ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)346808ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.104.901.617104.901.617104.901.617Πολλαπλές
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ447893ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ95.895.14695.895.14695.895.148Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (8 περιφέρειες σύγκλισης)346807ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.78.377.23778.377.23778.377.237Πολλαπλές
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ447891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ74.248.16674.248.16674.248.168Πολλαπλές
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (2012-2013) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου376291ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ68.504.96768.504.96768.504.963Πολλαπλές
Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2014-2015 στις 8 Περιφέρειες Συγκλισης483936ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ67.247.27167.247.27167.247.270Πολλαπλές
«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου441227ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ56.097.71056.097.71056.097.712Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε πράσινα επαγγέλματα στις 8 περιφέρειες σύγκλισης216651ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ49.831.19649.831.19649.831.196Πολλαπλές
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής (2012-2013) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης376289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ49.795.98049.795.98049.795.981Πολλαπλές
«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης441226ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ48.770.11748.770.11748.770.116Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2010-2011 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)292552ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.45.380.91245.380.91245.380.912Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε κατασκευαστικά έργα σε 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου215786ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ42.827.29742.827.29742.827.297Πολλαπλές
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2015, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ485429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ41.378.03641.378.03641.378.036Πολλαπλές
Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε Κέντρα Επαγλεματικής Κατάρτισης & Εξειδικευμένα Κέντρα για ΑμεΑ και άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση (8 περιφέρειες σύγκλισης)217000ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ39.973.95439.973.95439.973.954Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2010-2011 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης)292550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.37.380.90337.380.90337.380.903Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων με υποχρεωτική απασχόληση σε κατασκευαστικά έργα στις 8 περιφέρειες σύγκλισης215785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ36.421.70836.421.70836.421.708Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)216652ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ35.395.30635.395.30635.395.306Πολλαπλές
Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε ΚΕΚ & Εξειδικευμένα Κέντρα για ΑμεΑ και άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) 217001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ32.643.68532.643.68532.643.685Πολλαπλές
Κατ' οίκον φροντίδα για εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και απειλούμενων με ανεργία εργαζομένων - 2011 (8 περιφέρειες σύγκλισης)328215ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.32.235.42932.235.42932.235.429Πολλαπλές
Υποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και των Ε.Υ. του Τομέα Υγείας398950ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.31.897.06331.897.06331.897.063Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης465409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ24.863.09324.863.09324.863.093Πολλαπλές
Κατ' οίκον φροντίδα για εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και απειλούμενων με ανεργία εργαζομένων 2011 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)328216ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.22.826.99322.826.99322.826.993Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2009-2010 (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)216673ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)22.092.52122.255.38722.092.521Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2009-2010 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης216672ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)21.444.01421.694.94321.444.014Πολλαπλές
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ .453202ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ18.266.34018.266.34018.266.340Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου465410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ15.643.74415.643.74415.643.744Πολλαπλές
Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου373399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)15.584.50015.584.50015.584.500Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Πληροφορικής στις 8 περιφέρειες σύγκλισης216678ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ15.547.28415.547.28415.547.284Πολλαπλές
Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)270981ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ15.412.58315.412.58315.412.583Πολλαπλές
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ453203ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ14.912.29814.912.29814.912.298Πολλαπλές
Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης373398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)13.740.50013.740.50013.740.500Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2011-2012 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)346809ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.13.680.98613.680.98613.680.986Νοτίου Αιγαίου
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ444662ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)13.382.32113.382.32113.382.322Πολλαπλές
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΆΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ.444661ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)12.911.36812.911.36812.911.368Πολλαπλές
Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (8 περιφέρειες σύγκλισης)270980ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ12.882.16612.882.16612.882.166Πολλαπλές
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου (2013)434374ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.12.759.59212.759.59212.759.592Πολλαπλές
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων & λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)339753ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.11.649.63411.649.63411.649.634Πολλαπλές
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους επαπειλούμενους με ανεργία, κυρίως βιομηχανικών κλάδων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και του Θριασίου Πεδίου, με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά εργασίας488597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ11.542.50511.542.50511.542.505Αττικής
Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Πληροφορικής (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)216679ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ11.310.42411.310.42411.310.424Πολλαπλές
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ)374743ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ10.555.67510.555.67510.555.676Πολλαπλές
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων & λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας (8 περιφέρειες σύγκλισης) 339752ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.9.543.9769.543.9769.543.976Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2008-2009 (8 περιφέρειες σύγκλισης)216048ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)8.968.9989.083.4778.968.998Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου) 2008-2009216049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)8.876.6018.995.9958.876.601Πολλαπλές
Ηλεκτρονική εκμάθηση Πληροφορικής σε ανέργους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης216681ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ8.009.1428.009.1428.009.142Πολλαπλές
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ292636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ7.371.2257.371.2557.371.225Πολλαπλές
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης (2013) 434373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.6.911.7726.911.7726.911.772Πολλαπλές
ΑγροΕΤΑΚ453350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)6.668.8426.668.8426.668.842Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2010-2011 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)292553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.6.014.4206.014.4206.014.420Νοτίου Αιγαίου
Ηλεκτρονική εκμάθηση Πληροφορικής σε ανέργους (3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου)216682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ5.977.5505.977.5505.977.550Πολλαπλές
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2013-2014 ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ447895ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ5.922.4705.922.4705.922.469Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ)296539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ5.846.0495.846.0495.846.049Πολλαπλές
«Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου441228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ4.924.0204.924.0204.924.020Νοτίου Αιγαίου
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου465301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ4.548.9254.548.9254.548.925Κρήτης
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ)374744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ4.317.7844.317.7844.317.784Πολλαπλές
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς 2009-2010 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)216674ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)3.700.2693.710.7363.700.269Νοτίου Αιγαίου
Κατάρτιση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)216653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ3.670.8563.670.8563.670.856Νοτίου Αιγαίου
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ374699ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ3.474.9993.474.9993.474.999Πολλαπλές
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ465320ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ3.406.7563.406.7563.406.756Θεσσαλίας
"ΕΠΙ-ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ" ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ465208ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΔΡΑΜΑ ΑΜΚΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ3.348.5433.348.5433.348.543Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε._Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας465467ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ3.328.9233.328.9233.328.923Δυτικής Ελλάδας
ΙΝΕ ΓΣΕΕ_ Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων.379515ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ3.256.7913.256.7913.256.791Πολλαπλές
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ465338ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ3.149.1323.149.1323.149.132Θεσσαλίας
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ464993ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)3.085.1523.085.1523.085.152Πολλαπλές
ΙΝΕ ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ375700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ3.070.1563.070.1563.070.156Κεντρικής Μακεδονίας
Κατάρτιση Νέων Γεωργών (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)303157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)3.058.8053.058.8053.058.805Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου483439ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ3.000.0002.681.3522.681.352
Αναβάθμιση και Λειτουργική Ολοκλήρωση των Νέων Θεσμών και Μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Αγοράς Εργασίας και της Πρόνοιας393311ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ2.919.5692.919.5692.919.568Πολλαπλές
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.)295409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"2.909.4662.909.4662.909.466Πολλαπλές
Κατάρτιση ανέργων σε κατασκευαστικά έργα (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)215787ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2.905.1052.905.1052.905.105Νοτίου Αιγαίου
Κέντρα Στηριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης355444ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.2.878.9882.878.9882.878.988Πολλαπλές
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ465342ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.875.8542.875.8542.875.854Θεσσαλίας
