ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.2»312167ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ68.282.73368.282.73368.282.735Πολλαπλές
Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Α.Π. 2355437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ55.600.22055.600.22055.600.219Πολλαπλές
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α.Π. 1355436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ50.100.41350.100.41350.100.413Πολλαπλές
Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού440994ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ45.831.71945.831.71945.831.721Πολλαπλές
Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού440995ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ42.185.78742.185.78742.185.787Πολλαπλές
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες296509ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ40.134.18940.134.18940.134.189Πολλαπλές
«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.1»312156ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ37.334.95437.334.95437.334.954Πολλαπλές
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες296508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ36.983.18736.983.18736.983.188Πολλαπλές
Ειδικά προγράμματα πρακτικής άσκησης / επαγγελματικής εμπειρίας491402ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ30.494.53330.494.53330.494.533Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - AΠ 4296387ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)26.767.23426.767.23426.767.234Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΑΠ5296389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)25.806.29225.806.29225.806.292Πολλαπλές
Υποστήριξη των ολοήμερων σχολείων (Β) – ΑΠ1455372ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ24.280.25724.280.25724.280.258Πολλαπλές
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 2»296717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ22.715.79422.715.79422.715.794Πολλαπλές
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ)296121ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ20.985.93620.985.93620.985.935Δυτικής Ελλάδας
Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου(Α.Π. 2)215565ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ19.693.14919.693.14919.693.149Πολλαπλές
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ)200056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)18.934.12318.934.12318.934.123Κεντρικής Μακεδονίας
«Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ω» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στήριξη του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ355294ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)17.233.90017.233.90017.233.900Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΚΥ311542ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ16.519.85316.519.85316.519.853Πολλαπλές
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 1»296712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ14.908.46314.908.46314.908.463Πολλαπλές
Υποστήριξη των ολοήμερων σχολείων (Β) – ΑΠ2455374ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ14.839.78514.839.78514.839.786Πολλαπλές
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (Α.Π.7)215614ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ14.451.56914.451.56914.451.570Πολλαπλές
Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας482208ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ13.599.99913.599.99913.599.999Πολλαπλές
Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης(Α.Π. 1)215558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ13.552.27513.552.27513.552.275Πολλαπλές
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη - ΑΠ2217082ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ13.373.23113.373.23113.373.231Πολλαπλές
Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών του ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Α' Κύκλου - Οριζόντια Πραξη527084ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ13.191.96413.191.96413.191.964Πολλαπλές
Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης298759ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ12.698.78512.808.09012.698.785Πολλαπλές
Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη295403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ12.275.07712.275.07712.275.076Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΑΠ5363943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ10.832.92910.832.92910.832.929Πολλαπλές
Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών300607ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ10.820.85910.820.85910.820.859Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α΄ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Ε.Ν. ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ 2011-2015 Α.Π 5390397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ10.797.98110.797.98110.797.981Αττικής
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7375686ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ10.731.91610.731.91610.731.917Πολλαπλές
Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Α.Π. 3355438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ10.173.17410.173.17410.173.174Νοτίου Αιγαίου
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη - ΑΠ1217081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ10.165.61510.165.61510.165.615Πολλαπλές
Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα456922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ10.008.96610.008.96610.008.966Πολλαπλές
ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ8375687ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ9.710.7229.710.7229.710.722Πολλαπλές
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΑΠ7216461ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ8.921.2308.921.2308.921.230Πολλαπλές
Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού296441ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)8.712.0008.712.0008.712.000Πολλαπλές
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ398682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε.8.632.7418.632.7418.632.741Πολλαπλές
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ (Α.Π.8)215616ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ8.090.0008.090.0008.090.041Πολλαπλές
Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας - ΑΠ 1456921ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ7.922.7867.922.7867.922.785Πολλαπλές
Πρόγραμμα Μέτρων Εξατομικευμένης Υποστήριξης Μαθητών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - ΑΠ1520704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ7.793.1117.793.1117.793.111Πολλαπλές
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΠ8216463ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ7.775.0997.775.0997.775.099Πολλαπλές
Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιόδου 2007-2008 στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Α.Π. 2).215497ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ7.412.3187.412.3187.412.319Πολλαπλές
Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα374878ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ7.291.8017.291.8017.291.801Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ299967ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ7.285.3647.285.3647.285.364Αττικής
Πρακτική Ασκηση σπουδαστών ΙΕΚ - ΑΠ5216989ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ7.246.9777.246.9777.246.977Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ T.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ299969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ7.103.0797.103.0797.103.078Κεντρικής Μακεδονίας
Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου ετών 2008-10 ΑΠ-5304299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ6.979.1916.979.1916.979.191Αττικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α΄ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Ε.Ν. ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ 2011-2015 Α.Π 4390396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ6.931.3496.931.3496.931.349Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΠ1457003ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ6.813.2716.813.2716.813.271Πολλαπλές
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΕΚΠΑ346942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ6.682.7476.682.7476.682.747Αττικής
«Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων – Α.Π.3»312182ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ6.588.1686.588.1686.588.168Νοτίου Αιγαίου
Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) - ΑΠ5216995ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ6.312.0386.312.0386.312.038Πολλαπλές
Υποστήριξη των ολοήμερων σχολείων (Β) – ΑΠ1455375ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ6.258.4476.258.4476.258.447Νοτίου Αιγαίου
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ) – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1464623ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ6.106.1516.106.1516.106.150Πολλαπλές
ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ355434ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ5.801.2825.801.2825.801.282Βορείου Αιγαίου
Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας299908ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ5.779.1975.779.1975.779.197Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ299949ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.390.7705.390.7705.390.770Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ299964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ5.362.7445.362.7445.362.743Κρήτης
Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαιδευση - ΑΠ1303328ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ5.341.0945.341.0945.341.094Πολλαπλές
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες296510ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ5.315.4265.315.4265.315.426Νοτίου Αιγαίου
Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης364499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ5.266.3345.266.3345.266.334Αττικής
Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3, - Οριζόντια Πράξη296175ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ5.008.4255.008.4255.008.425Πολλαπλές
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ215369ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ4.999.7844.999.7844.999.784Πολλαπλές
Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών364467ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ4.952.9894.952.9894.952.989Αττικής
Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιόδου 2007-2008 στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης (Α.Π. 1).215495ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ4.947.1714.947.1714.947.171Πολλαπλές
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης349253ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4.931.9534.931.9534.931.954Κεντρικής Μακεδονίας
Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών300606ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ4.811.8604.811.8604.811.860Πολλαπλές
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ με διαδικασία εξατομικευμένης αξιολόγησης» - Οριζόντια πράξη365150ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ4.750.0604.750.0604.750.060Πολλαπλές
Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - ΑΠ 3453706ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ4.706.9174.706.9174.706.918Νοτίου Αιγαίου
Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΑΠ4363937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ4.663.9674.663.9674.663.967Πολλαπλές
Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΑΠ7277502ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ4.634.9834.634.9834.634.983Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ299966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ4.609.8274.609.8274.609.827Ηπείρου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ299951ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ4.606.0874.606.0874.606.087Θεσσαλίας
Πρακτική Άσκηση Α΄ ετών σπουδαστών ΑΕΝ επι πλοίου ετών 2008-2010 ΑΠ-4304298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ4.552.0884.552.0884.552.088Πολλαπλές
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1520570ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ4.547.1934.547.1934.547.193Πολλαπλές
Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαιδευση - ΑΠ2303329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ4.511.8204.511.8204.511.820Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ299946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ4.456.8464.456.8464.456.846Αττικής
Πρακτική Ασκηση σπουδαστών ΙΕΚ - ΑΠ4216988ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ4.381.4234.381.4234.381.423Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ299948ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ4.342.4344.342.4344.342.434Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ), Α.Π. 5465072ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ4.249.8904.249.8904.249.890Αττικής
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7372783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ4.202.3764.202.3764.202.376Πολλαπλές
Σχολές Γονέων -ΑΠ8216957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ4.150.4694.150.4694.150.469Πολλαπλές
Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΑΠ8277503ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ4.145.4384.145.4384.145.438Πολλαπλές
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ379389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ4.098.0764.098.0764.098.076Αττικής
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πατρών346791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ4.060.6134.060.6134.060.613Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ352400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ4.003.1974.003.1974.003.197Ιονίων Νήσων
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτιου Αιγαίου - ΑΠ2304274ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ3.970.3793.970.3793.970.379Αττικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ299943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ3.840.3183.840.3183.840.318Βορείου Αιγαίου
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΠ2457004ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ3.835.5513.835.5513.835.551Πολλαπλές
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας304263ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ3.832.7583.832.7583.832.758Πολλαπλές
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ380353ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ3.666.9203.666.9203.666.920Κρήτης
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1520707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ3.654.0383.654.0383.654.039Πολλαπλές
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης - ΑΠ1446745ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ3.624.0023.624.0023.624.002Πολλαπλές
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Κρήτης349309ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ3.621.7343.621.7343.621.734Κρήτης
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ) – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2464624ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ3.602.1483.602.1483.602.148Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ299971ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ3.593.7503.593.7503.593.750Δυτικής Μακεδονίας
«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)-Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ 3»296723ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ3.487.7743.487.7743.487.774Νοτίου Αιγαίου
Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου(Α.Π.3)215570ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ3.431.2043.431.2043.431.204Νοτίου Αιγαίου
Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας - Αξονας Προτεραιότητας 2296426ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ3.424.8543.424.8543.424.854Αττικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ299945ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ3.365.1393.365.1393.365.139Θεσσαλίας
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, Ε.Μ.Π346725ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ3.323.9103.323.9103.323.910Αττικής
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών295450ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ3.279.3493.279.3493.279.349Πολλαπλές
Σχολές Γονέων - ΑΠ7216935ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ3.233.1203.233.1203.233.120Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ299935ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ3.006.2183.006.2183.006.218Δυτικής Ελλάδας
Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά303141ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2.960.3762.960.3762.960.376Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ299941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ2.943.3532.943.3532.943.353Κρήτης
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου304275ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ2.917.9462.917.9462.917.946Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ299953ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ2.901.5102.901.5102.901.510Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ299950ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ2.881.7482.881.7482.881.748Αττικής
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ215370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2.845.6322.845.6322.845.632Πολλαπλές
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ346819ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2.821.1412.821.1412.821.141Ηπείρου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ299958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ2.755.7032.755.7032.755.703Κεντρικής Μακεδονίας
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης - ΑΠ2446749ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ2.743.8402.743.8402.743.840Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ4217167ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2.729.3022.729.3022.729.302Πολλαπλές
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.303169ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.708.5562.708.5562.708.556Δυτικής Μακεδονίας
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ), Α.Π. 4465073ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2.677.7522.677.7522.677.752Πολλαπλές
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ383572ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2.668.7422.668.7422.668.742Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ299938ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2.625.6022.625.6022.625.602Ηπείρου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-ΗΡΩΝ 2-ΑΠ7277384ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2.591.9672.591.9672.591.967Πολλαπλές
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(Α.Π.9)215617ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2.586.8862.586.8862.586.886Νοτίου Αιγαίου
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας / Ηράκλειτος ΙΙ339852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2.577.1002.577.1002.577.100Θεσσαλίας
"Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία ΑΠ 1"352485ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ2.428.5822.428.5822.428.582Πολλαπλές
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο- ΑΠ 1520585ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ2.419.0242.419.0242.419.024Πολλαπλές
Πιστοποίηση ελληνομάθειας: Υποστήριξη και ποιοτική ανάδειξη της διδασκαλίας εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9279365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ2.407.0552.407.0552.407.055Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙA299957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ2.388.1432.388.1432.388.143Αττικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ299968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ2.379.5732.379.5732.379.573Αττικής
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα δημοτικά σχολεία - ΑΠ 1494133ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ2.306.4682.306.4682.306.468Πολλαπλές
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ) – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3464693ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ2.298.7582.298.7582.298.758Νοτίου Αιγαίου
Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) - ΑΠ4216994ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2.291.8832.291.8832.291.883Πολλαπλές
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ -ΗΡΩΝ 2 ΑΠ 8277389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2.177.4432.177.4432.177.443Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ - ΑΠ8277717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.2.164.8732.164.8732.164.873Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΣΑμεΑ - ΑΠ8277711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)2.146.5192.146.5192.146.519Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ5217169ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ2.144.0792.144.0792.144.080Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ299940ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ2.124.5712.124.5712.124.571Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ299955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ2.099.0142.099.0142.099.014Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ - ΑΠ7277716ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.2.098.7262.098.7262.098.726Πολλαπλές
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων296437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)2.096.2042.096.2042.096.204Πολλαπλές
Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης295381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ2.088.6932.088.6932.088.693Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΣΑμεΑ - ΑΠ7277710ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)2.031.5412.031.5412.031.541Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΔΙΔΔ - ΑΠ8277714ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ2.030.8702.030.8702.030.870Δυτικής Μακεδονίας
Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α’/βάθμια και Β’/βάθμια εκπαίδευση296579ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ2.024.5532.024.5532.024.553Πολλαπλές
Σύμβουλοι δημοσιότητας για την εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση’291521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"2.014.7632.014.7632.014.763Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7445730ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.2.008.4022.008.4022.008.402Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΠ 6296390ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)1.985.4141.985.4141.985.414Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ299959ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1.900.4251.900.4251.900.425Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8372785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ1.896.8591.896.8591.896.859Πολλαπλές
Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία -ΑΠ 2352486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ1.835.5851.835.5851.835.585Πολλαπλές
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”423608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"1.810.8831.810.8831.810.883Πολλαπλές
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012 - 2015 - ΑΠ2427955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.800.9161.800.9161.800.916Πολλαπλές
Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1520592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.789.6641.789.6641.789.664Πολλαπλές
Διαμόρφωση Μεθοδολογίας Ψηφιακής Διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα Γλωσσικά μαθήματα, Ψηφιακή Διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα Γλωσσικά μαθήματα, Αναζήτηση και Προσαρμογή πρόσθετου Εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας296442ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ1.772.3661.772.3661.772.366Πολλαπλές
ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ7277387ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ1.759.4821.759.4821.759.482Πολλαπλές
Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρίες299743ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.728.1461.728.1461.728.146Πολλαπλές
ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ – ΑΠ9216465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ1.685.0501.685.0501.685.050Νοτίου Αιγαίου
«ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ, στον Άξονα Προτεραιότητας 2»298347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.663.6091.663.6091.663.609Πολλαπλές
Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΑΠ2299512ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ1.658.2741.658.2741.658.274Πολλαπλές
Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου έτους 2007 - ΑΠ 5215486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.640.8771.640.8771.640.877Αττικής
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ»383555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1.617.5511.617.5511.617.551Θεσσαλίας
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ375214ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUNET)]1.580.7681.580.7681.580.768Πολλαπλές
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη - ΑΠ3217083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.571.0711.571.0711.571.070Νοτίου Αιγαίου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΔΒΜ393286ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"1.545.4141.545.4141.545.414Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΜΠ299947ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ1.471.2151.471.2151.471.215Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012 - 2015 - ΑΠ1427954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.461.1061.461.1061.461.106Πολλαπλές
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στην ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ εκπαιδευση341280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)1.459.8181.459.8181.459.818Πολλαπλές
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου - ΑΠ 3304272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ1.454.9311.454.9311.454.931Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)375694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)1.450.1721.450.1721.450.172Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ299962ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ1.446.1591.446.1591.446.159Πελοποννήσου
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ346638ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ1.421.9511.421.9511.421.951Αττικής
«Πιστοποίηση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου στις ΤΠΕ»370398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)1.421.3941.421.3941.421.394Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ299960ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ1.377.6641.377.6641.377.664Δυτικής Ελλάδας
Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΑΠ1299506ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ1.337.7491.337.7491.337.749Πολλαπλές
Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών - ΑΠ1375636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.1.318.4811.318.4811.318.481Πολλαπλές
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠΓ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ»298773ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)1.300.7861.321.5941.300.786Πολλαπλές
Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης303167ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.295.3601.295.3601.295.360Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Επαγγελμαιτκής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών - ΑΠ2375642ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.1.285.7211.285.7211.285.721Πολλαπλές
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου346720ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ1.269.2191.269.2191.269.219Βορείου Αιγαίου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ299936ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ1.264.2751.264.2751.264.275Πελοποννήσου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ299972ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ1.259.4511.259.4511.259.451Στερεάς Ελλάδας
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Α.Π. 8372773ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ1.244.6331.244.6331.244.633Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ299973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ1.236.7501.236.7501.236.750Στερεάς Ελλάδας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ299956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ1.229.1851.229.1851.229.185Ιονίων Νήσων
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Πιλοτική Εφαρμογή295379ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.228.8111.228.8111.228.811Πολλαπλές
Ενίσχυση της Διδασκαλίας ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση - ΑΠ3303330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.219.0851.219.0851.219.085Νοτίου Αιγαίου
Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 2009-2010 - ΑΠ1216968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.216.5441.216.5441.216.544Πολλαπλές
Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία-ΑΠ2365051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.214.9891.214.9891.214.989Πολλαπλές
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2008-2009 (Α.Π. 1)215606ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.207.7141.207.7141.207.714Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ352399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ1.184.6141.184.6141.184.614Αττικής
Ανοικτά ακαδημαικα Μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών374187ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ1.148.6691.148.6691.148.669Αττικής
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του ΥΠΕΠΘ ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠΕΔΒΜ277779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"1.136.9621.136.9621.136.962Πολλαπλές
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2010-2011 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης299901ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.132.2681.132.2681.132.268Πολλαπλές
Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2008-2009 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου(Α.Π.2)215607ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.107.1901.107.1901.107.190Πολλαπλές
ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ8277390ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ1.105.4651.105.4651.105.465Πολλαπλές
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π. 2»299905ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.084.4191.084.4191.084.419Πολλαπλές
Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση περιόδου 2007-2008 στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου (Α.Π. 3).215498ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.051.1511.051.1511.051.151Νοτίου Αιγαίου
Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία-ΑΠ1365049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ1.032.6471.032.6471.032.647Πολλαπλές
Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 2009-2010 - ΑΠ2216969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ1.025.3231.025.3231.025.323Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΔΙΔΔ - ΑΠ7277713ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ1.023.6691.023.6691.023.669Πολλαπλές
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ 383592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ1.015.7791.015.7791.015.779Δυτικής Ελλάδας
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ380366ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ1.006.7481.006.7481.006.748Ηπείρου
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ383978ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ1.002.9971.002.9971.002.997Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ383583ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ992.031992.031992.031Δυτικής Μακεδονίας
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ383575ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ990.958990.958990.958Αττικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ299942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ984.874984.874984.874Κρήτης
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟY ΚΡΗΤΗΣ346815ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ976.485976.485976.485Κρήτης
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - Α.Π. 7372772ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ961.040961.040961.040Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Α΄ ΕΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Α.Ε.Ν. ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ 2011-2015 Α.Π 6390398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ959.405959.405959.405Νοτίου Αιγαίου
Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΑΠ3457263ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ915.137915.137915.137Νοτίου Αιγαίου
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 339865ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ879.632879.632879.632Αττικής
ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ215371ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ872.874872.874872.874Νοτίου Αιγαίου
Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για εφήβους στους ΑΠ 4,5,6 - Οριζόντια Πράξη296212ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ869.176869.176869.176Πολλαπλές
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΑΠ3457005ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ860.485860.485860.485Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε299970ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.860.072860.072860.072Αττικής
Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό - ΑΠ9277504ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ848.799848.799848.799Νοτίου Αιγαίου
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης - ΑΠ7277742ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ847.594847.594847.594Πολλαπλές
«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 1»328247ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ842.567842.567842.567Πολλαπλές
Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου έτους 2007 - ΑΠ 4215481ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ836.087836.087836.088Πολλαπλές
Πρακτική Άσκηση Α΄ετών Σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου ετών 2008-10 ΑΠ-6304300ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ833.369833.369833.369Νοτίου Αιγαίου
Παροχή Βραχυχρόνιας Υπηρεσίας Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ και των φορέων υλοποίησης του ΕΠ για την ταχύτερη υλοποίηση του προγράμματος.346781ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"810.474810.474810.474Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - ΑΠ7277707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ804.491804.491804.491Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - ΑΠ8277708ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ801.908801.908801.908Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ299961ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ791.854791.854791.854Δυτικής Μακεδονίας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ299944ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ781.008781.008781.008Ιονίων Νήσων
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ380873ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ778.414778.414778.414Κεντρικής Μακεδονίας
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών299952ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ774.408774.408774.408Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΣΕΕ - ΕΡΜΕΙΟΝ ΙΙ - ΑΠ 8277700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ761.248761.248761.248Πολλαπλές
Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα ΑΠ-3456923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ754.658754.658754.658Νοτίου Αιγαίου
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ383779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ745.560745.560745.560Στερεάς Ελλάδας
"Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος"457233ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ735.786735.786735.786Αττικής
Σύστημα πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων327955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ733.100733.100733.100Πολλαπλές
"Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος"457232ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ732.404732.404732.404Πολλαπλές
"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ II- Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών"341273ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ720.838720.838720.838Αττικής
Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του Θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα.339817ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ715.489715.489715.489Πολλαπλές
Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Εργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ302561ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ712.343712.343712.343Πολλαπλές
Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης" - ΑΠ1370258ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ705.492705.492705.492Θεσσαλίας
Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης346805ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ700.702700.702700.702Πολλαπλές
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης346941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ699.225699.225699.225Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Άξονας Προτεραιότητας 4373501ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ690.235690.235690.235Πολλαπλές
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ384094ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ676.056676.056676.056Δυτικής Ελλάδας
«Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»277425ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ674.203690.526674.203Πολλαπλές
ΔΙΠΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1482356ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ673.254673.254673.254Πελοποννήσου
Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών300608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ664.754664.754664.754Νοτίου Αιγαίου
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ380360ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ657.195657.195657.195Στερεάς Ελλάδας
Πρακτική Ασκηση σπουδαστών ΙΕΚ -ΑΠ6216990ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ643.668643.668643.668Νοτίου Αιγαίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ299928ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ637.204637.204637.204Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΘΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ6217170ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ635.888635.888635.888Νοτίου Αιγαίου
Υπηρεσίες δημοσιότητας, προβολής και πληροφόρησης στο πλαίσιο της 74ης ΔΕΘ – επικαιροποίηση ενημερωτικού εντύπου για το ΕΠ ΕΔΒΜ275781ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"634.572634.572634.572Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8445731ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.632.861632.861632.861Πολλαπλές
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαιδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης - ΑΠ8277743ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ630.253630.253630.253Πολλαπλές
«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – δράσεις δια βίου μάθησης για τους ενήλικες, Α.Π. 7»328561ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ604.779604.779604.779Πολλαπλές
Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης479325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ601.048601.048601.048Πολλαπλές
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9372780ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ600.891600.891600.891Νοτίου Αιγαίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΣΕΕ - ΕΡΜΕΙΟΝ ΙΙ - ΑΠ7277690ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ594.522594.522594.522Πολλαπλές
Υπηρεσίες για την αξιολόγηση των προτάσεων, που υποβάλλονται στο πλαίσιο προσκλήσεων προς τους δικαιούχους για ένταξη πράξεων στο ΕΠΕΔΒΜ277654ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"587.431587.431587.431Πολλαπλές
Δημιουργία πλαισίου για την τεκμηρίωση, τη συλλογή και τη διάθεση με τη μορφή συνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (Linked Open Data) των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των επίσημων δεδομένων του δημοσίου που αφορούν στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα465673ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ584.101584.101584.101Πολλαπλές
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ376737ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ583.195583.195583.195Βορείου Αιγαίου
Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών - ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ 374554ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ580.770580.770580.773Πολλαπλές
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ376903ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ574.377574.377574.377Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου Πελάγους379342ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ564.123564.123564.123Βορείου Αιγαίου
