ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗΣ (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α.) στις Περιφέρειες ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448031ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Θ.Ε.Ψ.Υ.Π.Α)7.925.9377.925.9377.925.937Θεσσαλίας
Μηχανισμός Υποστήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Δικτύωσης και Συνεργασίας σε Τομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο296345ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ5.044.3705.044.3705.056.194Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. 448090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ4.931.2084.931.2084.931.208Δυτικής Μακεδονίας
Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας “ στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου483756ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ4.398.2404.398.2404.398.240Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το φορέα ΚΛΙΜΑΚΑ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου447989ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ4.043.6874.043.6874.043.687Αττικής
Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου373824ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ3.913.1033.913.1033.913.103Πολλαπλές
«Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας“ στις οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης»483771ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ3.791.8803.791.8803.791.880Πολλαπλές
«Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου434314ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ3.685.3123.685.3123.685.312Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΠΑΨΥ στην Περιφέρεια Σταδιακής Εισόδου (Κεντρική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)447974ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ3.487.2423.487.2423.487.242Νοτίου Αιγαίου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΠΑΨΥ στην Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου (Αττική)447976ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ3.189.0093.189.0093.189.009Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ3.038.3493.038.3493.038.349Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΙΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448040ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΡΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ3.000.8663.000.8663.000.866Αττικής
ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΑΥΕΥΣ)441235ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ2.726.1512.799.4232.726.151Πολλαπλές
Εξατομικευμενη παροχη υπηρεσιων ψυχικης υγειας από τον φορέα Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Ηπείρου στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης448069ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ Ψ. Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ2.690.5092.690.5092.690.509Ηπείρου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.) στις περιφέρειες σύγκλισης448087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ2.501.3002.501.3002.501.300Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Ψυχογηριατρική Εταιρεία ‘Ο Νέστωρ» στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.448033ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΣΤΩΡ - ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2.460.6902.460.6902.460.690Αττικής
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ374143ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ2.396.0742.396.0742.396.074Πολλαπλές
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ464616ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ)2.196.4282.196.4282.196.428Πολλαπλές
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ464612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ2.145.5692.145.5692.145.569Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου447981ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ2.034.3662.034.3662.034.366Αττικής
Πανελλαδική Έρευνα και εκπόνηση Εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας 301205ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"2.024.4592.024.4592.024.459Πολλαπλές
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ - Ε.Ψ.Ε.Π. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ447967ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "Ε.Ψ.Ε.Π."1.981.4781.981.4781.981.478Ηπείρου
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448065ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.970.9011.970.9011.970.901Κρήτης
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Έρευνας Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «ΣΥΝΘΕΣΗ» στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.448163ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΘΕΣΗ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ1.902.5321.902.5321.902.532Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου448000ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ1.875.5431.875.5431.875.543Στερεάς Ελλάδας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου447979ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ1.767.7151.767.7151.767.715Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το φορέα ΚΛΙΜΑΚΑ στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης447999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ1.694.4791.694.4791.694.479Δυτικής Ελλάδας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα "Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας" στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448187ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ1.637.9871.637.9871.637.987Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης448063ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ1.593.2241.593.2241.593.224Θεσσαλίας
Λειτουργία Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στην Αττική296565ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ1.570.4311.570.4311.570.431Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα «ΑΛΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» στην Περιφέρεια ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ447973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΑΛΘΑΙΑ"-ΑΜΚΕ1.563.6881.563.6881.563.688Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ" στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου.448012ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ1.540.6901.540.6901.540.690Αττικής
Mελέτη - καταγραφή διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών στοιχείων και ιστορικού υγείας, καθώς και εκτίμηση των διατροφικών, ανθρωπομετρικών και βιοχημικών δεικτών σε δείγμα 4.000 ατόμων 346816ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ1.487.1711.487.1711.487.171Πολλαπλές
«Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας μονάδων υγείας) στις οκτώ (8) Περιφέρειες σύγκλισης»434313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ1.473.5621.473.5621.473.562Πολλαπλές
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448021ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Π.Ι.Ψ.Υ./ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ1.446.0211.446.0211.446.021Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα "Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer" & συγγενών διαταραχών στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448162ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΕΕΝΑΣΔ) (ΘΕΣ/ΚΗ)1.421.6281.421.6281.421.628Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα "Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Φροντίδας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΑΜΚΕ στις περιφέρειες σταδιακής σύγκλισης447970ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"-ΑΜΚΕ1.391.4751.391.4751.391.475Πελοποννήσου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ "ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ" στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448028ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ "ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ"1.354.0621.354.0621.354.062Αττικής
Λειτουργία Τμήματος Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων του Γενικού Νοσοκομείου "Σισμανόγλειο"300704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ1.352.1691.352.1691.352.169Αττικής
Λειτουργία ολοκληρωμένης μονάδας αντιμετώπισης νόσου Alzheimer και συναφών παθήσεων349790ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΗ1.348.4191.348.4191.348.419Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Ε.Ψ.Α.Μ.Υ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ-ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Για 2 Οικοτροφεία ( ΕΡΑΤΩ & ΗΩ ) με βαριά νοητική υστέρηση, κινητικές δυσλειτουργίες, αυτισμό και άλλες νευροψυχικές διαταραχές στην Περιφέρεια 14- ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 448020ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Ψ.Α.Μ.Υ.)1.339.9431.339.9431.339.943Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ (ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ357502ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)1.330.3251.330.3251.330.325Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΒΟΛΟΥ στις Περιφέρειες Σύγκλισης448167ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΒΟΛΟΥ1.319.0621.319.0621.319.062Θεσσαλίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα "ΕΔΡΑ Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες ευπαθών ομάδων" στις 3 Περιφέρειες Εξόδου 447968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"1.286.2821.286.2821.286.282Αττικής
Λειτουργία Ειδικού Οικοτροφείου για ενήλικα άτομα πάσχοντα από αυτισμό δυναμικότητας 11 ατόμων296286ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ1.222.6661.222.6661.222.666Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Αμκε ΙΑΣΙΣ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448007ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΙΑΣΙΣ" ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ1.219.8841.219.8841.219.884Αττικής