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ479983ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2.772.9002.772.9002.772.900Πολλαπλές
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ.376037ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.730.6402.730.6402.730.640Κεντρικής Μακεδονίας
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ»465277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ2.716.3432.716.3432.716.343Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΙΝΕ ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΤΠΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ375691ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.659.3252.659.3252.659.325Κεντρικής Μακεδονίας
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης451735ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ2.580.0032.580.0032.580.003Πολλαπλές
Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής – υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων434312ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ2.541.4512.541.4512.541.451Πολλαπλές
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ479982ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ2.538.9002.538.9002.538.900Πολλαπλές
Αναβάθμιση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)296403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ2.523.9272.523.9272.523.927Πολλαπλές
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ξάνθης465249ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.504.8222.504.8222.504.822Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΙΝΕ ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ375689ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.418.7992.418.7992.418.799Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΝΕ ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ465330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.372.3272.372.3272.372.327Θεσσαλίας
Κατ' οίκον φροντίδα για εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και απειλούμενων με ανεργία εργαζομένων, 2011 (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)328217ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.2.362.5092.362.5092.362.509Νοτίου Αιγαίου
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ296255ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ2.210.0422.210.0422.210.042Πολλαπλές
Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης216684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ2.148.5012.148.5012.148.501Πολλαπλές
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ292572ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ2.127.5932.127.5932.127.593Πολλαπλές
Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης471710ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ2.090.2342.090.2342.090.234Πολλαπλές
ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΛΕΣΒΟΥ374555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ1.989.8671.989.8671.989.867Βορείου Αιγαίου
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ»465275ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ1.948.5811.948.5811.948.581Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠ ΑΣΧΟΛΗΣΗ _ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Χανίων.465298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠ ΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.929.3571.929.3571.929.357Κρήτης
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ_ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.374401ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.799.2141.799.2141.799.214Ηπείρου
Ενεργός γήρανση339881ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ)1.791.2081.791.2081.791.208Πολλαπλές
Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ485414ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ1.787.6671.787.6671.787.667Πολλαπλές
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ.375665ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.761.5601.761.5601.761.560Κεντρικής Μακεδονίας
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 451736ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ1.758.1421.758.1421.758.142Πολλαπλές
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Μεσσηνίας.373796ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ1.735.0401.735.0401.735.040Πελοποννήσου
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ465641ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)1.696.0091.696.0091.696.009Πολλαπλές
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ.375685ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.684.4191.684.4191.684.419Κεντρικής Μακεδονίας
"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΝ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"376627ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ1.683.9311.683.9311.683.931Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ453204ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1.653.6861.653.6861.653.686Νοτίου Αιγαίου
Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου216685ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ1.652.7061.652.7061.652.706Πολλαπλές
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ_ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Νομός Αιτωλοακαρνανίας465481ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΜΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ1.649.5001.649.5001.649.499Δυτικής Ελλάδας
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Κεντρικός Τομέας)465335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ1.641.4161.641.4161.641.416Αττικής
Κοινωνικές Δομές στους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας.377070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α.)1.589.5811.589.5811.589.582Αττικής
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ)295417ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"1.580.5071.580.5071.580.507Πολλαπλές
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΥ.465296ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε.1.558.5931.558.5931.558.593Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κατάρτιση Νέων Γεωργών (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)303159ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)1.530.9941.530.9941.530.994Πολλαπλές
ΙΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ_Δημηουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς εργασίας στην περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΗΛΕΙΑΣ465465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΡΙΣ ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1.512.5261.512.5261.512.526Δυτικής Ελλάδας
ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικης Ελλαδος - Περιφερειακή Ενότητα Ηλειας 465473ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ1.502.0821.502.0821.502.082Δυτικής Ελλάδας
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ_ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ376962ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.496.3551.496.3551.496.355Δυτικής Ελλάδας
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης374421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.488.0871.488.0871.488.087Δυτικής Μακεδονίας
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος, μέσω δημιουργίας θέσεων κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Καβάλας465293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.482.5591.482.5591.482.559Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΑΝΑΣΑ & ΖΩΗ ΣΤΗ ΠΕΛΛΑ-ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 376757ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΑ & ΖΩΗ ΣΤΗ ΠΕΛΛΑ-ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ1.478.0811.478.0811.478.081Κεντρικής Μακεδονίας
Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές επιχειρήσεις296487ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ1.474.8321.474.8321.474.832Πολλαπλές
ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε._Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περ. Ενότ. Φλώρινας374416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.472.2631.472.2631.472.263Δυτικής Μακεδονίας
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕ ΚΑ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα 465358ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕ ΚΑ1.434.3001.434.3001.434.299Αττικής
Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου373400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)1.423.7001.423.7001.423.700Νοτίου Αιγαίου
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης377144ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ1.412.6541.412.6541.412.654Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ296254ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1.411.0171.411.0171.411.017Πολλαπλές
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ377053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ1.407.8491.407.8491.407.849Αττικής
Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εισόδου471711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.398.7081.398.7081.398.708Πολλαπλές
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ.375671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.397.6121.397.6121.397.612Κεντρικής Μακεδονίας
Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για άτομα ευπαθών κοινωνικά ομάδων (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)270982ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1.391.2851.391.2851.391.285Νοτίου Αιγαίου
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ465270ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΚΤΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ1.361.3621.361.3621.361.362Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων σε ΚΕΚ & Εξειδικευμένα Κέντρα για ΑμεΑ και άτομα απεξαρτημένα ή υπό απεξάρτηση (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου) 217002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1.352.9321.352.9321.352.932Νοτίου Αιγαίου
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ_ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 377119ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΕΚΣΑ)1.351.5941.351.5941.351.594Αττικής
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας στο Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ377360ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜ. &ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔ. ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ"1.350.4451.350.4451.350.445Κρήτης
Θέσεις φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου) 2008-2009216050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)1.333.0461.333.0461.333.046Νοτίου Αιγαίου
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας.374427ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.312.9501.312.9501.312.950Στερεάς Ελλάδας
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Σάμου373941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ1.306.6501.306.6501.306.650Βορείου Αιγαίου
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ.465642ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)1.297.1151.297.1151.297.115Πολλαπλές
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Νομός Χίου μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας373899ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.294.1561.294.1561.294.156Βορείου Αιγαίου
ΠΝΟΗ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ465224ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΝΟΗ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ1.291.4121.291.4121.291.412Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. 373859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.283.8641.283.8641.283.863Πελοποννήσου
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗΣ»465295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ1.279.4001.279.4001.279.400Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
"Κοινωνικές Δομές στους Δήμους Ζωγράφου και Καισαριανής: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας"377066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α.)1.272.1381.272.1381.272.138Αττικής
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στους Δήμους Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος "Κύκλος Δράσης Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος"377081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ1.263.7901.263.7901.263.790Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. 373880ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.254.6321.254.6321.254.632Πελοποννήσου
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικός τομέας465220ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ1.237.0171.237.0171.237.017Αττικής
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ_ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ374402ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.218.9221.218.9221.218.922Ηπείρου
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ»465457ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ1.216.3211.216.3211.216.321Δυτικής Ελλάδας
