ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ Α.Ε. - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00013/Π)364264ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ7.894.9787.894.9787.894.978Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ SPECIFAR ABEE - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398114ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSPECIFAR ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ4.549.9454.549.9454.549.945Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/79066/Ε)364246ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ3.630.4683.630.4683.630.468Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε. - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398111ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δ.Ι. ΦΕΙΔΑΣ Α.Ε.3.583.5293.583.5293.583.529Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ Α. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398107ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ 3.515.3863.515.3863.515.386Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒIΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΗΜΙΚΑ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΤΡΩΝ ΑΕ3.381.1223.381.1223.381.122Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΡΙ - ΚΡΙ Α.Ε. - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00059/Π)364268ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ3.324.4883.324.4883.324.488Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ RETIRE ΑΒΕΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/12581/Ε)364241ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟRETIRE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2.947.0872.947.0872.947.087Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/67380/Ε)364269ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.561.4782.561.4782.561.478Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΙΑ ΑΕΒΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/84490/Π)364217ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ2.467.2152.467.2152.467.215Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ APIVITA ΑΕΒΕ -ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ360290ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟAPIVITA ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.392.6262.392.6262.392.626Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/85727/Π)364260ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟNIKOLIDAKIS GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.390.2832.390.2832.390.283Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΒΕΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00009/Ε)364222ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2.081.1862.081.1862.081.186Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (YΠΑ/5/75467/Ε) 364270ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΚΥΤ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.985.6271.985.6271.985.627Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ / 5 / 00002 / A)364281ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ1.859.0851.859.0851.859.085Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398116ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ1.844.1061.844.1061.844.106Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ Α.Ε.- ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/11369/Π)364299ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΕ-ΣΑΡΑΣΙΤΗΣ1.784.2521.784.2521.784.252Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00028/Π)364298ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ1.753.5381.753.5381.753.539Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Α.Ε. (ΥΠΑ/5/00032/Α)364197ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΑΕ1.697.0801.697.0801.697.080Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ1.636.1261.636.1261.636.126Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΕΓΑ ΑΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398108ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.570.8561.570.8561.570.856Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ISOMAT ABEE - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00005/Π)364286ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟISOMAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ1.538.9841.538.9841.538.984Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν 3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΑΓΟΥΝΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00001/Π)398095ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΓΟΥΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ1.387.2671.387.2671.387.267Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00104/Β)364256ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ1.372.7771.372.7771.372.777Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟBOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ1.355.9131.355.9131.355.913Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΗΣ Τ-ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΟΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00007/Π)398096ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΜΕΡΙΔΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.247.9941.247.9941.247.995Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΤΙΣΛΗΣ ΥΙΟΙ Ο.Ε. - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/2007)364102ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΤΙΣΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ1.227.6211.227.6211.227.621Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ AGRODRIP Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00014/Π)364287ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟAGRODRIP Ι Γ ΓΡΟΠAΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΔΡΕΥΣΕΩΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.210.6991.210.6991.210.699Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ "SMILE" ΕΠΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ / 5 / 95570 / Π)364282ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΜΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ1.191.9271.191.9271.191.927Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00093/Β)364277ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ1.114.8881.114.8881.114.888Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Ι. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝIKH KAI ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΕ1.032.9741.032.9741.032.974Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00091/Β)364258ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ991.971991.971991.971Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/11334/Π) 364174ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤΑΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΕΞΑΡΤ ΑΚΡΙΒ963.815963.815963.815Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΓΙΩΤΗΣ ΑΕ - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 398110ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ855.816855.816855.816Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΣΙΑ Ε.Ε. (SILKSCREEN PRINDING SPECIALISTS) - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/76299/Π)364296ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ723.730723.730723.730Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ IGM TEXNIKH - ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. - ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00027/Π)364273ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟI.G.M ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΗΝΗΣ709.909709.909709.909Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00035/Ε)364252ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ569.924569.924569.924Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑ ΕΠΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/68920/Ε)364109ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ553.378553.378553.378Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - Β.Σ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ365729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ531.294531.294531.294Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - OIKO-ΚΥΚΛΙΟΣ ΑΒΕΕ365725ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟ ΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡ ΔΙΑΧ ΑΝΑΚΥΚΛ ΜΕΤΑΦ ΑΠΟΘΗΚ ΑΠΟΒΛ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡ ΚΑΤΑΣΚ ΕΝΕΡΓ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ526.844526.844526.844Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ365727ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ514.892514.892514.892Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΙΑ Α.Ε. - ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00070/Β) 398101ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ510.120510.120510.120Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ365889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ490.721490.721490.721Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ PIPELlFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ398112ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜ ΠΛΑΣΤΙΚ ΣΩΛΗΝΩΝ481.706481.706481.706Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΦΑΙΔΩΝ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/12640/Ε)364278ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΙΔΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ470.221470.221470.221Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ ΑΒΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/79342/Ε)364292ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΡΑΦΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ321.568321.568321.568Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ SCRUB KAI ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ -ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ Α365877ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ SCRUB Κ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΥΠΟΛΛΕΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ310.948310.948310.948Θεσσαλίας
DF-0148351946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ-ΠΕ303.711303.711303.711Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00085/Β) 398163ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ283.486283.486283.486Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΑΦΟΣ ΑΒΕΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00092/Β)364259ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΦΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΠΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ282.260282.260282.260Στερεάς Ελλάδας
DF-0193351950ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ260.962260.962260.962Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΒΕΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00040/Ε)364117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΙΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ258.229258.229258.229Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΙΜΑΠΛΑΣΤ ΕΠΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00078/Β) 398104ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΜΑΠΛΑΣΤ ΕΠΕ243.440243.440243.440Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜAΓΚΑΦΩΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ Ο.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/11614/Ε)364082ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗ ΟΕ241.300241.300241.300Πελοποννήσου
DF-0786351906ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ-ΣΕΙΣΘΡΑΚΗ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ238.155238.155238.155Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0963352031ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ233.940233.940233.940Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - HYDROCLAVE HELLAS - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ365883ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHYDROCLAVE HELLAS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ230.178230.178230.178Θεσσαλίας