Ενέργειες ενημέρωσης και παροχής βοήθειας στους χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών339476ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)1.217.7411.217.7411.217.741Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) στiς Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου447975ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ1.209.8411.209.8411.209.841Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4 ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 5 ΑΤΟΜΩΝ ΕΚΑΣΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΘΕΣΗ ΛΕΚΑΝΕΣ375571ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "SOS"1.187.4081.187.4081.187.408Αττικής
Λειτουργία ολοκληρωμένου Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων "Αγλαϊα Κυριακού" στην Αττική328109ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ"1.179.8571.179.8571.179.857Αττικής
Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια375963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)1.169.7571.169.7571.169.757Πολλαπλές
Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την Ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην Ελληνική Επικράτεια365280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1.168.5201.168.5201.168.520Πελοποννήσου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα «ΔΙΟΔΟΣ» στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης448056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΔΙΟΔΟΣ"-ΑΜΚΕ1.160.2321.160.2321.160.232Θεσσαλίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Περιφέρεια ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΗ1.152.9731.152.9731.152.973Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.» στις Περιφέρειες Σύγκλισης447972ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1.150.4711.150.4711.150.471Πελοποννήσου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα "Διεθνής Εταιρεία Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας" στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης448188ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ1.146.7401.146.7401.146.740Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα IASIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης448164ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"IASIS"-ΑΜΚΕ1.142.4091.142.4091.142.409Πελοποννήσου
Λειτουργία Εξωνοσοκομειακού Ξενώνα Βραχείας Παραμονής δέκα (10) Ενηλίκων Ατόμων του Γενικού Νοσοκομείου «Γεώργιος Γεννηματάς»302470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)1.135.9881.135.9881.135.988Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα TACT HELLAS - Οικοτροφείο «Νέα Αρχή» για 15 ενοίκους με Νοητική Υστέρηση και Ψυχικές Διαταραχές στην Περιφέρεια Σταδιακής Σύγκλισης448030ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟTACT HELLAS-ΑΜΚΕ1.132.3651.132.3651.132.365Ηπείρου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» στις Περιφέρειες Σύγκλισης448003ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ1.127.7851.127.7851.127.785Πελοποννήσου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ στις Περιφέρειες Σύγκλισης447992ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ1.124.9831.124.9831.124.983Πελοποννήσου
Αγωγή στοματικής υγείας σε μαθητές Δημοτικού 800 ολοήμερων σχολείων και 150 σχολείων απομακρυσμένων περιοχών339456ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ1.124.3861.124.3861.124.386Πολλαπλές
Επέκταση λειτουργίας του Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο γενικό Νοσοκομείο Πειραιά "Τζάνειο"296569ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΑΝΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ1.102.6631.102.6631.102.663Αττικής
Δημιουργία 160 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου σύγκλισης373825ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ1.095.0431.095.0431.095.043Πολλαπλές
Δημιουργία και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down στο κληροδότημα «Μ. Κόκκορη»365459ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΗ1.083.2191.083.2191.083.219Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΙΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΡΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ1.075.6631.075.6631.075.663Δυτικής Ελλάδας
Καμπάνια ενημέρωσης για τις εξαρτήσεις - Ετήσιο φεστιβάλ κατά των ναρκωτικών339499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)1.058.9981.058.9981.058.998Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»483755ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ1.049.5201.049.5201.049.520Νοτίου Αιγαίου
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΨΥΧΑΣΠΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448084ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ν. ΕΒΡΟΥ "ΨΥΧΑΣΠΙΣ"1.044.0801.044.0801.044.080Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 18 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" 373618ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"1.042.5021.042.5021.042.502Δυτικής Ελλάδας
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 22 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ «ΑΙΣΘΗΣΗ», «διΑΙΣΘΗΣΗ», «ΕΝΣΤΙΚΤΟ»370261ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ1.041.5541.041.5541.041.554Κρήτης
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την ΑΜΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448055ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ1.026.2071.026.2071.026.207Αττικής
Λειτουργία 2 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 8 ατόμων η καθεμιά για άτομα με νοητική στέρηση και κινητικές αναπηρίες στη Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία277847ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ1.000.0001.000.0001.000.000Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448062ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ976.085976.085976.085Αττικής
Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία" στην Αττική292775ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ973.547973.547973.547Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448058ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ962.895962.895962.895Αττικής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ : ΣΥΓΚΛΙΣΗ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ365343ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ961.382961.382961.382Πολλαπλές
Ανάπτυξη μονάδας οξέων περιστατικών ψυχικής υγείας ενηλίκων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων328067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ951.081951.081951.081Ηπείρου
Υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης σε Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) και στις υψηλού κινδύνου επαφές τους για την αντιμετώπιση της επιδημικής έκρηξης HIV/AIDS στην Αθήνα365008ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ938.663938.663938.663Αττικής
Εκπαιδευτικές δράσεις για την υποστηριζόμενη απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας365721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ923.424923.424923.424Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448061ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΟΔΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ921.153921.153921.153Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.μ.Κ.Ε με δ.τ : “ Φ.Ε.Ψ.Υ ”, στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου447980ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ914.352914.352914.352Στερεάς Ελλάδας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ370545ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ913.389913.389913.389Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρεία Ανάπτυξης Κοινοτικών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Πάιδων & Ενηλίκων & Κοινωνικής Μέριμνας & Αποκατάστασης Νοητικά Υστερούντων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.448045ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ&ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ877.740877.740877.741Νοτίου Αιγαίου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Ε.Π.Α.Α στις περιφέρειες σύγκλισης448057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΕΕΠΑΑ)873.130873.130873.130Ηπείρου
Υποστήριξη και Συμβουλευτική της Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας του Υ.Υ.Κ.Α. και των επτά (7) ΥΠΕ της Χώρας στην ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας, καθώς και πιστοποίηση οκτώ (8) επιλεγμένων νοσοκομείων της χώρας κατά ISO 9001:2008 στις βασικές διαδικασίες εξυπηρέτησης ασθενών464617ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ856.554856.554856.554Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ στην Περιφέρεια ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ447977ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ847.259847.259847.259Θεσσαλίας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ464106ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ)841.647841.647841.647Πολλαπλές
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΟΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΡΕΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ821.409821.409821.409Αττικής