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ303106ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ563.802563.802563.802Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ380850ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ555.767555.767555.767Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών299925ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ554.287554.287554.287Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ311527ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ552.738552.738552.738Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - και ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ375653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ549.382549.382549.382Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ376739ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ545.213545.213545.213Βορείου Αιγαίου
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ375784ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ540.128540.128540.128Αττικής
«ΘΑΛΗΣ-ΑΠΘ - Χαρακτηρισμός των εδαφικών συνθηκών στην Ελλάδα για ρεαλιστικές προσομοιώσεις σεισμικών εδαφικών κινήσεων: πιλοτική εφαρμογή σε αστικά κέντρα»377335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ539.998539.998539.998Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ - ΕΜΠ -ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΥΣΧΕΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΥΛΩΝΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ "ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ"379395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ539.913539.913539.914Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΕΜΠ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ»379472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ539.896539.896539.896Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" - Λιγότερα πυρηνικά κατάλοιπα & ασφαλέστερη αξιοποίηση ερευνητικών αντιδραστήρων380330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"539.811539.811539.811Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ - NANOCAPILLARY©375233ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ539.763539.763539.763Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ375723ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ539.714539.714539.714Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης, επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών επικινδύνων αποβλήτων380038ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ539.617539.617539.617Αττικής
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Αλγόριθμοι σήμερα: κοινωνικά δίκτυα, ροές δεδομένων, εκχώρηση πόρων και διαχείριση ενέργειας σε συστήματα υπολογιστών και επικοινωνιών379414ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ539.484539.484539.484Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΙΗΔΛ/ΙΤΕ – Σύνθετα Ρευστό-Πλαστικά Υλικά: Από την μικροσκοπική δομή και δυναμική στην μακροσκοπική ροή.»380238ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)539.460539.460539.460Κρήτης
«ΘΑΛΗΣ – ΙΗΔΛ-ΙΤΕ – ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΙΣΤΩΝ»380278ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)539.460539.460539.460Κρήτης
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – Αναζήτηση Νέας Φυσικής απο διμποζονικά κανάλια στο Tevatron, στο LHC και παραπέρα377337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ538.337538.337538.337Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ- ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ376986ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ538.288538.288538.288Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – ¨ΕΞΥΠΝΑ¨ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ377339ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ538.164538.164538.164Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΝΟΧΗ ΤΩΝ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ ΣE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚAΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ - ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ375425ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ537.734537.734537.734Θεσσαλίας
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ - ΗΡΩΝ 2- ΑΠ 9277391ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ537.640537.640537.640Νοτίου Αιγαίου
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΕΞΟΡΥΞΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» 376999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ537.562537.562537.562Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – Μηχανισμοί μεταγωγής σήματος και γονιδιακής έκφρασης στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα379465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ537.298537.298537.298Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Διερεύνηση της τύχης οργανικών μικρορυπαντών κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων και μελέτη της συμπεριφοράς τους κατά τη διάθεση επεξεργασμένων αποβλήτων στο υδατικό περιβάλλον376736ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ537.235537.235537.235Βορείου Αιγαίου
ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ. – Επιλογή για απόδοση και αντοχή σε ιώσεις και αδρομυκώσεις σε παραδοσιακούς πληθυσμούς φακής379336ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ537.154537.154537.154Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, ευφυούς συστήματος, με ψηφιακό οπτικό αισθητήρα CCD για βέλτιστη εκμετάλλευση του φυσικού φωτισμού και εξοικονόμηση ενέργειας379524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ536.949536.949536.949Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ379426ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ536.744536.744536.744Κρήτης
“ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτικών συστημάτων μέσω της συνέργειας δομικών και επιφανειακών προωθητών για τον ταυτόχρονο περιορισμό των εκπομπών οξειδίων (ΝΟx) και υποξειδίου (Ν2Ο) του αζώτου”375643ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ536.741536.741536.741Δυτικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Πρωτότυπος Σχεδιασμός Βάθρων Γεφυρών σε Ρευστοποιήσιμο Έδαφος με χρήση Φυσικής Σεισμικής Μόνωσης380043ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ536.670536.670536.670Αττικής
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Αυτόματη Ανίχνευση και Μοντελοποίηση 2Δ και 3Δ Μεταβολών στο Αστικό Περιβάλλον από Πολυμορφικά, Διαχρονικά Τηλεπισκοπικά Δεδομένα380134ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ536.377536.377536.377Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος – Σχεδιασμός και κατασκευή σταθερών υπερυδρόφοβων/φιλων επιφανειών και εφαρμογή αυτών στην υλοποίηση ‘έξυπνων’ μικρορευστονικών βαλβίδων»380835ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"536.242536.242536.242Αττικής
Εξειδικευμένη Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ μέσω Μητρώου Συμβούλων Φυσικών Προσώπων292402ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"536.201536.201536.201Πολλαπλές
«ΘΑΛΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Κέντρο Πολυ-Λειτουργικών Δομικών Υλικών με Ευφυή Χαρακτηριστικά για Χρήση σε Κατασκευές (ΠΟ ΛΕΙ ΥΛΙΚΑ/PO LEI YLIKA)»379496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ536.042536.042536.042Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
«ΘΑΛΗΣ – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Βιοσύνθεση και Γενετική Επιλογή Κυκλικών Πεπτιδίων με Εν Δυνάμει Θεραπευτικές Ιδιότητες Κατά της Νόσου Alzheimer: Αναστολείς της συσσωμάτωσης της Αβ πρωτεΐνης»380042ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ535.863535.863535.863Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Επίπεδα διαταραχής του λόγου ελληνόφωνων ατόμων με αφασία: σχέσεις με ελλείμματα επεξεργασίας, εγκεφαλική βλάβη και προσεγγίσεις θεραπείας380192ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ535.800535.800535.800Αττικής
ΘΑΛΗΣ - Α.Π.Θ. - ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ377304ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ535.583535.583535.583Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη μελέτη της ευστάθειας σε προβλήματα λήψης αποφάσεων με πολλαπλά κριτήρια»377350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ535.570535.570535.570Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Προσδιορισμός Των Πηγών Και Των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων Των Λεπτόκοκκων Και Υπερλεπτόκοκκων Αιωρούμενων Σωματιδίων Του Ατμοσφαιρικού Αερολύματος Που Επηρεάζουν Το Κλίμα Της Ελλάδας376735ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ534.673534.673534.673Βορείου Αιγαίου
ΘΑΛΗΣ-Α.Π.Θ-Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο 377293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ534.247534.247534.247Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ- ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - Μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή και πόντιση αυτόνομης γραμμικής συστοιχίας ανιχνευτών νετρίνο σε μεγάλο θαλάσσιο βάθος για τη διερεύνηση της φύσεως των Εκλάμψεων ακτίνων-γ ("GRBNeT")380361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"534.068534.068534.068Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" – ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ377063ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"533.755533.755533.755Αττικής
«ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ »379410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ533.626533.626533.626Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Μεταφοράσες γλουταθειόνης (GSTs): μοριακά εργαλεία για ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία της πράσινης και κόκκινης βιοτεχνολογίας»380236ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ533.421533.421533.421Αττικής
Θαλής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Άσκηση, Κάπνισμα και Αλκοόλ: Διερεύνηση Μηχανισμών και Παρεμβάσεων για την Πρόληψη. Διακοπή και Ευαισθητοποίηση Ευαισθητοποίηση 375607ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ533.278533.278533.278Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ανάπτυξη Καινοτόμων Νανο-Πορωδών Υλικών για Αποθήκευση Υδρογόνου377285ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ532.977532.977532.977Κρήτης
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - Νανοσύνθετα Υλικά Υψηλών Απαιτήσεων – Ενίσχυση πολυμερών με προηγμένες νανοδομές πυριτίας και άνθρακα377278ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ531.707531.707531.707Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Ο Ρόλος της Ντοπαμίνης στη Νευρωνική Πλαστικότητα και στη Μάθηση και Μνήμη σε επίμυες, σε μοντέλα ντοπαμινεργικής απονεύρωσης και σε ασθενείς με νόσο του Parkinson»380342ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ531.490531.490531.490Δυτικής Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – Thessaloniki Eye Study: Μελέτη της 10ετούς επίπτωσης του γλαυκώματος και της ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας.377277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ531.293531.293531.293Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- ΥδρόΠολη: Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της Αστικής Ανάπτυξης και των Υποδομών Νερού στην πόλη με έμφαση σε καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης380040ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ530.776530.776530.776Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πατρών – Ανάπτυξη Μοντέλου Επικινδυνότητας Κατολισθήσεων με χρήση μεθόδων Τηλεπισκόπισης και Συμβολομετρίας»379347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ530.237530.237530.237Δυτικής Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων»377002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ530.204530.204530.204Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ377274ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ529.773529.773529.773Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ379422ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ529.734529.734529.734Αττικής
Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ375206ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.528.923528.923528.923Πολλαπλές
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ROMP)377252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ528.885528.885528.885Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – Η μεταβολομική ανάλυση ως διαγνωστικό εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης των εμβρύων στην υποβοηθούμενη γονιμοποίηση και κατά την διάρκεια της κύησης»377343ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ528.711528.711528.711Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και καινοτόμων μεθοδολογιών επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής- Εφαρμογή στο γεωδυναμικό σύστημα του Ελληνικού Τόξου (SEISMO FEAR HELLARC)»380208ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ528.529528.529528.530Κρήτης
ΘΑΛΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ379408ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ528.346528.346528.346Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Ανάπτυξη σύνθετων νανοδομημένων υλικών κεραμικής μήτρας με μεταλλικά εγκλείσματα380143ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ528.228528.228528.228Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ»377292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ528.207528.207528.207Κρήτης
ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ - ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΑΡΗΣ ΥΛΗΣ380170ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"528.154528.154528.154Αττικής
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ - Ολιστική Διαχείριση της Μεταβλητότητας στις Σύγχρονες Εφοδιαστικές Αλυσίδες της Παγκοσμιοποιημένης Αγοράς (Ακρωνύμιο: ΟΔΥΣΣΕΑΣ)379526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ527.880527.880527.880Αττικής
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηΛεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίΩΝ (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ)380164ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ527.735527.735527.735Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - Γεωμηχανική και περιβάλλον της γεωλογικής αποθήκευσης CO2377336ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ527.445527.445527.445Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Παραγωγή Βιο-υδρογόνου (Η2) από μονοκύτταρα χλωροφύκη377283ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ527.180527.180527.180Κρήτης
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Τεχνολογίες ΜΙΜΟ για Συστήματα Δορυφορικών και Στρατοσφαιρικών Επικοινωνιών - Δίκτυο Αριστείας380041ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ527.044527.044527.044Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑΣ»377313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ526.651526.651526.651Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ε.ΜΕ.ΝΟ)»376659ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ526.551526.551526.551Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ATLAS ΚΑΙ CMS ΣΤΟ LHC377196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ526.522526.522526.522Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ: ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΞΕΙΔΑΣΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ, ΤΩΝ HEAT SHOCK ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΡΑΝΣΓΕΝΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ377281ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ526.519526.519526.519Κρήτης
ΘΑΛΗΣ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-«Αλληλούχηση και Χαρακτηρισμός των Γονιδιωμάτων των Οξυγαλακτικών Βακτηρίων Streptococcus macedonicus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis και Lactobacillus acidipiscis. Φυσιολογικές, Εξελικτικές και Τεχνολογικές Προεκτάσεις»380234ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ525.974525.974525.974Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – «Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην αστική Ελλάδα του 20ού αιώνα: Σύλλογοι, δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης και συλλογικές υποκειμενικότητες»377242ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ525.630525.630525.630Κρήτης
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ379520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ525.482525.482525.482Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Γήρανση & Μακροβιότητα: Αλληλεπίδραση Γενετικών και Περιβαλλοντικών Παραγόντων380228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)525.477525.477525.477Κρήτης
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.383576ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.525.228525.228525.228Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΣΥΣΤΑΔΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ/ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»379523ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ524.877524.877524.877Δυτικής Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ»379337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ524.650524.650524.650Δυτικής Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Φωτονικά πολυμερικά συστήματα για εφαρμογές τεχνολογιών της πληροφορίας (ΦΩΤΟΠΟΛΥΣ)»377358ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ524.599524.599524.599Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Αυθόρμητη ανάπτυξη, ιδιότητες και διατάξεις νανονημάτων των ημιαγωγών III-V377284ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ524.422524.422524.422Κρήτης
ΘΑΛΗΣ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Εκμετάλλευση φυσικών πόρων κατά την Νεολιθική Εποχή στη Βόρεια Ελλάδα. Υλικός πολιτισμός και περιβάλλον 379445ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ524.225524.225524.225Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Κρίση Αλμυρότητας του Μεσσηνίου: η μεγαλύτερη περιβαλλοντική διαταραχή της Μεσογείου και οι επιπτώσεις της στον βιόκοσμο375405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ524.184524.184524.184Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΑΠΘ – Η χρήση του όζοντος ως μέσο μετασυλλεκτικής διαχείρισης οπωροκηπευτικών προϊόντων379484ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ524.073524.073524.073Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Γενωμική και λειτουργική προσέγγιση για την κατανόηση της ανθεκτικότητας εντόμων και ακάρεων γεωπονικού ενδιαφέροντος στα εντομοκτονα»377301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ523.636523.636523.636Κρήτης
ΘΑΛΗΣ – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ RF – ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ SOFTWARE – COGNITIVE RADIO379521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ523.114523.114523.114Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Θαλής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Μηχανισμοί της μυϊκής λειτουργίας: κόπωση και οξειδωτικό στρες377260ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ522.959522.959522.959Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΣΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ379432ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ522.261522.261522.261Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Δημοσίων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας – Άξονας Προτεραιότητας 5373502ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ521.885521.885521.885Πολλαπλές
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ : «Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC»375734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ521.133521.133521.133Ηπείρου
Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΑΠ6363948ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ521.044521.044521.044Νοτίου Αιγαίου
«ΘΑΛΗΣ – ITE – Ανάπτυξη πληροφορικού συστήματος και μοριακών διαγνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη και βελτίωση της χημικής καταπολέμησης κύριων εχθρών της ελληνικής Γεωργίας»380264ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)520.956520.956520.956Κρήτης
ΘΑΛΗΣ-ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ-Γονιδιωματική μελέτη στη νοσογόνο παχυσαρκία. Γενετικοί παράγοντες κινδύνου, ο ρόλος της διατροφής και του τρόπου ζωής. 377123ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ520.329520.329520.329Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ380273ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ520.261520.261520.261Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- EKTEIΝΩ Καινοτόμενες Τεχνικές Μετάδοσης και Σχεδίασης Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων379489ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ520.054520.054520.054Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Σύστημα Δειγματοληψίας Ποταμών Υψηλής Συχνότητας για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (CYBERSENSORS)379415ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ519.967519.967519.967Κρήτης
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Glycerol2Energy: Παραγωγή ενεργειακών φορέων από παραπροϊόντα βιομάζας. Αναμόρφωση της γλυκερίνης για παραγωγή υδρογόνου, υδρο-γονανθράκων και ανώτερων αλκοολών» 379333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ519.772519.772519.772Δυτικής Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ERα/β ΜΕ ΤΟΥΣ EGF-R ΚΑΙ IGF-R ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΜΤ» 380222ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ519.582519.582519.582Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου (ΑΕΙΣ)380133ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ519.536519.536519.536Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΠOΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - “Συμβολή των Μυκορριζών στην Αειφορικότητα Οριακών Μεσογειακών Οικοσυστημάτων – Ανάπτυξη Μυκορριζικών Εμβολίων”380233ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ519.272519.272519.272Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (3Δ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ379516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ519.268519.268519.268Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - Διάσωση ξύλινων ναυαγίων στο Μεσογειακό θαλάσσιο οικοσύστημα: ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την in situ προστασία τους375692ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ519.199519.199519.199Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Cloud9: Μια διαθεματική, ολιστική προσέγγιση προς ένα διαδικτυακής κλίμακας υπολογιστικό νέφος376992ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ518.557518.557518.557Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ375655ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ518.374518.374518.374Αττικής
"ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ-Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ"380249ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)518.360518.360518.360Κρήτης
"ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΝΤΟΣ, ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, ΑΪΒΑΛΙ: ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ" 380255ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ517.962517.962517.962Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ / ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ «ΛΙΠΑΝΣΗΣ» ΤΟΥ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ383548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)517.803517.803517.803Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Τεχνικές Υλικού και Λογισμικού για την Ενίσχυση της Αξιοπιστίας Αρχιτεκτονικών Πολυπύρηνων Επεξεργαστών 375270ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ517.597517.597517.597Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Ενεργειακά Αποδοτικός Σχεδιασμός Δικτύων Επικοινωνίας»376996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ517.548517.548517.548Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΌΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ375791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ517.215517.215517.215Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΝΑΝΟ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΛΙΜΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (NANOMEΣΟ)377064ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ516.857516.857516.857Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ «ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ (ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ)375892ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ516.602516.602516.602Αττικής
ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER 377299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ516.330516.330516.330Κρήτης
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας375726ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ516.284516.284516.284Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ HΠΕΙΡΟΥ379405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ515.952515.952515.952Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΔΕΛΤΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)375908ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ515.727515.727515.727Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Έκφραση, Βιοχημικός Χαρακτηρισμός και Δομικές Μελέτες Ενζύμων Τροποποίησης Πολυσακχαριτών του Κυτταρικού Τοιχώματος Παθογόνων Βακτηρίων και Σχεδιασμός Αναστολέων τους με Αντιβακτηριακή Δράση - Αναστολή νέων ενζυμικών στόχων παθογόνων βακτηριών του ανθρώπου (INTAHUPA)377288ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ515.701515.701515.701Κρήτης
«ΘΑΛΗΣ – Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών –Ωρίμανση της μη-ειδικής ανοσίας: επιρροή των λοιμώξεων και ρόλος τους στην ανάπτυξη ατοπίας και άσθματος»377047ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ515.347515.347515.347Αττικής
«ΘΑΛΗΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ- ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»383551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)515.201515.201515.201Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα Οδικών Δικτύων και Οχημάτων: Μέτρηση, Τιμολόγηση, Περιφεριακές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις»380232ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ515.115515.115515.115Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων379350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ515.100515.100515.100Βορείου Αιγαίου
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Νησιωτική βιοποικιλότητα και πολιτισμική εξέλιξη: παραδείγματα από την Ανατολική Μεσόγειο, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος Φιλιππίνες κατά τα τελευταία 800.000 χρόνια375910ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ514.760514.760514.760Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ377204ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ514.294514.294514.294Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ, ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ»377365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ514.158514.158514.158Δυτικής Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Νέα Υπολογιστικά Εργαλεία Συστημικής Βιολογίας και Βιοπληροφορικής στη Μελέτη της Δυναμικής της Κυτταρικής Γήρανσης»377001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ514.069514.069514.069Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ375274ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ513.440513.440513.440Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης αρχαιολογικών χώρων για την προστασία των μνημείων και την ανάδειξη του ιστορικού τοπίου»380237ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ512.156512.156512.156Αττικής
"ΘΑΛΗΣ - Α.Π.Θ- Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη στάθμη και το κυματικό κλίμα των ελληνικών θαλασσών, στην τρωτότητα των παράκτιων περιοχών και στην ασφάλεια θαλάσσιων και παράκτιων έργων."377329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ511.950511.950511.950Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ376998ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ511.932511.932511.932Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Γνωσιακή Επιστήμη: Μηχανισμοί πρόσληψης, οργάνωσης και αναπαράστασης της γνώσης375737ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ511.795511.795511.795Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΚΑΙΚΟΣ : Ακουστική και Απτική Πρόσβαση στη Γνώση για τα Άτομα με Οπτική Αναπηρία380442ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ510.619510.619510.619Κεντρικής Μακεδονίας
Θαλής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Μαύρη Θάλασσα και πόλεις λιμάνια από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα. Ανάπτυξη, σύγκλιση και διασυνδέσεις με παγκόσμια οικονομία380245ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ510.581510.581510.581Ιονίων Νήσων
«ΘΑΛΗΣ – ΔΠΘ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»379525ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ510.566510.566510.567Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ανάλυση, μοντελοποίηση και προσομοιώσεις για σύνθετα και στοχαστικά συστήματα»377291ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ510.352510.352510.352Κρήτης
ΘΑΛΗΣ-ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ&ΕΡΕΥΝΑΣ Λειτουργικά δίκτυα μικρο-RNA και μεταγραφικών ρυθμιστών στη ρύθμιση της διαφοροποίησης, γήρανσης και ογκογένεσης380247ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)509.922509.922509.922Κρήτης
ΘΑΛΗΣ-ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΛΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ380051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ509.895509.895509.895Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Ανάπτυξη και Εφαρμογές Καινοτομικής Οργανολογίας και Πειραματικής Μεθοδολογίας Αστροσωματιδιακής Φυσικής 377067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ509.233509.233509.233Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΤΑΪΩΝ, BARTONELLA HENSELAE ΚΑΙ LEISHMANIA ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ377266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ508.446508.446508.446Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ LHC379490ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ508.081508.081508.081Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασική συνιστώσα της αναπτυξιακής δυναμικής και διαφοροποίησης των περιοχών: Η περίπτωση της Ελλάδας380421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ508.075508.075508.075Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΔΙΑ, ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ379424ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ507.675507.675507.675Αττικής
«ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ»380168ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ506.773506.773506.773Αττικής
<<ΘΑΛΗΣ – Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας – Σύνθεση και Μελέτη των Βιολογικών, Εμβιομηχανικών και Μικρομηχανικών Ιδιοτήτων Νέων Τύπων Νανοδομημένων Οστικών Βιοτσιμέντων βασισμένα σε Φωσφορικό Ασβέστιο και Γεωπολυμερή>>379380ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ506.507506.507506.507Θεσσαλίας
«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – ΔΙΕΣΗ: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός και Υλοποίηση Συστήματος Δικτυακής Μουσικής Εκτέλεσης»377282ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ506.189506.189506.189Κρήτης
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ, ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ377046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ505.995505.995505.995Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» - Ανάπτυξη τεχνολογιών γονιδιωματικής και γενετικής ανάλυσης με το μεταθετό στοιχείο Minos και εφαρμογές τους σε οργανισμούς-μοντέλα (ΜΙΝΩΣ)376898ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΚΕΒΕ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"505.457505.457505.457Αττικής
«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 2»328287ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ505.243505.243505.243Πολλαπλές
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Υδρόθειο (H2S) ένας νέος ενδογενής ρυθμιστής της αγγειογένεσης: μελέτες σηματοδότησης, φυσιολογικοί και παθοφυσιολογικοί ρόλοι και ανάπτυξη φαρμακολογικών» 380259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ504.266504.266504.266Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ -ΕΜΠ - Αλγεβρική μοντελοποίηση τοπολογικών και υπολογιστικών δομών και εφαρμογών 380154ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ504.014504.014504.014Αττικής
«ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την αεροελαστική ανάλυση και τον σχεδιασμό-βελτιστοποίηση ανεμογεννητριών»379421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ503.728503.728503.728Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ:φωνήεντα των ελληνικών ΔΙΑλέκτων: ΦΩνολογική και φωΝΗτική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική Ευαισθητοποίηση για την αΝάδειξη του γλωσσικού πλούτου379396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ503.542503.542503.542Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ - ΚΡΗΤΗΣ – «Χρήση μεταβολικής μηχανικής για την ετερόλογη βιοσύνθεση υδροξυτυροσόλης από τον Saccharomyces cerevisiae και το Chlamydomonas reinhardtii με την αξιοποίηση γενετικών πόρων ελαίας, Arabidopsis thaliana και μικροοργανισμών με εφαρμογές στη φυτοπροστασία»380210ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ503.453503.453503.453Κρήτης
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ανάλυση μηχανισμών ανοσοπαθογένειας σε φυσικές και πειραματικές μολύνσεις ιχθύων με Nodavirus : σημασία της μόλυνσης στη δημόσια υγεία375267ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ502.074502.074502.074Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- -Ανάπτυξη σύνθετου υλικού και συναφών τεχνικών εφαρμογής και παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας για αεροπορικές εφαρμογές και διερεύνηση δυνατότητας αυτοϊασης379412ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ502.063502.063502.063Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΣΤΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ379409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ501.726501.726501.726Ηπείρου
«ΘΑΛΗΣ – EΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ) – Νέες καταλυτικές διεργασίες για την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς»380405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)501.653501.653501.653Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - Μεταβολές των πρωτεϊνών θερμικής καταπληξίας και της γλουταμίνης σχετιζόμενες με ορμονικές, ανοσολογικές, φλεγμονώδεις και μοριακές αντιδράσεις στη σήψη. Συνδυασμένη κλινική και πειραματική μελέτη.377287ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ501.109501.109501.109Κρήτης
ΘΑΛΗΣ –Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά»– ΕΙΚΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 376908ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝ/ΤΟ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣ/ΤΩΝ&ΠΡΟΣ/ΣΗΣ-ΕΡΕΥΝ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝ/ΜΙΑΣ&ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ"ΑΘΗΝΑ"500.726500.726500.726Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣΙΑΣ377272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ500.718500.718500.718Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (Machine Learning)380292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ500.513500.513500.513Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
«ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Ανάπτυξη, μαθηματική περιγραφή και άριστος σχεδιασμός καινοτόμων μη θερμικών τεχνολογιών για την επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και αποθήκευση τροφίμων βελτιωμένης ποιότητας και ασφάλειας»379425ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ500.006500.006500.006Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Ανάπτυξη Νέου Υλικού από Απορριπτόμενη Βιομάζα για την Προσρόφηση Υδρογονανθράκων σε Υδάτινο Περιβάλλον»377356ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ499.638499.638499.638Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Ανάπτυξη καινοτόμων φωτοκυψελών καυσίμου για την παραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας από την οξείδωση οργανικών ενώσεων με χρήση ηλιακής ακτινοβολίας» 379320ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ497.757497.757497.757Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ375659ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ496.583496.583496.583Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Διερεύνηση μηχανισμών ανθεκτικότητας των καρκινικών βλαστικών κυττάρων από καρκίνο του μαστού σε γενοτοξικές βλάβες: εφαρμογή σε διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία και πρόγνωση της εξέλιξης της νόσου377177ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ496.066496.066496.066Αττικής
ΘΑΛΗΣ-Πανεπιστήμιο Κρήτης- ‘Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των παραγόντων παλαίωσης ερυθρών και λευκών οίνων από Κρητικές ποικιλίες. Παραγωγή οίνων προστιθέμενης ποιοτικής αξίας (ΠΑΛΑΙΟΣΟΙΝΟΣ)’377213ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ495.357495.357495.357Κρήτης
«ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς φυσικών δομικών λίθων με εφαρμογές στη συντήρηση μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»380147ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ495.352495.352495.352Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΒΡΑΧΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΛΜΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ375741ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ495.162495.162495.162Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ανάπτυξη RF/RFID συστημάτων ελέγχου και καταγραφής προϊόντων και προσωπικού.377271ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ490.718490.718490.718Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Σύγχρονη Μεθοδολογία Εκτίμησης της Σεισμικής Τρωτότητας και Αντισεισμικής Αναβάθμισης Λιμενικών Συστημάτων380174ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ489.849489.849489.849Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Καινοτόμα υλικά για νανοκρυσταλλικές ηλιακές κυψελίδες»377756ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ489.656489.656489.656Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης375632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ489.095489.095489.095Θεσσαλίας
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ299841ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ488.743488.743488.743Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Ιερό Απόλλωνος – Παλαιοχριστιανικός Οικισμός στην Αλάσαρνα της Κω. Η διαχρονική πορεία ενος αρχαίου ιερού και η μετεξέλιξή του σε παλαιοχριστιανικό οικισμό375877ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ488.662488.662488.662Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – ΜolVisEdu: Οπτικοχωρικές ικανότητες των διδασκομένων και κατανόηση - μάθηση εννοιών σχετιζομένων με τη μοριακή δομή. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού μοριακής οπτικοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση377344ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ488.650488.650488.650Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΚΕΠΙΚ: ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ379418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ488.440488.440488.440Κρήτης
ΘΑΛΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΕΥΦΥΩΝ" ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ379419ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ488.245488.245488.245Κρήτης
ΘΑΛΗΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ379416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ486.329486.329486.329Κρήτης
«ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ “Ταυτοποίηση των παραγόντων που ευθύνονται για τη διαχρονική αύξηση της θνησιμότητας του καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα”»377048ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ486.300486.300486.300Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Η Σκιώδης οικονομία (παραοικονομία) στην Ελλάδα: Μέγεθος, Αίτια και Επιπτώσεις380420ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ485.647485.647485.647Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΟΣΟΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ379527ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ485.535485.535485.535Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
«ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ- Αντισεισμική Προστασία Μνημείων και Ιστορικών Κατασκευών»380152ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ484.695484.695484.695Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ – ΣΘΕΝΟΣ380328ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ484.524484.524484.524Στερεάς Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Προηγμένοι Γεωμετρικοί Υπολογισμοί και Εφαρμογές Αιχμής 375891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ482.086482.086482.086Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΝΑΝΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ (ZNO) ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΝΑΝΟΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ"380252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)482.080482.080482.080Κρήτης
ΘΑΛΗΣ –Πανεπιστήμιο Μακεδονίας– Η Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς Σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις380436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ482.026482.026482.026Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – Δ.Π.Θ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ STRATEGY INVENTORY FOR LANGUAGE LEARNING (S.I.L.L) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ379335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ481.476481.476481.476Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Φωτοβολταϊκές Διατάξεις Υψηλής Απόδοσης ΙΙΙ-Νιτριδίων Ημιαγωγών377290ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ476.003476.003476.003Κρήτης
