δήμου Ζήρου327321ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ117.342117.342117.342Ηπείρου
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου παροχής ασύρματης πρόσβασης μέσω wi-fi hot spots του Δημου Ερύμανθου323121ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ111.990111.990111.990Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη, ανάδειξη και προβολη πολιτστικού ψηφιακου περιεχομένου με τη χρήση σύγχρονων εφαρμογών και εργαλείων Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας327629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ111.730111.730111.730Κεντρικής Μακεδονίας
Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου369409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ111.316111.316111.316Ηπείρου
Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και των δημόσιων προμηθειών για το Δήμο Γαζίου (Καλλικράτειος Δήμος Μαλεβιζίου)327861ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ111.086111.086111.086Κρήτης
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης πολιτιστικων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ερύμανθου327328ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ110.700110.700110.700Δυτικής Ελλάδας
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφορικής υποστήριξης του έργου της Φθιωτικής Εταιρίας Ψυχικής Υγείας "ΦΕΨΥ" 304013ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ109.512109.512109.512Στερεάς Ελλάδας
Οργάνωση και υλοποίηση ψηφιακού αποθετηρίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 304220ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ108.210108.210108.210Αττικής
Ψηφιακές υπηρεσίες του ΤΕΙ Μεσολογγίου 304228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ107.668107.668107.668Δυτικής Ελλάδας
Σύστημα διαχείρισης και υποστήριξης αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (AlumniNet)304270ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ106.630106.630106.630Βορείου Αιγαίου
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πληροφορικής υποστήριξης του έργου της Εταιρίας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης "ΕΨΕΠ"319934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "Ε.Ψ.Ε.Π."105.945105.945105.945Ηπείρου
Ανάπτυξη δικτυακού τόπου γεωγραφικών πληροφοριών ευρυζωνικών υποδομών που αναπτύχθηκαν από το ΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας304278ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ105.780105.780105.780Πολλαπλές
Ηλεκτρονικη δημοτική διακυβέρνηση του Δήμου Χαλκηδόνος327306ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ105.005105.005105.005Κεντρικής Μακεδονίας
Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων του Αριστέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 304235ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ103.590103.590103.590Κεντρικής Μακεδονίας
Ψηφιακές υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων327739ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ103.224103.224103.224Ιονίων Νήσων
Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη, την προβολή του τουριστικου προιόντος και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσεων (με GIS) των Δήμων Παρελιών, Παλαιοκαστριτών, Αγ. Γεωργίου και Κοινοτήτων Οθωνών, Μαθρακίου Νομού Κέρκυρας365211ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ101.874101.874101.874Ιονίων Νήσων
Καινοτόμες και α Υπηρεσίες ηλεκτρονικής συμμετοχής (e-Participation) και ένταξης (e-Inclusion) των πολιτών του Δήμου Φυλής στο δημόσιο διάλογο και τον αειφόρο δημοκρατικό προγραμματισμό327320ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ100.306100.306100.306Αττικής
Σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JEREMIE" στην περιοχή της Ψηφιακής Σύγκλισης (Νότιο Αιγαίο)303131ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF)100.000100.000100.000Νοτίου Αιγαίου
Ανάπτυξη ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Κόνιτσας365659ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ96.73096.73096.730Ηπείρου
Κατάρτιση προσωπικού ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση με συμμετοχή σε σεμινάρια.277066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ96.01796.01796.017Πολλαπλές
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Ελλησπόντου του Νομού Κοζάνης363996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ94.95694.95694.956Δυτικής Μακεδονίας
Υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης της ακαδημαϊκής κοινότητας στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης304178ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ94.91394.91394.913Κεντρικής Μακεδονίας
Η Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μέσα από το αρχείο των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων: ψηφιοποίηση, διάθεση και αξιοποίηση των ιστορικών τεκμηρίων με ενεργοποίηση της ρήτρας ευελιξίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας457164ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ93.73693.73693.736Πολλαπλές
Εξειδικευμένη υποστήριξη στη σύνταξη Φακέλων Κοινοποίησης στην ΕΕ των έργων: Ανάπτυξη Ευρυζωνικότητας σε υποεξυπηρετούμενες αγροτικές περιοχές,και της δράσης: «Ανάδειξη Διαχειριστή για τα Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών ΜΑΝ» στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού DG COMP της ΕΕ»315946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ91.49391.49391.493Πολλαπλές
Πύλη παροχής προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών πολιτισμου, παρελθόν-παρόν και μέλλον, από το Δήμο Ζιτσας327573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ91.46791.46791.467Ηπείρου
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Νικηφόρου Φωκά, Ρεθύμνης365135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ91.02391.02391.023Κρήτης
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Μαντουδείου-Λίμνης-Αγγίας Άννας (πρώην Κηρέως Εύβοιας)364289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ90.16090.16090.160Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Ιαλυσσού Ρόδου365134ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ89.49089.49089.490Νοτίου Αιγαίου
Ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου (πρώην Δήμο Καμένων Βούρλων) του Νομού Φθοιώτιδας360268ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ88.86488.86488.864Στερεάς Ελλάδας
Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο304190ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ88.50388.50388.503Αττικής
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Θεστιέων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.364922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ84.49084.49084.490Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (D.G.L.)457244ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ83.64083.64083.640Πολλαπλές
Ψηφιακές υπηρεσίες πρόσβασης και συμμετοχής των πολιτών του Δημου Καλλιθέας στα κοινά μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας327608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ82.34882.34882.348Αττικής
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΕΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ457243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ76.15476.15476.154Πολλαπλές
Υπηρεσίες υποδομής, διαχείρισης, ενημέρωσης και πιλοτικης λειτουργίας της πανεπιστημιακής ηλεκτρονικής ταυτότητας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας304143ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ74.54674.54674.546Κεντρικής Μακεδονίας