Λειτουργία Ολοκληρωμένου Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου301023ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ820.385820.385820.385Δυτικής Ελλάδας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΗΡΕΜΙΑ του πληθυσμού στην Περιφέρεια σταδιακής εξοδου448018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ "ΗΡΕΜΙΑ"819.749819.749819.749Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από την Εταιρία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου 464783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ814.680814.680814.680Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα A.M.K.E. “μετάΒΑΣΙΣ» στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ802.823802.823802.823Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την ΑμΚΕ Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης & Ψυχοθεραπείας «Αθηνά» στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου447996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΗΝΑ ΕΡΕΥΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ. ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ801.787801.787801.787Αττικής
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ372873ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)790.087790.087790.087Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε άτομα, οικογένειες και ευρύτερα συστήματα στην Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου448041ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΟΙΚ/ΝΕΙΕΣ&ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ788.894788.894788.894Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Περιφέρεια ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448048ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΗ780.705780.705780.705Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΗΠΙΟΝΗ Α.Μ.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ447991ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΗΠΙΟΝΗ"-ΑΜΚΕ774.394774.394774.394Αττικής
Πρόγραμμα για τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας στην Ελλάδα328773ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ770.028770.028770.028Πολλαπλές
Δικτύωση Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας383749ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ733.763733.763733.763Αττικής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ365362ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ729.933729.933729.933Πολλαπλές
Στελέχωση-Λειτουργία Ψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας328209ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ728.223728.223728.223Πελοποννήσου
Δημιουργία 48 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εισόδου373826ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ715.322715.322715.322Νοτίου Αιγαίου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρεία Αγωγής Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Στήριξης "ΑΝΙΜΑ" ΑΜΚΕ-ΜΚΟ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448004ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ "ΑΝΙΜΑ"-ΑΜΚΕ709.872709.872709.872Αττικής
Ενδυνάμωση της συλλογικής έκφρασης και της συνηγορίας των ατόμων με ψυχική αναπηρία312120ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)704.819704.819704.819Πολλαπλές
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ372829ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ702.969702.969702.969Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΕΨΥΠΕΑ)700.106700.106700.106Δυτικής Ελλάδας
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών372071ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ697.668697.668697.668Πολλαπλές
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ "ΠΥΞΙΔΑ" ΑΜΚΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448006ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΠΥΞΙΔΑ" ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ689.892689.892689.892Αττικής
Πιλοτικά, εναλλακτικά της φυλάκισης προγράμματα για παραβάτες - χρήστες παράνομων ουσιών349337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)687.081687.081687.081Αττικής
Πρόγραμμα «ΔΑΦΝΗ»: Αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, ασθενών με άνοια και ενηλίκων ατόμων του φάσματος του αυτισμού 383621ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ686.949686.949686.949Πολλαπλές
Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην κατ' οίκον αγωγή υγείας και στην αυτό-φροντίδα ασθενών με νεοπλασίες339464ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ685.687685.687685.687Αττικής
Παρεμβατικό πρόγραμμα μη φαρμακευτικής αντιμετώπισης της υπέρτασης με μεθόδους διαχείρισης του στρες για αλλαγή του τρόπου ζωής και υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών, σε υπερτασικά άτομα στην κοινότητα.370542ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ683.158683.158683.158Πολλαπλές
Λειτουργία 2 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 8 ατόμων με νοητική υστέρηση στο Νομό Θεσσαλονίκης328429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"680.000680.000680.000Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών "SOS» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου484694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "SOS"678.899678.899678.899Αττικής
Λειτουργία ξενώνα βραχείας παραμονής στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ν.Θ.Α. "Η Σωτηρία" στην Αττική295386ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ671.584671.584671.584Αττικής
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΟΓΕΝΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ B, C & HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ519601ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ660.407660.407660.407Πολλαπλές
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ376893ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ653.456653.456653.456Πολλαπλές
Πρωτοβάθμια Συνεχιζόμενη Διεπιστημονική Φροντίδα και Υποστήριξη στην Κοινότητα, για Ασθενείς με Καρκίνο και τις Οικογένειές τους429996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ "ΓΑΛΙΛΑΙΑ" ΤΗΣ Ι. Μ. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ650.321650.321650.321Αττικής
Λειτουργία εξωνοσοκομειακού ξενώνα βραχείας παραμονής ενηλίκων για 10 άτομα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης 302698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ646.049646.049646.049Κρήτης
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ « ΣΤΕΓΗ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ»364863ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔ/ΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡ/ΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ "Η ΑΜΥΜΩΝΗ"635.717635.717635.717Αττικής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΕΥ ΔΙΑ…ΤΡΟΦΗΝ346818ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ635.484635.484635.484Πολλαπλές
KATAΡΤΙΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ337862ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)633.754633.754633.754Πολλαπλές
Λειτουργία ξενώνα βραχείας παραμονής ενηλίκων για 12 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 303564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ630.613630.613630.613Θεσσαλίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα, Κέντρο Αποκατάστασης Ψυχικής Υείας «ΑΝΑΣΑ» στην Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου448009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ "ΑΝΑΣΑ"619.983619.983619.983Αττικής
Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα(Αθήνα-Θεσσαλονίκη)375946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)618.310618.310618.310Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Αστική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικών Μελετών στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ617.966617.966617.966Αττικής
«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ»370508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ598.928598.928598.928Αττικής
Ανάδειξη και ενεργοποίηση του ρόλου των κέντρων υγείας στις τοπικές κοινωνίες439851ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ595.876595.876595.876Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ "ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ"365136ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ595.299595.299595.299Αττικής
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 9 ατόμων με νοητική υστέρηση στη Ναύπακτο, Δυτική Ελλάδα303789ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ593.859593.859593.859Δυτικής Ελλάδας
"STOP στην ενδοσχολική βία": Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού στο δημοτικό σχολείο341281ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΨΥΠΕ)576.760576.760576.760Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Σ.Ο.Ψ.Υ.) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448054ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΨΥ)571.813571.813571.813Αττικής
Πιλοτικό σχέδιο ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων376783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ569.899569.899569.899Αττικής
Κατάρτιση 483 επαγγελματιών υγείας για το φαινόμενο του "εθισμού" παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του340182ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ565.036565.036565.036Πολλαπλές
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ "ΑΜΑΛΘΕΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ448177ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ«ΑΜΑΛΘΕΙΑ» Ν.Π.Ι.Δ.559.740559.740559.740Πελοποννήσου
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ464608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ555.029555.029555.029Πολλαπλές
Λειτουργία Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Ιωαννίνων στην Ήπειρο298792ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ540.804540.804540.804Ηπείρου
Ongoing Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης “ΨΥΧΑΡΓΩΣ” από το 2011 μέχρι και το 2015296454ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ540.000540.000540.000Πολλαπλές
"BETTY" ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 9 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ444655ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ539.765539.765539.765Πελοποννήσου