Ι.Π.Α.Π. "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ373757ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 'Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ'1.207.4301.207.4301.207.430Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)296250ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1.204.9501.204.9501.204.949Πολλαπλές
Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων292558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ1.201.3721.201.3721.201.372Πολλαπλές
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων & λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)339754ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.1.193.3801.193.3801.193.380Νοτίου Αιγαίου
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφερειακή Ενότητα (νομός) Έβρου465265ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.183.4801.183.4801.183.480Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εκπόνηση εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου349585ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΪΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ1.158.0571.158.5441.158.057Πολλαπλές
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ374420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ1.143.0371.143.0371.143.037Δυτικής Μακεδονίας
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας465461ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ1.140.4061.140.4061.140.406Δυτικής Ελλάδας
Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Πληροφορικής (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)216680ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ1.135.9011.135.9011.135.901Νοτίου Αιγαίου
ΟΚΑΝΑ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ή ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΑ373778ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ)1.130.5871.130.5871.130.587Αττικής
ΑΜΚΕ -ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ _ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ465302ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ -ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ Τ ΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1.065.2891.065.2891.065.289Κρήτης
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή ενότητα Λασιθίου465300ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ1.056.3811.056.3811.056.381Κρήτης
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά465182ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ1.051.9161.051.9161.051.916Αττικής
ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ-Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας»376146ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.030.9901.030.9901.030.990Πελοποννήσου
Δημιουργία και Συνέχιση Κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχιας στο Δήμο Παύλου Μελά377142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ1.007.8791.007.8791.007.879Κεντρικής Μακεδονίας
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχιας στους Δήμους Διονύσου, Μαραθώνος και Ωρωπού377267ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ1.007.7551.007.7551.007.755Αττικής
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Λάρισας377208ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ"1.001.4031.001.4031.001.403Θεσσαλίας
Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 2 Περιφέρειες σταδιακής εισόδου (2013)434375ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.991.410991.410991.410Νοτίου Αιγαίου
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμους Αγ. Δημητρίου και Αλίμου377373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΟΔΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ962.332962.332962.332Αττικής
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ377239ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΝΗ953.791953.791953.791Κεντρικής Μακεδονίας
«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης452085ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)945.601945.601945.601Πολλαπλές
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ377099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ945.441945.441945.441Αττικής
ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ-Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας»376143ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ937.271937.271937.271Πελοποννήσου
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.373884ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ936.484936.484936.485Πελοποννήσου
KEAN-Kύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής στον Δυτικό Τομέα.465237ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ927.373927.373927.373Αττικής
Equal Society - Κοινωνία ίσων ευκαιριών-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ376403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)924.625924.625924.625Ιονίων Νήσων
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΙ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙς 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ.444663ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ)920.671920.671920.671Νοτίου Αιγαίου
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ.»376159ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ920.203920.203920.203Στερεάς Ελλάδας
ΠΝΟΗ_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο ΚΑΒΑΛΑΣ430007ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΝΟΗ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ919.564919.564919.564Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ-Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας»376147ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ900.946900.946900.946Πελοποννήσου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"346775ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"900.000900.000900.000Πολλαπλές
ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)_ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Άρτας374392ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)897.709897.709897.709Ηπείρου
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ377247ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ888.284888.284888.284Αττικής
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ377352ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΙΜΑΚΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ874.703874.703874.703Ιονίων Νήσων
Φάρος Ελπίδας_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κηφισιάς431016ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΚΟ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ870.277870.277870.277Αττικής
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ_ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ377118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΠΕΚΣΑ)842.975842.975842.975Αττικής
IΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης πλήν Δήμου Θεσσαλονίκης376791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ837.239837.239837.239Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.465353ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ830.295830.295830.295Αττικής
ΔΡΑΣ.Ε_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Αγ. Παρασκευής και Παλλήνης431015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ824.428824.428824.428Αττικής
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)296253ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ820.902820.902820.902Πολλαπλές
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ-Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Πατρέων377140ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ818.524818.524818.524Δυτικής Ελλάδας
UNESCO Πειραιά και Νήσων _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη 431301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ817.431817.431817.431Αττικής
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Παλαιού Φαλήρου και Δάφνης-Υμηττού377374ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΟΔΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ815.325815.325815.325Αττικής
ΝΟΣΤΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ377185ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΤΟΣ810.301810.301810.301Αττικής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα – Νομός Τρικάλων – Δήμος Καλαμπάκας465305ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ806.332806.332806.332Θεσσαλίας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Σερρών 377160ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ806.323806.323806.323Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373787ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ805.441805.441805.441Αττικής
ΕΟΠ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας465350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ799.064799.064799.064Θεσσαλίας
ΚΕΘΕΑ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 373886ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)798.326798.326798.326Αττικής
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου372859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ797.874797.874797.874Νοτίου Αιγαίου
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)296251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ789.540789.540789.540Πολλαπλές
ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ,ΤΟΜΕΑΣ:ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ.465236ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ787.077787.077787.077Αττικής
Συνέργεια377078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ785.157785.157785.157Στερεάς Ελλάδας
Ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων για την υλοποίηση παρεμβάσεων απασχόλησης296162ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ768.856768.856768.856Πολλαπλές
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Αμαρουσίου430957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ767.621767.621767.621Αττικής
ΕΔΡΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465343ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"760.055760.055760.055Αττικής
ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ376963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΤΟΣ759.470759.470759.470Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα465210ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ753.424753.424753.424Αττικής
UNESCO Πειραιά και Νήσων _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κορίνθου431302ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ742.611742.611742.611Πελοποννήσου
"ΙΛΙΟΝ – Στήριξη"377341ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"740.199740.199740.199Αττικής
Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στους Δήμους Αιγάλεω και Χαϊδαρίου377080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΙΠΟΔΑ739.554739.554739.554Αττικής
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ375341ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ729.194729.194729.194Νοτίου Αιγαίου
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Aλεξανδρούπολης431304ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ726.677726.677726.677Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ »465198ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ725.410725.410725.410Αττικής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ377319ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΡΕΙΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ720.339720.339720.339Αττικής
«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου452086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)719.815719.815719.815Πολλαπλές
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ" - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ 373794ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ"717.311717.311717.311Δυτικής Ελλάδας
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής – Ενότητα Κεντρικού Τομέα465274ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ713.535713.535713.535Αττικής
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ"_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ465348ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)710.727710.727710.727Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ.375657ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ709.611709.611709.611Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΠΕΚΑ_ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Καλαμάτας"431303ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Ε.Π.Ε.Κ.Α.)707.087707.087707.087Πελοποννήσου
ΕΚΕΚ ΕΣΤΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ 373793ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ "ΕΣΤΙΑ"705.558705.558705.558Αττικής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.) - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ 373779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ702.504702.504702.504Αττικής
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ – ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ479984ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ700.050700.050700.050Νοτίου Αιγαίου
ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ-Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας»376149ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ698.046698.046698.046Πελοποννήσου
"ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ"465290ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ697.829697.829697.829Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ- ΝΟΣΤΟΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πειραιά 465346ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΤΟΣ695.627695.627695.627Αττικής
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αχαΐας465458ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ693.187693.187693.187Δυτικής Ελλάδας
"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"376553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ687.653687.653687.653Κεντρικής Μακεδονίας
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Γρεβενών376756ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ683.571683.571683.571Δυτικής Μακεδονίας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ 373876ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ680.535680.535680.535Κεντρικής Μακεδονίας
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ377257ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ678.314678.314678.314Κρήτης
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Θεσπρωτίας374360ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ663.818663.818663.818Ηπείρου
Κέντρα Στηριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου355445ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. Ε.659.456659.456659.456Πολλαπλές
"ΑΓΓΕΛΟΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΎ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ379448ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ "ΚΩΣΤΗΣ ΜΠΑΛΛΑΣ"652.862652.862652.862Αττικής
Μελέτη για την αναμόρφωση των Κοινωνικών Προγραμμάτων328072ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)650.606650.606650.605Πολλαπλές
"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ"376477ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ648.409648.409648.409Κεντρικής Μακεδονίας
Δημιουργία ή και συνέχιση της λειτουργίας Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Περιστερίου.377243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΚΙΠΟΔΑ641.646641.646641.646Αττικής
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ "Ο ΠΛΑΤΩΝ" ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΕΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ465478ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΜΟΠ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ634.978634.978634.978Δυτικής Ελλάδας
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.376770ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ628.453628.453628.453Δυτικής Μακεδονίας
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ _Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Ρεθύμνης431505ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ628.145628.145628.145Κρήτης
ΚΕΑΝ - ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ465203ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ626.609626.609626.609Αττικής
Equal Society - Κοινωνία ίσων ευκαιριών-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ376402ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)619.613619.613619.613Ιονίων Νήσων
ΑΚΤΙΝΕΣ ΖΩΗΣ377083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ602.506602.506602.506Βορείου Αιγαίου
ΕΡΜΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373789ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ "Ο ΕΡΜΗΣ"601.793601.793601.793Αττικής
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.374395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ599.293599.293599.293Στερεάς Ελλάδας
ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ377262ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ595.628595.628595.628Αττικής
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων_Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Γαλατσίου430958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ594.699594.699594.699Αττικής
Δράσεις για την καινοτομία και τη συνεργασία στις μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΕ)352717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ577.844577.844577.844Πολλαπλές
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά465364ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ573.287573.287573.287Αττικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε._Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας465475ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ572.718572.718572.718Δυτικής Ελλάδας
Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Ηλιούπολης377101ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟTACT HELLAS-ΑΜΚΕ567.731567.731567.731Αττικής
Ηλεκτρονική εκμάθηση Πληροφορικής σε ανέργους (2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου)216683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ548.428548.428548.428Νοτίου Αιγαίου
ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνΕΡΓΑΖΕΤΑΙ-Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» 376144ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ547.421547.421547.421Πελοποννήσου
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ιωαννίνων374359ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ538.491538.491538.491Ηπείρου
ΑΡΣΙΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 375725ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ534.760534.760534.760Κεντρικής Μακεδονίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ376400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ532.559532.559532.559Ιονίων Νήσων
ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων374384ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ527.196527.196527.196Ηπείρου
"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ376632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ526.165526.165526.165Κεντρικής Μακεδονίας
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Δράμας 465244ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ521.252521.252521.252Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Τρικκαίων377268ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ"ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ" ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ505.035505.035505.035Θεσσαλίας
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΠΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ)296257ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ499.975499.975499.975Πολλαπλές
ΠΟΛΥΝΟΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας465474ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΝΟΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ497.522497.522497.522Δυτικής Ελλάδας
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας - Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Δήμος Λαρισαίων465323ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ486.176486.176486.176Θεσσαλίας
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.374396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ485.237485.237485.237Στερεάς Ελλάδας
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Άρτας374356ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ478.409478.409478.409Ηπείρου
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ375679ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ472.289472.289472.289Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373790ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ468.569468.569468.569Αττικής
ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ATTIKHΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ465230ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ466.064466.064466.064Αττικής
Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού "voucher"372925ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)462.255576.946462.255Πολλαπλές
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373788ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ"462.099462.099462.099Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Δυτικός Περιφερειακός τομέας 465313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ453.280453.280453.280Αττικής
OMOΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ EINAI H ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ465366ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ448.949448.949448.949Αττικής
Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου471712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ443.408443.408443.408Νοτίου Αιγαίου
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.374400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ440.621440.621440.621Στερεάς Ελλάδας
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης376422ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ436.337436.337436.337Ιονίων Νήσων
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κοινωνικά Εύμορφη Εκκλησιά-Γαλάτσι 2012 - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465184ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ435.678435.678435.678Αττικής
Θεματικές μελέτες αξιολόγησης303129ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)435.481435.481435.481Πολλαπλές
ΚΕΑΝ- Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ465251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ430.596430.596430.596Αττικής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ374517ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ429.061429.061429.061Στερεάς Ελλάδας
ΠΑΡΚΟ ΤΗΛΟΥ-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – στην περιφερειακή ενότητα Δωδεκανήσου375501ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΚΟ ΤΗΛΟΥ426.866426.866426.866Νοτίου Αιγαίου
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων372850ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ425.664425.664425.664Νοτίου Αιγαίου
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ374698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ416.060416.060416.060Πολλαπλές
ΕΔΡΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465341ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"407.160407.160407.160Αττικής
KEA/AMEA -Υπηρεσίες Κατάρτισης - Συμβουλευτικής σε ΑμεΑ373410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.406.358406.358406.358Αττικής
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ381080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΔΙ.Κ.Ε.ΤΕ)404.692404.692404.691Πολλαπλές
Δημιουργία και λειτουργία "Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωση και Ευαισθητοποίησης"377269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ"398.775398.775398.775Πολλαπλές
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»377079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "Ε.Ψ.Ε.Π."385.047385.047385.047Ηπείρου
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ430038ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΗ383.970383.970383.970Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ροδόπης465268ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ378.162378.162378.162Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
«ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ »373887ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ377.562377.562377.562Πελοποννήσου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ296256ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ376.466376.466376.466Πολλαπλές
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΝΟΜΟΣ) ΕΒΡΟΥ465231ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ372.585372.585372.585Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δράσεις προβολής των πράξεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) στο ΕΠΑΝΑΔ346528ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ366.432366.432366.432Πολλαπλές
Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειαςστο Δήμο Λαμιέων377340ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ365.891365.891365.891Στερεάς Ελλάδας
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ465225ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ361.570361.570361.570Αττικής
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ »465180ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ360.612360.612360.612Αττικής
Δημοσιότητα του Σχεδίου Δράσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανικών (ΣΕΒ)292637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ354.770354.770354.770Πολλαπλές
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ374507ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ "Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ"349.966349.966349.966Ιονίων Νήσων
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ »465243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ348.771348.771348.771Αττικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΡΥΠΝΑ (Δυτικός Τομέας)465216ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ345.278345.278345.278Αττικής
ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-Αντιπλημμυρικός Έλεγχος Ρεμάτων Νομού Ζακύνθου376405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ337.885337.885337.885Ιονίων Νήσων