Επικαιροποίηση και ψηφιοποίηση πολιτιστικού εκπ/κου υλικού για την ενίσχυση της εκπ/κης διαδικασίας339815ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ475.269475.269475.269Πολλαπλές
Στα ίχνη της Γραφής: η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον Ελλαδικό χώρο339816ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ475.098475.098475.098Πολλαπλές
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Μεταγονιδιωματική ανάλυση λιγνινολυτικών μικροοργανισμών - Βιομετατροπή παραπροϊόντων φυτικής προέλευσης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας377062ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ473.162473.162473.162Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Προτομή: Προσαρμοστική Τεχνολογία στην Οπτική Μετάδοση377322ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ472.581472.581472.581Πελοποννήσου
Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη, στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της Εκπαιδευσης" - ΑΠ2370259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ470.348470.348470.348Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Μελέτη μηχανισμών νευροεκφυλισμού στην νόσο Alzheimer380201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ469.825469.825469.825Αττικής
ΚΕ.ΔΒΜ.ΑΠ - Σχεδιασμός και Υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από Απόσταση της ΓΓΔΒΜ - ΑΠ9277392ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ468.845468.845468.845Νοτίου Αιγαίου
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΔΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ375578ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ464.809464.809464.809Ηπείρου
«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – δράσεις δια βίου μάθησης για τους ενήλικες, Α.Π. 8»328629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ463.991463.991463.991Πολλαπλές
Οργάνωση εκδηλώσεων, συνεδριάσεων, συσκέψεων277495ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"463.546463.546463.546Πολλαπλές
«ΘΑΛΗΣ-ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ- Ολοκληρωμένες Τεχνολογίες Γεωπληροφορικής για την Διαχρονική Παρακολούθηση της Ρύπανσης των Εδαφών από την Διάθεση Αποβλήτων Ελαιοτριβείων (ΓΕΩΔΙΑΜΕΤΡΙΣ)»380207ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ459.940459.940459.940Κρήτης
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Μελέτη και Ανάλυση Ιατρικών Δεδομένων χρησιμοποιώντας τεχνικές ανατομικής και λειτουργικής Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI/DTI/fMRI): Αξιολόγηση των επιπτώσεων από την ακτινοθεραπεία του εγκεφάλου380151ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ459.460459.460459.460Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»380231ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ458.453458.453458.453Αττικής
«ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»453588ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ458.020458.020458.020Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 304214ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ457.652457.652457.652Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ379430ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ456.112456.112456.112Ηπείρου
«ΘΑΛΗΣ – T.E.I. ΛΑΜΙΑΣ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ»379346ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ455.312455.312455.312Στερεάς Ελλάδας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Επαγρύπνηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Ασφάλεια Ασθενούς (ΕΙΠΑΣ)» 377003ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ455.047455.047455.047Δυτικής Ελλάδας
Αρχιμήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση των ερευνητικών ομάδων ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ429472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ454.590454.590454.590Πελοποννήσου
Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για το σύγχρονο αστικό περιβάλλον και την αρχιτεκτονική κληρονομιά.339819ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ454.253454.253454.253Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΓΩΓΗ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΑΠΟ ΡΥΠΑΣΜΕΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ375631ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ451.596451.596451.596Ηπείρου
Θαλής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Έκδοση Επιγραφών και Tεκμηρίωση της Iστορίας της Αρχαίας Μακεδονίας380257ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ450.801450.801450.801Ιονίων Νήσων
Θαλής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ375583ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ450.372450.372450.372Θεσσαλίας
«ΘΑΛΗΣ – ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ – ΓΡΑΦΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»380389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)450.217450.217450.217Κρήτης
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΚΛΕΚΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ375617ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ449.892449.892449.892Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ377228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ448.825448.825448.825Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)375869ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ448.422448.422448.422Ηπείρου
Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά – Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου465609ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ447.769447.769447.769Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – «Σχέση δομής-λειτουργίας, ρύθμιση και γενετική ποικιλομορφία της λιποπρωτεϊνης υψηλής πυκνότητας (HDL): Προοπτικές για την πρόληψη και την θεραπεία της στεφανιαίας νόσου377286ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ446.628446.628446.628Κρήτης
ΘΑΛΗΣ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ377226ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ446.517446.517446.517Κρήτης
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης»375599ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ445.795445.795445.795Δυτικής Μακεδονίας
Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης374674ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ445.423445.423445.423Δυτικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – Ανάπτυξη Πολυ-λειτουργικών Μαγνητικών Νανοσωματιδίων για τη Στοχευμένη Χορήγηση Αντικαρκινικών Φαρμάκων» 380212ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ445.063445.063445.063Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – Μοριακή Τυποποίηση του Τριπλά Αρνητικού Καρκίνου του Μαστού»380136ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ444.311444.311444.311Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ299508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ442.787442.787442.787Κεντρικής Μακεδονίας
Θαλής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - «Αποτροπή σεισμικής ρευστοποίησης εδάφους θεμελίωσης υφιστάμενων κατασκευών μέσω εμπλουτισμού του υγρού πόρων με περιβαλλοντικώς ασφαλή νάνο-σωματίδια"375618ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ440.539440.539440.539Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - Εξόρυξη και εκμετάλλευση κοινωνική δομής υποδικτύων για αποδοτική λειτουργία γνωστικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών377270ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ439.989439.989439.989Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ298323ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ439.384439.384439.384Αττικής
Θαλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Πλατφόρμα Έρευνας στην Ποιότητα και Τεχνολογία Λογισμικού379329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ439.068439.068439.068Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου379444ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ439.038439.038439.038Ηπείρου
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ299669ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ438.879438.879438.879Δυτικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ: Επεξεργασία, Ανάλυση, Σύνθεση και αναζήτηση Περιεχομένου για Πολυμεσικές Βάσεις Παραδοσιακής Μουσικής και Χορευτικών Εγγραφών»375435ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ437.203437.203437.203Αττικής
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΕΚΠΑ302352ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ436.363436.363436.363Αττικής
Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης373954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ436.322436.322436.322Κρήτης
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ296810ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ435.694435.694435.694Θεσσαλίας
Διαδρομές στην Αθήνα453654ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ434.838434.838434.838Αττικής
ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ300665ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ434.507434.507434.507Κρήτης
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ302350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ433.821433.821433.821Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ296811ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ432.282432.282432.282Θεσσαλίας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 304218ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ430.387430.387430.387Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ379440ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ430.031430.031430.031Ηπείρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ299927ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ426.947426.947426.947Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Κρήτης – Ατομική φυσική με επιταχυντές: Φασματοσκοπία ηλεκτρονίων δέσμης στον επιταχυντη Ταντεμ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος377289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ425.032425.032425.032Κρήτης
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΕΤΑΣΤΑΘΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΕ ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣΚΟΠΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ379436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ424.855424.855424.855Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ο ρόλος πρωτεϊνικού συμπλέγματος ενεργοποίησης ΙΚΚ/NF-κB στη ρύθμιση γονιδίων-στόχων των μεταγραφικών παραγόντων E2F in vitro και in vivo και στην καρκινογένεση379435ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ424.630424.630424.630Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ –Πανεπιστήμιο Μακεδονίας– Μεθοδολογικές Επεκτάσεις στην Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (DEA) και Εφαρμογές στην αξιολόγηση των Ελληνικών ΑΕΙ380419ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ424.106424.106424.106Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙΘ -ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»379411ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ423.836423.836423.836Κεντρικής Μακεδονίας
«ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ» ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ.380135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ423.213423.213423.213Αττικής
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ302353ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ423.173423.173423.173Ηπείρου
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ299720ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ422.809422.809422.809Βορείου Αιγαίου
«ΘΑΛΗΣ – ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ – Πολυκατευθυντική μελέτη της ποιότητας αέρα με έμφαση στους εσωτερικούς χώρους»390209ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ422.628422.628422.628Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) - Από την Θεωρία Γράφηματων στα Μητροιειδή: Αλγοριθμικά Προβλήματα και Εφαρμογές379437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ419.539419.539419.539Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μελέτη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών διαστάσεων της ζήτησης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προβλημάτων και των πολιτικών ικανοποίησής της – μια Συγκριτική και εμπειρική προσέγγιση375728ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ419.506419.506419.506Αττικής
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ296813ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ418.588418.588418.588Κρήτης
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ –ΕΠΑΛ)466112ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ416.865416.865416.865Πολλαπλές
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ –Ανάπτυξη μοντέλου υψηλής διαγνωστικής και προγνωστικής ακρίβειας για την ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του τραχήλου της μήτρας (Cervical intraepithelial neoplasia (CIN) βασισμένο σε πρώιμους βιοδείκτες με τη χρήση πρωτεωμικής και βιοϊνφορματικής ανάλυσης383418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ416.787416.787416.787Αττικής
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ - Αναλυτικός και Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός με Εφαρμογές σε Διατάξεις Φωτονικής Τεχνολογίας και Νανοτεχνολογίας379522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ416.243416.243416.243Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ299909ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ414.781414.781414.781Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ380444ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ413.768413.768413.768Αττικής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 304201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ413.460413.460413.460Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑΣ» 380221ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ410.657410.657410.657Πελοποννήσου
ΘΑΛΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟ ΚΩΝΟΦΟΡΩΝ ΞΥΛΩΝ ΜΕ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΙΚΡΟ-ΟΠΩΝ ΜΕ LASER377333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ410.224410.224410.224Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων299910ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ409.421409.421409.421Ηπείρου
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ -Ανάπτυξη ηλεκτρονικών κλινικών πρωτοκόλλων375876ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ408.535408.535408.535Αττικής
ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ-Τεχνικές Διαχείρισης Ασάφειας για Προβλήματα Μεγάλου Όγκου Δεδομένων σε Περιβάλλον Συστοιχίας Υπολογιστών380153ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ406.506406.506406.506Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βιολογική ολιστΙκη πρΟσέγγιση της δΥναμικής Μορφής Επιβίωσης παθογόνωΝ βακτηρΙακών σχημΑτισμών - ΒΙΟΥΜΕΝΙΑ380229ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ403.458403.458403.458Αττικής
Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαίδευσης - ΑΠ2349631ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.403.428403.428403.428Πολλαπλές
«ΘΑΛΗΣ –Α.Π.Θ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»379455ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ403.131403.131403.131Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ350470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ401.707401.707401.707Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 304310ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ399.522399.522399.522Θεσσαλίας
ΘΑΛΗΣ - ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΠΕΡΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΟΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ383549ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ398.802398.802398.802Αττικής
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Μηχανισμοί Παθογένειας της νόσου Πάρκινσον377206ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ398.557398.557398.557Αττικής
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ383574ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ398.480398.480398.480Πολλαπλές
Δημιουργία αρχαιολογικής εκπαιδευτικής έκθεσης και βιωματικών εργαστηρίων σχετικά με το αρχαίο θέατρο.339818ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ397.771397.771397.771Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - ΑΠ7277703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ394.862394.862394.862Πολλαπλές
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – Πλέγμα Αισθητήρων για τη Θωράκιση από Περιβαλλοντικούς Κινδύνους375785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ393.534393.534393.534Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Αξιολόγηση της ποιότητας στην προσχολική αγωγή: Προσαρμογή των κλιμάκων ECERS-R και ECERS-E στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα379429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ393.390393.390393.390Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ377198ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ392.036392.036392.036Θεσσαλίας
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΔΠΘ335648ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ390.986390.986390.986Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ299526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ389.119389.119389.119Ηπείρου
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ300754ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ387.877387.877387.877Πελοποννήσου
Ανάπτυξη κι Αξιοποίηση της Ψηφιακής Καρτέλας Σχολικής Μονάδας356941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)385.590385.590385.590Πολλαπλές
Πόλη και Πολιτιστική ταυτότητα: Σχεδιασμός και παραγωγή παιδαγωγικών εργαλείων για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς των οκτώ περιφερειών σύγκλισης339820ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ383.555383.555383.555Πολλαπλές
Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης299924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ380.480380.480380.480Κρήτης
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ299963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ378.564378.564378.564Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – "ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ"380334ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ377.694377.694377.694Δυτικής Ελλάδας
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΜΗ–ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 380202ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ377.413377.413377.413Αττικής
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ383613ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ375.918375.918375.918Κρήτης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών 304304ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ374.037374.037374.037Δυτικής Ελλάδας
Ανάπτυξη, εγκατάσταση, υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού και εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων/ εργαλείων για την υποστήριξη της παρακολούθησης, της διαχείρισης και του ελέγχου της υλοποίησης του Ε.Π.277592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"373.556373.556373.556Πολλαπλές
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ328227ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ373.210373.210373.210Δυτικής Ελλάδας
Σχολές Γονέων -ΑΠ9216958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ369.824369.824369.824Νοτίου Αιγαίου
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ299516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ369.778369.778369.778Κεντρικής Μακεδονίας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ304052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ367.224367.224367.224Κεντρικής Μακεδονίας
«ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ, στον Άξονα Προτεραιότητας 1»298330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ366.634366.634366.634Πολλαπλές
Σύμβουλος Επικοινωνιακής Στρατηγικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση’, για την επικοινωνιακή υποστήριξη των δράσεων του Προγράμματος277588ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"365.043365.043365.043Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 304222ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ363.554363.554363.554Κεντρικής Μακεδονίας
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία" - ΑΠ1299979ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ360.489360.489360.489Πολλαπλές
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ375703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ359.355359.355359.355Αττικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΔΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ346938ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ359.262359.262359.262Δυτικής Ελλάδας
ΜΟΔΙΠ του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ300664ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ359.227359.227359.227Αττικής
Υποτροφίες σπουδαστών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) - ΑΠ6216996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ354.274354.274354.274Νοτίου Αιγαίου
Ηλεκτρονικό μητρώο δεδομένων για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες299660ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ352.722359.568352.722Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 304311ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ350.624350.624350.624Δυτικής Ελλάδας
ΜΟΔΙΠ του ΕΜΠ328082ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ349.802349.802349.802Αττικής
MΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ327410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ349.356349.356349.356Αττικής
Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης299911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ349.008349.008349.008Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ374192ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ345.697345.697345.697Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ292648ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ344.741344.741344.741Αττικής
Θαλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νέες Μέθοδοι στην Ανάλυση Ανταγωνισμού Επιχειρήσεων: Ολιγοπωλιακές Στρατηγικές, Δίκτυα και Ρυθμιστικές Παρεμβάσεις379331ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ343.918343.918343.918Αττικής
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ304323ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ342.730342.730342.730Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΑΛΗΣ - Πάντειο Πανεπιστήμιο - Ανίχνευση Κρίσιμων Διεπιστημονικών Διασυνδέσεων σε Γηράσκουσες Κοινωνίες380266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ340.731340.731340.731Αττικής
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ296814ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ340.684340.684340.684Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 304322ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ339.848339.848339.848Αττικής
Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Προληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού - ΑΠ1448089ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ336.473336.473336.473Πολλαπλές
Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας299921ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ336.390336.390336.390Θεσσαλίας
Θαλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βέλτιστη Διαχείριση Δυναμικών Συστημάτων Οικονομίας και Περιβάλλοντος: Η χρήση συνθέτων προσαρμοστικών συστημάτων375586ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ335.337335.337335.337Αττικής
ΘΑΛΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ383547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ330.185330.185330.185Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου 304308ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ329.622329.622329.622Βορείου Αιγαίου
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία" - ΑΠ2299980ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ329.555329.555329.555Πολλαπλές
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου346724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ323.529323.529323.529Πελοποννήσου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ328085ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ322.853322.853322.853Αττικής
Θαλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – DISFER: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ375534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ321.953321.953321.953Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Αξιολόγηση Ελληνικών Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων 377323ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ321.738321.738321.738Πελοποννήσου
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο346814ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ321.694321.694321.694Αττικής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας304302ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ321.111321.111321.111Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ299844ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ321.078321.078321.078Αττικής
«ΘΑΛΗΣ – ΕΚΕΤΑ– Ανάπτυξη πλατφόρμας προσομοίωσης των εμπορευματικών μεταφορών μέσω λιμενικών εγκαταστάσεων για την ανάλυσή τους με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους και την αποτίμηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεών τους»380394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)319.691319.691319.691Κεντρικής Μακεδονίας
Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού – εξωτερικού.339867ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"318.809318.809318.809Πολλαπλές
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ346940ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ316.900316.900316.900Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ299934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ315.546315.546315.546Αττικής
ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστήματος Καταγραφής Πολιτικού και Κοινωνικού Ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα380422ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ314.666314.666314.666Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Διασύνδεσης TEI ΛΑΡΙΣΑΣ299913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ313.287313.287313.287Θεσσαλίας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ299912ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ312.348312.348312.348Κρήτης
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 383566ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ307.787307.787307.787Δυτικής Ελλάδας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ327348ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ307.074307.074307.074Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ389382ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.305.892305.892305.892Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ299929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ305.696305.696305.696Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ303203ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ305.550305.550305.550Αττικής
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής της ΓΓΕΤ για τη Διαχείριση Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ444366ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ300.052300.052300.052Πολλαπλές
Εφαρμογή ηλεκτρονικής διαχείρισης μετεγγραφών303334ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.299.820299.820299.819Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Ο.Π.Α)299930ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ299.543299.543299.543Αττικής
ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πειραιά349640ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ296.946296.946296.946Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ299918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ296.181296.181296.181Βορείου Αιγαίου
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΕΜΠ328078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ294.704294.704294.704Αττικής
Σύνθεση Ιδεών, Μορφών και Εργαλείων για την Πολιτιστική και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση (ΣΥΝΘΕΣΗ)453644ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ294.125294.125294.125Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ311540ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ294.103294.103294.103Θεσσαλίας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 304314ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ293.960293.960293.960Θεσσαλίας
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας - Ηράκλειτος ΙΙ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας349648ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ293.482293.482293.482Δυτικής Μακεδονίας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 304319ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ287.471287.471287.471Κρήτης
ΜΟΔΙΠ του ΙΟΝΙΟΥ πανεπιστημίου340404ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ285.431285.431285.431Ιονίων Νήσων
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστήμιο Πειραιώς346637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ285.248285.248285.248Αττικής
Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας299937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ281.628281.628281.628Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ304045ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ281.387281.387281.387Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ303136ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ280.935280.935280.935Κρήτης
ΑΝΟΙΧΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ374664ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ280.530280.530280.530Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ292652ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ280.522280.522280.522Θεσσαλίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ303202ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ279.970279.970279.970Ηπείρου
Αποτίμηση – αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ και σχέδιο εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών & παρεμβάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων -Οριζόντια Πράξη.301172ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)277.334277.334277.334Πολλαπλές
MOΔΙΠ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ298321ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ277.199277.199277.199Αττικής
Μηχανισμός Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού - ΑΠ2376835ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΨΥΠΕ)276.012276.012276.012Πολλαπλές
Γραφείο Διασύνδεσης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου299922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ275.812275.812275.812Δυτικής Ελλάδας
Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασιες Κοινωνικών Εταίρων στο χώρο της εκπαιδευσης - ΑΠ1349627ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.275.338275.338275.338Πολλαπλές
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ299518ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ274.099274.099274.099Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ383642ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ270.104270.104270.104Αττικής
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ341233ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ268.850268.850268.850Δυτικής Ελλάδας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ327380ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ267.768267.768267.768Δυτικής Μακεδονίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ303809ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ265.386265.386265.386Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ299915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ263.303263.303263.303Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 304224ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ262.481262.481262.481Αττικής
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2012 - 2015 - ΑΠ3427956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ262.329262.329262.329Νοτίου Αιγαίου
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ305583ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ261.642261.642261.642Ηπείρου
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ296812ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ261.429261.429261.429Κρήτης
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ328348ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ260.080260.080260.080Βορείου Αιγαίου
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ374117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ257.876257.876257.876Βορείου Αιγαίου
Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού - ΑΠ2448091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ256.432256.432256.432Πολλαπλές
Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση προτάσεων στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ277684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"256.322256.322256.322Πολλαπλές
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ305582ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ255.947255.947255.947Πελοποννήσου
Ολοκλήρωση Υπηρεσιών Καταλόγου Ενοποιημένης Πρόσβασης (LDAP Server και μηχανισμός shibboleth) για πιστοποίηση των μελών της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας και πρόσβασή τους σε διιδρυματικές εφαρμογές453526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.254.901254.901254.901Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Πειραιά 304230ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ254.613254.613254.613Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ & ΚΟΜΒΩΝ299916ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ251.641251.641251.641Ιονίων Νήσων
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ380196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ251.144251.144251.144Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ328106ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ250.114250.114250.114Πελοποννήσου
MOΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ300751ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ249.304249.304249.304Ιονίων Νήσων
Δράσεις Πολιτισμικής Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης με Αρωγό τις Σύγχρονες Θεωρίες Οικοδόμησης της Γνώσης και τις Νέες Τεχνολογίες, στο Δήμο Σπάρτης και την Ευρύτερη Περιοχή453617ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ249.015249.015249.015Πελοποννήσου
Δράσεις Υποστήριξης – Ανάπτυξης της Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας - E-evaluation446938ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ.Ε.ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ248.787248.787248.787Πολλαπλές
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ379464ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ248.324248.324248.324Πελοποννήσου
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) Ε.Α.Π.328450ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ246.853246.853246.853Δυτικής Ελλάδας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 304315ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ237.775237.775237.775Ιονίων Νήσων
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ304267ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ234.756234.756234.756Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
MOΔΙΠ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ304107ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ234.504234.504234.504Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ299914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ232.985232.985232.985Κρήτης
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ389316ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ232.536232.536232.536Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πολυτεχνείου Κρήτης 304307ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ231.232231.232231.232Κρήτης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του ΤΕΙ Λάρισας374490ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ230.075230.075230.075Θεσσαλίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ327465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ228.967228.967228.967Κεντρικής Μακεδονίας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ304320ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ228.366228.366228.366Ηπείρου
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ349649ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ227.477227.477227.477Ηπείρου
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 304303ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ226.882226.882226.882Δυτικής Μακεδονίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ327512ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ226.413226.413226.413Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ328230ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ226.361226.361226.361Κρήτης
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Μακεδονίας346726ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ224.351224.351224.351Κεντρικής Μακεδονίας
Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β' βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - ΑΠ2303332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ222.760222.760222.760Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ299931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ220.773220.773220.773Αττικής
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ335662ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ219.142219.142219.142Δυτικής Μακεδονίας
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013 στις περιφέρειες σύγκλισης429941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ216.302216.302216.302Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΔ) ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)311496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.213.618213.618213.618Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ299923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ208.886208.886208.886Πελοποννήσου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ299917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ208.008208.008208.008Κεντρικής Μακεδονίας
Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά την διάρκεια υλοποίησης του ΕΠ “Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση”277562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"206.640246.000206.640Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Ιονίου Πανεπιστημίου 304309ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ205.379205.379205.379Ιονίων Νήσων
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 304317ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ204.145204.145204.145Δυτικής Ελλάδας
MOΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ304015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ202.520202.520202.520Δυτικής Ελλάδας
Πρακτική άσκηση πρωτοετών σπουδαστών ΑΕΝ επί πλοίου έτους 2007 - ΑΠ 6215487ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ201.989201.989201.989Νοτίου Αιγαίου
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΕΑΠ303860ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ201.829201.829201.829Δυτικής Ελλάδας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 304321ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ201.339201.339201.339Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ305577ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ201.221201.221201.221Κεντρικής Μακεδονίας
Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β' βάθμια εκπαίδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - ΑΠ1303331ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ200.799200.799200.799Πολλαπλές
Επέκταση προγράμματος πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία-ΑΠ3365052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ200.663200.663200.663Νοτίου Αιγαίου
Έρευνα / έρευνες για τα ζητήματα Παιδείας292445ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"198.115198.115198.114Πολλαπλές
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ327395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ198.090198.090198.090Πελοποννήσου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ299933ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ196.294196.294196.294Αττικής
Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο453683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ196.076196.076196.076Πολλαπλές
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ303204ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ193.628193.628193.628Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ304457ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ193.243193.243193.243Δυτικής Ελλάδας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ303340ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ191.913191.913191.913Ιονίων Νήσων
Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη453676ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ191.339191.339191.339Πελοποννήσου
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ328222ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ191.120191.120191.120Δυτικής Μακεδονίας
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ383970ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ190.586190.586190.586Κεντρικής Μακεδονίας
Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία - ΑΠ3299514ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ190.381190.381190.381Νοτίου Αιγαίου
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 304318ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ189.954189.954189.954Πελοποννήσου
ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΑΠ5375033ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ189.424189.424189.424Αττικής