Ίδρυση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 9 ατόμων με νοητική υστέρηση στα Άνω Λιόσια, Αττική292465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ535.730535.730535.730Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον φορέα "ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΕΤΑΒΑΣΗ" στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων448228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΜΕΤΑΒΑΣΗ" ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ534.666534.666534.666Ιονίων Νήσων
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ «Αγ. Ανάργυροι»370709ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.)531.346531.346531.346Θεσσαλίας
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Γενικά Νοσοκομεία της Χώρας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης374850ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ526.888526.888526.888Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Περιφέρεια Αττικής 465635ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΗ525.600525.600525.600Αττικής
Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Πρόνοιας από τον φορέα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑμεΑ " ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ" στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Φροντίδα 2, 3)465612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ525.600525.600525.600Αττικής
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ372969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ520.517520.517520.517Πολλαπλές
Η ΑΣΚΗΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ374077ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ517.081517.081517.081Πολλαπλές
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 9 ατόμων με νοητική υστέρηση στα Άνω Λιόσια, Αττική292463ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ516.337516.337516.337Αττικής
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ "ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ" ΑμΚΕ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ448013ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ" ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ511.284511.284511.284Θεσσαλίας
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 9 ατόμων με νοητική υστέρηση στα Άνω Λιόσια, Αττική292464ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ509.144509.144509.144Αττικής
Ίδρυση και Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης-Οικοτροφείου των οκτώ ατόμων με Νοητική Υστέρηση και Κινητικές Αναπηρίες . «ΘΕΟΔΩΡΑ» 383738ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ500.000500.000500.000Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης448053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ499.539499.539499.539Βορείου Αιγαίου
Σχέδιο συνολικής ψυχο-κοινωνικής παρέμβασης στην πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων375809ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ499.047499.047499.047Κρήτης
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩN ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΧΙΟ.366293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ Ε Γ Α Ν Υ498.624498.624498.624Βορείου Αιγαίου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου447982ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ491.995491.995491.995Αττικής
Κατάρτιση 420 επαγγελματιών υγείας για το φαινόμενο του "εθισμού" παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του340188ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ491.648491.648491.648Πολλαπλές
Εθνική πρωτοβουλία προαγωγής του μητρικού θηλασμού346817ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ490.642490.642490.642Πολλαπλές
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ “ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ”441210ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ489.918489.918489.918Πολλαπλές
«ΠΑΝΑΚΕΙΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ»434377ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΖΩΗΣ487.609487.609487.609Στερεάς Ελλάδας
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 4 ατόμων με νοητική υστέρηση στη Βορειοανατολική Αττική296543ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛ/ΓΟΣ ΓΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ/ΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ"ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ"486.861486.861486.861Αττικής
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ 1ΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ464607ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ486.476486.476486.476Αττικής
Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας464637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ485.350485.350485.350Κρήτης
«Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, νομού Λασιθίου, στις Περιφέρειες Σταδιακής Σύγκλισης»448178ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ «Η ΑΡΩΓΗ»481.096481.096481.096Κρήτης
Πρόγραμμα πρόληψης, προαγωγής της υγείας και αγωγής της υγείας στον εφηβικό πληθυσμό 16 γυμνασίων και 11 λυκείων των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου Αττικής και Αλίμου ύστερα από έλεγχο για χαρακτηριστικά μεταβολικού συνδρόμου χρησιμοποιώντας λύσεις φορητής τηλεϊατρικής371406ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ473.054473.054473.054Αττικής
Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Τομέα Ψυχικής Υγείας304271ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ458.790458.790460.112Αττικής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ431034ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ451.965451.965451.965Αττικής
Εκπαίδευση Ιατρών ΠΦΥ στην «Πρωτογενή Πρόληψη» και Εκπαίδευση Νοσηλευτών στις «Ιατρικές Επισκέψεις Κατ’ Οίκον / Κατ’ Οίκον Νοσηλεία»375585ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΛΕΓΕΙΑ)443.313443.313443.313Κρήτης
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή»277809ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ443.151443.151443.151Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ375705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ - ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ν. Εβρου Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ)442.846442.846442.846Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ372491ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ442.589442.589442.589Πολλαπλές
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» 393279ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ437.350437.350437.350Ιονίων Νήσων
Διερεύνηση Αναγκών Εκπαίδευσης και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Προγράμματος Νοσηλευτών για τη Στελέχωση Δομών Κατ΄Οίκον Φροντίδας Υγείας και Ανακουφιστικής Φροντίδας στην Κοινότητα375875ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ436.340436.340436.340Πολλαπλές
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΑ - Πρωτοβουλία Αντιμετώπισης Πρωτογενών Οδοντιατρικών Αναγκών Παίδων Αθηνών374115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ433.944433.944433.944Αττικής
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)430671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ426.316426.316426.316Αττικής
Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κέρκυρας-Λευκάδας328068ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ424.346424.346424.346Ιονίων Νήσων
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ446795ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ)422.763422.763422.763Αττικής
Λειτουργία Κέντρου Ημέρας για άτομα με αυτισμό στην Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου Κρήτης337420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ&ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»418.000418.000418.000Κρήτης
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ στις Περιφέρειες Σύγκλισης448079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ412.416412.416412.416Πελοποννήσου
7ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών322997ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (ΕΕΝΑΣΔ) (ΘΕΣ/ΚΗ)411.273411.273411.273Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ373401ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ)410.928410.928410.928Πολλαπλές
Επέκταση λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση & την Επαγγελματική Επανένταξη στην Αττική349486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ399.036399.036399.036Αττικής
Ανάπτυξη Δικτύου Κέντρων Συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος και διασφάλιση Ποιότητας στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος με την ανάπτυξη συστήματος διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο του FACT- NETCORD374111ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ396.804396.804396.804Αττικής
Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Δήμο Δραπετσώνας στην Αττική341254ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ''391.669391.669391.669Αττικής
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 6 ατόμων - παιδιών με νοητική υστέρηση στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη296196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ389.459389.459389.459Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργία του Αργούντος Παιδοψυχιατρικού Τμήματος του Γενικού Πανεπιστημίου Ηρακλείου Κρήτης302712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ382.428382.428382.428Κρήτης
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ “ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ” ΑΜΚΕ, ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 448010ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ" ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ379.159379.159379.159Αττικής
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ375330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ374.705374.705374.705Θεσσαλίας
Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας365535ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ372.153372.153372.153Αττικής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 0 ΕΩΣ 18 ΕΤΩΝ.372074ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ369.827369.827369.827Αττικής
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ EΥΑΛΩΤΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (Πρόγραμμα «ΕΓΚΑΡΔΙΑ»)375378ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ367.400367.400367.400Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ374076ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ365.494365.494365.494Πολλαπλές
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για το follow up ενηλίκων ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα.365364ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ364.383364.383364.383Αττικής
Ενίσχυση της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας Μελισσίων με την ανάπτυξη Πολυδύναμου Κέντρου Ημέρας Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα σε κατοίκους του 5ου Ψυχιατρικού Τομέα374086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ363.797363.797363.797Αττικής
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ464636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ357.957357.957357.957Δυτικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας και Πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Μονάδων ΠΦΥ της 7ης ΥΠΕ375400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ356.180356.180356.180Κρήτης
Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής Υγείας339448ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ352.302352.302352.302Πολλαπλές
Λειτουργία Κέντρου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης (Κέντρο Ημέρας) για Παιδιά, Εφήβους και Νέους με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) – Αυτισμό στο Ν. Καστοριάς372070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ - Δ.Α.Δ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ351.748351.748351.748Δυτικής Μακεδονίας
«ΡΕΑ plus.Πρόγραμμα Πρωτογενούς Πρόληψης Παραγόντων Κινδύνου για την Αναπαραγωγική Υγεία και την Υγεία του παιδιού, καθώς και Πρώιμης Διάγνωσης Δεικτών Καρκινογένεσης και Γενοτοξικών Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Παραγόντων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»380193ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ350.324350.324350.324Κρήτης
ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ370544ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ350.000350.000350.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ίδρυση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 4 ατόμων με αναπηρία στη Βορειοαναλοτική Αττική292469ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛ/ΓΟΣ ΓΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ/ΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ"ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ"348.987348.987348.987Αττικής
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 7 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΑΜΑΛΘΕΙΑ»375229ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.347.887347.887347.887Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα "Περιβολάκι" στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ344.710344.710344.710Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Σωματείο Μη Κερδοσκοπικό για την Εντατική Παρέμβαση σε Άτομα Αυτιστικού Φάσματος "Η Ασπίδα του Δαυίδ" στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου448067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗ ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ344.710344.710344.710Αττικής
Βλαπτικές επιπτώσεις της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων: εξειδικευμένοι βιοδείκτες στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας και εκστρατεία ενημέρωσης365611ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ343.940343.940343.940Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΚΕ ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ448016ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ" Ν.Π.Ι.Δ.342.293342.293342.293Αττικής
Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παχυσαρκίας και διαταραχών νευροανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης349580ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ341.168341.168341.168Κρήτης
Ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιολόγηση συστήματος ποιότητας στις δομές εξωτερικών ασθενών 16 νοσοκομείων στις οκτώ περιφέρειες σύγκλισης464610ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.339.512339.512339.512Πολλαπλές
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ.377006ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΙΕΡΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ338.034338.034338.034Βορείου Αιγαίου
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ464614ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ337.591337.591337.591Πολλαπλές
Δικτύωση φορέων πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιδιωτικών και δημόσιων) σε πανελλαδική κλίμακα για την επιδημιολογική επιτήρηση και τον έλεγχο μεταδοτικών νοσημάτων446792ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ)337.285337.285337.285Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΠΑΝΈΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΏΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΆ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ στις Περιφέρειες ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 448027ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ - ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ333.659333.659333.659Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-5 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΘΗΝΩΝ384874ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ"331.230331.230331.230Αττικής
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 6 ατόμων με νοητική υστέρηση στα Μελίσσια, Αττική292468ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"329.235329.235329.235Αττικής
Λειτουργία ξενώνα βραχείας παραμονής για 15 ασθενείς στο Ψυχιατρικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου στην Κρήτη296551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ326.063326.063326.063Κρήτης
«Εκστρατείες Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας σε παιδιά και ενήλικες ακριτικών περιοχών που πλήττονται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό»446783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"324.136324.136324.136Πολλαπλές
EY-ΚΙΝΗΣΙΣ.Ενίσχυση της προαγωγής υγείας στο εργασιακό περιβάλλον μέσω αθλητικής - κινητικής - αναψυχής ( ΑΚΑ)374851ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ315.987315.987315.987Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα "Κέντρο κοινωνικής φροντίδας ατόμων με νοητική υστέρηση ΕΣΤΙΑ" στην Περιφέρεια Σταδιακής ΕΞόδου464726ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"315.360315.360315.360Αττικής
«ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) 6 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ»372332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ311.281311.281311.281Αττικής
Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση καινοτόμων μοριακών δεικτών376613ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ310.292310.292310.292Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα Ινστιτούτο Έρευνας Εκπαίδευσης Ψυχιατρικών Ανοϊκών Ασθενών – Alzeheimer Χανίων στις Περιφέρειες Σύγκλισης448071ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΪΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ - ALZHEIMER309.934309.934309.934Κρήτης
ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) 8ου Το.Ψ.Υ. Ν.ΑTTIKΗΣ «ΑΘΗΝΑ - ΕΛΠΙΣ» - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»381297ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 8ου ΤΟΨΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ308.616308.616308.616Αττικής
Εισαγωγή συστημάτων ποιότητας στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών και στα Εξωτερικά Ιατρεία 16 νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας στις τρεις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας355213ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.305.621305.621305.621Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας απο την Εταιρεία Γονέων Ατόμων Νοητικά Υστερούντων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης465622ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ Ε Γ Α Ν Υ305.505305.505305.505Βορείου Αιγαίου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης484612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"305.505305.505305.505Δυτικής Ελλάδας
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – CATERING».ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) 8ου Το.Ψ.Υ. Ν.ΑTTIKΗΣ «ΑΘΗΝΑ - ΕΛΠΙΣ»381299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 8ου ΤΟΨΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ302.103302.103302.103Αττικής
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΣΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ371373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ295.485295.485295.485Πολλαπλές
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 4 ατόμων με νοητική υστέρηση στο Περιστέρι, Αττική337421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"294.658294.658294.658Αττικής
Ένταξη των ατόμων με προβλήματα Ψ.Υ. στην παραγωγική διαδικασία μέσα από την λειτουργία του ΚΟΙΣΠΕ "Νέοι Ορίζοντες" - Ανάπτυξη Δράσης " Υπηρεσιών Μαζικής εστίασης - Catering"358508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ291.100291.100291.100Ιονίων Νήσων
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα IASIS Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448180ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"IASIS"-ΑΜΚΕ288.918288.918288.918Αττικής