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα465215ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ325.979325.979325.979Αττικής
ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373879ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜ. &ΦΙΛΩΝ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔ. ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ"320.000320.000320.000Κρήτης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ314.094314.094314.094Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Νότιος Τομέας465282ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ310.790310.790310.790Αττικής
SOCIALAXON.EU Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ανατολικής Αττικής 465185ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOCIALAXON EU307.746307.746307.746Αττικής
"ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ανατολικής Αττικής"465357ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΙΞ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ302.651302.651302.651Αττικής
ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων374361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "Ε.Ψ.Ε.Π."302.131302.131302.131Ηπείρου
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "Η ΑΡΓΩ"- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑμΕΑ 373872ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Η ΑΡΓΩ300.000300.000300.000Αττικής
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕ457165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ293.170293.170293.170Πολλαπλές
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- Περιφερειακή Ενότητα ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 465351ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ"288.618288.618288.618Θεσσαλίας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373888ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ286.578286.578286.578Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά465201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ281.192281.192281.192Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ374394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ276.349276.349276.349Ηπείρου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ292555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"269.001269.001269.001Πολλαπλές
Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών/μελετών για τις ανάγκες της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ” 456924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"267.942267.942267.942Πολλαπλές
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Ν. Τομέας465194ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ266.779266.779266.779Αττικής
Κατάρτιση Νέων Γεωργών (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)303160ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ)264.895264.895264.895Νοτίου Αιγαίου
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας.465480ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΥΜΑΝΘΟΣ261.303261.303261.303Δυτικής Ελλάδας
ΔΗΩ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στην περ. ενότητα Αχαϊας465479ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ259.778259.778259.778Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τουριστικού τομέα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης485416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ259.545259.545259.545Πολλαπλές
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑ.373883ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ259.341259.341259.341Πελοποννήσου
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Χαλκιδική 375727ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ257.316257.316257.316Κεντρικής Μακεδονίας
EΜΠΟΡ/ΒΙΟΜ/ΚΟΣ ΣΥΛ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΑΤΤΙΚΗΣ- ΝΗΣΙΑ465309ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛ. ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ253.354253.354253.354Αττικής
"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ"376622ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ252.945252.945252.945Κεντρικής Μακεδονίας
KEAN-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων,Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Aττικής- Περιφερειακή Ενότητα Νότιος Τομέας.465200ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ245.030245.030245.030Αττικής
Δράσεις των κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας520388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ244.358244.358244.358Πολλαπλές
Ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τουριστικού τομέα στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου485418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ243.276243.276243.276Νοτίου Αιγαίου
"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ"376474ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ243.022243.022243.022Κεντρικής Μακεδονίας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ (BACK-END) ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (FRONT-END) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΔ “AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”295406ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"242.192242.192242.192Πολλαπλές
Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και της ενδυνάμωσης της αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο466074ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ239.797239.797239.797Πολλαπλές
ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373881ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ"238.421238.421238.421Κεντρικής Μακεδονίας
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΚΕΕ 18 ΑΝΩ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ή ΥΠΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΤΟΜΑ 373792ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨ.Ν.Α. - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ235.045235.045235.045Αττικής
Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών/μελετών για τις ανάγκες της ΕΥΣΕΚΤ304114ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)232.935232.935232.934Πολλαπλές
ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ.374493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ230.107230.107230.107Πελοποννήσου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ465331ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ228.867228.867228.867Αττικής
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ373898ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ226.763226.763226.763Κεντρικής Μακεδονίας
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα Νησιά 465206ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ225.610225.610225.610Αττικής
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»373878ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ225.456225.456225.456Πελοποννήσου
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ374397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ224.551224.551224.551Ηπείρου
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας373889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ223.581223.581223.581Πελοποννήσου
ΑΡΣΙΣ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 375721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ221.323221.323221.323Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ"_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465256ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)215.276215.276215.276Αττικής
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ »465176ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ214.747214.747214.747Αττικής
Α ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ429699ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)208.941208.941208.941Πολλαπλές
KEAN-Κύτταρο εναλλακτικών αναζητήσεων νέων - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Περιφερειακή Ενότητα Νομός Κορινθίας.374499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ208.451208.451208.451Πελοποννήσου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ357060ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"202.949202.949202.949Πολλαπλές
ΕΕΜΑΠΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας- Περιφέρεια Αττικής- τομέας Πειραιά465183ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ196.205196.205196.205Αττικής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Βοϊου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία).374573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ193.540193.540193.540Δυτικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου216686ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ192.792192.792192.792Νοτίου Αιγαίου
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας-Περιφ. Ενοτητα Γρεβενών374415ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ191.949191.949191.949Δυτικής Μακεδονίας
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ"_Κάλυμνος έχμα στην απασχόληση375332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ "Ο ΕΡΜΗΣ"191.660191.660191.660Νοτίου Αιγαίου
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αχαΐας465470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ191.469191.469191.469Δυτικής Ελλάδας
ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ374363ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "Ε.Ψ.Ε.Π."191.251191.251191.251Ηπείρου
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΙΝΕ) ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΓΣΕΕ)301026ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ187.551187.551187.551Πολλαπλές
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ_ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΑΜΕΑ 373783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ185.403185.403185.403Αττικής
Εκπόνηση μελέτης για την αναδιάρθρωση του Εθνικού Παρατηρητήριου Ατόμων με Αναπηρία292471ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)185.249185.249185.249Πολλαπλές
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ375516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ181.461181.461181.461Ιονίων Νήσων
Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"346641ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"179.431179.431179.431Πολλαπλές
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ_ΕΠΟΜΕΝΗ_ΗΜΕΡΑ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ465259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ179.010179.010179.010Αττικής
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ.»376156ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ178.395178.395178.395Στερεάς Ελλάδας
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Πειραιάς)465258ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ175.226175.226175.226Αττικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΡΥΠΝΑ (Δυτική Αττική)465253ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ174.816174.816174.816Αττικής
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου451737ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ172.582172.582172.582Νοτίου Αιγαίου
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ EINAI H ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ171.082171.082171.082Αττικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε.Ε - Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας465471ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ166.090166.090166.090Δυτικής Ελλάδας
ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ Β. ΤΟΜΕΑΣ - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΑΤΤΙΚΗΣ465310ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ163.213163.213163.213Αττικής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - ΝΟΣΤΟΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Βόρειου Τομέα465360ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΣΤΟΣ162.885162.885162.885Αττικής
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ374453ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ162.761162.761162.761Στερεάς Ελλάδας
ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ -Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Λέσβου373896ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ158.643158.643158.643Βορείου Αιγαίου
Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος "Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων"427951ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)158.300158.300158.300Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Α, Β ΚΑΙ Γ ΤΟΥ ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ295415ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"157.300157.300157.299Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ295416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"157.300157.300157.299Πολλαπλές
SOCIALAXON EU Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Δυτικής Αττικής 465226ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOCIALAXON EU156.592156.592156.592Αττικής
ΕΡΥΜΑΝΘΟΣ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ- Κεντρικός Τομέας.465246ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΥΜΑΝΘΟΣ152.125152.125152.125Αττικής