ΜΟΔΙΠ του ΔΙΠΑΕ357494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)189.015189.015189.015Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Διασύνδεσης Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών299932ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ188.367188.367188.367Αττικής
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ495496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ187.805187.805187.805Πολλαπλές
Μηχανισμός Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού - ΑΠ1376834ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΨΥΠΕ)186.781186.781186.781Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ304325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ186.082186.082186.082Δυτικής Μακεδονίας
Τεχνική Υποστήριξη αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο των πράξεων Πρακτικής Άσκησης και Μονάδων Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ277689ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"185.419185.419185.419Πολλαπλές
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ349663ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ183.424183.424183.424Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ299920ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ182.368182.368182.368Ιονίων Νήσων
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»453172ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ181.388181.388181.388Αττικής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ299926ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ181.065181.065181.065Ηπείρου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ349358ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ179.631179.631179.631Αττικής
Βιωματικά πολιτισμικά περιβάλλοντα453694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ179.399179.399179.399Κρήτης
MOΔΙΠ της ΑΣΚΤ344347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ177.698177.698177.698Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ - ΑΠ9277718ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.177.197177.197177.197Νοτίου Αιγαίου
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ339821ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ177.121177.121177.121Δυτικής Μακεδονίας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ299954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ176.785176.785176.785Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ311539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ176.305176.305176.305Κρήτης
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) 305666ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.174.548174.548174.548Αττικής
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ, ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΔΒΜ.365383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"173.588173.588173.588Πολλαπλές
ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ327908ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ171.376171.376171.376Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ383651ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ170.998170.998170.998Ιονίων Νήσων
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ328653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ170.948170.948170.948Αττικής
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - ΑΠ8277705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ169.734169.734169.734Αττικής
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2011-2012 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης356901ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ169.611169.611169.611Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΣΑμεΑ - ΑΠ9277712ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)169.477169.477169.477Νοτίου Αιγαίου
Εισαγωγική Επιμόρφωση Νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 2009-2010 - ΑΠ3216970ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ166.537166.537166.537Στερεάς Ελλάδας
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτών και στελεχών δια βίου μάθησης - ΑΠ9277744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ166.166166.166166.166Νοτίου Αιγαίου
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ387964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ164.328164.328164.328Πολλαπλές
Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση453650ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ162.746162.746162.746Ηπείρου
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013 στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου429942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ161.292161.292161.292Πολλαπλές
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2008-2009 (Α.Π.3)215608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ160.827160.827160.827Στερεάς Ελλάδας
Αξιολόγηση/ Βαθμολόγηση των Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ277687ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"160.680160.680160.680Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 304326ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ157.896157.896157.896Στερεάς Ελλάδας
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε304324ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.157.087157.087157.087Αττικής
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 304313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ157.015157.015157.015Δυτικής Ελλάδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ465696ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ156.453156.453156.453Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ328091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ153.459153.459153.459Ιονίων Νήσων
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών390235ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ149.780149.780149.780Αττικής
Αστικές Αναπλάσεις και Πράσινος Σχεδιασμός471301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ149.562149.562149.562Θεσσαλίας
Μελέτη εκπόνησης Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη του θεσμού της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο πεδίο της εκπαίδευσης277683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"149.345149.345149.345Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 299919ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ147.843147.843147.843Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ447960ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ147.755147.755147.755Ηπείρου
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠ ΕΔΒΜ.376345ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"147.600147.600147.600Πολλαπλές
Παροχή Έκτακτης Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ως Δικαιούχου Υλοποίησης Έργων του ΕΠΕΔΒΜ.372917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"147.599147.599147.599Πολλαπλές
Παροχή Έκτακτης Υποστήριξης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως Δικαιούχου Υλοποίησης Έργων του ΕΠΕΔΒΜ.372919ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"147.599147.599147.599Πολλαπλές
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2011-2012 στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου356904ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ146.258146.258146.258Πολλαπλές
Σύμβουλοι υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ277590ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"144.131144.131144.131Πολλαπλές
Τεχνική Yποστήριξη για την Εφαρμογή των Νόμων 4009 / 2011 και 4076 / 2012446805ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"143.910143.910143.910Πολλαπλές
Ανάπτυξη και Διάθεση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα) από το Πολυτεχνείο Κρήτης374106ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ143.839143.839143.839Κρήτης
ΠΕΓΑ - Περιβαλλοντική Γεωπληροφορική485386ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ142.536142.536142.536Βορείου Αιγαίου
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΑΣΚΤ346780ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ142.250142.250142.250Αττικής
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο346865ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ138.538138.538138.538Δυτικής Ελλάδας
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ TOY ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ385852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ138.533138.533138.533Ιονίων Νήσων
Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων που αξιοποιούν τη μέθοδο του κουπονιού («voucher») για την παροχή υπηρεσιών374455ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)137.375137.375137.375Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 304305ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ137.260137.260137.260Πελοποννήσου
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ332280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ137.041137.041137.041Αττικής
Μελέτη για την αποτύπωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας393170ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"137.022137.022137.021Πολλαπλές
Αποτύπωση και εκτίμηση αναγκών της σχολικής υγείας στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα277537ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"135.000135.000135.000Πολλαπλές
Τεχνική υποστήριξη για την αξιολόγηση των σχεδίων των Οργανισμών των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης483526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"134.808134.808134.807Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ299939ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ134.408134.408134.408Στερεάς Ελλάδας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ299965ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ132.856132.856132.856Στερεάς Ελλάδας
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) ως δικαιούχου υλοποίησης έργων του ΕΠ ΕΔΒΜ.376151ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"132.840132.840132.840Πολλαπλές
ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ339794ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ132.310132.310132.310Στερεάς Ελλάδας
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΓΔ) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ339808ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)131.565131.565131.565Κεντρικής Μακεδονίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ339806ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)130.426130.426130.426Κεντρικής Μακεδονίας
Διαδικτυακό Σύστημα Γλωσσικής Αξιολόγησης: τεστ κατάταξης σε επίπεδα ελληνομάθειας για παιδιά και εφήβους341267ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ129.992129.992129.992Πολλαπλές
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - ΑΠ1375200ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ128.717128.717128.717Πολλαπλές
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ346936ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ128.406128.406128.406Δυτικής Μακεδονίας
Μελέτη σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας των διαθέσιμων πόρων και μέσω της υιοθέτησης καλών διεθνών πρακτικών.339966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"127.653127.653127.653Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 304316ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ127.452127.452127.452Κεντρικής Μακεδονίας
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 304301ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ124.749124.749124.749Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών για την αγωγή υγείας σε θέματα διατροφής495497ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ123.628123.628123.628Πολλαπλές
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 328524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ122.307122.307122.307Αττικής
ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)383752ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.122.108122.108122.108Αττικής
Ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας374155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ121.585121.585121.585Δυτικής Μακεδονίας
"Σχεδιασμός , υλοποίηση διαδικτυακής πλατφόρμας και συνοδευτικών εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας για την υποστήριξη του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας στην Τ.Ε.Ε. - Οριζόντια Πράξη"375315ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΥ119.201119.201119.201Πολλαπλές
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ305581ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ117.995117.995117.995Δυτικής Ελλάδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΔΙΔΔ - ΑΠ9277715ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΔΕΔΥ116.908116.908116.908Νοτίου Αιγαίου
Εξωτερική Αξιολόγηση Πράξεων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης482050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"115.620115.620115.619Πολλαπλές
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2010-2011 – Α.Π. 3»299906ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ114.432114.432114.432Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΓΑ - Επικαιροποίηση Των Γνώσεων Αποφοίτων Καλών Και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Για Την Εφαρμογή Και Εμπέδωση Σύγχρονων Προσεγγίσεων Μορφών Τέχνης Καθώς Και Ανάπτυξη Ειδικών Τεχνολογικών Δεξιοτήτων Δημιουργικής Σχεδίασης Με Γνώμονα Τον Ψηφιακό Πολιτισμό485385ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ113.359113.359113.359Βορείου Αιγαίου
MOΔΙΠ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ302349ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ113.000113.000113.000Στερεάς Ελλάδας
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΠ ΕΔΒΜ465618ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ111.742111.742111.742Πολλαπλές
Οι σύγχρονες τεχνικές βιο-ανάλυσης στην υγεία, τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή470273ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ111.182111.182111.182Θεσσαλίας
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ327472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ110.714110.714110.714Στερεάς Ελλάδας
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη των διαδικασιών που υλοποιεί η Μονάδα Β3 της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την Παρακολούθηση και τη Διαχείριση Δράσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στην Έρευνα357555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"110.699110.699110.699Πολλαπλές
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.Κ.Τ.381049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ110.195110.195110.195Αττικής
ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ339882ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ107.997107.997107.997Στερεάς Ελλάδας
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ350562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ107.900107.900107.900Αττικής
Κατάρτιση Καθηγητών Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)»-AΠ2»357428ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ107.080107.080107.080Πολλαπλές
Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2020/49/ΕΚ και 54/2004471804ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ105.799105.799105.799Θεσσαλίας
Διοργάνωση Διήμερης Τεχνικής Συνάντησης αναφορικά με τις Διαδικασίες Διαχείρισης και Παρακολούθησης Πράξεων ΕΠΕΔΒΜ277774ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"105.140105.140105.140Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Η πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων482017ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ104.918104.918104.918Θεσσαλίας
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ346795ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ104.217104.217104.217Ιονίων Νήσων
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ393164ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"103.615103.615103.615Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος304312ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)103.458103.458103.458Κεντρικής Μακεδονίας
Δημιουργία Δικτυακής Πύλης Ενημέρωσης των πολιτών για τα εκάστοτε ενεργά προγράμματα στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης374617ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)102.351102.351102.351Πολλαπλές
Κατάρτιση Καθηγητών Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)»-AΠ1»357058ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ101.054101.054101.054Πολλαπλές
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης- ΑΠ2375201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ98.72598.72598.725Πολλαπλές
Eκτυπώσεις, δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις και μεταφράσεις στο πλαίσιο της πληροφόρησης για τις δράσεις του Ε. Π. Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση302991ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"98.13398.13398.133Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ352472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ97.10097.10097.100Στερεάς Ελλάδας
ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Λαμιας328080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ96.33996.33996.339Στερεάς Ελλάδας
Διοργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στη Δανία277777ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"95.03695.03695.036Πολλαπλές
Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) ΤΕΙ Λαμίας292580ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ94.87394.87394.873Στερεάς Ελλάδας
ΠΕΓΑ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ482025ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ94.64594.64594.645Θεσσαλίας
Μελέτη σχεδιασμού μοντέλου – εργαλείου για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των δημοσίων Πανεπιστημίων της Ελλάδας277666ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"94.50094.50094.499Πολλαπλές
Μετακινήσεις – Διαμονές στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου στη Δανία277775ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"94.08494.08494.084Πολλαπλές
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ423523ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ92.65692.65692.656Ιονίων Νήσων
Μελέτη για την Αξιολόγηση της Λειτουργίας των Δομών Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας των ΑΕΙ (Δ.Α.ΣΤΑ)446846ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"92.25092.25092.249Πολλαπλές
Προμήθεια Η/Υ, Περιφερειακών και Λοιπού Εξοπλισμού της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.355470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"91.31691.31691.316Πολλαπλές
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΑΠ 5348172ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)90.71390.71390.713Πολλαπλές
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ337133ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ90.04590.04590.045Στερεάς Ελλάδας
Αξιολόγηση του Ελληνικού Συστήματος Έρευνας ενόψει του νέου θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Ελλάδα.339912ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"90.00090.00090.000Πολλαπλές
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της διοικητικής επαλήθευσης έργων προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού από σχολικές Επιτροπές.339858ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"89.99989.99989.999Πολλαπλές
«Αξιολόγηση έργων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» 485612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"89.97489.97489.974Πολλαπλές
«Κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – δράσεις για τους μαθητές, Α.Π. 3»328288ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ89.29489.29489.294Νοτίου Αιγαίου
Σύμβουλος Εξειδικευμένης Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”447922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"88.56088.56088.560Πολλαπλές
Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή / και καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων κάθε είδους, για την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας καθώς και για την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία292658ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"86.87686.87686.876Πολλαπλές
Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων AEI – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ – «Πρακτική Βασισμένη σε Ενδείξεις στη Νοσηλευτική» 467418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ86.40886.40886.408Κρήτης
Η όπερα διαδραστικά στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ 3352488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ85.69885.69885.698Νοτίου Αιγαίου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΑΠ 4348171ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)85.42285.42285.422Πολλαπλές
ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ349454ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ83.39083.39083.390Κρήτης
Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Χαροκοπείου Πανεπιστημίου374815ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ82.28282.28282.282Αττικής
ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ373406ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ81.62081.62081.620Αττικής
ΠΕΓΑ- Νέες τεχνολογίες, συστήματα ασφάλειας και υγιεινής στην αλυσίδα παραγωγής τροφίμων480165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ81.23481.23481.234Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Αθλητικός τουρισμός: Ξενοδοχειακός αθλητικός τουρισμός, θεραπευτική αναψυχή και ιαματικός τουρισμός, οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών γεγονότων, παιδικός τουρισμός - κατασκηνώσεις, υπαίθριες δραστηριότητες και περιβάλλον467421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ81.20481.20481.204Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΕΓΑ-"Επικαιροποίηση Δεξιοτήτων στην Κοινωνική Έρευνα και στην Ανάλυση Κοινωνικών Δεδομένων"479224ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ79.35679.35679.356Κρήτης
ΠΕΓΑ- Επιμόρφωση επαγγελματιών σε θέματα διαχείρισης της αναπηρίας483010ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ79.07379.07379.073Ηπείρου
Μελέτη για τις αναγκαίες βελτιώσεις του συστήματος μεταφοράς μαθητών, προς το σκοπό της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδιαζόμενου Σχολείου του 21ου αιώνα295428ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"78.99978.99978.999Πολλαπλές
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"(ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ)277222ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"78.54778.54778.547Πολλαπλές
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Οικονομικών Υπηρεσιών των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ως δικαιούχων υλοποίησης έργων του ΕΠΕΔΒΜ447914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"78.28978.28978.289Πολλαπλές
ΠΕΓΑ- Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες480810ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ77.19577.19577.195Κρήτης
ΠΕΓΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ : ΕΞΥΠΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ.479334ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ76.27676.27676.276Δυτικής Ελλάδας
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας του Ιόνιου Πανεπιστημίου346880ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ75.62875.62875.628Ιονίων Νήσων
ΠΕΓΑ - Συστήματα Διοίκησης και Σύγχρονες Τεχνολογίες Παραγωγής475892ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ75.22375.22375.223Κρήτης
ΠΕΓΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ505696ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ73.90473.90473.904Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΕΓΑ - Πληροφορικά Συστήματα Επιχειρήσεων506124ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ73.50473.50473.504Θεσσαλίας
Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης στις διαδικασίες Στρατηγικού Σχεδιασμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020466099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"72.99972.99972.999Πολλαπλές
Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με σκοπό την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δράσεων στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης467426ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"71.64171.64171.641Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Ανάπτυξη & Διαχείριση Ασύρματων Ευρυζωνικών και Οπτικών Δικτύων, Συστημάτων Διαχείρισης Πληροφορίας & Ελέγχου Αυτοματισμών στην Γεωργική Παραγωγή και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου505700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ71.62271.62271.622Πελοποννήσου
Διαπολιτισμικές Εκπαιδευτικές Δράσεις στη β' βάθμια εκπαιδευση με ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών - ΑΠ3303333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ71.18771.18771.187Νοτίου Αιγαίου
Σχέδιο Δράσης για την υλοποίηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση : Διαγνωστική μελέτη δυνητικών φορέων υλοποίησης έργων και σχετικών δομών και διαδικασιών277810ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"71.15771.15771.157Πολλαπλές
Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 304327ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ70.56870.56870.568Στερεάς Ελλάδας
Σύστημα γνωμοδότησης ΕΚΕΠΙΣ, για την πιστοποπίηση φορέων κατάρτισης327099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ69.84369.84369.843Πολλαπλές
ΠΕΓΑ- Σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις για την Ιατρική του 21ου αιώνα 483021ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ69.14669.14669.146Κρήτης
Δράσεις ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας από τους Κοινωνικούς Εταίρους, με αξιοποίηση της εμπειρίας του εκπαιδευτικού στην τάξη στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς - Διακρατικές συνεργασίες κοινωνικών εταίρων στο χώρο της εκπαιδευσης - ΑΠ3349633ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε.69.01969.01969.019Νοτίου Αιγαίου
Υποστηρικτικές Διαφημιστικές Δράσεις για τις Πράξεις Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας420162ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"67.78967.78967.789Πολλαπλές
Υπηρεσίες Σύμβουλου Υποστήριξης στο πλαίσιο Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Προετοιμασίας, Εφαρμογής, Παρακολούθησης, Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠ και των Δράσεών του - Δράσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π464698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ67.65067.65067.650Πολλαπλές
Πολιτισμός, Αξίες, Ιστορία, Χρόνος, Νέες Τεχνολογίες, Ιδέες και Διδασκαλία στα ΙΟνια Νησιά του 21ου αιώνα (ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ-21)453637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ67.15067.15067.150Ιονίων Νήσων
ΠΕΓΑ - Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα και Διεθνές Οικονομικό Περιβάλλον491704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ66.73866.73866.738Πολλαπλές
"ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΑΠ.9"329026ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ66.52466.52466.524Νοτίου Αιγαίου
Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για τη μείωση και την αποτροπή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου491429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"65.31365.31365.313Πολλαπλές
Μελέτη για τις δυνατότητες αναβάθμισης της διοίκησης της εκπαίδευσης, ενόψει των τρεχουσών νομοθετικών μεταρρυθμίσεων στο χώρο της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης292665ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"62.80062.80062.799Πολλαπλές
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ466115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ62.40562.40562.405Ηπείρου
ΠΕΓΑ - Περιβαλλοντική Διαχείριση - Σύγχρονα Εργαλεία485388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ61.33061.33061.330Βορείου Αιγαίου
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ352396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ61.22661.22661.226Κρήτης
Προπαρασκευαστική μελέτη έρευνα για την τήρηση Κριτηρίων ποιότητας στις δομές ΣΥΕΠ της εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης296195ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ60.88560.88560.885Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ Στην Οργάνωση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων Και Στην Προώθηση Τουριστικών Προορισμών485382ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ60.86660.86660.866Βορείου Αιγαίου
Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ, Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας341231ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ60.29160.29160.291Στερεάς Ελλάδας
Εκπόνηση μελέτης για ένα ενιαίο πλαίσιο ποιοτικής αναβάθμισης αρχικής-συνεχιζόμενης κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων292667ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"60.27060.27060.270Πολλαπλές
"Μελέτη για την υποστήριξη των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)"467425ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"59.40959.40959.408Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Ο ρόλος του λογιστή στα σύγχρονα δεδομένα της οικονομίας. Νέος Φορολογικός Νόμος - Κοστολόγηση - Μισθοδοσία - ΔΛΠ506123ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ59.27559.27559.275Θεσσαλίας
Τεχνικός Σύμβουλος για την Υποστήριξη της συγχώνευσης των φορέων του Υπουργείου Παιδείας ενόψει των επιταγών του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης με σκοπό την αρτιότερη και ταχύτερη δυνατή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων που εκτελούν292608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"59.04059.04059.040Πολλαπλές
ΠΕΓΑ-Σύγχρονες μορφές ανάπτυξης τουρισμού: Καινοτόμες δράσεις479977ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ57.79957.79957.799Κεντρικής Μακεδονίας
Εκπόνηση μελέτης για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιχειρηματικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση463262ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"57.56457.56357.563Πολλαπλές
Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης των διαδικασιών, εργαλείων και αρμοδιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του ΕΠΕΔΒΜ277487ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"57.12057.12057.120Πολλαπλές
Διοργάνωση Επιτροπών Παρακολούθησης της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ 2011-2015.350472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"55.80255.80255.802Πολλαπλές
ΠΕΓΑ-Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα483024ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ55.19055.19055.190Κρήτης
ΠΕΓΑ- Εφαρμογή Σύγχρονων Αναλυτικών Τεχνικών στην Ανάλυση Χημικών Ουσιών και Υλικών 480249ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ54.63554.63554.635Κρήτης
«Πολιτιστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον Δήμο Λαρισαίων με διαδραστικό χαρακτήρα»453635ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ54.37954.37954.379Θεσσαλίας
ΠΕΓΑ-Εκπαίδευση Επαγγελματιών Κοινωνικής Πρόνοιας σε Συμβουλευτικές Δεξιότητες και Ενίσχυση της Επαγγελματικής τους Ταυτότητας482052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ52.67752.67752.677Ηπείρου
ΠΕΓΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ478885ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ52.55052.55052.550Αττικής
ΠΕΓΑ - Σύγχρονες Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Αντιρρύπανσης491405ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ52.06652.06652.066Θεσσαλίας
ΠΕΓΑ - Σύγχρονα θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης505699ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ50.59450.59450.594Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΕΣΕΕ - ΕΡΜΕΙΟΝ ΙΙ - ΑΠ 9277701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ50.57850.57850.578Νοτίου Αιγαίου
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας κατά την αξιολόγηση και ένταξη έργων τύπου ΕΤΠΑ που αφορούν προμήθειες εξοπλισμού από Σχολικές Επιτροπές292765ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"49.52849.52849.527Πολλαπλές
Σχέδιο Δράσης για τον εξορθολογισμό του συστήματος φοιτητικής πρόνοιας295431ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"49.50049.50049.500Πολλαπλές
Μελέτη για τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία Δημοσίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ενόψει της μεταφοράς της αρμοδιότητας λειτουργίας των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. από το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ στις Περιφέρειες.376326ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"49.20049.20049.200Πολλαπλές
Σύμβουλος της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ για την υποστήριξη των εντάξεων, εγκρίσεων, νομικών δεσμεύσεων και έναρξης χρηματοδότησης των πολυάριθμων Πράξεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων «Αρχιμήδης» και «Θαλής».377355ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"49.20049.20049.200Πολλαπλές
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στην ένταξη Πράξεων των Ερευνητικών Προγραμμάτων «Αρχιμήδης» και «Θαλής» για τις θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις (που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν στην αγγλική γλώσσα στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα).365265ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"49.20049.20049.200Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός491403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ48.79248.79248.792Ηπείρου
Καταγραφή και κωδικοποίηση κοστολογικών στοιχείων και στοιχείων οργάνωσης και λειτουργίας των έργων του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ προς αξιοποίηση για το σχεδιασμό και αξιολόγηση των έργων του ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ292734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"48.00048.00047.999Πολλαπλές
Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων σε νέα επιστημονικά θέματα και τεχνολογίες περιβάλλοντος470248ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ47.73347.73347.733Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΓΑ-Επικαιροποίηση των γνώσεων αποφοίτων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε σύγχρονες εφαρμογές στις Βιοεπιστήμες478265ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ47.57647.57647.576Κεντρικής Μακεδονίας
Μελέτη για τις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης στην εκπαίδευση.346628ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"46.74046.74046.740Πολλαπλές
Ταξινόμηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ277501ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"46.70246.70246.701Πολλαπλές
ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ393163ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"46.57046.57046.570Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - ΑΠ9277709ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΣΕΒΕΕ46.43846.43846.438Νοτίου Αιγαίου
Σχεδιασμός και έργο τεκμηρίωσης για το βέλτιστο τρόπο έκδοσης προσκλήσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων από τα ΠΕΠ (Κωδικός 75) και το βέλτιστο τρόπο προκήρυξης των σχετικών δημόσιων συμβάσεων προμηθειών για την χρηματοδότηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού εξοπλισμού των ΑμεΑ, στο πλαίσιο του συντονιστικού ρόλου της Ειδικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ΕΣΥ των ΠΕΠ292739ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"46.12546.12546.124Πολλαπλές
«ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-Α’ ΦΑΣΗ, στον Άξονα Προτεραιότητας 3»298349ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ45.75145.75145.751Νοτίου Αιγαίου
ΠΕΓΑ - Προσαρμογή της Γεωργικής Παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και ειδικότερα στην περιορισμένη χρήση υδάτινων πόρων506122ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ44.66644.66644.666Θεσσαλίας
ΠΕΓΑ - Οργάνωση και διοίκηση αθλητικών οργανισμών και μεγάλων γεγονότων482248ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ44.58544.58544.585Πελοποννήσου
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της συγχώνευσης του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ., του Ε.Ο.Π.Π. και του Ε.Κ.Ε.Π.365251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"44.46444.46444.464Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρίες. Η περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης505695ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ44.35644.35644.356Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μελέτη για το Σχεδιασμό Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)479949ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"44.28044.28044.280Πολλαπλές
Ειδικός Σύμβουλος για την υποστήριξη στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΕκΔιΒιΜ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008327932ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"43.80643.80643.806Πολλαπλές
Έρευνες κοινής γνώμης για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση393836ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"43.05043.05043.049Πολλαπλές
Μελέτη Βιωσιμότητας προτύπου Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).376337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"43.05043.05043.049Πολλαπλές
Καταγραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, τίτλων σπουδών καθώς και των εκπαιδευτικών φορέων που τα εκδίδουν σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για την αξιοποίηση τους στη διαδικασία αντιστοίχησης γνώσεων – δεξιοτήτων – ικανοτήτων στο υπό διαμόρφωση Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων296169ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"41.99941.99941.999Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Σχεδιασμός και Τεχνολογία Ξύλου και Επίπλου506125ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ41.91941.91941.919Θεσσαλίας
Μελέτη για τη λειτουργία των ΙΕΚ ως αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες της ΓΓΔΒΜ451781ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"40.89740.89740.897Πολλαπλές
Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την διασφάλιση της ποιότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Κατάρτισης και Μαθητείας483399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"40.72640.72640.726Πολλαπλές
Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα – Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής467412ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ39.99239.99239.992Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 3ου, 4ου, 6ου, 7ου, 9ου Δημ. Σχολείου Δήμου Άνω Λιοσίων (ΑΠ2)300558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ39.11439.11439.114Αττικής
ΠΕΓΑ - Κοινωνική Εργασία σε Καταστάσεις Κρίσης στην Πρωτοβάθμια Κοινωνική Πρόνοια505694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ38.96038.96038.960Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές468365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ38.48738.48738.487Κεντρικής Μακεδονίας
Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της συγχώνευσης του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Ινστιτούτου Νεολαίας.365249ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"37.76137.76137.761Πολλαπλές
Οργάνωση και υλοποίηση Επιτροπών Παρακολούθησηςστις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Α.Π.14)215684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"37.68637.68637.686Πολλαπλές
ΠΕΓΑ - Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών και Ασθενών Ατόμων479222ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ37.36137.36137.361Αττικής
Παροχή υποστήριξης στη ΓΓΕΤ για την ολοκλήρωση έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση524178ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"36.90036.90036.900Πολλαπλές
Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ στις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση των εργασιών της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ446847ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"36.90036.90036.900Πολλαπλές
ΠΕΓΑ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ478889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ36.70436.70436.704Αττικής
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η Μετάβαση: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών νέων ειδικοτήτων και δασκάλων στα δημοτικά σχολεία" - ΑΠ3300120ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ36.57536.57536.575Νοτίου Αιγαίου
Εφαρμογές των Μαθηματικών στη Βιομηχανία και Επιχειρήσεις472814ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ36.14536.14536.145Κεντρικής Μακεδονίας
Σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, εφαρμοσμένη κοινωνιολογία και η πολιτική για την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων475298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ36.12636.12636.126Αττικής
Προηγμένες Τεχνολογίες και Υλικά στη Συντήρηση και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς467332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ35.66335.66335.663Αττικής
Τεχνική υποστήριξη της αξιολόγησης προτάσεων, από τρίτους κριτές, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ292409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"35.60835.60835.608Πολλαπλές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ - ΑΠ 9277706ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ34.71234.71234.712Στερεάς Ελλάδας
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΗΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ467423ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ34.68534.68534.685Κεντρικής Μακεδονίας
ΠΕΓΑ -Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην προσέγγιση των συνήθων προβλημάτων Υγείας με βάση την Τεκμηριωμένη Ιατρική479439ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ34.24334.24334.243Κεντρικής Μακεδονίας
Υποστήριξη στον 'Ελεγχο Εισαγωγής Στοιχείων των Διαγωνιστικών Διαδικασιών480022ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"31.36531.36531.364Πολλαπλές