Διαχείριση πλεονάσματος τροφίμων και γευμάτων προς όφελος ευπαθών κοινωνικών ομάδων372839ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ282.279282.279282.279Αττικής
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ374440ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ282.192282.192282.192Πολλαπλές
Ανάπτυξη Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας στην Ήπειρο300924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΗΣ281.221281.221281.221Ηπείρου
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ" ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ464791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛ/ΓΟΣ ΓΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ/ΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ"ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ"280.320280.320280.320Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα "Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες "Ο ΣΩΤΗΡ" στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου464777ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"280.320280.320280.320Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ383649ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ276.820276.820276.820Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - Β΄ ΚΥΚΛΟΣ365363ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ271.620271.620271.620Νοτίου Αιγαίου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών πρόνοιας από τον φορέα ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου465637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ271.560271.560271.560Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το φορέα ΚΛΙΜΑΚΑ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου 448002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ270.081270.081270.081Νοτίου Αιγαίου
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Μετανοσοκομειακής Φροντίδας Υγείας Ασθενών, που προέρχονται από Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες. Δικτύωση των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών παροχής ΠΦΥ και των Εθελοντών Νοσηλευτικής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.376390ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ268.078268.078268.078Ηπείρου
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ε.Ε.Π.Α.Α στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448064ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΕΕΠΑΑ)268.055268.055268.055Αττικής
Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) 4 ατόμων με νοητική υστέρηση στο Νέο Ψυχικό, Αττική292467ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"265.937265.937265.937Αττικής
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ “ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ”441211ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ264.958264.958264.958Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ376093ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)264.085264.085264.085Αττικής
YΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ374700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ263.286263.286263.286Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα "Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αμεα ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ" στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου464728ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ262.800262.800262.800Αττικής
«ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Κοι.Σ.Π.Ε.) Τομ. Ψυχ. Υγ. Ν. Φωκίδας «Γιάννης Βολίκας» - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ: «Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Σαπουνιού από Ελαιόλαδο με παροχή Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού»375575ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΡ/ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘ. ‘‘ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ‘‘ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ262.636262.636262.636Στερεάς Ελλάδας
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΗΣ ΛΕΧΩΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ441361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ" Ν.Π.Ι.Δ.259.590259.590259.590Πολλαπλές
«Ίδρυση και λειτουργία δύο (2) Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης τεσσάρων (4) ατόμων στο Νομό Κιλκίς» «βηματιΖΩ ΙΙ και βηματίΖΩ ΙΙΙ»373368ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"259.380259.380259.380Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής – Ιατρικής- Ανοιχτή Αγκαλιά» για ένα Κέντρο Ημέρας για παιδιά με προβλήματα Ψυχικής Υγείας στο Κορωπί Ν. Αττικής, στην Περιφέρεια 14 Σταδιακής Εξόδου - Αττική448043ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΙΑΤΡΙΚΗΣ - "ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ"258.036258.036258.036Αττικής
ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) 10ΟΥ ΤΟ.Ψ.Υ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ". -ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ: "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ"375871ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΡ/ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘ. ‘ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ‘‘ 10ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ256.903256.903256.903Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΜΑ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448073ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ALMA255.341255.341255.341Αττικής
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ».ΕΝΤΑΞΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) 8ου Το.Ψ.Υ. Ν.ΑTTIKΗΣ «ΑΘΗΝΑ - ΕΛΠΙΣ»381298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 8ου ΤΟΨΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ254.165254.165254.165Αττικής
Εξατομικευμένη Παροχή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας από τον Φορέα "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ" στην Περιφέρεια Σταδιακής Εξόδου448059ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΨΥΠΕ)253.134253.134253.134Αττικής
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΗΠΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ377124ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ251.965251.965251.965Πολλαπλές
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ381383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΑΝΑΣΑ" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ250.959250.959250.959Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από τον Φορέα "ΑΝΑΣΑ" - Εταιρεία Υποστήριξης Ατόμων που πάσχουν από Διατροφικές Διαταραχές στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.448060ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΑΝΑΣΑ" ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ249.179249.179249.179Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Φορέα Κέντρο Παιδιού και Εφήβου στις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου448042ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ247.898247.898247.898Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ) 4 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ".389562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜ. &ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔ. ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ"246.991246.991246.991Κρήτης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΧΕΠΑ»375656ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ242.802242.802242.802Κεντρικής Μακεδονίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔ/ΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡ/ΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ "Η ΑΜΥΜΩΝΗ" στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου465610ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔ/ΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡ/ΤΑ ΟΡΑΣΕΩΣ "Η ΑΜΥΜΩΝΗ"237.615237.615237.615Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα "ΑΛΚΥΩΝΗ" Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ στις Περιφέρειες Σύγκλισης464764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ236.765236.765236.765Δυτικής Ελλάδας
Δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (ΚοιΣΠΕ)295389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ235.249235.249235.249Πολλαπλές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ376851ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ233.231233.231233.231Κρήτης
Επέκταση Κέντρου Ημέρας "Ομόνοια" για άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην Αθήνα348090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ232.215232.215232.215Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ) ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ464621ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ230.666230.666230.666Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης485235ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.)229.128229.128229.128Θεσσαλίας
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα Κ.Ε.Α/Α.Μ.Ε.Α στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου484698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.224.448224.448224.448Αττικής
Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στο νομό Ρεθύμνου στην Κρήτη346822ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΟΥ216.609216.609216.609Κρήτης
Πρόγραμμα νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι των παιδιών με χρόνια αναπηρία375497ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ210.817210.817210.817Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ464604ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)206.050206.050206.050Πολλαπλές