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013492333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"151.370151.370151.369Πολλαπλές
Ι.Ο.ΑΣ. _ Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ465469ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛ. ΙΝΣΤ/ΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ&ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦ.& ΠΡΟΛΗΨΗΣ&ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ150.938150.938150.938Δυτικής Ελλάδας
ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ- ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ»465328ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ149.992149.992149.992Αττικής
ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - νομός Κορινθίας373877ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ149.835149.835149.835Πελοποννήσου
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ304297ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ148.501148.501148.501Πολλαπλές
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ465324ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ147.656147.656147.656Αττικής
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ374473ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ145.372145.372145.372Στερεάς Ελλάδας
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ"_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465238ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ (EQUAL SOCIETY)143.992143.992143.992Αττικής
ΟΜΙΛΟΣ "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ" -''Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Ανατολική Αττική της Περιφέρειας Αττικής"465334ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ143.801143.801143.801Αττικής
SOCIALAXON EU Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα ΝΟΤΙΟΥ Τομέα 465260ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOCIALAXON EU143.204143.204143.204Αττικής
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΣΕΚΤ346931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)143.177143.177143.177Πολλαπλές
ΒΙΟΖΩ. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φθιώτιδας374576ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΖΩΗ (ΒΙΟΖΩ)140.709140.709140.709Στερεάς Ελλάδας
ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΨΥ.ΜΕ.)- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Πειραιά465235ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ136.018136.018136.018Αττικής
Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ485381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"135.546135.546135.546Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ295408ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"135.300135.300135.300Πολλαπλές
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής465196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ132.060132.060132.060Αττικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΤΡΕΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, Ο ΘΕΟΣ ΑΓΡΥΠΝΑ (Ανατολική Αττική)465240ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ131.960131.960131.960Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.373885ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ131.668131.668131.668Πελοποννήσου
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ.»376157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ131.565131.565131.565Στερεάς Ελλάδας
Διοργάνωση εκδηλωσεων/σεμιναρίων302891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)131.067131.067131.067Πολλαπλές
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ EINAI H ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ130.752130.752130.752Αττικής
Παροχή υπηρεσιών, υποστήριξης και συντήρησης προσαρμοσμένου λογισμικού, βάσεων δεδομένων και λογισμικού προσωπικών υπολογιστών300927ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ129.765129.765129.765Πολλαπλές
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Φθιώτιδας374618ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ129.150129.150129.150Στερεάς Ελλάδας
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ374472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ128.935128.935128.935Στερεάς Ελλάδας
ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ Α.Μ.Κ.Ε. - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ465252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ127.809127.809127.809Αττικής
Ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του τουριστικού τομέα στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου485417ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ126.879126.879126.879Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΚΥΡΙΩΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ296300ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"126.438126.438126.438Πολλαπλές
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ" -ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 465333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ"125.590125.590125.590Θεσσαλίας
Δράσεις προβολής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ296620ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)124.805124.805124.805Πολλαπλές
ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ374365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "Ε.Ψ.Ε.Π."120.055120.055120.055Ηπείρου
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΧΛΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ296299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"119.000119.000119.000Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ296336ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"118.522118.522118.522Πολλαπλές
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ - Ανάδειξη – διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου Ελασσόνας465347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ118.125118.125118.125Θεσσαλίας
ΠΕΨΑΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ465204ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ114.719114.719114.719Αττικής
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Χίου373942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ114.598114.598114.598Βορείου Αιγαίου
ΙΛΙΣΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΟΜΕΑ465281ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΛΙΣΟΣ113.225113.225113.225Αττικής
QUALITY NET WORK-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Αττικής - Βόρειος Τομέας-Δήμοι Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης465193ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟQUALITY NET WORK112.139112.139112.139Αττικής
Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex ante evaluation) του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020"466118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"110.699110.699110.699Πολλαπλές
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ375525ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ110.620110.620110.620Ιονίων Νήσων
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ465311ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ108.236108.236108.236Αττικής
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ALMA_«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ν. ΤΟΜΕΑΣ465363ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ALMA107.178107.178107.178Αττικής
QUALITY NET WORK- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα-Δήμος Φυλής465340ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟQUALITY NET WORK106.259106.259106.259Αττικής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ375524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ104.909104.909104.909Ιονίων Νήσων
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"101.892101.892101.891Πολλαπλές
ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ Α.Μ.Κ.Ε. - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ465267ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ101.807101.807101.807Αττικής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ465288ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ101.745101.745101.745Αττικής
PRAKSIS - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤHN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ465211ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)100.709100.709100.709Αττικής
ΑΛΚΥΟΝΗ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ465462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΚΥΟΝΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΟΝΕΩΝ Η ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΩΝ98.59598.59598.595Δυτικής Ελλάδας
ΝΕΣΤΟΣ-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγράμματων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας465477ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ98.15698.15698.156Δυτικής Ελλάδας
Ι.Ο.ΑΣ. _ Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ465468ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛ. ΙΝΣΤ/ΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ&ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦ.& ΠΡΟΛΗΨΗΣ&ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ97.70297.70297.702Δυτικής Ελλάδας
« Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Αργολίδα»374463ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ97.63097.63097.630Πελοποννήσου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ"- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΗΣΙΑ465247ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ"96.49196.49196.491Αττικής
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ- ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΥ374449ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΥΒΟΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΩΝ & ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ95.75295.75295.752Στερεάς Ελλάδας
ΙΝΕ / ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας.374399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ94.97094.97094.970Στερεάς Ελλάδας
ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ465232ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ94.29094.29094.290Αττικής
«Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο» στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου452088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΟΠΕΚΕΠΕ)93.28893.28893.288Νοτίου Αιγαίου
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287374ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"92.67492.67492.674Πολλαπλές
ΠΕΨΑΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ465321ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ92.17892.17892.178Αττικής
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ374468ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ91.82291.82291.822Στερεάς Ελλάδας
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.465228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ91.42891.42891.428Αττικής
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"360283ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)91.02091.02091.020Πολλαπλές
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ375526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ90.24790.24790.247Ιονίων Νήσων
ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας374382ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ88.48788.48788.487Ηπείρου
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ)296252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ88.00088.00088.000Πολλαπλές
Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των νέων. Ονοματοδοσία «Νέαρχος», στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.444460ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ86.40486.40486.404Πολλαπλές
Καθορισμός προδιαγραφών του Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)328389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)86.00086.00085.999Πολλαπλές
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ »465254ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ85.85285.85285.852Αττικής
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ374466ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ85.21085.21085.210Στερεάς Ελλάδας
ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα ΠΡΕΒΕΖΑΣ374371ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ "Ε.Ψ.Ε.Π."84.81284.81284.812Ηπείρου
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ"- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 465354ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ "ΚΡΑΤΑ ΜΕ"84.49984.49984.499Αττικής
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΜΚΕ "ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ" Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Περάματος, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά - Περιφέρεια Αττικής465241ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΜΚΕ "ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ"81.79681.79681.796Αττικής
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, περιφερειακή ενότητα Ηλείας465460ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ80.59080.59080.590Δυτικής Ελλάδας