Οργάνωση και υλοποίηση Επιτροπών Παρακολούθησηςστις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (Α.Π.13)215682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"29.34829.34829.348Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου,3ου,4ου και Κιτσίου Δημ. Σχολείου Δήμου Κρωπίας (ΑΠ2)299856ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ28.83128.83128.831Αττικής
Εκπαίδευση – επιμόρφωση στελεχών της ΕΥΔ ΕΠΕΚΔΙΒΙΜ292603ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"28.30928.30928.309Πολλαπλές
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΥΓΙΕΙΝΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ467424ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ25.37025.37025.370Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - 1η Σχολική Επιτροπή 1ου, 3ου, 5ου & 6ου Δημοτικού Σχολείου, Δήμου Βριλησσίων (ΑΠ2)298800ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ23.55623.55623.556Αττικής
Τεχνική Υποστήριξη για την προσαρμογή των οικονομικών και κοστολογικών στοιχείων των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος σύμφωνα με τα τρέχοντα θεσμικά και οικονομικά δεδομένα.375458ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"23.38223.38223.382Πολλαπλές
Επιμόρφωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών ,σχολικού έτους 2011-2012 στις 2 περιφέρειες σταδιακού εξόδου356905ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ22.63722.63722.637Στερεάς Ελλάδας
Μελέτη για τη διερεύνηση της επιλεξιμότητας των ερευνητικών προγραμμάτων489437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"19.68019.68019.679Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου & 3ου Γυμνασίου Μίκρας (ΑΠ2)303295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΛΟΦΟΥ (1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΚΡΑΣ) Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ19.65519.65519.655Κεντρικής Μακεδονίας
Εισαγωγική επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σχολικού έτους 2012-2013 στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου429944ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ19.58819.58819.588Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 2η Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου και 3ου Γυμνασίου Σχολείου Δήμου Βριλησσίων (ΑΠ2)298817ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΙΩΝ19.00319.00319.003Αττικής
Αποτίμηση της μέχρι σήμερα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό και μελλοντική προοπτική292732ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"18.45018.45018.450Πολλαπλές
Μελέτη για τις δυνατότητες μετεξέλιξης της κάρτας νέων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ως κάρτας-κουπόνι για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής και κατάρτιση305650ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"18.32718.32718.327Πολλαπλές
Εμπειρογνωμοσύνη για τον προσδιορισμό των Ειδικών Στρατηγικών Στόχων της περιόδου 2014-2020445784ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"18.00018.00018.000Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –11η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Φλώρινας (ΑΠ2)302146ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ17.92817.92817.928Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Σχολική Επιτροπή 4ου & 5ου Γυμνασίου Πατρών (ΑΠ1)302145ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ17.83517.83517.835Δυτικής Ελλάδας
Δημοσιοποίηση προσκλήσεων πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Εφημερίδα Απογευματινή277772ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"17.73117.73117.731Πολλαπλές
Εντοπισμός των Κομβικής Σημασίας Θεσμικών Αντιφάσεων, Ασαφειών ή/και Κενών Δικαίου στο Θεσμικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης292407ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"17.50017.50017.500Πολλαπλές
Σύμβουλος υποστήριξης για την εκπόνηση Ποιοτικών Κριτηρίων Ένταξης Πράξεων ανά Άξονα Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση277776ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"17.50017.50017.500Πολλαπλές
Ταξινόμηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων και πληρότητας φακέλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων του έργου “Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας277651ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"17.25517.25517.254Πολλαπλές
Ταξινόμηση και έλεγχος τυπικών στοιχείων και πληρότητας φακέλων στο πλαίσιο της αξιολόγησης των προτάσεων του έργου Αρχιμήδης ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ277241ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"17.25517.25517.254Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων (ΑΠ2)302997ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ16.70316.70316.703Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –2η Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Γυμνασίου Κω (ΑΠ3)302359ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΩ16.63416.63416.634Νοτίου Αιγαίου
Μηχανισμός Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού - ΑΠ3376836ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΨΥΠΕ)15.80615.80615.806Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης (ΑΠ1)300416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου - 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ15.62115.62115.621Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου και 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας (ΑΠ2)301775ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ15.40515.40515.405Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –23η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου και 10ου Γυμνασίων Βόλου (ΑΠ1)302097ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ23Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ15.09215.09215.092Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 28η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Δήμου Ηρακλείου (ΑΠ1)303045ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ28η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ14.96914.96914.969Κρήτης
Κατάρτιση Καθηγητών Λυκείων στο Αντικείμενο «Ερευνητικές Εργασίες (Project)»-AΠ3»357429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ14.81514.81514.815Στερεάς Ελλάδας
Κατάρτιση προτύπων τευχών δημοπράτησης, σχεδίων συμβάσεων και σχετικών νομικών εγγράφων προς χρήση από τους δικαιούχους και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με στόχο την επιτάχυνση υλοποίησης του Προγράμματος292404ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"14.76014.76014.760Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου (ΑΠ1)300253ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ14.62414.62414.624Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 8η Σχολική Επιτροπή 3ου & 4ου Γυμνασίου Κέρκυρας (ΑΠ1)300383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ8η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου & 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ14.61214.61214.612Ιονίων Νήσων
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 1η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ου, 2ου, 3ου & Εσπερινού Γυμνασίου - Τ.Λ. Δήμου Ερμούπολης Σύρου (ΑΠ3)300449ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ14.36014.36014.360Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου & 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας(ΑΠ1)301142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ&6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ14.32914.32914.329Πελοποννήσου
ΠΕΓΑ - Διαχείριση Ολοκληρωμένων Θαλασσίων Και Χερσαίων Μεταφορικών Συστημάτων - ΔΟΜΕΣ485387ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ14.19814.19814.198Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Γυμνασίου Κορωπίου (ΑΠ2)302594ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ13.72613.72613.726Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 26η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 7ου και 9ου Γυμνασίου Βόλου (ΑΠ1)301009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ26Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ13.65313.65313.653Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Δήμου Αγ. Ι. Ρέντη (ΑΠ2)300294ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΟΠΗ 1ΟΥ - 2ΟY ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ13.65313.65313.653Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου (ΑΠ2)300369ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ13.58613.58613.586Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου & 5ου Δημοτικών Σχολείων Αγίας Βαρβάρας (ΑΠ2) 303263ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ13.40713.40713.407Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –44η Σχολική Επιτροπή 6ου, 36ου & 4ου Εσπερινού Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)303095ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ44η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ13.34513.34513.345Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ευκαρπίας(ΑΠ2)300304ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ12.90012.90012.900Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 25η Σχολική Επιτροπή Δήμου Γιαννιτσών (ΑΠ 2)299501ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ25Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ12.90012.90012.900Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Κορίνθου (ΑΠ1)301290ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6η ΕΝ.ΣΧ.ΕΠΙΤΡ.2ου ΓΥΜΝ-2ου ΕΝ. ΛΥΚ&ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΕΕ ΤΟΥ Τ.Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΗΜ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ12.86612.86612.866Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δήμου Πευκών (ΑΠ2)302874ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ12.81912.81912.819Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Φιλιππιάδας (ΑΠ1)302156ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ12.66712.66712.667Ηπείρου
Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού - ΑΠ3448093ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ12.66212.66212.662Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –27η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου & 5ου Γυμνασίου Κοζάνης(ΑΠ2) 301149ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ27η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 2ου-5ου Γ/ΣΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ12.61912.61912.619Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Καλαμπάκας (ΑΠ1)302087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ12.61912.61912.619Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –17η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου και 10ου Γυμνασίου Ιωαννίνων (ΑΠ1)301269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ17η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου & 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ12.59512.59512.595Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ελευθερίου - Κορδελιού (ΑΠ2)300266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ12.49312.49312.493Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –12η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου & 5ου Γυμνασίου Κέρκυρας (ΑΠ1)304099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ12η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ12.42312.42312.423Ηπείρου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΓΔΕΕ) ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΑΠ 6348173ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)12.38312.38312.383Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου και 5ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων Ν. Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)302061ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6ΗΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ12.32312.32312.323Κεντρικής Μακεδονίας
Μελέτη για την αποτύπωση των υποδομών της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Δημόσια Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑ.Σ.)480241ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"12.22612.22612.226Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αξιούπολης Κιλκίς (ΑΠ2)303277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΙΛΚΙΣ12.14212.14212.142Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου και 5ου Γυμνασίου Πετρούπολης (ΑΠ2) 301113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. 2ου & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ12.12712.12712.127Αττικής
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης- ΑΠ3375205ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ12.10812.10812.108Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κριεζών (ΑΠ3)302079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΙΕΖΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ12.02612.02612.026Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 26η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Δήμου Ευόσμου (ΑΠ2)303236ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ26η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ11.96711.96711.967Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου, 3ου Γυμνασίου και Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας (ΑΠ1)303558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου, 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ11.91811.91811.918Ηπείρου
Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.355472ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"11.86811.86811.868Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 31η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης (ΑΠ1)300293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ31Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ11.85511.85511.855Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –93η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)303554ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ93η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ11.84411.84411.844Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 48η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου και Εσπερινού Σχολείου Σερρών (ΑΠ2)303030ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ48Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΕΣΠΕΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ11.77111.77111.771Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου & Λυκειακές Τάξεις Δήμου Πρεσπών (ΑΠ2)302566ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ& ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΛΑΙΜΟΥ11.75011.75011.750Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 14η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου και 6ου Γυμνασίου Χαλκίδας (ΑΠ3)303100ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ14η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ11.69211.69211.692Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 30η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (ΑΠ1)300355ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ30η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ11.68811.68811.688Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 40η Σχολική Επιτροπή 13ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης (ΑΠ1)300465ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ40η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ11.48811.48811.488Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 9ου και 19ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)300276ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΟΠΗ 9ΟΥ - 19ΟY ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 9ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ11.39911.39911.399Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Γαρδικίου (ΑΠ1)301154ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝ.-ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠ/ΟΥ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ11.29111.29111.291Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου, 2ου Δημ. Σχολείου Δήμου Καλυβίων (ΑΠ2)299697ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου, 2ου, 3ου,4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ11.24211.24211.242Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Εχεδώρου Σίνδου(ΑΠ2) 302826ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΙΝΔΟΥ11.22911.22911.229Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 4η Σχολική Επιτροπή 4ου και 12ου Δημ. Σχολείου Ν. Ηρακλείου Αττικής (ΑΠ2)300313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ11.11411.11411.114Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου και 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας (ΑΠ1)302401ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΚΑΙ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ11.06711.06711.067Θεσσαλίας
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 160η Σχολική Επιτροπή 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Δήμου Αθηναίων (ΑΠ2)300458ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ160Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ11.05011.05011.050Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 2η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Γιαννιτσών (ΑΠ2)302369ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ10.98610.98610.986Κεντρικής Μακεδονίας
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 22η Σχολική Επιτροπή Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Δήμου Ευόσμου (ΑΠ2)300450ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ22η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ10.86710.86710.867Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου & 6ου Γυμνασίου Ξάνθης(ΑΠ1)301289ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου & 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ & 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ10.81710.81710.817Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Κορίνθου (ΑΠ1)302367ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ10.81110.81110.811Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κουνουπιδιανών (ΑΠ1)302744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ10.78010.78010.780Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 1η Σχολική Επιτροπή 1ου και 3ου Δημ. Σχολείου Νέα Ιωνίας (ΑΠ2)300604ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ10.77410.77410.774Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 5η Σχολική Επιτροπή 3ου & 13ου Δημ. Σχολείου Δήμου Ηρακλείου Αττικής (ΑΠ2)299797ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ10.76710.76710.767Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Μαρκοπούλου (Μεσογαίας) (ΑΠ2)301046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΕΚ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ10.72110.72110.721Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 4ου και Εσπερινού Γυμνασίου Βέροιας (ΑΠ2)301169ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝ.- ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝ.& ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ10.69410.69410.694Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Σταυρούπολης (ΑΠ2)303521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ10.63410.63410.634Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου και 4ου Γυμνασίου Χανίων (ΑΠ1)303249ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου - 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ10.50410.50410.504Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Γυμνασίου Σκύδρας (ΑΠ2)302148ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ10.47210.47210.472Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών (ΑΠ1)300432ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΠΩΝ10.39110.39110.391Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 38η Σχολική Επιτροπή 14ου Γυμνασίου Δήμου Λαρισαίων (ΑΠ1)299694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ38η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ10.39110.39110.391Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –28η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου (ΑΠ2)300271ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ28Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ10.31810.31810.318Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μοιρών (ΑΠ1) 303276ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ10.25810.25810.258Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –18η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου & 5ου Γυμνασίου Καλαμαριάς (ΑΠ2)303310ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ10.25810.25810.258Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Πανοράματος Θεσσαλονίκης (ΑΠ2) 303303ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ10.25810.25810.258Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 13η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου και 7ου Γυμνασίων Δήμου Πατρέων (ΑΠ1)303011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ13η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ10.22110.22110.221Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 50η Σχολική Επιτροπή 21ου και 109ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)301194ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ50η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ10.21310.21310.213Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –16η Σχολική Επιτροπή 1ου και 8ου Γυμνασίου Αιγάλεω (ΑΠ2)302671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ10.18410.18410.184Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 35η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Κερατσινίου (ΑΠ2)300810ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ35η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ10.14710.14710.147Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης (ΑΠ2)302537ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ10.14710.14710.147Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –31η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Αγίου Δημητρίου (ΑΠ2)303231ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ31η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ10.14710.14710.147Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου Λασιθίου (ΑΠ1) 303292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ10.13510.13510.135Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης "Δόμνα Βισβίζη" (ΑΠ1)302988ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ10.11010.11010.110Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –41η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης (ΑΠ1)302526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ41η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ10.09810.09810.098Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Δήμου Σητείας (ΑΠ1)303017ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ10.06110.06110.061Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ξάνθης (ΑΠ1)301296ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.)10.03610.03610.036Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 11η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ευόσμου(ΑΠ2)303568ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΟΣΜΟΥ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ10.02410.02410.024Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –7η Σχολική Επιτροπή 1ου και Εσπερινού Γυμνασίου Περάματος (ΑΠ2)301091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ10.01210.01210.012Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νέου Γυναικοκάστρου (ΑΠ2) 302499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ9.9439.9439.943Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Εχεδώρου (ΑΠ2)302403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ.Δ. ΔΙΑΒΑΤΩΝ9.8899.8899.889Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 20η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Δήμου Αγίων Αναργύρων (ΑΠ 2)299584ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ9.8389.8389.838Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 147η Σχολική Επιτροπή 30ου και 39ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)300592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ147η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ9.8159.8159.815Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –9η Σχολική Επιτροπή 3ου & 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου (ΑΠ2)303550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ9.8159.8159.815Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μύρινας (ΑΠ1)302590ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ9.8139.8139.813Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 42η Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου και 8ου Γυμνασίου - ΤΑΔ Δήμου Ηρακλείου (ΑΠ1)303053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ42Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9.8039.8039.803Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 5ου και 13ου Δημ. Σχολείου Καλαμαριάς (ΑΠ2)302447ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου & 27ου ΝΗΠ.& 5ου &13ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ9.8009.8009.800Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 56η Σχολική Επιτροπή 2ου & 4ου Γυμνασίων Τούμπας (ΑΠ2) 303200ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ56Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ9.7909.7909.790Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ρόδου (ΑΠ3)300822ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ9.7869.7869.786Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 17η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Συκεων Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300858ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ17η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΥΚΕΩΝ9.7419.7419.741Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Δημοτικών Σχολείων Αγίου Στεφάνου(ΑΠ2)303585ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. ΠΡΩΤ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 9.6999.6999.699Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Ρόδου(ΑΠ3)302724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ9.5359.5359.535Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –12η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ευόσμου (ΑΠ2)302356ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ12η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ9.5269.5269.526Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 25η Σχολική Επιτροπή 37ου Δημ. Σχολείου και 46ου Δημ. Σχολείου Δήμου Ηρακλείου (ΑΠ1)299874ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ25 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ9.5079.5079.507Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Χρυσούπολης(ΑΠ1)300247ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ9.4589.4589.458Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Γ' Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Γυμνασίου Βύρωνα (ΑΠ2)304083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ' ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ9.4099.4099.409Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου και 3ου Γυμνασίου Νεάπολης Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300574ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΚΑΙ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ9.3729.3729.372Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου Καλαμαριάς (ΑΠ2)302132ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 9.3279.3279.327Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ναυπλίου (ΑΠ1)302633ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ9.3239.3239.323Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 3ου & 13ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας (ΑΠ1) 303242ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. 3ου - 13ου ΔΗΜ. ΣΧ., 3ου- 13ου - 21ου- 29ου - 37ου ΝΗΠ/ΓΕΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ9.2989.2989.298Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Κιλκίς(ΑΠ2) 300438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ9.2749.2749.274Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Κιάτου (ΑΠ1)303094ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ9.2699.2699.269Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Λαγκαδά (ΑΠ2)300856ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ9.2559.2559.255Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –114η Σχολική Επιτροπή 18ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)301057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ114η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ9.2259.2259.225Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 45η Σχολική Επιτροπή 7ου - 28ου & Εσπερινού Γυμνασίου Δήμου Αθηναίων (ΑΠ2)302488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ45η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ9.2259.2259.225Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής (ΑΠ1)300261ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ9.2169.2169.216Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου & 7ου Γυμνασίου Κερατσινίου (ΑΠ2)302683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ9.2129.2129.212Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –16η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Λάρισας (ΑΠ1) 302739ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΡΙΣΑΣ9.2129.2129.212Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Δήμου Άργους Ορεστικού (ΑΠ2)300857ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 9.2009.2009.200Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Ιωαννίνων (ΑΠ1)302150ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ9.1889.1889.188Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –2η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Σερρών (ΑΠ2)301087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ9.1389.1389.138Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου - Αθλητικού Γυμνασίου Μυτιλήνης (ΑΠ1)303012ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ9.1359.1359.135Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 3η Σχολική Επιτροπή 1ου και 3ου Γυμνασίων Χολαργού(ΑΠ2)302722ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ9.0779.0779.077Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σούδας (ΑΠ1)300461ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΟΥΔΑΣ ΧΑΝΙΩΝ9.0719.0719.071Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Κατερίνης (ΑΠ2)300445ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ9.0719.0719.071Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αριδαίας (ΑΠ2)300853ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ9.0719.0719.071Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου & Μουσικού Γυμνασίου Χίου (ΑΠ1)302597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ9.0349.0349.034Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Κομοτηνής (ΑΠ1)300248ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ9.0289.0289.028Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Γρεβενών (ΑΠ2)302066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ9.0039.0039.003Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 8η Σχολική Επιτροπή 1ου & Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων (ΑΠ2)302631ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ8η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 8.9298.9298.929Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Γαζίου (ΑΠ1)301043ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ8.9298.9298.929Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου(Φιλίππειο) -7ου(Αριστοτέλειο) Γυμνασίου Βέροιας (ΑΠ2)302431ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου - 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ8.9058.9058.905Κεντρικής Μακεδονίας
Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την αξιολόγηση προτάσεων υλοποίησης έργων296182ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ"8.8258.8258.825Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου και Πειραματικού Γυμνασίου Καβάλας (ΑΠ1) 302835ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ8.7768.7768.776Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λυκείου Σερβίων(ΑΠ2) 302668ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ8.7338.7338.733Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Γυμνασίου Τριανδριας (ΑΠ2)301014ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ8.7128.7128.712Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –21η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 15ου Γυμνασίου Πάτρας και Πειραματικού Γυμνασίου ΑΕΙ Πάτρας (ΑΠ1)303701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ21η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ8.6108.6108.610Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Καλλιτεχνικού & Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου Κρήτης (ΑΠ1)302794ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΟΥΡΝΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ8.6108.6108.610Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου και 4ου Γ. Λυκείου Ξάνθης (ΑΠ1)299729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ8.5918.5918.591Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 20η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Νίκαιας "Γιώργος Σεφέρης"(ΑΠ2)303070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ8.5608.5608.560Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –6η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Λαμίας (ΑΠ3)303313ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ8.5488.5488.548Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Ά Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μαραθώνα (ΑΠ2)303524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ8.5488.5488.548Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –29η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Κοζάνης (ΑΠ2)302897ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ29η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΖΑΝΗΣ8.5368.5368.536Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αιγίου (ΑΠ1)302513ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ8.5368.5368.536Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου - Εσπερινού Γυμνασίου και Λυκειου Αμαλιάδας (ΑΠ1)302969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ8.5368.5368.536Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου Κορίνθου (ΑΠ1)303006ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ8.5238.5238.523Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –14η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Έδεσσας (ΑΠ2)302791ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ14η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ8.5238.5238.523Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Αλίμου (ΑΠ2)301300ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ8.5238.5238.523Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 20η Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου Δήμου Αιγάλεω (ΑΠ2)302972ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ8.5238.5238.523Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ψυχικού "Κ.Καραθεοδωρή" (ΑΠ2)303513ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ8.4998.4998.499Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου και Εσπερινού Γυμνασίου Άργους(ΑΠ1)301245ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ8.4938.4938.493Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Περάμου (ΑΠ2)300413ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ8.4878.4878.487Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –23η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Λαμίας (ΑΠ3)302029ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ23Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ8.4808.4808.480Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-ΙΕΚ Αλιβερίου(ΑΠ3) 302734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΙΕΚ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ8.4508.4508.450Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 2η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Δάφνης (ΑΠ2)300257ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η΄ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ8.4508.4508.450Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 5η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου - 4ου Λυκείου Ζωγράφου(ΑΠ2) 302962ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ8.4508.4508.450Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 7η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας (ΑΠ2)302629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ8.4508.4508.450Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας (ΑΠ3)302678ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου Ε.Λ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ8.4508.4508.450Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Κατερίνης (ΑΠ2)303080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ8.4508.4508.450Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Παραλίας Καλαμάτας (Μεσσηνία) (ΑΠ1)303609ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ8.4508.4508.450Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης Αττικής (ΑΠ2)300365ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ8.4258.4258.425Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας (ΑΠ2)302363ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ8.4258.4258.425Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κανήθου (ΑΠ3) 301272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ8.4258.4258.425Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 7η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Δήμου Παλλήνης (ΑΠ2)300446ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟυ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ8.4198.4198.419Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –13η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Έδεσσας (ΑΠ2) 301100ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ13Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ8.4008.4008.400Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 18ου Γυμνασίου Πατρών (ΑΠ1)301132ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤ. 18ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΡΩΗΝ 24η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)8.4008.4008.400Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Πύργου (ΑΠ1)300820ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ8.4008.4008.400Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Χανίων(ΑΠ1) 302710ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ8.3948.3948.394Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (ΑΠ1)303078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ8.3948.3948.394Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού - 131η Σχολική Επιτροπή 65ου Γυμνασίου Δήμου Αθηναίων (ΑΠ 2)299549ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ131η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ8.3868.3868.386Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών(ΑΠ2)302654ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ8.3708.3708.370Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μεγάλων Καλυβίων (ΑΠ1)303749ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ8.3708.3708.370Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Κατερίνης (ΑΠ2)300436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ8.3708.3708.370Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 20η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Λάρισας (ΑΠ1)302985ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ8.3648.3648.364Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου (ΑΠ1)303517ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ8.3648.3648.364Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αιγίου (ΑΠ1)302548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ8.3648.3648.364Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Κερατσινίου (ΑΠ2)300968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ8.3598.3598.359Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 21ου Γυμνασίου Πατρών(ΑΠ1)304070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ8.3518.3518.351Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Νέων Μουδανιών (ΑΠ2) 302539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ8.3398.3398.339Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 5ου και Εσπερινού Γυμνασίου Κατερίνης (ΑΠ2) 303300ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. ΕΣΠ/ΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - 5ου & ΕΣΠ/ΝΟΥ ΓΥΜΝ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ8.3088.3088.308Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –70η Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου Λάρισας(ΑΠ1)303595ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ70η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ8.2908.2908.290Θεσσαλίας