DF-0015351930ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΥΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ228.224228.224228.224Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ365909ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ227.286227.286227.286Κεντρικής Μακεδονίας
DF-0490351981ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝΕΝΔΥΜΑΤΩΝ221.182221.182221.182Δυτικής Ελλάδας
DF-0123351914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΓΚΑΦΙΝΗΣ ΑΔΑΜ ΑΕ192.164192.164192.164Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0837352020ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ191.783191.783191.783Δυτικής Ελλάδας
DF-0798351907ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΑΛΑΝΟΣ ΕΜ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ185.222185.222185.222Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0611351995ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ183.575183.575183.575Θεσσαλίας
DF-0704351902ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΕΒΕ182.696182.696182.696Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0809352018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ Π Ε182.622182.622182.622Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΠΕΤΡΟΛΙΝ Α.Ε.Β.Ε.365890ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΟΛΙΝ ΑΕΒΕ173.498173.498173.498Θεσσαλίας
DF-0229351955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΚΑΡΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ173.367173.367173.367Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ365879ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ168.201168.201168.201Πελοποννήσου
DF-0120351940ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΚΑΨΙΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ165.134165.134165.134Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 365723ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ Ε Π Ε165.045165.045165.045Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ HELLENICA AE - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ398164ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΕΝΙΚΑ - HELLENIKA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ164.981164.981164.981Αττικής
DF-0451351975ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ ΠΕ164.820164.820164.820Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Ε.365893ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΕ163.570163.570163.570Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0276351962ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΨΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ Κ ΧΥΜΩΝ158.080158.080158.080Θεσσαλίας
DF-0715352006ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΕΤΑ ΠΡΟΒΑΝΣ ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΞΕΝΟΔ ΝΑΥΤ ΚΤΟΥΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ155.188155.188155.188Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ 365871ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΑΦΩΝ152.920152.920152.920Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΓΕΧ ΑΒΕΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/69172/Ε)364294ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΕΧ ΑΒΕΕ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ148.764148.764148.764Αττικής
DF-0320351966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ148.366148.366148.366Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΚΕΦΑΛΛΗΝΑΚΗΣ ΕΠΕ365731ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΦΑΛΗΝΑΚΗΣ ΕΠΕ143.200143.200143.200Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε. 365839ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ143.109143.109143.109Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - Ι.ΧΟΥΜΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ365870ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ141.722141.722141.722Αττικής
DF-0785352016ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ140.730140.730140.730Δυτικής Ελλάδας
DF-0067351932ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ139.380139.380139.380Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ365886ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ136.854136.854136.854Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0119351939ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΙΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ136.517136.517136.517Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ KAI ΥΙΟΙ365897ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMETECO ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ132.755132.755132.755Κεντρικής Μακεδονίας
DF-0931352029ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΝΑΣ ΑΕ132.699132.699132.699Θεσσαλίας
DF-0228351954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΚΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ132.695132.695132.695Κρήτης
DF-0695351922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΙΡΠΙΡΗΣ Ι ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ132.282132.282132.282Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - K KAI B ΚΟNΤΖΙΝΟΣ Ο.Ε.365726ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΚΑΙ Β ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ ΟΕ130.014130.014130.014Στερεάς Ελλάδας
DF-0222351952ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΒΥΘΟΥΛΚΑ128.254128.254128.254Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΑΡΓΩ ΑΕΒΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00031/Ε)364251ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ127.682127.682127.682Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. KAI Ν.Ε.365894ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΒΕ ΚΑΙ ΝΕ123.730123.730123.730Κεντρικής Μακεδονίας
DF-0226351953ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΤΡΑΣ ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧ ΕΜΠΟΡ ΤΟΥΡΙΣΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤ120.353120.353120.353Ιονίων Νήσων
DF-0121351886ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚ ΜΟΤΟΡΣ ΑΕ119.183119.183119.183Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00006/Ε)364272ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝ ΒΙΟΤ ΕΜΠ ΕΤ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.119.162119.162119.162Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010 - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΑΒΑ Α.Ε.365864ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΑΒΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙ117.314117.314117.314Αττικής
DF-0871352022ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ Π Ε 117.283117.283117.283Πελοποννήσου
DF-0415351919ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝ ΒΙΟΜΗΧ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ ΗΠΕΙΡΟY-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΑΕ115.127115.127115.127Ηπείρου
DF-0739352009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΤΑΛΛΟΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΑΚΤΕΒΕ113.556113.556113.556Κρήτης
DF-0926352028ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚH A.E.110.232110.232110.232Κρήτης
DF-0395351969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCOMPULAND ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΕ109.625109.625109.625Θεσσαλίας
DF-0134351942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΕΤΟΝ ΜΕΣΣΑΡΑΣ109.527109.527109.527Κρήτης
DF-0817351923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΡΑΚΑΖΟΣ Α.Ε.109.096109.096109.096Βορείου Αιγαίου
DF-0685351999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝIKH ΕΜΠΟΡIKH ΕΤΑΙΡEΙΑ ΑΦΩΝ ΛΕΦΑ108.043108.043108.043Ηπείρου
DF-0468351978ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΑΕ108.002108.002108.002Δυτικής Ελλάδας
DF-0924352027ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΕ107.609107.609107.609Κρήτης
DF-0712351903ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ107.448107.448107.448Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0528351988ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΤΡΑΙΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ105.925105.925105.925Δυτικής Ελλάδας
DF-0517351987ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ105.750105.750105.750Δυτικής Ελλάδας
DF-0874352024ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ103.857103.857103.857Θεσσαλίας
DF-0232351956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΑΥΔΗΣ ΑΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ101.846101.846101.846Ηπείρου
DF-0668351998ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCOMPACT ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ100.740100.740100.740Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΛΑΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00072/Β) 398162ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ97.58397.58397.583Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ Ι.ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ ΦΡ. ΒΙΔΑΛΗ ΣΙΑ ΟΕ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00018/Ε)364291ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΛΑΚΑΤΕΣ-ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΒΙΔΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ96.84096.84096.840Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΣΙΑ Α.Ε. -ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ- ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00074/Β) 398102ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ95.08595.08595.085Αττικής
DF-0235351958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ94.70094.70094.700Ηπείρου
DF-0696352003ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΕΤΟΔΟΜΙΚΗ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ94.60794.60794.607Ηπείρου
DF-0012351928ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΤΟΡ ΚΑΡ ΑΕ93.18393.18393.183Κρήτης
DF-0560351992ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΟΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΗΧΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ92.89392.89392.893Δυτικής Ελλάδας
DF-0749352011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ Α ΕΤΕ92.59592.59592.595Κρήτης
DF-0421351971ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΡΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ92.03892.03892.038Ηπείρου
DF-0019351931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΤΟΜΙΚΗ-ΑΝΩΝΥΜΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ92.00092.00092.000Κρήτης
DF-0691352001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟZAGORI RAINBOW GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ91.50091.50091.500Ηπείρου
DF-0959352030ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΙΟΙ Κ Β ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΑΕ90.85490.85490.854Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ DES - ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - 283310701 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238993ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ πατρ. ΚΟΣΜΑΣ90.69790.69790.697Αττικής
DF-0669351899ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ90.54590.54590.545Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - 283310223 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237505ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ90.38290.38290.382Αττικής
DF-0702352004ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΝΟΣ ΓΕΝΙΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠ-ΝΑΥΤ-ΤΟΥΡ ΕΠ90.32790.32790.327Κρήτης
DF-0182351948ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΝΟΘΕΡΜ ΑΒΕΕ88.00088.00088.000Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283310152 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237138ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ87.97487.97487.974Δυτικής Ελλάδας