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων-Παιδιών με Νοητική Υστέρηση (ΠΕΓΚΑΠ-ΝΥ) στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου484705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ203.670203.670203.670Αττικής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ 431041ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ203.555203.555203.555Πελοποννήσου
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)373403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΕΛΠΝΟ)203.105203.105203.105Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ» 365460ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ&ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»202.499202.499202.499Κρήτης
Ανάπτυξη δραστηριότητας Αναψυκτηρίου.448172ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5ου ΤΟ.Ψ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ"201.271201.271201.271Αττικής
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΚΤΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ464388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)199.184199.184199.184Πολλαπλές
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ « ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ » 356942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ALMA186.585186.585186.585Αττικής
Ένταξη των ατόμων με προβλήματα Ψ.Υ. στην παραγωγική διαδικασία μέσα από την λειτουργία του ΚΟΙΣΠΕ "Νέοι Ορίζοντες" - Ανάπτυξη Δράσης " Λειτουργία Δημοτικού Κυλικείου"358519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ185.915185.915185.915Ιονίων Νήσων
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου464985ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ175.200175.200175.200Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ»376911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ 'ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ'174.982174.982174.982Αττικής
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ376600ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ174.129174.129174.129Αττικής
Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους374720ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ173.174173.174173.174Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ TΟΥ ΣΤΟΧΟΥ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ464632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ170.002170.002170.002Κρήτης
Υλοποίηση Επικοινωνιακού Προγράμματος στον Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης296446ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ166.931166.931166.931Πολλαπλές
Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης παραγόντων κινδύνου για τις καρδιαγγειακές παθήσεις στις γυναίκες της Κρήτης365462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ166.430166.430166.430Κρήτης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ372835ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ164.735164.735164.735Αττικής
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ372884ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ161.040161.040161.040Κεντρικής Μακεδονίας
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΔΕΣΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» -ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) ΧΑΝΙΩΝ383992ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡ. ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ159.955159.955159.955Κρήτης
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ365455ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ158.491158.491158.491Αττικής
Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων ψυχικών διαταραχών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας374589ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ154.933154.933154.933Πολλαπλές
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ372911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ152.704152.704152.704Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ¨CATERING¨ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ376055ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΡ/ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜ/ΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ150.189150.189150.189Κεντρικής Μακεδονίας
«Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας σε θέματα μεταρρύθμισης της υγείας (βελτιστοποίηση λειτουργίας νοσοκομείων)» στις δύο (2) Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου434315ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ147.187147.187147.187Νοτίου Αιγαίου
Επέκταση ωραρίου του Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με άνοια στην περιοχή του Μετς375887ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ141.910141.910141.910Αττικής
«Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον φορέα Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. <<ΕΔΡΑ>> στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» 464756ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"140.160140.160140.160Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων "ΑΛΜΑ" στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου485231ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ALMA140.160140.160140.160Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Κιλκίς <<ΒηματίΖΩ>> στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου485232ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΚΙΛΚΙΣ "ΒΗΜΑΤΙΖΩ"140.160140.160140.160Κεντρικής Μακεδονίας
Λειτουργία Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας στον Πύργο Ηλείας323350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ139.484139.484139.484Δυτικής Ελλάδας
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες με ψυχικές διαταραχές που διαβιούν στην κοινότητα Νομού Φωκίδας376612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ138.005138.005138.005Στερεάς Ελλάδας
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το Έργο “ΥΔΡΙΑ. Πρόγραμμα και στοχευόμενη δράση για την υγεία και τη διατροφή του Ελληνικού πληθυσμού: ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας και αποτύπωση”374772ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ137.781137.781137.781Αττικής
Εκ των Υστέρων (ex post) Αξιολόγηση της Εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης “ΨΥΧΑΡΓΩΣ” από το 2000 μέχρι και το 2009277788ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ125.965125.965125.964Πολλαπλές
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ464611ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ122.789122.789122.789Νοτίου Αιγαίου
Στελέχωση Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με Άνοια στο Δήμο Αμαρουσίου375888ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΑΘΗΝΩΝ120.000120.000120.000Αττικής
Λειτουργική αναβάθμιση φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με την ανάπτυξη 12 νοσηλευτικών πρωτοκόλλων.464619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ118.268118.268118.268Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων και προαγωγής της υγείας των πολιτών με αξιοποίηση εφαρμογών τηλεϊατρικής374619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ118.234118.234118.234Πελοποννήσου
ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΣΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ376053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝ/ΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΕΡ/ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ ΨΥΧ. ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜ/ΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ116.890116.890116.890Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Υπηρεσιών Γενετικής Ογκολογίας441236ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ116.349116.349116.349Κρήτης
Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Παρακολούθησης της Πορείας της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης296243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ113.000113.000112.999Πολλαπλές
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ375238ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ112.470112.470112.470Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ/ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ383687ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ107.914107.914107.914Αττικής
Επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης296168ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ107.907107.907107.907Πολλαπλές
Κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης μειζόνων παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου στην ΠΦΥ – Μέταλλα375539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ104.784104.784104.784Αττικής
Κατάρτιση 97 επαγγελματιών υγείας για το φαινόμενο του "εθισμού" παιδιών και εφήβων στο διαδίκτυο και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την ανεξέλεγκτη χρήση του340181ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ98.36598.36598.365Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 ΣΥΔ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ365392ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛ/ΓΟΣ ΓΟΝ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤ/ΜΕΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ"ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ"97.54597.54597.545Αττικής
Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα "ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»", στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης484611ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ&ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»94.46494.46494.464Κρήτης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 8 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - «ΦΩΤΕΙΝΗ»375348ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ87.94587.94587.945Αττικής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟ ΓΝ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ365680ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ86.37486.37486.374Αττικής