Εκπαίδευση – Επιμόρφωση στελεχών των Τελικών Δικαιούχων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’292606ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"8.2798.2798.279Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Πλατανιά (ΑΠ1)303037ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ8.2778.2778.277Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 7η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Πολίχνης (ΑΠ2) 303279ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧ. ΕΠ. 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ - 4ου ΓΥΜΝ. Δ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ8.2718.2718.271Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Τρίπολης (ΑΠ1)300429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ? 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ8.2438.2438.243Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αρτέμιδος (ΑΠ2)302346ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ8.2418.2418.241Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Βασιλικών (ΑΠ2)302649ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ8.2418.2418.241Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 11η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Δήμου Πολίχνης (ΑΠ2)305573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ8.2408.2408.240Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 82η Σχολική Επιτροπή 52ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)302771ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ82η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ8.2168.2168.216Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 32η Σχολική Επιτροπή 11ου Γυμνασίου Δήμου Ηρακλείου (ΑΠ1)302500ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ32η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ8.2168.2168.216Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Καρδίτσας (ΑΠ1)302357ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΚΑΙ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ8.2138.2138.213Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –10η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Περάματος (ΑΠ2)302652ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ8.2048.2048.204Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Δήμου Μυγδονίας(ΑΠ2) 300816ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ8.1738.1738.173Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 1ου - 2ου Γυμνασίου & 1ου Γενικού Λυκείου Σταυρούπολης (ΑΠ2)302417ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου?2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου- 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ8.1738.1738.173Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 24η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Κορυδαλλού(ΑΠ2) 303055ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ24η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου _ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ8.1428.1428.142Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Ασπροπύργου (ΑΠ2)300346ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ8.1428.1428.142Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Πολυκάστρου Κιλκίς (ΑΠ2)302880ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ ΚΙΛΚΙΣ8.1428.1428.142Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας(ΑΠ1)303547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ8.1428.1428.142Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 37η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Άρτας (ΑΠ1)300398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ37η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΤΑΣ8.1298.1298.129Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –2η ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Δήμου Αρταίων (ΑΠ1) 300464ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ8.1298.1298.129Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης (ΑΠ1)302414ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ8.1278.1278.127Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 19η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Λάρισας(ΑΠ1)303067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ19Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ8.1188.1188.118Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Νέας Ιωνίας Μαγνησίας (ΑΠ1)300860ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ8.1058.1058.105Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου (ΑΠ1)300412ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ8.0998.0998.099Δυτικής Ελλάδας
Μελέτη ανάπτυξης σχεδίου για το πλαίσιο ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία.484132ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"8.0928.0928.092Πολλαπλές
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Ρεθύμνου (ΑΠ1)303061ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ8.0688.0688.068Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Σχολική Επιτροπή 3ου και 4ου Γυμνασίου Ν. Φιλαδέλφειας (ΑΠ2)300814ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 8.0448.0448.044Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίου Δήμου Μυκόνου (ΑΠ3)302830ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ8.0388.0388.038Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Καισαριανής (ΑΠ2)300595ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 1ου & 2ου ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ8.0178.0178.017Αττικής
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 18η Σχολική Επιτροπή 11ου & 6ου Γυμνασίου Δήμου Καλλιθέας (ΑΠ2)300473ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ8.0178.0178.017Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ρόδου (ΑΠ3)302743ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ7.9807.9807.980Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου Λευκάδας (ΑΠ1)303039ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ7.9707.9707.970Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Βέροιας (ΑΠ2)300459ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ7.9337.9337.933Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Βέροιας (ΑΠ2)300456ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ7.9087.9087.908Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –20η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Ν. Σμύρνης (ΑΠ2)301171ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ7.9027.9027.902Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Χανίων (ΑΠ1) 303288ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. 6ουΓΥΜΝ., 4ου ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΣΠ/ΝΟΥ ΓΥΜΝ. - ΕΣΠ. ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΧΑΝΙΩΝ7.8787.8787.878Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου & 2ου Γυμνασίου Ορχομενού (ΑΠ3)302792ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 2ου Γ/ΣΙΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ7.8767.8767.876Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου (ΑΠ1)300956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ7.8357.8357.835Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 132η Σχολική Επιτροπή 68ου Γυμνασίου Αθηνών(ΑΠ2)303297ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ132η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ7.8107.8107.810Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Αργυρούπολης (ΑΠ2)301278ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ7.8107.8107.810Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –6η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νιγρίτας (ΑΠ1)302663ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ7.8107.8107.810Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 25η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Δήμου Αιγάλεω (ΑΠ2)302999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ25Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ7.8107.8107.810Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –16η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας (ΑΠ2)302408ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ7.8087.8087.808Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Καρλοβασίου (ΑΠ1)302789ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ7.7957.7957.795Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 22η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Γλυφάδας (ΑΠ2)302428ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ22η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΘΗΝΩΝ7.7927.7927.792Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300840ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ 4ου-6ου Γ/ΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ7.7797.7797.779Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Δήμου Καρύστου (ΑΠ3)300380ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΕΕ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ7.7797.7797.779Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –2η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Δήμου Λαμιέων(ΑΠ3) 300823ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ7.7797.7797.779Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας (ΑΠ2)303008ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ7.7677.7677.767Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Δράμας (ΑΠ1)301040ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ7.7497.7497.749Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –20η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Δήμου Βόλου (ΑΠ1) 300451ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ7.7367.7367.736Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Περαίας (ΑΠ2)301011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ7.7367.7367.736Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ουΓυμνασίου Γέρακα(ΑΠ2) 302820ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ7.7187.7187.718Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Κιλκίς (ΑΠ2)300666ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ7.7187.7187.718Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου Ρεθύμνης (ΑΠ1)302546ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ7.7187.7187.718Κρήτης
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 63η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Δήμου Αχαρνών (ΑΠ2)300466ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ63η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ7.7127.7127.712Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου και 3ου Λυκειου Ρεθύμνου (ΑΠ1)302960ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ7.7127.7127.712Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Κατερίνης (ΑΠ2) 303215ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ7.7057.7057.705Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου Επανομής(ΑΠ2)302727ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΟΜΗΣ7.6877.6877.687Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –29η Σχολική Επιτροπή 12ου Γυμνασίου Ηρακλείου (ΑΠ1)303056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ29η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ7.6877.6877.687Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου, 2ου ΓΕΛ Αλεξάνδρειας Ημαθίας(ΑΠ1) 301140ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ7.6877.6877.687Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Παπαστράτειου Γυμνασίου Αγρινίου (1ο Γυμνάσιο) (ΑΠ1)303243ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ)7.6877.6877.687Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 24η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών (ΑΠ2)300279ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ24Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ7.6267.6267.626Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Περαίας (ΑΠ2)302803ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΑΙΑΣ7.6267.6267.626Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης (ΑΠ2)302411ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ7.5957.5957.595Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 3η Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίων Παπάγου (ΑΠ2)302569ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΠΑΠΑΓΟΥ7.5957.5957.595Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 60η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Άνω Τούμπας Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300640ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ60η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΘΕΣ/ΚΗΣ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. ΤΟΥΜΠΑΣ-29ο Ε.Λ. ΘΕΣ/ΚΗΣ7.5647.5647.564Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 10ου Γυμνασίου Καλαμαριάς (ΑΠ2)299677ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ7.5347.5347.534Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 89η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Χαριλάου (ΑΠ2)302926ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ89η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ7.5337.5337.533Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Χίου (ΑΠ1)302089ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΙΟΥ7.5327.5327.532Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης(ΑΠ1) 302760ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ7.5277.5277.527Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 19η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Χαλανδρίου (ΑΠ2)300349ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ19Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ7.5127.5127.512Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Πυλαίας (ΑΠ2)301138ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ7.4417.4417.441Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου και Μουσικού Γυμνασίου Μυτιλήνης (ΑΠ1) 302829ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ7.3957.3957.395Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –76η Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Λάρισας (ΑΠ1)302495ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ76Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ7.3847.3847.384Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Χανίων (ΑΠ1)302747ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ? 4ου & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ7.3497.3497.349Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου – 5ου Γ. Λυκείου Καλαμάτας (ΑΠ1)298818ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 5ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ7.3067.3067.306Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας(ΑΠ1)300274ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ7.3067.3067.306Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά Θεσ/νίκης (ΑΠ2)300356ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΚΑΙ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ7.2927.2927.292Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 60η Σχολική Επιτροπή 10ου Γυμνασίου Αχαρνών (ΑΠ2)303073ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ60Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ7.2647.2647.264Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –59η Σχολική Επιτροπή 10ου Γυμνασίου Λάρισας (ΑΠ1)302693ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ59Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ7.2327.2327.232Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –51η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Σερρών (ΑΠ2) 303213ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ51η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ7.2027.2027.202Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 40η Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αχαρνών (ΑΠ2)300337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ40Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ7.1707.1707.170Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 5η Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Χολαργού (ΑΠ2)301184ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 7.1707.1707.170Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 25ου Δημ. Σχολείου Ιλίου (ΑΠ2)301079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 25ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ7.1707.1707.170Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Μοσχάτου (ΑΠ2)302946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ7.1597.1597.159Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 21η Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ. Σχολείου Παλαιού Φαλήρου (ΑΠ2)302951ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ21Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 10ΟΥ ΚΑΙ 14ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ7.1517.1517.151Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 2η Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Μοσχάτου (ΑΠ2)302446ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. & 1ου ΝΗΠ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ7.1517.1517.151Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 14ου Δήμοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Ιλίου (ΑΠ2)304078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14ου ΔΗΜ. ΣΧ.& 5ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ7.1517.1517.151Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Κηφισιάς (ΑΠ2)300915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ7.1517.1517.151Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Καματερού (ΑΠ2)303068ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ7.1517.1517.151Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου και 17ου Νηπιαγωγείου Ιλίου (ΑΠ2)303603ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΙΛΙΟΥ7.1517.1517.151Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου-Δημοτικού Σχολείου Ανατολής (ΑΠ2) 303260ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ7.1517.1517.151Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αμαλιάδας (ΑΠ1)303043ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ7.1347.1347.134Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου -Μουσικού Γενικού Λυκείου Δράμας (ΑΠ1)301262ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ7.1217.1217.121Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 10η Σχολική Επιτροπή 14ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών (ΑΠ2)300911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ7.1187.1187.118Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Αγρινίου (ΑΠ1)299839ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ24Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ7.0467.0467.046Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –50η Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου Αχαρνών (ΑΠ2)300268ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ50Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ7.0307.0307.030Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Περίστασης Πιερίας (ΑΠ2)300426ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ7.0277.0277.027Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νέας Αρτάκης (ΑΠ3)300396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ7.0277.0277.027Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Δήμου Νάουσας (ΑΠ2)299676ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ7.0277.0277.027Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 84η Σχολική Επιτροπή 28ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300588ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ84Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6.9816.9816.981Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –206η Σχολική Επιτροπή 72ου Γυμνασίου Δήμου Αθηναίων (ΑΠ2)300295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ206η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.9326.9326.932Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου Ιωαννίνων (ΑΠ1)300414ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6.9176.9176.917Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Νικηφορείου 1ου Γυμνασίου Καλύμνου (ΑΠ3)300895ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ6.8906.8906.890Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Τρικάλων (ΑΠ1)300965ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ6.8636.8636.863Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 8η Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης (ΑΠ2)300348ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ8η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ6.8386.8386.838Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –11η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Δήμου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)302064ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ6.8386.8386.838Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –16η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου (ΑΠ2) 300835ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 6.8386.8386.838Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μηλιωτάδων (ΑΠ1)301130ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΙΩΤΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6.8336.8336.833Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)302093ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ, 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΕΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.8336.8336.833Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 121η Σχολική Επιτροπή 40ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)300582ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ121Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.8266.8266.826Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 19η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΑΠ2)327449ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΗΝΩΝ6.8266.8266.826Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Μελισσίων(ΑΠ2)302866ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ6.8266.8266.826Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου (ΑΠ2)302563ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ6.8266.8266.826Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ν. Περάμου (ΑΠ1)303081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ6.8266.8266.826Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –32η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Γλυφαδας (ΑΠ2)303293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ32η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ6.8266.8266.826Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –36η Σχολική Επιτροπή 12ου Γυμνασίου Πατρών (ΑΠ1)301158ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ36η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 12ου & 22ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ6.8266.8266.826Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αριδαίας (ΑΠ2)303596ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ6.8266.8266.826Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 12ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)300597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.8246.8246.824Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κερατέας (ΑΠ2)301007ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ6.8246.8246.824Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καστοριάς(ΑΠ2) 300647ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ6.8146.8146.814Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Γαστούνης (ΑΠ1)302912ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ6.8036.8036.803Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 5η Σχολική Επιτροπή 1ου και 2ου Γυμνασίου Ταυρου (ΑΠ2)303076ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΤΑΥΡΟΥ6.8016.8016.801Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Θήβας (ΑΠ3)302025ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ6.8016.8016.801Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Κιλκίς (ΑΠ2)305572ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ6.7896.7896.789Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –11η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας (ΑΠ2)301337ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ6.7896.7896.789Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου και 1ου Γενικού Λυκείου Περιστερίου (ΑΠ2)302675ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1ου ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.7896.7896.789Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)299879ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ6.7816.7816.781Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δημοτικού Σχολείου Σίφνου (ΑΠ3)299848ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΙΦΝΟΥ6.7746.7746.774Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Αλίμου (ΑΠ2)302943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ6.7656.7656.765Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου (ΑΠ2)303066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ6.7656.7656.765Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 2η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Νίκαιας (ΑΠ2)303046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ6.7656.7656.765Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 40η Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου Δήμου Νίκαιας (ΑΠ2)327460ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ40Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ6.7656.7656.765Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου Κολυμβαρίου (ΑΠ1)301098ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ6.7656.7656.765Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Καματερού (ΑΠ2)303014ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ6.7656.7656.765Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Δάφνης (ΑΠ2)301066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ6.7606.7606.760Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –44η Σχολική Επιτροπή Ειδικού Γυμνασίου Ηρακλείου (ΑΠ1)303226ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ44η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ6.7526.7526.752Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ατσιποπούλου (ΑΠ1)302666ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ6.7496.7496.749Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Μυκόνου (ΑΠ3)300731ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ6.7446.7446.744Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 15η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Δήμου Αμαρουσίου (ΑΠ2)302915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ15η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 8ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ6.7406.7406.740Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Βαρβάκειου Πειραματικού Γυμνασίου Δήμου Ψυχικού (ΑΠ2)311687ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΨΥΧΙΚΟΥ (ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)6.7406.7406.740Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Αργυρούπολης "Αργοναύτες" (ΑΠ2)303266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓ/ΛΗΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ6.7406.7406.740Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –59η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αχαρνών(ΑΠ2)303598ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ59η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ6.7406.7406.740Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Πεύκης (ΑΠ2)302077ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ6.7406.7406.740Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 18η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης (ΑΠ2)302971ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΘΗΝΩΝ6.7406.7406.740Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 17ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)302975ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 17ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.7356.7356.735Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αργυρούπολης (ΑΠ2)300859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ6.7356.7356.735Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ιωαννίνων (ΑΠ1)302418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6.7356.7356.735Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 13η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Ν. Ιωνίας (ΑΠ2)302934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ13Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ6.7306.7306.730Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 22η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής (ΑΠ2)302981ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ22η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ6.7306.7306.730Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –22η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Βόλου (ΑΠ1)302773ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ22Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ6.7306.7306.730Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 6η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Παλλήνης (ΑΠ2)302595ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ6.7286.7286.728Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αγίας Βαρβάρας (ΑΠ2)303247ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ6.7256.7256.725Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Α΄ Σχολική Επιτροπή Συγκροτήματος "ΕΡΓΑΝΗ 1" 4ου Γυμνασίου Βύρωνα (ΑΠ2)300354ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ 1 (4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗ)6.7256.7256.725Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 34η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Κέρκυρας (ΑΠ1)300463ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ34η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ, 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ6.7156.7156.715Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –12η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Μεγάρων (ΑΠ2)302903ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ12η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ6.7156.7156.715Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –22η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων (ΑΠ2)300839ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ22η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 3ου Γ/ΣΙΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ6.7156.7156.715Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –82η Σχολική Επιτροπή 19ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)301081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ82Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ζ' Δ.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6.7156.7156.715Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 17ου Γυμνασίου Πατρών (ΑΠ1)302084ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 17ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ6.7156.7156.715Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Παραμυθιάς (ΑΠ1)303009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ6.7106.7106.710Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ζακύνθου (ΑΠ1)302361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ6.7056.7056.705Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 1η Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Αγίας Παρασκευής (ΑΠ2)300744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ6.7036.7036.703Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 7ου Δημ. Σχολείου Ασπροπύργου (ΑΠ2)302383ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. & 7ου ΝΗΠ. Δ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ6.7036.7036.703Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –50η Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών (ΑΠ2) 302516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ50η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.7036.7036.703Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 16ου Δημοτικού Σχολείου, 15ου και 30ου Νηπιαγωγείων Ιλίου (ΑΠ2) 300752ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ6.7036.7036.703Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου (ΑΠ2) 301064ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 6ου 12/Θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ6.7036.7036.703Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Βέλου (ΑΠ1)303272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ6.7036.7036.703Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Σερρών (ΑΠ2)302586ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ6.6966.6966.696Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Τρικάλων (ΑΠ1)301295ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ6.6966.6966.696Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας(ΑΠ1) 303142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ6.6916.6916.691Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Καματερού (ΑΠ2)302761ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ6.6866.6866.686Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Νέας Κυδωνίας (ΑΠ1)303504ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ6.6786.6786.678Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου & 5ου Νηπιαγωγείου Πεύκης (ΑΠ2)300713ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ6.6766.6766.676Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης (ΑΠ2) 300764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 13ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ6.6506.6506.650Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 10η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Φλώρινας (ΑΠ2)301144ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ6.6466.6466.646Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας (ΑΠ2)303042ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ6.6466.6466.646Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –7η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Κοζάνης (ΑΠ2)303214ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ6.6426.6426.642Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 17η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αιγάλεω (ΑΠ2)303560ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ17η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ6.6356.6356.635Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 9η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής (ΑΠ2)302358ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ6.6296.6296.629Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 91η Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Δήμου Πειραιά (ΑΠ2)300973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ91Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ6.6296.6296.629Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 10η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς (ΑΠ2)303032ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ6.6176.6176.617Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης (ΑΠ2) 302648ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ6.6176.6176.617Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μελίκης (ΑΠ2)302074ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΚΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ6.6176.6176.617Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Σταυρούπολης (ΑΠ2)302952ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 3ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ6.6176.6176.617Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σουφλίου (ΑΠ1)300987ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ6.6176.6176.617Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –20η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Χαλανδρίου (ΑΠ2)302519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ6.6116.6116.611Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –4η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Σερρών (ΑΠ2)304072ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ6.5976.5976.597Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου - Λ.Τ. Ιλίου (ΑΠ2)300852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΛΙΟΥ6.5906.5906.590Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Β Σχολική Επιτροπή Συγκροτήματος ΕΡΓΑΝΗ 3ου Γυμνασίου - 3ου Λυκείου Βύρωνα (ΑΠ2)303224ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΣΧ. ΕΠ. ΣΥΓΚ/ΤΟΣ ΕΡΓΑΝΗ 3ου ΓΥΜΝ. - 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ6.5806.5806.580Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου (ΑΠ2)303211ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ6.5806.5806.580Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –27η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου (ΑΠ2)300825ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ27η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Ε. 4ου ΓΥΜΝ. Π.ΦΑΛΗΡΟΥ6.5806.5806.580Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 5ου Δημ. Σχολείου Κομοτηνής (ΑΠ1)299683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ6.5696.5696.569Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική επιτροπή 2ου Δημοτικού σχολειου Κομοτηνής (ΑΠ 1)298807ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ6.5696.5696.569Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου 4ου Λυκείου Χαϊδαρίου(ΑΠ2)303257ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ6.5686.5686.568Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Πατρών (ΑΠ1)302805ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ6.5686.5686.568Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Βέροιας (ΑΠ2) 303298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ6.5686.5686.568Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)302904ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.5686.5686.568Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 2η Σχολική Επιτροπή Συστεγαζόμενων Μονάδων 2ου - 3ου Γυμνασίου - Εσπερινού - ΙΕΚ Κεφαλληνίας (ΑΠ1)302941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝ.-3ου ΓΥΜΝ-ΙΕΚ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ6.5686.5686.568Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας (ΑΠ2) 302623ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ6.5556.5556.555Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 24η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Βόλου (ΑΠ1)301015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ24Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ6.5486.5486.548Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –93η Σχολική Επιτροπή 50ου Γυμνασίου Αθήνας (ΑΠ2)301118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ93Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.5436.5436.543Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Αλίμου (ΑΠ2)302868ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ6.5436.5436.543Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας(ΑΠ1)302847ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ6.5386.5386.538Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 16η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Καλαμαριάς(ΑΠ2)303155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ6.5386.5386.538Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –88η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Χαριλάου (ΑΠ2)302415ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ88Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ6.5386.5386.538Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 2η Σχολική Επιτροπή 33ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)300418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.5316.5316.531Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –31η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Αιγάλεω (ΑΠ2)303612ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ31η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ6.5196.5196.519Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –74η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Λάρισας (ΑΠ1)301293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ74Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ6.5196.5196.519Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Σχολική Επιτροπή 20ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών (ΑΠ2)302598ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΣΕΡΡΩΝ6.5046.5046.504Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής(ΑΠ1)303587ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ6.5046.5046.504Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Επανόμης (ΑΠ2)302396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΕΠΑΝΟΜΗΣ6.5046.5046.504Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Βασιλικών (ΑΠ2) 301070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ? 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ6.5046.5046.504Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου - Νηπιαγωγείου Χανίων (ΑΠ1)302607ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ6.5006.5006.500Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Ρόδου (ΑΠ3) 302545ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ6.4946.4946.494Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αμυνταίου (ΑΠ2)299672ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ6.4846.4846.484Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Χίου (ΑΠ1)303605ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ6.4826.4826.482Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –32η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Κερκύρας (ΑΠ1)302144ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ32η ΣΧΛ. ΕΠΙΤΡ. 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ6.4826.4826.482Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 9ου Δημ. Σχολείου Πτπλεμαΐδας (ΑΠ2)300568ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ6.4806.4806.480Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –16η Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου και 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας (ΑΠ2)300900ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6oυ ΔΗΜ.ΣΧ.& 8ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ Δ.ΕΔΕΣΣΑΣ6.4806.4806.480Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Οινόης και Γυμνασίου Μεσοποταμίας Δήμου Μεσοποταμίας (ΑΠ2) 300653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΕΛ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ6.4796.4796.479Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Άρτας Δήμου Αρταίων(ΑΠ1)299864ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ6.4556.4556.455Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)300705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ6.4556.4556.455Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης (ΑΠ1)298778ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ6.4556.4556.455Πελοποννήσου
πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - 11η Σχολική Επιτροπή Χαλανδρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου Χαλανδριου (ΑΠ 2)298815ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ6.4556.4556.455Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (ΑΠ1) 301036ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. 12ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ6.4486.4486.448Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Καλυθίων (ΑΠ3)299828ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΥΘΙΩΝ6.4266.4266.426Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Ιαλυσού (ΑΠ3)300879ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΡΟΔΟΥ6.4266.4266.426Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Καλύμνου (ΑΠ3)300378ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ6.4266.4266.426Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 19ου Δημοτικού Σχολείου 19ου Νηπιαγωγείου Χανίων (ΑΠ1)302579ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 15ΟΥ & 19ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ6.4146.4146.414Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου-Λυκείου Σκιάθου (ΑΠ1) 301153ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ6.4146.4146.414Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής (ΑΠ2)304329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ6.4146.4146.414Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Ολοήμερου Δημ. Σχολείου Χαλκηδόνας (ΑΠ2)300690ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ6.4086.4086.408Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –9η Σχολική Επιτροπή 31ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)301085ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6.4086.4086.408Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ζηπαρίου Δήμου Δικαίου (ΑΠ3)301111ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ6.3966.3966.396Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου- Λυκείου Αταλάντης (ΑΠ3)300296ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ6.3966.3966.396Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολειου, 9ου και 10ου Νηπιαγωγείων Έδεσσας (ΑΠ2)302881ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ6.3896.3896.389Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –7η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς(ΑΠ2) 300628ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ6.3896.3896.389Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ρόδου (ΑΠ3)327113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ6.3806.3806.380Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης (ΑΠ1)301280ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ6.3766.3766.376Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 11η Σχολική Επιτροπή 5ου Δημ. Σχολείου Π.Φλήρου (ΑΠ2)299811ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓ. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ6.3746.3746.374Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Δράμας (ΑΠ1)301286ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ6.3596.3596.359Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 90η Σχολική Επιτροπή 67ου Δημ. Σχολείου Αθηνών (ΑΠ2)299860ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ90η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.3466.3466.346Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Σχολική Επιτροπή 14ου Γυμνασίου Αθηνών(ΑΠ2) 302723ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.3466.3466.346Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου Ζωσιμαίας Ιωαννίνων (ΑΠ1)300351ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6.3466.3466.346Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Πύλης Τρικάλων (ΑΠ1)302083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ6.3466.3466.346Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κρεμαστής (ΑΠ3)303010ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ6.3456.3456.345Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Ξάνθης (ΑΠ1)300932ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΞΑΝΘΗΣ6.3336.3336.333Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου (ΑΠ2)300958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ6.3336.3336.333Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Σπάρτης (ΑΠ1)302368ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ6.3226.3226.322Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Περαίας (ΑΠ2)302387ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΠΕΡΑΙΑΣ6.3196.3196.319Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - 15η Σχολική Επιτροπή 41ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΠ 2)299560ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ15η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ6.3196.3196.319Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου (ΑΠ2)300406ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ6.3096.3096.309Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 29η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Βόλου (ΑΠ1)300292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ29Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ6.3096.3096.309Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 35η Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου Νίκαιας (ΑΠ2)300897ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ35Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ6.3096.3096.309Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Δήμου Βάρης Αττικής (ΑΠ2) 302075ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ6.3096.3096.309Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου Βάμου(ΑΠ1) 302973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΜΟΥ6.2976.2976.297Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –10η Σχολική Επιτροπή 4ου και 8ου Γυμνασίου Νίκαιας (ΑΠ2)301152ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ6.2736.2736.273Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –7η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Συκεών (ΑΠ2)301136ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ6.2736.2736.273Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας (ΑΠ1)300481ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ6.2706.2706.270Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Χορτιάτη (ΑΠ2)301202ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ,ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ6.2706.2706.270Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –20η Σχολική Επιτροπή 9ου Γυμνασίου και Εσπερινού Γυμνασίου Καλλιθέας (ΑΠ2)301074ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ6.2486.2486.248Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κάτω Αχαΐας (ΑΠ1) 300441ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ6.2486.2486.248Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης(ΑΠ1)303567ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ6.2436.2436.243Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 46η Σχολική Επιτροπή 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου(ΑΠ1)302705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ46η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ6.2366.2366.236Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 65η Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Πειραιά (ΑΠ2)302438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ65η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ 7ου Γ/ΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 6.2366.2366.236Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Τρίπολης (ΑΠ1)300871ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3ου ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ6.2366.2366.236Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –116η Σχολική Επιτροπή 59ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)302348ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ116Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.2366.2366.236Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου, Εσπερινού Γυμνασίου και Εσπερινού Λυκείου Δράμας(ΑΠ1)301125ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 2ου Γ/ΣΙΟΥ, ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γ/ΣΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ6.2366.2366.236Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Λιβαδειάς (ΑΠ3)301038ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ6.2366.2366.236Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αναβύσσου (ΑΠ2)301288ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ6.2336.2336.233Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 18η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΑΠ2)300652ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ6.2236.2236.223Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μανιάκων, Γυμνασίου Πενταβρύσου, Γυμνασιακό παράρτημα Χιλιοδέντρου(Γυμνασίου Πενταβρύσου) Δήμου Αγίας Τριάδας(ΑΠ2)303034ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ6.2136.2136.213Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου - Λυκείου Κονταριώτισσας (ΑΠ2)302510ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ6.2136.2136.213Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 10ου & 11oυ Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)302427ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10οΥ & 11ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.1946.1946.194Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας (Γυμνασιακής) Πάτρας (ΑΠ1)302694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ & Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΑΤΡΑΣ6.1886.1886.188Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 15ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)300260ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.1866.1866.186Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αμπελώνα (ΑΠ1) 303273ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ6.1796.1796.179Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 81η Σχολική Επιτροπή 60ου Δημ. Σχολείου Δήμου Αθηναίων (ΑΠ2)299858ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ81η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.1756.1756.175Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κυπαρισσίας (ΑΠ1)302774ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ6.1746.1746.174Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Καματερού (ΑΠ2) 302740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ6.1746.1746.174Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Λιβαδειάς (ΑΠ3)303041ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ6.1746.1746.174Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –37η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Αχαρνών (ΑΠ2) 301238ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ37Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ6.1746.1746.174Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (ΑΠ1)303232ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ6.1746.1746.174Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Στυλίδας(ΑΠ3)302703ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ6.1696.1696.169Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Χανίων (ΑΠ1)304077ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ6.1696.1696.169Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Καλαμαριάς (ΑΠ2) 303294ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ6.1646.1646.164Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 3η Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Γιαννούλης (ΑΠ1)300321ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ6.1646.1646.164Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 12 θ/σιου Ολοήμερου 1ου Δημοτικού Σχολείου Τριλόφου (ΑΠ2)303156ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ6.1476.1476.147Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Τριανδρίας (ΑΠ2)299819ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΛΥΚΕΙΟΥ -2ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΙΕΚ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ6.1476.1476.147Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων(ΑΠ2) 303239ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤ. 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ6.1476.1476.147Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Μηχανιώνας (ΑΠ2)303800ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 1,2 ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 1, 2, 3, 4 ΝΗΠΙΑΓ. Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ6.1476.1476.147Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Καμπου Χίου (ΑΠ1)302664ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ6.1416.1416.141Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Ν. Επιβατών (ΑΠ2)303223ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΕΠΙΒΑΤΩΝ Ν. ΘΕΣ/ΚΗΣ6.1376.1376.137Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Κατερίνης (ΑΠ2)303246ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 3ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ6.1276.1276.127Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 7η Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Αμπελοκήπων (ΑΠ2)302366ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΕΛ - 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ6.1256.1256.125Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Λαμίας (ΑΠ3)302155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ6.1256.1256.125Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –42η Σχολική Επιτροπή 8ου Γυμνασίου Γλυφάδας (ΑΠ2) 300826ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ42η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ6.1256.1256.125Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –91η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Χαριλάου (ΑΠ2)302090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ91Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6.1256.1256.125Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Αμαλιάδας (ΑΠ1)301627ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ6.1256.1256.125Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 5ου & 20ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)302798ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 5ου ΓΥΜΝ-20ου ΓΥΜΝ-5ου ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ - 12ου ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ6.1256.1256.125Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 7η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Δ. Κορινθίων (ΑΠ1)299671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ6.1256.1256.125Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 11η Σχολική Επιτροπή 4ου και 6ου Εσπερινού Γυμνασίου Αθήνας (ΑΠ2)302842ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΑΣ6.1256.1256.125Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Χαλκίδας (ΑΠ3)302955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ6.1226.1226.122Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 47η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Σερρών(ΑΠ2)302777ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ47η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ6.1206.1206.120Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου & Εσπερινού Γυμνασίου Κιάτου (ΑΠ1)300999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ6.1046.1046.104Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Γέρακα (ΑΠ2)302644ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ6.1036.1036.103Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Νέας Μάκρης (ΑΠ2)303268ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ6.1006.1006.100Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου -Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ Δήμου Θήρας (ΑΠ3) 301270ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΕ ΘΗΡΑΣ6.0786.0786.078Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου Κομοτηνής (ΑΠ1)300331ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ6.0726.0726.072Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Παραμυθίας (ΑΠ1)300695ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ6.0726.0726.072Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Καλύμνου (ΑΠ3)298779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ6.0726.0726.072Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 5ου ολοήμερου Δημ. Σχολείου Καλύμνου (ΑΠ3)299635ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ6.0726.0726.072Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (ΑΠ1) 300873ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 6.0726.0726.072Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 10η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Κοζάνης(ΑΠ2)302729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ6.0516.0516.051Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 62η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου και 3ου Γυμνασίου Τούμπας Δήμου Θεσσαλονίκης(ΑΠ2)300297ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ62Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6.0516.0516.051Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Δήμου Πεύκης(ΑΠ2)303323ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΥΚΗΣ6.0516.0516.051Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Λαυρίου (ΑΠ2) 303269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ6.0516.0516.051Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –18η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου (ΑΠ2)303079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ6.0516.0516.051Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –210η Σχολική Επιτροπή 67ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)302707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ210η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ6.0516.0516.051Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –55η Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Άνω Τούμπας(ΑΠ2)302793ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ55Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ6.0516.0516.051Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας (ΑΠ1)303145ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ6.0516.0516.051Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 4η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Ζωγράφου (ΑΠ2)301021ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ6.0516.0516.051Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Υμηττού (ΑΠ2)302870ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ6.0516.0516.051Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Νηπιαγωγείου Λαγκαδά (ΑΠ2)299880ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ6.0276.0276.027Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου (ΑΠ2)300682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου & 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ6.0146.0146.014Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολειο - 11ου και 23ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης (ΑΠ2)304330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. 11ου ΔΗΜ. ΣΧ. - 11ου & 23ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ5.9905.9905.990Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Παιανίας (ΑΠ2)299862ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ5.9635.9635.963Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Παιανίας (ΑΠ2)299861ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ5.9635.9635.963Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 20η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΑΠ2)302859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ5.9535.9535.953Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Πεδινής Ιωαννίνων (ΑΠ1)300452ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5.9515.9515.951Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –3η Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης (ΑΠ2) 300805ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ5.9505.9505.950Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου (ΑΠ2) 300721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 5ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ5.9405.9405.940Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 14η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Δήμου Νίκαιας (ΑΠ2)302553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ14Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΝΙΚΑΙΑΣ5.9235.9235.923Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Φερών (ΑΠ1)302907ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΕΡΩΝ5.9165.9165.916Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Χίου (ΑΠ1)299817ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ5.9045.9045.904Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 8ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)299801ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ5.9025.9025.902Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Μεταμόρφωσης Αττικής (ΑΠ2)302468ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ5.8915.8915.891Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –33η Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας (ΑΠ1)301116ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ33η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ5.8915.8915.891Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Αγρινίου (ΑΠ1)302702ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ5.8915.8915.891Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Αλμυρού (ΑΠ1)300302ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ5.8815.8815.881Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου ,16ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λαμιέων (ΑΠ3)299986ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ5.8735.8735.873Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 13η Σχολική Επιτροπή 18ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών (ΑΠ2)301056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ5.8735.8735.873Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 6η Σχολική Επιτροπή 8ου Δημ. Σχολείου Αχαρνών (ΑΠ2)302388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΑΡΝΩΝ5.8735.8735.873Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Πλαγιαρίου (ΑΠ2)300938ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΛΑΓΙΑΡΟΥ (1ο ΔΗΜ. ΣΧ.)5.8735.8735.873Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Άργους (ΑΠ1)301033ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.-2ου & 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΡΓΟΥΣ5.8735.8735.873Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Σητείας (ΑΠ1)301073ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ5.8735.8735.873Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Ιλίου (ΑΠ2)300913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΙΛΙΟΥ5.8735.8735.873Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος(ΑΠ1) 303312ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ5.8735.8735.873Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 12η Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αχαρνών (ΑΠ2)302592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ12η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ5.8635.8635.863Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 196η Σχολική Επιτροπή 130ου Δημοτικού Σχολειου Δήμου Αθηναίων (ΑΠ2)303614ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ196η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ5.8635.8635.863Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 12/Θ Δημ. Σχολείου Γαλάτιστας (ΑΠ2)300327ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ5.8635.8635.863Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Ασπροπύργου (ΑΠ2) 302494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ& 9ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ5.8635.8635.863Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου και 14ου Νηπιαγωγείου Χανίων (ΑΠ1)302626ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 14ου ΝΗΠ. ΧΑΝΙΩΝ5.8585.8585.858Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 16η Σχολική Επιτροπή 20ου Δημ. Σχολείου Αγίου Δημητρίου (ΑΠ2)301306ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ5.8545.8545.854Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 6ου Γυμνασίου Περιστερίου (ΑΠ2)302440ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΚΑΙ 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ5.7815.7815.781Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου Βόλου (ΑΠ1)299785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ5.7785.7785.778Θεσσαλίας
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 16ου Γυμνασίου Πατρών (ΑΠ 1)299562ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 16ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ5.7665.7665.766Δυτικής Ελλάδας
Πρόγαμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Καματερού (ΑΠ 2)299741ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ5.7565.7565.756Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημ. Σχολείου Νίκαιας (ΑΠ2)300732ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ5.7565.7565.756Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Δήμου Πολίχνης (ΑΠ2)299838ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ5.7565.7565.756Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 67η Σχολική Επιτροπή 9ου Δημ. Σχολείου θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300790ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ67η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ5.7565.7565.756Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ. Σχολείου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου (ΑΠ1)299857ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. 10ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Ν. ΕΒΡΟΥ5.7565.7565.756Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ. Σχολείου Δήμου Τρικκαίων (ΑΠ1)299696ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ5.7565.7565.756Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Κομοτηνής (ΑΠ1)296801ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ5.7565.7565.756Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου, 7ου και 10ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λιβαδειάς (ΑΠ3)300340ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 7ου ΝΗΠΙΑΓ.ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ5.7565.7565.756Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –4η Σχολική Επιτροπή 26ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας (ΑΠ2) 300866ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ5.7565.7565.756Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας (ΑΠ2)300842ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ5.7565.7565.756Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου, 1ου -9ου Νηπιαγωγείου Ηγουμενίτσας(ΑΠ1)300620ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠΙΤΡ. 1 & 9 ΝΗΠΙΑΓ. & 4ΟΥ 12/ΘΕΣΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ5.7565.7565.756Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Νεάπολης(ΑΠ2) 300669ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ5.7565.7565.756Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεια - 17η Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Λαμιέων (ΑΠ3)299740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ17η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ5.7565.7565.756Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 5ου Δημ. Σχολείου Δήμου Ρεθύμνης (ΑΠ1)299686ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ5.7135.7135.713Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –20η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 32ου Δημοτικού Σχολείου & 21ου Νηπιαγωγείου Πατρών (ΑΠ1) 300716ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ20η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 32ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΜΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ5.7135.7135.713Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 2η Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Σκύδρας (ΑΠ2)300872ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ 1ΟΥ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ5.7125.7125.712Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Σιδηροκάστρου (ΑΠ2)299866ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ5.7125.7125.712Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 31ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων (ΑΠ1)298803ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 31ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ5.7125.7125.712Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Κιλκίς (ΑΠ2)299794ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ5.7125.7125.712Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Νέας Καρβάλης Δήμου Καβάλας(ΑΠ1) 300766ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ5.7125.7125.712Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης (ΑΠ 1)299558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ5.7125.7125.712Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία-18η Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης (ΑΠ2)299553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ5.7125.7125.712Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Μεσολογγίου (ΑΠ1)300552ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ5.7015.7015.701Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου & 3ου Νηπιαγωγείου Μεσολογγίου (ΑΠ1)300728ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ5.7015.7015.701Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 8ου Δημ. Σχολείου Κορίνθου (ΑΠ1)299845ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 8ο ΚΟΡΙΝΘΟΥ5.7015.7015.701Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων συν. Ν. Μαγνησίας (ΑΠ2)299578ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΥΝ.. Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ5.6915.6915.691Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αρχαγγέλου (ΑΠ3)302433ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ5.6615.6615.661Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λιθακιάς (ΑΠ1)302958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΘΑΚΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ5.6585.6585.658Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Μυτιλήνης (ΑΠ1)301020ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ5.6575.6575.657Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 29η Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων (ΑΠ2)302885ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ29η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ5.6215.6215.621Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου -Λυκείου και Εσπερινού Γυμνασίου Σορώνης Ρόδου (ΑΠ3)302547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΟΡΩΝΗΣ ΡΟΔΟΥ5.6065.6065.606Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 15ου Δημ. Σχολείου Ηλιούπολης (ΑΠ2)302938ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ5.5965.5965.596Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 13ου Γυμνασίου Πάτρας (ΑΠ1) 300830ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ5.5965.5965.596Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 5η Σχολική Επιτροπή 12ου Δημ. Σχολείου Δήμου Χαλανδρίου (ΑΠ2)299854ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ5.5815.5815.581Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας (ΑΠ1) 300573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ5.5815.5815.581Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Λακκίου Λέρου (ΑΠ3)300691ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ5.5815.5815.581Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 14ου Δημ. Σχολείου Καλαμάτας (ΑΠ1)299634ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ5.5755.5755.575Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Σπάρτης (ΑΠ1)299736ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ5.5755.5755.575Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Τρικάλων (ΑΠ1)300281ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ5.5415.5415.541Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου(ΑΠ3) 303307ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΝΟΥ5.5395.5395.539Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 5ου Δημ. Σχολείου Χίου (ΑΠ1)300315ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ5.5295.5295.529Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 9η Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Πατρέων (ΑΠ 1)300715ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ5.5105.5105.510Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Δήμου Δραπετσώνας (ΑΠ2)299846ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3Η Ε.Σ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ5.5105.5105.510Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 8η Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καλλιθέας (ΑΠ2)300741ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ8η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ5.5105.5105.510Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 8η Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Πατρέων (ΑΠ1) 300339ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ8η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ5.5105.5105.510Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 12ου Δημ. Σχολείου Καλαμαριάς (ΑΠ2)302409ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ5.5105.5105.510Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Ιλίου (ΑΠ2)300746ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ5.5105.5105.510Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Κυπαρισσίας (ΑΠ1)300874ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου 10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ5.5105.5105.510Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Βουτών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης (ΑΠ1)299988ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΝΟΜΟΥ ΒΟΥΤΩΝ5.5105.5105.510Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (ΑΠ1)300738ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ5.5105.5105.510Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –23η Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Παλαιού Φαλήρου (ΑΠ2) 300624ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ23η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ5.5105.5105.510Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –2η Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Δραπετσώνας(ΑΠ2) 300675ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ5.5105.5105.510Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (ΑΠ1) 300630ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ5.5105.5105.510Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Μεταμόρφωσης (Καρυών) Ιωαννίνων (ΑΠ1)302557ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΑΡΥΩΝ) ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5.5105.5105.510Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία- Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου & 10ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης (ΑΠ 2)299843ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ5.5105.5105.510Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Ωραιοκάστρου (ΑΠ2)301083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ5.5065.5065.506Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Πτολεμαΐδας (ΑΠ2)300626ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 3ou ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ5.5065.5065.506Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –10η Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης -5ου Νηπιαγωγείου Θέρμης (ΑΠ2) 300944ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜ.ΣΧ. ΘΕΡΜΗΣ & 5ου ΝΗΠ.5.5065.5065.506Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας Λήμνου (ΑΠ1)299548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ5.4775.4775.477Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιόκαστρου (ΑΠ2)302398ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ5.4695.4695.469Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –8η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου- 4ου και 13ου Νηπιαγωγείων Καλαμαριάς( ΑΠ2) 300847ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ8η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου -13ου ΝΗΠ. 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ5.4695.4695.469Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου & 1ου Νηπιαγωγείου Ιστιαίας (ΑΠ3) 300667ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ- 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ5.4665.4665.466Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 9η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ. Σχολείου Δήμου Βόλου (ΑΠ1)299684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ5.4575.4575.457Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Διδυμότειχου (ΑΠ1) 303324ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ5.4415.4415.441Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 4η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ. Σχολείου Ελευσίνας (ΑΠ2)302463ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ5.4365.4365.436Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου(ΑΠ2)303574ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου Δ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ5.4365.4365.436Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –83η Σχολική Επιτροπή 27ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά (ΑΠ2) 301097ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ83η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. Π.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ5.4365.4365.436Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 20ου Γυμνασίου Πατρών (ΑΠ1)299731ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ5.3995.3995.399Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 15η Σχολική Επιτροπή 16ου Δημ. Σχολείου Δήμου Ροδίων (ΑΠ3)299815ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ15η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΙΩΝ5.3885.3885.388Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 18η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Ολοήμερου Δημ. Σχολείου Δράμας (ΑΠ1)302406ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΔΗΜ. ΣΧ. 22ου & 25ου ΝΗΠ. ΔΡΑΜΑΣ5.3875.3875.387Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 29η Σχολική Επιτροπή 7ου Δημ. Σχολείου Δήμου Γιαννιτσών (ΑΠ2)299685ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ29η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ5.3875.3875.387Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Γιαννιτσών Ν. Πέλλας (ΑΠ2)300783ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ5.3875.3875.387Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου Ηλιούπολης (ΑΠ2)300954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ5.3875.3875.387Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κάτω Καστριτσίου (ΑΠ1)299852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ5.3875.3875.387Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Βούλας (ΑΠ2) 300756ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ5.3875.3875.387Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Νικολάου (ΑΠ1) 300381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΚΑΙ 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ5.3875.3875.387Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου - 1ου και 2ου Νηπιαγωγείου Χρυσοπηγής (ΑΠ1) 300370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜ. ΣΧ. - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ5.3875.3875.387Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου (ΑΠ1)299551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ5.3875.3875.387Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 16η Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης (ΑΠ2) 300338ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ5.3835.3835.383Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 16η Σχολική Επιτροπή 45ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου (ΑΠ1)299816ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5.3835.3835.383Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 19η Σχολική Επιτροπή 17ου Δημ. Σχολείου Κοζάνης (ΑΠ2)301049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ5.3835.3835.383Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 9η Σχολική Επιτροπή 13ου Δημ. Σχολείου Δήμου Αχαρνών (ΑΠ2)299830ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ5.3835.3835.383Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 9η Σχολική Επιτροπή 13ου Δημ. Σχολείου Λάρισας (ΑΠ1)300930ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ (13ο Δ.Σ.)5.3835.3835.383Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.3835.3835.383Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου Καβάλας (ΑΠ1)301090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ5.3835.3835.383Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 19ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)301050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ5.3835.3835.383Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Πύργου (ΑΠ1)299636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ5.3835.3835.383Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου, 1ου-19ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης (ΑΠ2)299869ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. 1ου - 19ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ5.3835.3835.383Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΠ2)300269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ5.3835.3835.383Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 20ου Δημ. Σχολείου Ιλίου (ΑΠ2)300779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20ου 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ5.3835.3835.383Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου (ΑΠ1)299827ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ου 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ5.3835.3835.383Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Ηγουμενίτσας (ΑΠ1)301032ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ5.3835.3835.383Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς (ΑΠ2)299734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ5.3835.3835.383Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Κατερίνης (ΑΠ2)300469ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ5.3835.3835.383Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου (ΑΠ1)299836ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 6ου 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ5.3835.3835.383Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 7ου Δημ. Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3)300593ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 12/Θ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ5.3835.3835.383Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Πεδινής (ΑΠ1)300591ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ5.3835.3835.383Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –37η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 53ου Δημοτικού Σχολείου και 13ου Νηπιαγωγείου Πατρών (ΑΠ1) 300841ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 53ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ5.3835.3835.383Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κατερίνης (ΑΠ2) 300877ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ5.3835.3835.383Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 18ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3) 300774ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ5.3835.3835.383Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 24ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας (ΑΠ1) 300634ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ5.3835.3835.383Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 27ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων (ΑΠ1) 300758ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 27ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5.3835.3835.383Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερέτριας( ΑΠ3) 300849ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ5.3835.3835.383Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ευκαρπίας(ΑΠ2) 300636ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ5.3835.3835.383Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πτολαιμαΐδας (ΑΠ2) 300401ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ5.3835.3835.383Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 44ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας (ΑΠ1) 301041ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 44ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ5.3835.3835.383Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης (ΑΠ2)299572ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 9ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ5.3835.3835.383Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου- Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Νέας Κίου (ΑΠ1) 302785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠΙΤΡ. ΝΗΠΙΑΓ, ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ5.3835.3835.383Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 17η Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολειου Αγίων Αναργύρων (ΑΠ2)304087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ17η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ5.3495.3495.349Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –2η Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Καλλιθέας (ΑΠ2)301170ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ5.3495.3495.349Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου(ΑΠ2) 303320ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ5.3495.3495.349Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου, 2ου και 6ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας (ΑΠ1) 300394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 2ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ.-ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛ.-2ΟΥ ΚΑΙ 6ΟΥ ΝΗΠΙΑΓ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ5.3495.3495.349Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Δημοτικού Σχολείου Ανδραβίδας (ΑΠ1)311566ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ5.3495.3495.349Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Δεσκείου Γυμνασίου Πάργας (ΑΠ1)300659ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΣΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ5.3435.3435.343Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 16η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Καλλιθέας (ΑΠ2)300251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ16Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ5.3435.3435.343Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 2η Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Δήμου Ζωγράφου (ΑΠ2)299732ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου -7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ5.3435.3435.343Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 79η Σχολική Επιτροπή 5ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ79Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.3435.3435.343Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Λιτοχωρίου (ΑΠ2)300417ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ5.3435.3435.343Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Φιλιατών (ΑΠ1)300988ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ5.3435.3435.343Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Βούλας(ΑΠ2)300256ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ5.3435.3435.343Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Αλίμου (ΑΠ2)302485ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΑΛΙΜΟΥ5.3375.3375.337Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Πολυσίτου (ΑΠ1)301167ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ5.3355.3355.335Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 22η Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας (ΑΠ2) 300557ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ22Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ5.3135.3135.313Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Κατσικά (ΑΠ1)301195ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5.3135.3135.313Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου & 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Βέροιας (ΑΠ2)302394ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. & 12ου ΝΗΠ. Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ5.3135.3135.313Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Σπατών (ΑΠ2)302964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ5.3135.3135.313Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Αγ. Κωνσταντίνου Αγρινίου (ΑΠ1)300881ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ5.3135.3135.313Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –207η Σχολική Επιτροπή 46ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών(ΑΠ2)303582ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ207η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ5.3135.3135.313Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –2η Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Βελβεντού (ΑΠ2)301045ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2 η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ5.3135.3135.313Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –4η Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου(ΑΠ2) 300389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ5.3135.3135.313Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Χαϊδαρίου (ΑΠ2)302947ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ5.3125.3125.312Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Δήμου Αρταίων (ΑΠ1)300350ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ5.3095.3095.309Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Χορτιάτη Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης(ΑΠ2)300322ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ5.2855.2855.285Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Αγριάς Ν. Μαγνησίας (ΑΠ1)300629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΙΑΣ5.2765.2765.276Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –10η Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λαμιέων (ΑΠ3) 300740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΜΙΑΣ5.2765.2765.276Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης (ΑΠ2) 302502ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ& 6ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ5.2765.2765.276Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Άργους (ΑΠ1)302643ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ5.2745.2745.274Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Μετσόβου (ΑΠ1) 303285ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ5.2745.2745.274Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Καρλαβασίου Σάμου(ΑΠ1) 300671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ5.2645.2645.264Βορείου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 2η Σχολική Επιτροπή 5ου Δημ. Σχολείου Περάματος (ΑΠ2)300947ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ (5ο Δ.Σ.)5.2605.2605.260Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου & 1ου Νηπιαγωγείου Κουνουπιδιανών (ΑΠ1) 300657ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου-2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. & 1ου-2ου ΝΗΠ/ΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗ5.2605.2605.260Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 10η Σχολική Επιτροπή 14ου Δημ. Σχολείου Λάρισας (ΑΠ1)300596ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ10Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ5.2575.2575.257Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 21η Σχολική Επιτροπή 16ου Δημοτικού Σχολείου & 30ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λαμιέων (ΑΠ3)300748ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ21η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΑΣ5.2575.2575.257Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 4η Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Ν. Ψυχικού (ΑΠ2)300727ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ5.2575.2575.257Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου (ΑΠ2)302593ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ5.2575.2575.257Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου (ΑΠ1)303099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ5.2575.2575.257Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 14ου Δημ. Σχολείου Σταυρούπολης (ΑΠ2)302462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ., 14ου & 23ου ΝΗΠ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ5.2575.2575.257Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 16ου Δημ. Σχολείου Χανιών Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΑΠ1)300693ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 16ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ - 16ου & 37ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ5.2575.2575.257Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου (ΑΠ2) 300581ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ5.2575.2575.257Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Σαλαμίνας (ΑΠ2)300928ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ5.2575.2575.257Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 5ου Δημ. Σχολείου Γλυφάδας (ΑΠ2)300707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ12η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ5.2575.2575.257Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολειου - "Ολυμπιάδα" Καλλιθέας Πιερίας (ΑΠ2)302381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ5.2575.2575.257Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδειάς (ΑΠ3)303802ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου-10ου ΔΗΜ.ΣΧ. & 4ου-9ου ΝΗΠΙΑΓ.ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ5.2575.2575.257Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - 2η Σχολική Επιτροπή Δ. Θηβαίων του 1ου Δημοτικού σχολείου Θήβας (ΑΠ3)298820ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ5.2575.2575.257Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμαριάς (ΑΠ2)304098ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ5.2525.2525.252Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 14η Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (ΑΠ2)303060ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ14η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 3ου Δ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ5.2525.2525.252Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Κορυδαλλού (ΑΠ2)302921ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛ.& 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓ.5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Σχολική Επιτροπή 70ου Δημ. Σχολείου Αθηνών (ΑΠ2)301201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α! ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 6η Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολειου Αγίας Παρασκευής (ΑΠ2)302382ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου (ΑΠ2) 301001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 12ου Δημ. Σχολείου Περιστερίου (ΑΠ2)301188ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠ. 12ΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ? 15ΟΥ ΝΗΠ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξάνδρειας και Ενοποιημένου Δημοτικού Σχολείου Σχοινά - Νεοχωρίου και Νηπιαγωγείων Σχοινά και Νεοχωρίου (ΑΠ2)302883ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ ΕΠ 4ου 12θεσιου ΔΗΜ ΣΧ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ,ΕΝΟΠΟΙΗΜ. ΔΗΜ,ΝΗΠΙΑΓ. ΣΧΟΙΝΑ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ5.2525.2525.252Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 9ου Δημ. Σχολείου Περιστερίου (ΑΠ2)300564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 9ου ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΙ 12ου-46ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –15η Σχολική Επιτροπή 30ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου (ΑΠ1) 301063ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ15 η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5.2525.2525.252Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –1η Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελληνικού (ΑΠ2)302779ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –1η Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Άνοιξης (ΑΠ2)300967ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΝΟΙΞΗΣ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –7η Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Παρασκευής(ΑΠ2) 303306ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης(ΑΠ2) 303251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. ΠΡ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΜΥΚΟΝΟΥ) ΗΛ/ΛΗΣ5.2525.2525.252Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου 1ου & 3ου Νηπιαγωγείων Γαζίου (ΑΠ1) 302956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5.2525.2525.252Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Παύλου Θεσσαλονίκης(ΑΠ2) 302515ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ& 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ5.2525.2525.252Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –14η Σχολική Επιτροπή 21ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας(ΑΠ1) 303317ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ14η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ5.2455.2455.245Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Λευκάδας (ΑΠ1)302896ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ5.2275.2275.227Ιονίων Νήσων
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 19η Σχολική Επιτροπή Ζάννειου Πειραματικού Γυμνασίου Πειραιά (ΑΠ2)300439ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ19η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ5.2275.2275.227Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Δήμου Δραπετσώνας (ΑΠ2)299818ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ5.2215.2215.221Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 91η Σχολική Επιτροπή 29ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300625ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ91Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.2215.2215.221Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου Καλαμάτας (ΑΠ1)299837ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ5.2215.2215.221Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ανατολής (ΑΠ1)299550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5.2215.2215.221Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας (ΑΠ2) 300570ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ5.2215.2215.221Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 21ου Δημ. Σχολείου Καλαμάτας (ΑΠ1)300391ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ5.2215.2215.221Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου 12/Θ Δημ. Σχολείου Κικλκίς (ΑΠ2)299987ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ5.2215.2215.221Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Λουτρακίου (ΑΠ1)300545ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2ου ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ5.2215.2215.221Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 33ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (ΑΠ1) 300565ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 33ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ5.2215.2215.221Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Ναυπλίου (ΑΠ1)300542ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ5.2215.2215.221Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Πεύκης (ΑΠ2)300781ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ5.2215.2215.221Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 8ου Δημ. Σχολείου Ορεστειάδας (ΑΠ1)300329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 8ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ5.2215.2215.221Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –13η Σχολική Επιτροπή 34ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά (ΑΠ2)300969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ13η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ (34ο Δ.Σ.)5.2215.2215.221Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γλυκών Νερών (ΑΠ2)300807ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ5.2215.2215.221Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 33ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά (ΑΠ2) 300729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ5.2215.2215.221Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού, Νηπιαγωγείου Ρίου (ΑΠ1) 300678ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΡΙΟΥ5.2215.2215.221Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας (ΑΠ1) 300946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ5.2215.2215.221Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Πρέβεζας (ΑΠ1)300964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ5.2215.2215.221Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης (ΑΠ 1)299559ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ5.2215.2215.221Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Αμαλιάδας (ΑΠ1)299554ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ5.2215.2215.221Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 5η Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αιγάλεω (ΑΠ2)302602ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΑΙΓΑΛΕΩ5.2155.2155.215Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Νεάπολης (ΑΠ2) 300551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 12ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ5.2155.2155.215Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 15ου Δημ. Σχολείου Ιλίου (ΑΠ2)302606ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ& 28ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ5.2155.2155.215Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –26η Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου(ΑΠ2) 300674ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ26η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ5.2155.2155.215Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου (ΑΠ1) 300875ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 1ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ5.2155.2155.215Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 27η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 32ου Δημ. Σχολείου Βόλου (ΑΠ1)302486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ27η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ5.2125.2125.212Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 34η Σχολική Επιτροπή 22ου Δημ. Σχολείου Λάρισας (ΑΠ1)299863ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ34η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ5.2125.2125.212Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 68η Σχολική Επιτροπή 13ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)302450ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ68η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ5.2125.2125.212Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 8η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 18ου Δημ. Σχολείου Ιωαννίνων (ΑΠ1)300601ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ8η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ5.2125.2125.212Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 1ου Δημ. Σχολείου Νέων Μουδανιών (ΑΠ2)302484ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ5.2125.2125.212Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Νέων Μουδανιών (ΑΠ2)300933ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟY ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΙΑΝΩΝ5.2125.2125.212Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Τρικάλων (ΑΠ1)299853ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ5.2125.2125.212Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Νηπιαγωγείου- 4ου 12/Θ Ολοήμερου Δημ. Σχολείου Βέροιας(ΑΠ2)300478ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ & 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ5.2125.2125.212Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Ξάνθης (ΑΠ1)302954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 6ΟΥ 12/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ5.2125.2125.212Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Νέας Χηλής (ΑΠ1) 300336ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ν.ΧΗΛΗΣ5.2125.2125.212Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –3η Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ψυχικού (ΑΠ2)300949ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ5.2125.2125.212Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία -5η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Κερκυραίων(ΑΠ1) 300661ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ5Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ5.2125.2125.212Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –94η Σχολική Επιτροπή 77ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)301082ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ94η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.2125.2125.212Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου 3ου & 5ου Νηπιαγωγείων ΝαυπλίουΑΠ1) 302949ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧ. ΕΠ. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ& ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ&ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ5.2125.2125.212Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου, Ειδικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (ΑΠ3)301039ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου-8ου ΕΙΔ.ΣΧ. & 1ου-6ου ΝΗΠΙΑΓ.ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ5.2125.2125.212Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 21ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας (ΑΠ3) 300711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ5.2125.2125.212Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 29ου Δημ. Σχολείου Πάτρας (ΑΠ1)300549ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 29ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ. ΠΑΤΡΕΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ5.2115.2115.211Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου & 1ου Νηπιαγωγείου Ν. Ερυθραίας(ΑΠ2)302914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ& 1ου ΝΗΠΙΑΓ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ5.2115.2115.211Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Χανίων (ΑΠ1) 301042ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 9ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΧΑΝΙΩΝ & 9ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ5.1995.1995.199Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 34η Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου Δήμου Ηρακλείου Κρήτης(ΑΠ1)300316ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ34η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ5.1905.1905.190Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 3ου Γυμνασίου Ηγουμενίτσας (ΑΠ1)302745ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ5.1905.1905.190Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 1ου Γυμνασίου Αλίμου (ΑΠ2)303604ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΜΟΥ5.1905.1905.190Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Κισάμου (ΑΠ1)303052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ5.1905.1905.190Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 19η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολειου Δήμου Πατρέων (ΑΠ1)299878ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ19η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ5.1845.1845.184Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 2η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Τρίπολης (ΑΠ1)300361ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ5.1725.1725.172Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 9η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Καλαμαριάς(ΑΠ2) 303050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ5.1695.1695.169Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Καβάλας (ΑΠ1)302684ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 2ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ5.1645.1645.164Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 117η Σχολική Επιτροπή 48ου Δημ. Σχολείου Αθηνών (ΑΠ2)302466ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ117η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ5.1595.1595.159Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης 1ου Δημ. Σχολείου Καρύστου - Κοτσίκειο, Δήμου Καρύστου (ΑΠ3)299695ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ5.1595.1595.159Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου(ΑΠ1) 303256ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ5.1595.1595.159Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Δήμου Ιλίου (ΑΠ2)300305ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ5.1545.1545.154Αττικής
Προγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 127η Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Μαλακοπής Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)300454ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ127η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.1545.1545.154Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων κια συναφούς εξοπλισμού στην τάξη-2η Σχολική Επιτροπή 1ου Λάππειου Γυμνάσιου Δημου Νάουσας(ΑΠ2)299699ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ5.1545.1545.154Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Αλιάρτου (ΑΠ3)302660ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ5.1535.1535.153Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή Μέσης Εκπαίδευσης Γυμνασίου Δήμου Σιάτιστας (ΑΠ2)302521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ5.1535.1535.153Δυτικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Χαλκίδας (ΑΠ3)302549ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ5.1535.1535.153Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 14η Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου Π. Φαλήρου (ΑΠ2)300633ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ14η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. Π. ΦΑΛΗΡΟΥ5.1355.1355.135Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 27η Σχολική Επιτροπή 10ου Δημ. Σχολείου Κερατσινίου (ΑΠ2)300694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ27η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ5.1355.1355.135Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 34η Σχολική Επιτροπή 28ου Δημ. Σχολείου Δήμου Πειραιά (ΑΠ2)299826ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ34η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ5.1355.1355.135Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 49η Σχολική Επιτροπή 20ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αχαρνών (ΑΠ2)300761ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ49η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ5.1355.1355.135Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης (ΑΠ2)300312ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ/7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ5.1355.1355.135Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου και 5ου Νηπιαγωγείου Βέροιας (ΑΠ2)300896ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ5.1355.1355.135Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – 64η Σχολική Επιτροπή 12ου Γυμνασίου Αθηνών (ΑΠ2)300833ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ64η ΣΧΟΛ. ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ5.1315.1315.131Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 9η Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)301086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΗΣ5.1295.1295.129Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Σπάτων (ΑΠ2)302608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ& 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ5.1295.1295.129Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου και 6ου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης (ΑΠ2)300317ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ5.1295.1295.129Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Πειραματικού Γυμνασίου, Πειραματικού Λυκείου, ΕΠΑΛ Αναβρύτων Δήμου Αμαρουσίου(ΑΠ2)303325ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ. ΕΠ. ΠΕΙΡ/ΚΟΥ ΓΥΜΝ., ΠΕΙΡ/ΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, ΕΠΑΛ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ5.1295.1295.129Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Αμαρουσίου (ΑΠ2)302965ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ - 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ5.1295.1295.129Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Γέρακα (ΑΠ2)302879ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ5.1295.1295.129Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –31η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 11ου Γυμνασίου Πάτρας (ΑΠ1) 300837ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ31η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ5.1295.1295.129Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - 6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 11ου Γυμνασίου Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)302848ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ6Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ5.1295.1295.129Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εφαρμογης διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη - Σχολική Επιτροπή 4ου Γυμνασίου Άργους (ΑΠ1)302493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ5.1295.1295.129Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη – Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Σίφνου (ΑΠ3)302437ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ ΜΕ ΤΛ5.1275.1275.127Νοτίου Αιγαίου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 12η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 13ου Δημ. Σχολείου Βόλου (ΑΠ1)299832ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ12Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ5.1215.1215.121Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 17η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Κέρκυρας (ΑΠ1)300884ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ17Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ5.1215.1215.121Ιονίων Νήσων
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 4η Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών (ΑΠ2)300763ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ4η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ5.1215.1215.121Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 9η Σχολική Επιτροπή 15ου Δημ. Σχολείου Νίκαιας (ΑΠ2)300697ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ9η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ5.1215.1215.121Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Ενιαία Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Αγίου Ιωάννη Ρέντη (ΑΠ2)300638ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. & 4ου ΝΗΠΙΑΓ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ5.1215.1215.121Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Βαμβακόπουλου Δήμου Θερισού Χανίων (ΑΠ1)300332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.& Ν/ΓΕΙΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΝΙΩΝ5.1215.1215.121Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 21ου Δημ. Σχολείου Ιλίου (ΑΠ2)302393ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΙΛΙΟΥ5.1215.1215.121Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Αγίου Νικολάου Κρήτης (ΑΠ1)300576ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ5.1215.1215.121Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 2ου Δημ. Σχολείου Δήμου Πύργου (ΑΠ1)299824ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ5.1215.1215.121Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Μεσσήνης (ΑΠ1)299788ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ5.1215.1215.121Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 7ου Δημ. Σχολείου Ρεθύμνου (ΑΠ1)300943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΔΗΜ. ΣΧ. & 8ου ΝΗΠ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ5.1215.1215.121Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου 7ου - 8ου Νηπιαγωγείου & 13ου Ειδικού Σχολείου Ελευθερίου - Κορδελίου (ΑΠ2)300771ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ5.1215.1215.121Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –11η Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου και 17ου Νηπιαγωγείου Νίκαιας(ΑΠ2) 302520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ11η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ5.1215.1215.121Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Α΄ Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου, Α΄και Β΄ Νηπιαγωγείων Ζαχάρως (ΑΠ1) 300778ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ' ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ5.1215.1215.121Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων (ΑΠ1)300922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5.1215.1215.121Ηπείρου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης (ΑΠ2) 300803ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ5.1215.1215.121Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης (ΑΠ1) 300632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ5.1215.1215.121Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 48ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών (ΑΠ1) 300382ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 48ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ5.1215.1215.121Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Ρέντη (ΑΠ2) 300760ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΝΤΗ5.1215.1215.121Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 34ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών299552ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 34ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ5.1215.1215.121Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Η/Υ και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία - Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου (ΑΠ 1)299570ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ5.1215.1215.121Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Καλαμπάκας (ΑΠ1)302928ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ. 3ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 1ου ΝΗΠΙΑΓ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ5.1165.1165.116Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –129η Σχολική Επιτροπή 92ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2) 303309ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ129η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.1165.1165.116Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –3η Σχολική Επιτροπή 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων (ΑΠ2) 301065ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ5.1165.1165.116Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη –Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Κουτσοποδίου (ΑΠ1)303514ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ Ν. ΑΡΓ/ΔΟΣ5.1105.1105.110Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Αιαντείου (ΑΠ 2)300718ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ5.1065.1065.106Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 121η Σχολική Επιτροπή 88ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης (ΑΠ2)302377ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ121η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ5.1065.1065.106Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 1η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημ. Σχολείου Καλαβρύτων (ΑΠ1)301089ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ1η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ5.1065.1065.106Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 21η Σχολική Επιτροπή 19ου Δημ. Σχολείου Ηρακλείου Κρητης (ΑΠ1)300631ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ21η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5.1065.1065.106Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Σχολική Επιτροπή 7ου Δημ. Σχολείου Ευόσμου (ΑΠ2)302625ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΕΥΟΣΜΟΥ5.1065.1065.106Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 52η Σχολική Επιτροπή 101ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Θεσσαλονικής (ΑΠ2)302370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ52η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ5.1065.1065.106Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 11ου Δημ. Σχολείου Αργυρούπολης (ΑΠ2)302925ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ5.1065.1065.106Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 13ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου (ΑΠ2) 300544ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 13ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ)5.1065.1065.106Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης (ΑΠ1)302372ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ5.1065.1065.106Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –2η Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης (ΑΠ2)303096ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΘΕΡΜΗΣ5.1065.1065.106Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –32η Σχολική Επιτροπή 25ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας (ΑΠ1)300894ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ32η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ5.1065.1065.106Θεσσαλίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 14ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου (ΑΠ1)301076ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ5.1065.1065.106Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 15ου Δημοτικού Σχολείου και 15ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης (ΑΠ2)304065ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧ.ΕΠ. 15ου ΔΗΜ. ΣΧ.&15ου ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ5.1065.1065.106Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Στυλίδας (ΑΠ3) 300726ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ5.1065.1065.106Στερεάς Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης(ΑΠ2)303803ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ5.1065.1065.106Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 3η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Σητείας (ΑΠ1) 300555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ2Η ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. & 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ5.1055.1055.105Κρήτης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Αχαρνών (ΑΠ2)300734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ5.1055.1055.105Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – 7η Σχολική Επιτροπή 8ου Δημ. Σχολείου Αγίων Αναργύρων (ΑΠ2)299820ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ7η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ5.1055.1055.105Αττικής
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 12ου Δημ. Σχολείου Ξάνθης (ΑΠ1)300775ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 120Υ 10/ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΞΑΝΘΗΣ5.1055.1055.105Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 13ου Δημ. Σχολείου Κατερίνης (ΑΠ2)302407ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧ. & 13ου ΝΗΠ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ5.1055.1055.105Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 3ου Δημ. Σχολείου Σταυρούπολης (ΑΠ2)300698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ5.1055.1055.105Κεντρικής Μακεδονίας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 4ου Δημ. Σχολείου Τρίπολης (ΑΠ1)300539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ5.1055.1055.105Πελοποννήσου
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία – Σχολική Επιτροπή 6ου Δημ. Σχολείου Πύργου Ηλείας(ΑΠ1)299802ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ5.1055.1055.105Δυτικής Ελλάδας
Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής H/Y και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία –18η Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας (ΑΠ2) 300889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ18η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ5.1055.1055.105Αττικής