DF-0233351957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕ87.63587.63587.635Ηπείρου
DF-0992352033ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΕΡΑΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔ-ΤΟΥΡΙΣΤ-ΕΜΠΟΡ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓ ΕΠΙΧ86.46486.46486.464Κρήτης
DF-0290351916ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΞΕΝΙΑ ΑΕ85.99085.99085.990Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0707352005ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ ΠΕ84.89084.89084.890Ηπείρου
DF-0563351920ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΡΟΤΕΞ Α Ε84.35184.35184.351Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0116351938ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ84.13484.13484.134Θεσσαλίας
DF-0742352010ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΕΜΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ83.10583.10583.105Κρήτης
DF-0652351898ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΣΗ ΑΕ82.63082.63082.630Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0773352013ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 81.43181.43181.431Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΣΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - 283310972 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239062ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΣΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ81.39481.39481.394Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0728352008ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ ΠΕ80.77580.77580.775Δυτικής Ελλάδας
DF-0778352015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ80.17980.17980.179Θεσσαλίας
DF-0509351984ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜ ΕΤΑΙΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝ ΣΙΔΗΡΙΚ ΜΗΧΑΝ ΕΡΓΑΛ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧ79.74579.74579.745Δυτικής Ελλάδας
DF-0873352023ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΑΕ79.64079.64079.640Κρήτης
DF-0692352002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ77.75177.75177.751Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΩ ΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ KAI ΑΡΓΥΡΩ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ε.Ε. - 283310874 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239037ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ77.42477.42477.424Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283210456 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239533ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΣΤΡΑΤΗΣ77.00077.00077.000Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΔΑΝΙΚΑΣ - 283210028 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ77.00077.00077.000Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΦΙΜΕΝΚΟ ΕΛΕΝΗ - 283210991 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239540ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΙΜΕΝΚΟ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΙΒΑΝ77.00077.00077.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΜΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - 283211113 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239471ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΜΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ77.00077.00077.000Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΦΟΚΩΤΣΙΟΥ ΛΗΤΩ - 283210186 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239161ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΦΟΚΩΤΣΙΟΥ ΛΗΤΩ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ77.00077.00077.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283210988 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239571ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ77.00077.00077.000Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ - 283210745 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240111ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ ΑΛΕΞΙΟΥ Φ ΤΣΙΛΙΚΑ77.00077.00077.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΡΤΙΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - 283211457 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239049ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΚΖ ΕΝΤΕΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ77.00077.00077.000Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΜΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ KAI ΣΙΑ Ο.Ε - 283210739 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΜΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ77.00077.00077.000Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - 283210639 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239858ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ πατρ. ΦΩΤΙΟΣ76.97276.97276.972Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π.Ε. - 283211306 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ76.95476.95476.954Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ- ΑΘ. ΛΑΒΟΣ Ο.Ε - 283210035 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝ ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘ ΛΑΒΟΣ ΟΕ76.95076.95076.950Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ - 283310408 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237743ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ76.88176.88176.881Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ - 283211558 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΕ76.82276.82276.822Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΙΤΥΡΙΓΚΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ - 283210728 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΙΤΥΡΙΓΚΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ76.82276.82276.822Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 283211187 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239152ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΚΑΙ Δ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ76.78576.78576.785Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - 283210952 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239866ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ76.60276.60276.602Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΤΗΓΑΚΗ-ΣΤΑΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - 283210152 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239131ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΤΗΓΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ76.59676.59676.596Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283210139 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ76.58976.58976.589Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BROADSKY Α.Ε. - 283210759 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240102ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟBROADSKY ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ76.58176.58176.581Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΡΙΖΟΥ - 283211025 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΙΖΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ πατρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ76.57276.57276.572Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΥΛΑ Ν.ΜΑΡΙΝΑ - ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ Β. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. - 283210177 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239149ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ76.35576.35576.355Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ - 283211067 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239497ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΛΑΜΑ ΕΙΡΗΝΗ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ76.11676.11676.116Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ - 283210814 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΘΩΜΑΣ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ76.11576.11576.115Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΡΑ - 283211365 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238992ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΡΑ πατρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ76.05176.05176.051Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - 283211373 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239000ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ πατρ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ76.03776.03776.037Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - 283211318 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241785ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΙΟΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ πατρ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ75.88275.88275.882Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ - 283210803 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239950ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ75.79075.79075.790Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Ν.3299 2004 ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΥΠΑ/5/00013/Ε)364293ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ75.68675.68675.686Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - 283210172 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239143ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ75.54875.54875.548Αττικής
DF-0688352000ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΡΑΦΙΚ ΑΡΤΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΑΕ75.51375.51375.513Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. - 283211194 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239151ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ75.35875.35875.358Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. - 283210056 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΟΕ75.12975.12975.129Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΕΓΚΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ - 283210967 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239688ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΕΓΚΛΑ ΕΥΘΑΛΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ74.98074.98074.980Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ KAI ΣΙΑ ΟΕ - 283210414 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239505ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ ΣΙΑ ΟΕ74.84674.84674.846Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΕΡ - 283310279 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237718ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΤΕΡ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ74.77874.77874.778Αττικής
DF-0542351990ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΧΕΡΩΝ ΜΠΕΤΟΝ-ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΕ74.70074.70074.700Ηπείρου
DF-0679351921ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΙΝΕΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ74.58974.58974.589Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΠΕΛΑ - 283211571 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240150ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ74.55874.55874.558Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283211003 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239530ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ74.11174.11174.111Θεσσαλίας
DF-0970351926ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΛΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΗΔΕΡΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΒΕΕ74.04474.04474.044Βορείου Αιγαίου