Τεχνική υποστήριξη στην ωρίμανση και υλοποίηση του έργου "Κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της ΚτΠ ΑΕ"355528ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.73.73873.73873.738Πολλαπλές
Συμπλήρωση Ψηφιακών Υπηρεσιών που θα αποκτηθούν μέσω της Α2 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας327480ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ73.33473.33473.334Δυτικής Μακεδονίας
Ψηφιακή δημοκρατία στις υπηρεσίες του Καλλικράτειου Δήμου-Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου μέσω έξυπνων μηχανισμών επικοινωνίας με τους πολίτες304331ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ73.32673.32673.326Στερεάς Ελλάδας
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ457022ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ73.18573.18573.184Πολλαπλές
Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική τεκμηρίωση του αρχείου των φακέλων προσωπικού του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας457198ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ72.81672.81672.816Πολλαπλές
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμο Φιλοθέης (πλέον Δημος Αρταίων) Άρτας365130ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ72.11472.11472.114Ηπείρου
Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαικό έτος 2007-2008 (NA)376830ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.67.07567.07567.075Νοτίου Αιγαίου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΕΝΕ) ΚΑΙ 12 ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ.457040ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ66.42066.42066.419Πολλαπλές
Ανάπτυξη ασύρματου ευρυζωνικου δικτύου στο Δήμο Καμένων Βούρλων365155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ64.31964.31964.319Στερεάς Ελλάδας
ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ376086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ62.93362.93362.933Αττικής
Υπηρεσίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης327470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ58.13258.13258.132Ιονίων Νήσων
Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Θέρισου365377ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ56.41756.41756.417Κρήτης
Έρευνα για την ανάπτυξη και διείσδυση υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα339955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΑ55.35055.35055.350Πολλαπλές
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ457015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ53.89653.89653.896Πολλαπλές
Συμμετοχή προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση σε εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως ενδεικτικά ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, fora, για την πληροφόρηση και εκπαίδευσή του.277067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ49.34249.34249.342Πολλαπλές
Τεχνική υποστηριξη για το υποέργο "σύστημα ελέγχου οδικών μεταφορών " της πράξης "αναβάθμιση των μηχανισμών πρόστασίας των εργασιακών δικαιώμάτων και των σχετικων υπηρεσιών επικοινωνίας και πληροφόρησης με τη χρήση ΤΠΕ" (ΟΠΣ 340081)346762ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)49.20049.20049.200Πολλαπλές
Προμήθεια συστήματος ψηφιοποίησης συνεδριάσεων των δημοτικών συμβουλίων των συνενούμενων Δήμων και δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη, του Δήμου Πηνειού328159ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ48.66448.66448.664Δυτικής Ελλάδας
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ457166ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ47.25647.25647.256Πολλαπλές
Υποστήριξη και συντήρηση των υπάρχοντων λογισμικών της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.277069ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ35.21735.21735.217Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΣΗΔΗΣ519329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΠ. & ΑΝ. - ΤΟΜΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ33.21033.21033.210Πολλαπλές
Eκπόνηση τεχνο-οικονομικής μελέτης με σκοπό τον επανασχεδιασμό του υποβληθέντος Φακέλου Μεγάλου έργου στην ΕΕ και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Προκήρυξης για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης – Αξιοποίησης των Υποδομών» (Rural Broadband)444562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.31.98031.98031.979Πολλαπλές
ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ457259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ31.98031.98031.980Πολλαπλές
Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων οργάνων, συσκέψεων κλπ της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση στα πλαίσια του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση355397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ31.10631.10631.106Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, για την προσαρμογή του συστήματος ποιότητας ISO 9001/2000 στη νέα έκδοση ISO 9001/2008 και την ενσωμάτωση των διεργασιών του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση. καθώς και έκδοση νέου πιστοποιητικού.295373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ30.25830.25830.258Πολλαπλές
Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών για την υποστήριξη του περιβάλλοντος διαλειτουργικότητας στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)355372ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ23.68623.68623.686Πολλαπλές
Κατάρτιση των Δικαιούχων του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.295361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ21.05621.05621.056Πολλαπλές
Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Αξιολογητών & Υποστήριξης Διαδικασιών Αξιολόγησης Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης στο ΕΣΠΑ303626ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ18.38818.38818.388Πολλαπλές
Προμήθεια λογισμικού παρακολούθησης και διαχείρισης της παρουσίας του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.296192ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ18.38418.38418.384Πολλαπλές
Αξιολόγηση πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης από Μητρώο Αξιολογητών (ΜΑΠΨΣ) που έχει συσταθεί με ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση319411ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ16.97616.97616.976Πολλαπλές
Προμήθεια εξοπλισμού για τις πάγιες ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.277068ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ15.24915.24915.249Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΥΔ ΕΠ Ψ.Σ για διατήρηση του συστήματος ποιότητας iso 9001/2008.485598ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ13.03813.03813.038Πολλαπλές
Έξοδα δημιοσιεύσεων - ανακοινώσεων της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακής Σύγκλιση355252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ12.67812.67812.678Πολλαπλές
Προμήθεια έτοιμων λογισμικών πακέτων για τις πάγιες ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση.277327ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ9.9929.9929.992Πολλαπλές
ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ376277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ2.3622.3622.362Πολλαπλές