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΑ ΚΕΠ296301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"79.95079.95079.949Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” Γ’ ΚΠΣ (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287392ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"79.80879.80879.808Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287377ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"78.75078.75078.750Πολλαπλές
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΔΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΕΚΑ (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287417ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"78.75078.75078.750Πολλαπλές
PRAKSIS - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤHN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ465233ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPRAKSIS (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ)77.71177.71177.711Αττικής
Ανάπτυξη και λειτουργία Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ και εφαρμογής για την ηλεκτρονική διασύνδεση προσφοράς - ζητησης εργασίας 296492ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)77.67477.67477.674Πολλαπλές
ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας Δήμο Αθηναίων - Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ465307ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ77.47877.47877.478Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287422ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"77.43777.43777.437Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ.Ε (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"73.50073.50073.500Πολλαπλές
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287375ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"70.43270.43270.432Πολλαπλές
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287371ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"69.50569.50569.505Πολλαπλές
SOCIALAXON EU Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Τομέα 465214ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOCIALAXON EU68.42168.42168.421Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)279373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"68.35368.35368.353Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΕΡΑ (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287386ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"68.25068.25068.250Πολλαπλές
Έξοδα μετακινήσεων στο εσωτερικό – εξωτερικό του προσωπικού του ΕΙΕΑΔ464708ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)68.05068.05068.050Πολλαπλές
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ346928ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ67.80267.80267.802Πολλαπλές
Το Χαμόγελο του Παιδιού - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Κερκυραικά Χαμόγελα379353ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ67.26867.26867.268Ιονίων Νήσων
SOCIALAXON EU Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα465199ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOCIALAXON EU65.56065.56065.560Αττικής
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός)Δυτική Αττική465344ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ65.38765.38765.387Αττικής
ΟΜΙΛΟΣ ''ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ''-''Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Δυτικό τομέα της Περιφέρειας Αττικής"465285ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ65.15265.15265.152Αττικής
ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας Δήμο Περάματος - Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά - Νομός ΑΤΤΙΚΗΣ465303ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ64.98264.98264.982Αττικής
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ374577ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ63.95463.95463.954Στερεάς Ελλάδας
ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ Α.Μ.Κ.Ε. - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ465248ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ63.87763.87763.877Αττικής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΝΩ ΚΙΣΣΑΒΟΥ-ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΜΠΩΝ - ΔΡΥΑΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας465327ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΡΥΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ-ΑΝ.ΚΙΣΑΒΟΥ-ΠΗΝΕΙΟΥ &ΤΕΜΠΩΝ62.93162.93162.931Θεσσαλίας
ΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αιτωλοακαρνανίας 465463ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ62.31262.31262.312Δυτικής Ελλάδας
ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης πλην Δήμου Θεσσαλονίκης376744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ62.31262.31262.312Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Βόρειος Τομέας465177ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ61.94764.27361.948Αττικής
ΚΕΜΟΠ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ465459ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΜΟΠ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ60.88760.88760.887Δυτικής Ελλάδας
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” Γ’ ΚΠΣ (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287393ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"60.65460.65460.654Πολλαπλές
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοι κοινοφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Ιονίων νήσων-ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ376420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ60.42760.42760.427Ιονίων Νήσων
"Ανάπτυξη, επικαιροποίηση, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων ΕΥΣΕΚΤ"302884ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)60.00060.00060.000Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287378ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"59.85059.85059.850Πολλαπλές
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΔΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΕΚΑ (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"59.85059.85059.850Πολλαπλές
Μελέτη ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)328415ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)59.65559.65559.655Πολλαπλές
ΚΕΜΟΠ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑΣ465476ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΜΟΠ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ59.29259.29259.292Δυτικής Ελλάδας
"ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ"376639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ59.19359.19359.193Κεντρικής Μακεδονίας
ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ465202ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ58.55558.55558.555Αττικής
SOCIALAXON EU Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Βόρειος Τομέας465212ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOCIALAXON EU58.48658.48658.486Αττικής
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ EINAI H ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ - Περιφερειακή Ενότητα ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ58.26558.26558.265Αττικής
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕ ΚΑ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής στην περιοχή ευθύνης του Αναπτυξιακό Σύνδεσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο Δήμο Φυλής 465263ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕ ΚΑ56.49756.49756.497Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ.Ε (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287414ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"55.86055.86055.860Πολλαπλές
Εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη του νέου πλαισίου της εναρμόνισης της οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας376190ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"55.35055.35055.350Πολλαπλές
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Ανατολική Αττική)465316ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ53.49153.49153.491Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ WEB SITE ΕΥΔΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (8 Περιφέρειες Σύγκλισης)287395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"53.38253.38253.382Πολλαπλές
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287372ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"52.82352.82352.823Πολλαπλές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)279375ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"51.94751.94751.947Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΕΡΑ (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287390ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"51.87051.87051.870Πολλαπλές
ΑΡΣΙΣ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ375706ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ50.98850.98850.988Κεντρικής Μακεδονίας
ΟΜΙΛΟΣ "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ''-''Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Βόρειο Τομέα της Περιφέρειας Αττικής"465287ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ50.10750.10750.107Αττικής
Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης: “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας” του Ε. Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” 455373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"49.20049.20049.200Πολλαπλές
Έρευνα του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας368588ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)49.20049.20049.199Πολλαπλές
ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφεριακή Ενότητα Άρτας374374ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ49.07849.07849.078Ηπείρου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ- «Υγεία, Πρόληψη για την Γέννηση Υγιών Παιδιών – με τη Δημιουργία Προσωπικού, που θα παρέχει Συμβουλευτική ζευγαριών και υποψηφίων γονέων στο Δήμους Γλυφάδας»465325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ49.07849.07849.078Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ296304ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"48.19548.19548.195Πολλαπλές
ΕΔΡΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΝΗΣΙΑ465339ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ "ΕΔΡΑ"48.01748.01748.017Αττικής
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ "ΑΘΗΝΑ" Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής (Δυτικός Τομέας)465188ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ47.85547.85547.855Αττικής
Εκπόνηση μελέτης για τις δυνατότητες συμπράξεων του ΟΑΕΔ με άλλους φορείς για την υλοποίηση δράσεων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. 296335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)47.04747.04747.047Πολλαπλές
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ349456ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ46.59246.59246.592Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ310110ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ46.00246.00246.002Πολλαπλές
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ346854ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"45.00045.00045.000Πολλαπλές
IME ΓΣΕΒΕΕ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής – Δυτικής Αττικής465337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ44.81044.81044.810Αττικής
ΟΜΙΛΟΣ ''ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ''-''Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο τομέα του Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής"465329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ43.28343.28343.283Αττικής
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.465367ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ42.93842.93842.938Αττικής
ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας374380ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ42.65642.65642.656Ηπείρου
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ465326ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ42.64442.64442.644Αττικής
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης465368ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ41.68441.68441.684Αττικής
Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των νέων. Ονοματοδοσία «Νέαρχος», στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης.444398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ40.62540.62540.625Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ WEB SITE ΕΥΔΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου)287397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"40.57040.57040.570Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ Η / ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ296298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"40.28240.28240.282Πολλαπλές
Μελέτη διερεύνησης του τρόπου διοικητικής & λειτουργικής αποκέντρωσης των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) 2 του ΟΑΕΔ327341ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)39.36039.36039.360Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ΤΟΥ Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013464753ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"36.90036.90036.900Πολλαπλές