DF-0828351924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΟΥΡΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙΣΙΑ ΟΕ74.02274.02274.022Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝ ΕΠΕ - 283211080 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239491ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε Π Ε74.00274.00274.002Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ O.E. - 283210199 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239171ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΚΑΡΑΛΕΞΗΣ Ε ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΟΕ73.88373.88373.883Αττικής
DF-0297351917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ73.80973.80973.809Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΙΛΠΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. - 283210902 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239910ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΛΠΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ73.77573.77573.775Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ - 283211130 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239197ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΡΑΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΙΩΑΚΕΙΜ73.66873.66873.668Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ - 283211063 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241492ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΥΜΠΑΣΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ73.64373.64373.643Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - 283311139 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239073ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΩΓΡΑΦΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ73.50773.50773.507Αττικής
DF-0362351918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ73.23473.23473.234Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0589351994ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ73.11373.11373.113Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - 283311088 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239025ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ72.87572.87572.875Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283310805 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007243500ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ72.79272.79272.792Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΛΙΑΓΚΟΖΗ ΕΙΡΗΝΗ - ΧΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ O.E. (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) - 283211186 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239153ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΑΓΚΟΖΗ ΕΙΡΗΝΗ ΟΕ72.51172.51172.511Αττικής
DF-0885352026ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΛΑΝΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ72.29772.29772.297Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 283210599 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239722ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ πατρ. ΖΗΣΗΣ72.28772.28772.287Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ - 283211287 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΛΑΣΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ71.78671.78671.786Πελοποννήσου
DF-0433351972ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΙΑΙΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ71.76471.76471.764Δυτικής Ελλάδας
DF-0455351976ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΧΑΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ71.52771.52771.527Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΤΖΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - 283210686 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240110ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ πατρ. ΕΤΙΕΝ71.28671.28671.286Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΤΑ - 283210862 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΙΤΑ πατρ. ΦΩΤΙΟΣ70.94670.94670.946Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΟΥΡΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΣΙΑ ΟΕ - 283211324 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238948ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΟΥΡΚΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ70.56170.56170.561Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΚΑΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - 283210126 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239111ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΤΣΑ Κ ΣΙΑ ΟΕ70.50570.50570.505Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 283210462 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239542ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ70.24470.24470.244Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ - 283210847 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239916ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ70.07470.07470.074Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - 283310811 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239028ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ69.91669.91669.916Αττικής
DF-0377351967ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΥΛ-ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ-ΑΝΩΝ-ΕΜΠ-ΕΙΣ-ΕΞΑΓ-ΞΕΝΟΔ-ΝΑΥΤ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ69.73869.73869.738Κρήτης
DF-0238351915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ69.11669.11669.116Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - 283210748 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240585ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΥΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ πατρ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ69.02169.02169.021Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Χ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ -Π.ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ Ο.Ε. - 283210824 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Π ΜΑΥΡΟΥΛΗΣ ΟΕ68.91468.91468.914Πελοποννήσου
DF-0475351980ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSERVIN KRITIS AE68.52868.52868.528Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ - 283210836 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239921ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ πατρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ68.44468.44468.444Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0510351985ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΕΕ67.93067.93067.930Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ ΜΟΝ ΕΠΕ - 283311157 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕ67.88367.88367.883Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΑΪΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΖΑΪΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΟΕ - 283210429 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΑΙΤΗ Ε ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ67.82167.82167.821Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ - 283210736 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240130ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ67.76767.76767.767Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - 283310684 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ67.74867.74867.748Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - 283210101 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΕΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ67.53467.53467.534Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283310180 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237397ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ67.49567.49567.495Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ BKP ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ε.Π.Ε. - 283210767 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240586ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ Κ Ρ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ67.38767.38767.387Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΖΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ - 283310773 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239006ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΖΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ67.22267.22267.222Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΛΗΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 283211013 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239525ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΚΛΗΦΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ67.05167.05167.051Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΟΒΑ ΕΥΑ - 283210472 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMAROVA EVA πατρ. VLADIMIR66.61366.61366.613Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0186351949ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΙΤΙ ΑΒΕΕ66.50066.50066.500Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 283210551 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239608ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ66.29466.29466.294Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΒΙΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - 283210125 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240402ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΒΙΝΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ66.29266.29266.292Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΠΕΤ. ΜΑΡΙΑ - 283210768 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΠΕΤΡΟΣ66.23466.23466.234Κεντρικής Μακεδονίας
DF-0317351964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ66.22566.22566.225Θεσσαλίας
DF-0143351944ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΒΕΛΗΣ Α.Ε.65.74465.74465.744Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ JACQUELINE GUMZ - 283210887 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟGUMZ JACQUELINE πατρ. MICHAEL65.53265.53265.532Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. - 283211120 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239467ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟEYRIFARM ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ65.34765.34765.347Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΠΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283210182 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239158ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΠΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ65.08365.08365.083Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ - 283210240 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239477ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΕΛΕΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ64.92964.92964.929Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - 283211432 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239035ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΤΛΑΚΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ πατρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ64.91764.91764.917Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ - 283211270 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239124ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ64.90864.90864.908Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑ KAI ΣΙΑ Ο.Ε. - 283210764 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΥΡΑΚΑ Π ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ64.72964.72964.729Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΚΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 283211173 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240590ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΚΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ64.34064.34064.340Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ O.E. - 283210089 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238951ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΟΕ64.24264.24264.242Δυτικής Μακεδονίας