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ374347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ85.57985.57985.579Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΓΝΝΘΑ Η ΣΩΤΗΡΙΑ»375724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ83.20383.20383.203Αττικής
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α.365058ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ78.10478.10478.104Πολλαπλές
Ανάπτυξη, εισαγωγή και αξιολόγηση συστήματος ποιότητας στις δομές εξωτερικών ασθενών 3 νοσοκομείων στις δύο περιφέρειες σταδιακής εισόδου464615ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.75.32875.32875.328Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ372053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ73.76773.76773.767Ηπείρου
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΕΝΤΡΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ371514ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ ''ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ''70.47870.47870.478Αττικής
Εκπόνηση Μελέτης για τη Δημιουργία Διαδικασιών Απλούστευσης στην Ένταξη και Παρακολούθηση Πράξεων που θα Εντάσσονται στους άξονες 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"296024ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ70.11070.11070.110Πολλαπλές
Δημιουργία πυρήνων αυτοεκπροσώπησης των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας296005ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ69.95969.95970.340Πολλαπλές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΔ MIS 292465 Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1376753ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ Φ68.97468.97468.974Αττικής
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στη Μήλο 1-3 Οκτωβρίου 2010300311ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ68.96468.96468.964Πολλαπλές
Οργάνωση Εκδηλώσεων296394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ67.30367.30367.303Πολλαπλές
Εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex ante evaluation) του στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας της περιόδου 2014-2020 465440ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ67.03567.03567.035Πολλαπλές
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ464605ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Ι.Κ.Π.Ι.)64.47164.47164.471Νοτίου Αιγαίου
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ364891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ&ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ60.21360.21360.213Νοτίου Αιγαίου
Διαμόρφωση χώρων Κέντρου Ημέρας της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό & Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς374388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ59.44659.44659.446Δυτικής Μακεδονίας
Αποτίμηση δράσεων ΕΣΠΑ στον άξονα Δημόσιας Υγείας484620ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ58.97858.97858.978Αττικής
Λειτουργία Παιδοψυχιατρικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στην Αττική357460ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ58.17358.17358.173Αττικής
Υπηρεσίες Συμβούλων Υποστήριξης και Εμπειρογνωμοσύνες για την Εφαρμογή Δράσεων των Αξόνων 4 και 5 του Τ.Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»420059ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ58.07258.07258.072Αττικής
Αποτίμηση δράσεων ΕΣΠΑ στον άξονα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας484619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ57.00057.00057.000Αττικής
Ευρωπαϊκό Συνέδριο κατά των διακρίσεων και του στιγματισμού των χρηστών ψυχιατρικών υπηρεσιών υγείας, Θεσσαλονίκη (28/9-1/10/2010)296193ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ54.79854.79854.798Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ IΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Γ.Ν.Ι.372051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ53.91353.91353.913Ηπείρου
Υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην εφαρμογή των δράσεων του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διατροφής και Άθλησης348100ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ52.73052.73052.730Πολλαπλές
ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ “ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ”441212ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ. Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ49.71649.71649.716Νοτίου Αιγαίου
Υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) για την παροχή εφάπαξ υπηρεσιών υγείας σε ανασφάλιστο πληθυσμό μέσω voucher.422337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ49.49549.49549.495Αττικής
«Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών σε πράξεις του Ε.Π. Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»,456701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ47.84747.84747.847Αττικής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 10 ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»375350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ)46.91846.91846.918Αττικής
ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 5ΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΥΧΑΡΓΩΣ»381357ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ45.69545.69545.695Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ" ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ365262ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ&ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Η «ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»42.00042.00042.000Κρήτης
ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΔ "ΗΛΙΑΝΘΗ"374669ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"41.08241.08241.082Αττικής
Λειτουργία προστατευμένου διαμερίσματος για 3 ψυχικά ασθενείς του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής στο Δήμο Αθηναίων στην Αττική.296287ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ40.07240.07240.072Αττικής
Εκπόνηση Μελέτης με Τίτλο: "Εμπειρογνωμοσύνη για το Οργανωτικό Πλαίσιο των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία (ΣΥΔ ΑμεΑ)"296051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ38.25038.25038.249Πολλαπλές
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ "ΟΜΟΝΟΙΑ" ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ373937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ34.71734.71734.717Αττικής
"Health voucher - Εισητήριο Ελεύθερης πρόσβασης σε Υπηρεσιες Υγείας ΠΦΥ465441ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ33.25033.25033.249Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ372488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ32.63132.63132.631Αττικής
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ "Ο ΣΩΤΗΡ 1"370494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"31.25031.25031.250Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΛΟ372617ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ31.13831.13831.138Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΔ MIS 292463376754ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ Φ30.00030.00030.000Αττικής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΔ MIS 292464376755ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ Φ30.00030.00030.000Αττικής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»374779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘ ΣΩΤΗΡΙΑ28.81028.81028.810Αττικής
Διεξαγωγή Ημερίδων- Διημερίδων Ψ.Ν.Α. για το έτος 2011363450ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨ.Ν.Α. - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ27.27227.27227.272Αττικής
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ365095ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΗΣ25.98225.98225.982Ηπείρου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΦΩΚΙΔΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ)372049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ25.97225.97225.972Νοτίου Αιγαίου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΕΤΥΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)"467419ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ22.75522.75522.755Αττικής
ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥΝΕΤ471708ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ22.14022.14022.140Αττικής
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔ/ΕΦΑ/ΕΦΔ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ365438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ20.17520.17520.175Πολλαπλές
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της Υποδομής Primavera για το Χρονικό Προγραμματισμό και την Παρακολούθηση των Πράξεων που Εντάσσονται στους Θεματικούς Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 του Επιχειρησιακού Ππρογράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς296370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ17.83517.83517.834Πολλαπλές
Διοργάνωση διημερίδας "Ανάρρωση (Recovery) και Δικαιώματα στην Ψυχική Υγεία"346797ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨ.Ν.Α. - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ10.32010.32010.320Αττικής
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «Ο ΣΩΤΗΡ 2»360277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ ΑΜΕΑ "Ο ΣΩΤΗΡ"10.00010.00010.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 18ΆΝΩ ΤΟΥ ΨΝΑ358522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨ.Ν.Α. - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ8.8848.8848.884Αττικής
Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.τ.Υ.Κ.Α.) και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής (Ε.Υ.Εφαρμογής)390291ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ8.7458.7458.745Αττικής