Λογιστική Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών (ΕΥΕ)355155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"35.99935.99935.999Πολλαπλές
ΑΜΚΕ "ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ"-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός)Μαγνησίας 465317ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΚΕ-"ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ"35.99035.99035.990Θεσσαλίας
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΑΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ348091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)35.95535.95535.955Πολλαπλές
ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ Α.Μ.Κ.Ε. - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ465266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ35.78735.78735.787Αττικής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής – Βόρειος Τομέας - Δήμος Αμαρουσίου465179ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ35.65935.65935.659Αττικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ -ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ465264ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ34.49734.49734.497Αττικής
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής465187ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ33.83833.83833.838Αττικής
ΔΗΩ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ και ειδικότερα στον Ανατολικό Τομέα Αττικής465315ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ32.71832.71832.718Αττικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ALZHEIMER "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"465336ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ALZHEIMER "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"32.71832.71832.718Θεσσαλίας
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Νήσων465181ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ32.42032.42032.420Αττικής
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΑΞΟΥ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια NOTIOY ΑΙΓΑΙΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΚΥΚΛΑΔΩΝ375353ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΑΞΟΥ30.34030.34030.340Νοτίου Αιγαίου
ΚΕΝΤΡΟ ΟΥΝΕΣΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣ Η ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ_ Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465355ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ29.96832.71829.968Αττικής
ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ Α.Μ.Κ.Ε. - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΡΟΜΑ465269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ29.24829.24829.248Αττικής
ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ380381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ28.36428.36428.364Πολλαπλές
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΕΙΡΑΙΑ465306ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ26.56526.56526.565Αττικής
ΠΕΨΑΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ465280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ25.46325.46325.463Αττικής
Μελέτη κατανομής ρόλων, αρμοδιοτήτων και καθορισμού ροών εργασίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος "Καταγραφή νέας επιδότησης τακτικής ανεργίας και εξυπηρέτηση εργαζομένων και επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ»368591ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ)24.35424.35424.353Πολλαπλές
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΩΣ ΕΦΔ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ369417ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ23.47023.47023.470Πολλαπλές
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ -ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ465273ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ22.90322.90322.903Αττικής
Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου-Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου373891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Η ΚΥΨΕΛΗ22.36322.36322.363Βορείου Αιγαίου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ465279ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ19.62719.62719.627Αττικής
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ363190ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"18.45018.45018.450Πολλαπλές
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ365389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"18.45018.45018.450Πολλαπλές
Μελέτη για την καταγραφή και αποτύπωση των μορφών και των χαρακτηριστικών της ανεργίας στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία374592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"18.45018.45018.450Πολλαπλές
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ370711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"18.45018.45018.450Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (re-engineering) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ425295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"18.45018.45018.450Πολλαπλές
ΑΡΣΙΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ375729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ18.34818.34818.348Κεντρικής Μακεδονίας
Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»475027ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"18.30218.30218.302Πολλαπλές
«Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: Τυποποίηση Ωφελούμενων από τη δράση “Βοήθεια Στο Σπίτι”» 429703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"18.20418.20418.203Πολλαπλές
ΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ EINAI H ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ465294ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΜΟΡΦΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΑΔΑ17.78317.78317.783Αττικής
Αξιολόγηση βιωσιμότητας του Συστήματος του προγράμματος "Κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων"395983ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"17.26917.26917.269Πολλαπλές
ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ»312134ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)17.06417.06417.064Πολλαπλές
Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας- Περιφεριακή Ενότητα (Δήμος) Κύμης - Αλιβερίου374491ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ17.06217.06217.062Στερεάς Ελλάδας
«ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ »465191ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ16.40616.40616.406Αττικής
ΔΗΩ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ και ειδικότερα στον Δυτικό Τομέα Αττικής465318ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ16.35916.35916.359Αττικής
ΔΗΩ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ και ειδικότερα στον Κεντρικό Τομέα Αττικής465312ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ16.35916.35916.359Αττικής
ΔΗΩ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ και ειδικότερα στον Νότιο Τομέα Αττικής465319ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ15.90915.90915.909Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ της ΕΚΑΕ312127ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)15.77815.77815.778Πολλαπλές
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΦΛΩΡΙΝΑΣ375307ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ15.69015.69015.690Δυτικής Μακεδονίας
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤ346929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)15.62115.62115.621Πολλαπλές
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ340002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"15.00015.00015.000Πολλαπλές
Παροχή Νομικής Υποστήριξης για τις Δράσεις του ΕΚΤ479951ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)15.00015.00015.000Πολλαπλές
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ349457ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ14.87014.87014.870Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287423ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"14.75014.75014.750Νοτίου Αιγαίου
Προμήθεια ειδικού λογισμικού για την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»296296ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"13.97613.97613.976Πολλαπλές
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287376ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"13.41513.41513.415Νοτίου Αιγαίου
Εξωραϊστικός – Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ» - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ465262ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ»13.08713.08713.087Αττικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ465178ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ13.08713.08713.087Αττικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ465205ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ13.08713.08713.087Αττικής
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ465223ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ13.08713.08713.087Αττικής
ΟΜΙΛΟΣ ''ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ - Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στις Νήσους της Περιφέρειας Αττικής"465332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΦΙΛΙΑΣ12.85712.85712.857Αττικής
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. “ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ” Γ’ ΚΠΣ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"11.55311.55311.553Νοτίου Αιγαίου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 -2010295419ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"11.43111.43111.431Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287379ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"11.40011.40011.400Νοτίου Αιγαίου
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΔΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΕΚΑ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"11.40011.40011.400Νοτίου Αιγαίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Υ.Ε (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"10.64010.64010.640Νοτίου Αιγαίου
ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΔ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287373ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"10.06110.06110.061Νοτίου Αιγαίου
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ – ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)279376ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"9.8969.8969.896Νοτίου Αιγαίου
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΕ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΕΡΑ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287391ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"9.8809.8809.880Νοτίου Αιγαίου
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ- Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός)Μαγνησίας 465349ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΟΛΟΥ9.8159.8159.815Θεσσαλίας
Αγορά Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την Ε.Υ.Δ. Ε.Π. “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ”455424ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"9.2999.2999.299Πολλαπλές
Αμοιβές Συμβούλων Αξιολόγησης372062ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"8.9508.9508.950Πολλαπλές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ FORA ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2010295421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"7.8537.8537.853Πολλαπλές
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ WEB SITE ΕΥΔΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου)287403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"7.7277.7277.727Νοτίου Αιγαίου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004+ -ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ465250ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΜΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 2004 ΑΜΚΕ6.5436.5436.543Αττικής
Σύμβουλος Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης & Υποβοήθησης της Υλοποίησης Δράσεων του Ε.Π. «Ειδικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»322719ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"6.1506.1506.150Πολλαπλές
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ465272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ6.0376.0376.037Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΑΓΟΡΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ295405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"6.0006.0005.999Πολλαπλές
Αγορά Η/Υ & Περιφερειακών για την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»296295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"5.9995.9995.999Πολλαπλές
Πιστοποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατά ISO376848ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"3.8743.8743.874Πολλαπλές
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 – 2010295420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"2.0002.0001.999Πολλαπλές
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ346933ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)210210209Πολλαπλές