DF-0262351960ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε ΦΩΛΙΑ ΟΕ64.20764.20764.207Θεσσαλίας
DF-0965352032ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΡΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ64.15664.15664.156Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ - 283310153 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237140ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ64.06864.06864.068Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - 283211414 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239021ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ63.96763.96763.967Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΟΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ - 283211470 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239056ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΣΟΥΛΑ ΑΛΕΞΙΑ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ63.72563.72563.725Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΡΑΔΙΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ - 283211280 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΡΑΔΙΝΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ63.64563.64563.645Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ - ΣΙΑ Ο.Ε. - 283211317 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238925ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΕΒΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ63.61063.61063.610Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283311386 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238764ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ63.42663.42663.426Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - 283310617 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238977ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΤΖΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ63.29063.29063.290Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑΚΑΣ Π. - ΤΣΑΛΙΜΑΛΜΑ Λ. ΟΕ - 283211211 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239146ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΚΑΣ Π ΤΣΑΛΙΜΑΛΜΑ Λ ΟΕ63.25063.25063.250Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. ΠΟΥΛΑΚΗΣ - INTERNET CAFE ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - 283210913 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239890ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ63.08963.08963.089Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΕΤΖΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - 283211550 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239116ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΕΤΖΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ πατρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ62.76762.76762.767Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΛΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 283211553 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239122ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΛΑΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ62.70062.70062.700Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 283210586 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240583ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΙΒΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ62.56762.56762.567Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - 283210532 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239600ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ πατρ. ΝΙΚΟΣ62.28262.28262.282Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0582351896ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΑΣΣΟΥΔΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ61.93461.93461.934Βορείου Αιγαίου
DF-0505351983ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.61.91061.91061.910Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ - 283210147 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239128ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ πατρ. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ61.77861.77861.778Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΟΒΑΝΗ ΜΗΝΑ Ε.Ε. - 283210951 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239870ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΟΒΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ61.47761.47761.477Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗ - 283210112 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240400ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ61.42461.42461.424Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ KΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 283210245 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239481ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ61.22061.22061.220Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΥΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - 283210009 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238729ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΥΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ61.18861.18861.188Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΒΕΖΙΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - 283210235 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239473ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΦΙΑ ΒΕΖΙΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ60.97860.97860.978Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΝΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ - 283310256 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237714ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΝΤΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ60.78460.78460.784Θεσσαλίας
DF-0906351925ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Α.Ε.60.74260.74260.742Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283210425 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239518ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ60.70360.70360.703Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ - 283210015 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238912ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΡΡΗ ΣΟΦΙΑ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ60.48860.48860.488Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Μ. - ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - 283211271 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239121ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ60.20960.20960.209Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΧΙΝΤΖΟΣ - 283310162 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237347ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΙΝΤΖΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ60.01660.01660.016Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ Χ. - ΣΜΑΡΑΓΔΗ Μ. Ο.Ε. - 283210737 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240127ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗΣ Χ ΣΜΑΡΑΓΔΗ Μ ΟΕ59.92059.92059.920Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ - 283310861 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239034ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ59.89459.89459.894Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - 283210176 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239147ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ59.86559.86559.865Αττικής
DF-0942351911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCONTRACT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ59.75759.75759.757Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΡΑΨΑ ΜΑΡΙΝΑ - 283210657 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239868ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΕΣΑ ΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΡΟΛΑΝΔΟΣ ΕΤΣΑΒΕ ΟΕ59.74659.74659.746Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ - 283210826 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΘΗΝΑ πατρ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ59.70859.70859.708Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283310243 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237698ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΑΝΔΡΕΑΣ59.65859.65859.658Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 283310743 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237713ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ59.61559.61559.615Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ - 283210813 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239947ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ59.60759.60759.607Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 283310702 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237719ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΤΣΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ59.59859.59859.598Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΑΡΕΙΦΗ ΠΑΤΑΠΙΑ - 283310021 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237109ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΡΕΙΦΗ ΠΑΤΑΠΙΑ πατρ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ59.57859.57859.578Πελοποννήσου
DF-0657351997ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΟΝ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ ΑΕ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ59.47259.47259.472Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 283210188 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239162ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΡΑΜΠΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ59.37959.37959.379Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΤΡΑ ΑΙΜΙΛΙΑ - 283211149 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239173ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΥΤΡΑ ΑΙΜΙΛΙΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ59.36159.36159.361Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΛΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283210990 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241613ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΤΣΙΛΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ59.12359.12359.123Κεντρικής Μακεδονίας
DF-0145351888ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ59.02159.02159.021Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - 283210467 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ59.01159.01159.011Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0275351961ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ58.67858.67858.678Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ M. ΓΥΡΑ - ΣΙΑ Ε.Ε - 283210835 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΓΥΡΑ Β ΑΔΑΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ58.53458.53458.534Αττικής
DF-0797352017ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝ-ΠΕ58.50058.50058.500Κρήτης
DF-0870352021ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ ΑΕΒΤΞΤΕ58.46158.46158.461Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - 283211386 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239010ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ58.39658.39658.396Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΡΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε. - 283211455 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239046ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΡΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΟΕ58.28858.28858.288Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΙΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - 283210820 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239936ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ57.99457.99457.994Κεντρικής Μακεδονίας
DF-0435351973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ57.66757.66757.667Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ MYENTER ΜΟΝ ΕΠΕ - 283211034 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239517ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMYENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ57.51157.51157.511Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - 283210093 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΡΗΣΤΙΝΑ πατρ. ΖΗΝΩΝ57.20157.20157.201Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΝΟΥ- ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - 283210119 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238978ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ πατρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ57.19357.19357.193Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔΕΜΕΡΤΖΗΣ - 283311371 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239047ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ57.05857.05857.058Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283211404 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239016ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΣΤΟΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ56.99956.99956.999Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΟΕ - 283211366 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238995ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΦΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ56.98256.98256.982Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 283211539 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240671ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ πατρ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ56.89456.89456.894Θεσσαλίας
DF-0607351897ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ Μ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ56.88256.88256.882Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283211613 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240205ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ56.87656.87656.876Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ - 283211435 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239022ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΕΙΝΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ56.80056.80056.800Θεσσαλίας
DF-0571351993ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε56.77556.77556.775Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ - 283311040 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΤΖΑΛΗ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ56.65856.65856.658Δυτικής Ελλάδας
DF-0463351977ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΓΙΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ56.48556.48556.485Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΨΑΚΗΣ - 283211403 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239014ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΜΨΑΚΗΣ ΙΩΑΝ πατρ. ΜΥΡΩΝ56.34556.34556.345Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - 283310183 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237401ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ56.34256.34256.342Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ - 283210895 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239912ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ πατρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ56.30156.30156.301Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ - 283310896 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239040ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ56.06756.06756.067Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟ) - 283310447 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238930ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ56.02256.02256.022Αττικής
DF-0318351965ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ Ο Φ Λ Α ΣΥΝ Π Ε ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ55.99055.99055.990Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 283210761 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240096ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ55.94455.94455.944Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 283210164 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239137ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ55.90155.90155.901Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΔΕΒΑ - ΚΩΝ/ΝΑ ΖΕΡΔΕΒΑ ΟΕ - 283211294 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238921ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΖΕΡΔΕΒΑ Κ ΖΕΡΔΕΒΑ ΟΕ55.85855.85855.858Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ - 283210120 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238980ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ55.79155.79155.791Αττικής
DF-0774352014ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΠΠΩΝ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ55.76855.76855.768Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - 283310246 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237708ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΕΡΒΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ55.70955.70955.709Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ - 283211374 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239004ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ55.51455.51455.514Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 283310445 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΟΥΡΤΖΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓ πατρ. ΑΓΓΕΛΗΣ55.49255.49255.492Αττικής
DF-0108351936ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ55.45055.45055.450Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283311412 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238761ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ55.33055.33055.330Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΑΜΑΛΙΑ-ΚΑΠΟΥΡΚΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 283211570 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240146ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ Α ΚΑΠΟΥΡΚΑΤΣΙΔΗΣ Α ΟΕ55.25055.25055.250Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - 283210609 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239854ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΝΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ54.69654.69654.696Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283310282 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ54.52454.52454.524Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗΧΟΥΣΕΙΝ ΣΕΛΙΑΔΗΝ - 283210735 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240133ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΗΧΟΥΣΕΙΝ ΣΕΛΙΑΔΗΝ πατρ. ΧΟΥΣΕΙΝ54.48254.48254.482Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283311044 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237132ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ πατρ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ54.41154.41154.411Δυτικής Ελλάδας
DF-0514351986ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟNGP PACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ54.35254.35254.352Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - 283211509 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ54.32954.32954.329Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 283211521 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ πατρ. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ54.29954.29954.299Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ - 283211468 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239055ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ πατρ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ54.28354.28354.283Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 283210173 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239145ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ54.27354.27354.273Αττικής
DF-0537351989ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ54.13054.13054.130Δυτικής Ελλάδας
DF-0985351913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΛΟΥΔΗ ΑΕ54.10554.10554.105Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ο.Ε. - 283210025 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΤΣΟΥΝΗ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ53.83853.83853.838Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΟΥΚΟΥ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. - 283210695 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ53.66353.66353.663Δυτικής Ελλάδας
DF-0881352025ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΠΑΛΕΤ ΑΒΕΕ53.51053.51053.510Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ - 283211167 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΛΟΥΜΠΗ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ πατρ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ53.48753.48753.487Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΕ - 283211245 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239136ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΛΙΜΠΑΝΟΒΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΟΕ53.37353.37353.373Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283311116 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239036ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ53.21553.21553.215Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ - 283211204 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239150ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ53.05853.05853.058Δυτικής Ελλάδας
DF-0439351974ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε53.00053.00053.000Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΡΟΥΣΙΑΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283211567 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240141ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΡΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ52.34852.34852.348Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥΤΑ - ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ - 283310410 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237750ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΟΥΤΑΣ Δ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ52.21952.21952.219Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΦΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - 283210772 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239962ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΦΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ πατρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ52.06952.06952.069Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283211712 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΟΡΕΣΤΗΣ52.04352.04352.043Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΑΙΔΟΣ - 283210102 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238962ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΛΑΙΔΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ51.95851.95851.958Δυτικής Ελλάδας
DF-0568351895ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ51.87851.87851.878Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
DF-0126351941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΔΑΛ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ51.83151.83151.831Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΣΤΑΚΗ - ΣΙΑ ΟΕ - 283210896 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΣΤΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ51.82251.82251.822Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283310780 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΤΖΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ51.82051.82051.820Αττικής
DF-0497351982ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΑΚΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ51.80251.80251.802Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - 283310672 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238987ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ51.70051.70051.700Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283211262 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239125ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ51.58651.58651.586Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΤΕΡΗΣ - 283310603 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΙΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ51.56451.56451.564Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΣΙΑ Ε.Ε - 283210690 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240198ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ51.45751.45751.457Ηπείρου
DF-0396351970ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤ ΗΛΙΑΚ ΘΕΡΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ ΗΠΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ ΡΕΥΜΑΤΟΣ51.44551.44551.445Πελοποννήσου
DF-0820352019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ51.18151.18151.181Δυτικής Ελλάδας
DF-0394351968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ51.11851.11851.118Δυτικής Ελλάδας
DF-0106351935ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ51.07451.07451.074Πελοποννήσου
DF-0147351945ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ51.06151.06151.061Δυτικής Ελλάδας
DF-0470351979ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALPHA AUTONET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ50.88650.88650.886Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ - 283211585 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240174ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ πατρ. ΒΑΣΙΛΗΣ50.78250.78250.782Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283310210 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238752ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ50.75950.75950.759Δυτικής Ελλάδας
DF-0241351959ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ50.70050.70050.700Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΚΟΖΥΡΑΚΗ ? ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΟΕ - 283211123 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241702ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ Α ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΟΕ50.52650.52650.526Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - 283210964 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239692ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ50.46950.46950.469Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - 283211016 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239523ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΙΚΛ πατρ. ΠΕΤΡΟΣ50.46750.46750.467Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - 283211017 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΤΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ50.43750.43750.437Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ - 283211042 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239515ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ πατρ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ50.43650.43650.436Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - 283310231 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237582ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ πατρ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ50.35250.35250.352Αττικής
DF-0210351951ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΡΗΝΗ Κ ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ50.32250.32250.322Κρήτης
DF-0166351947ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΙ ΚΡΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ50.28050.28050.280Κρήτης
DF-0102351934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΑΔΑΜΟΥ ΑΕΒΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ-ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ50.27550.27550.275Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΚΟΣ Γ. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ο.Ε. - 283211297 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240592ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΟΙΚΟΣ Γ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι ΟΕ50.22150.22150.221Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - 283210999 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239532ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ πατρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ50.22050.22050.220Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΤΣΑ - 283210157 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239133ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΚΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΤΣΑ πατρ. ΠΑΝΑΓΗΣ50.16150.16150.161Δυτικής Ελλάδας
DF-0113351937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΤΕΝΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΑΝΟΒΑΦΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ50.05250.05250.052Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 283210992 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΓΚΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ50.04650.04650.046Θεσσαλίας
DF-0720352007ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ50.01250.01250.012Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ - 283310211 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237423ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ50.00050.00050.000Θεσσαλίας
DF-0559351991ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ49.89349.89349.893Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΣΙΑ Ο.Ε. - 283211464 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239052ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ49.88549.88549.885Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 283211074 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239495ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΤΕΦΑ πατρ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ49.69949.69949.699Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΣΙΑ ΕΕ - 283311271 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239054ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ49.50049.50049.500Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σ.ΛΕΒΕΝΤΗ - ΣΙΑ ΕΕ - 283211212 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239144ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ49.48249.48249.482Αττικής
DF-0013351929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ49.37049.37049.370Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ - 283210461 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239535ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ49.29749.29749.297Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 283311196 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΛΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ49.22549.22549.225Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΒΛΗΣ Ο.Ε. - 283210776 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239959ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι ΔΟΥΒΛΗΣ ΟΕ49.14049.14049.140Ηπείρου
DF-0623351996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΥΚΑΣ Β ΚΡΗΤΗ ΑΕ48.25248.25248.252Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΔΡΕΓΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ - 283210473 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240579ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΔΡΕΓΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ48.21248.21248.212Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε. ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗ - Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ο.Ε. - 283210689 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240176ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΓΟΥΣΓΟΥΝΕΛΗ Δ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΟΕ47.50047.50047.500Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΧΟΥ ΧΡΥΣΩ - 283210091 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΗΧΟΥ ΧΡΥΣΩ πατρ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ47.48647.48647.486Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ - 283210916 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239884ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ πατρ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ47.35747.35747.357Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΤΖΙΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ - 283210010 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΤΖΙΡΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ πατρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ47.30647.30647.306Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΑΓΛΑΙΑ - 283211525 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239093ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΑΓΛΑΙΑ πατρ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ47.15147.15147.151Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΜ ΕΝ ΕΜ ΣΠΟΡΤΣ ΕΠΕ - 283210948 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239872ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜ ΕΝ ΕΜ ΣΠΟΡΤΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΕ47.09447.09447.094Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ - 283211237 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239138ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ47.05047.05047.050Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 283211320 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238932ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΡΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πατρ. ΘΩΜΑΣ46.87146.87146.871Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283310792 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΟΥΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ46.59146.59146.591Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283210455 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239531ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ46.57846.57846.578Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 283210770 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΕΥΣΤΡΑΤΙ46.23046.23046.230Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ - 283210724 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240138ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΦΩΚΙΩΝ46.11046.11046.110Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MΑΡΘΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ - 283210675 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240057ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΘΑ πατρ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ45.98545.98545.985Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ - 283310882 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239038ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ45.95445.95445.954Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΙΝΤΑΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - 283211111 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239475ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΙΝΤΑΡΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ45.81545.81545.815Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283211615 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240672ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝ πατρ. ΠΕΤΡΟΣ45.73645.73645.736Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - 283211254 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239132ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ45.69945.69945.699Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - 283210684 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240106ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ πατρ. ΗΛΙΑΣ45.46945.46945.469Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΟΕ - 283210841 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ Π ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΟΕ45.46845.46845.468Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 283210606 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239851ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΙΖΑΝΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ πατρ. ΛΑΖΑΡΟΣ45.37145.37145.371Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 283210914 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239887ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ45.37045.37045.370Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - 283210554 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240582ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ45.29945.29945.299Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΚΛΑΤΖΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - 283210003 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240393ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΑΔΟΥ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε45.21745.21745.217Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 283310679 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237733ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ44.96244.96244.962Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ ΛΥΔΙΑ - 283210121 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238985ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΓΙΟΓΛΟΥ ΛΥΔΙΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ44.85244.85244.852Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ SCREEN ART Ε.Π.Ε. - 283211556 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239129ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSCREEN ΣΚΡΙΝ ART ΑΡΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΩΝ44.57644.57644.576Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΡΤΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 283310367 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237735ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΑΡΤΣΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ44.54644.54644.546Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΝΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - 283210333 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239490ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟKUNISCH PHILIPP πατρ. SIGMUND44.35544.35544.355Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ. ΤΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - 283211150 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239159ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΤΑΠΑΖΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ43.91443.91443.914Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗ Ο.Ε. - 283211473 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239075ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΚΩΝΝΑ ΧΟΥΝΤΟΥΛΕΣΗ ΟΕ43.85843.85843.858Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 283310777 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239008ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ43.64643.64643.646Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜOΥΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 283310783 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237710ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΤΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ43.49443.49443.494Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΡΔΙΚΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 0.Ε. - 283211526 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239098ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΒΑΡΔΙΚΟΥ Π ΟΕ43.45143.45143.451Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - 283210665 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239874ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΑΣΣΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ πατρ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ43.43743.43743.437Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283310521 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238945ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ43.37943.37943.379Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283210026 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238916ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ43.24243.24243.242Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΕΡΑΣΜΙΑ - 283210410 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239503ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΡΑΣΜΙΑ πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ43.18643.18643.186Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ - 283211610 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240193ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ43.00743.00743.007Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΡΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - 283210453 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239529ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΡΑΝΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ πατρ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ42.97342.97342.973Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283211105 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239479ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ42.76442.76442.764Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - 283210422 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239513ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΚΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ42.74642.74642.746Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - 283310577 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ42.49342.49342.493Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ - 283211056 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ42.45442.45442.454Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΛΙΑΤΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ - 283211586 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240177ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΛΙΑΤΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ42.38642.38642.386Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - 283211288 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239112ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ πατρ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ42.04042.04042.040Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ - 283310452 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238738ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ42.02242.02242.022Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 283210918 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239879ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ41.82241.82241.822Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - 283210848 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ41.78541.78541.785Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - 283211541 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239110ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ πατρ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ41.70441.70441.704Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ.ΚΟΚΚΑΛΗΣ - Σ. ΞΕΝΟΥΛΗ Ο.Ε. - 283210203 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239228ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ ΞΕΝΟΥΛΗ ΟΕ41.66741.66741.667Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ - 283210725 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240136ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΜΟΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ41.58941.58941.589Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283210605 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239793ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΜΠΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΗΛΙΑΣ41.24841.24841.248Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΖ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 283211566 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239139ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ41.11441.11441.114Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 283310920 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237422ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ40.93840.93840.938Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σ - Γ ΓΟΓΓΑΚΗ - ΣΙΑ ΟΕ - 283211437 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239026ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ40.85840.85840.858Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΛΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - 283211383 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239007ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ πατρ. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ40.52240.52240.522Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ - 283210708 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ40.51740.51740.517Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΘΥΡΗ ΟΛΓΑ - 283210570 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239616ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΘΥΡΗ ΟΛΓΑ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ40.31440.31440.314Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΙΩΓΑ ΑΣΠΑΣΙΑ - 283210115 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238971ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΙΩΓΑ ΑΣΠΑΣΙΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ40.30340.30340.303Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΖΙΩΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - 283210581 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239622ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΖΙΩΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ πατρ. ΘΩΜΑΣ39.75339.75339.753Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΛΩΝΗ Λ. - ΚΛΩΝΗΣ Γ. Ο.Ε. - 283210688 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240113ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΩΝΗ Λ ΚΛΩΝΗΣ Γ ΟΕ39.58839.58839.588Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EYAΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - 283311229 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237126ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΡ ΒΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ39.49039.49039.490Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 283210435 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239527ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ39.41839.41839.418Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ - 283211085 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΔΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ39.39139.39139.391Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ - ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Ο.Ε. - 283210583 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ Ε ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ38.92538.92538.925Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ - 283211300 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ38.66938.66938.669Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - 283211477 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΚΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝ πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ38.60938.60938.609Αττικής
DF-0278351963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΚΑΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΦΙΑΣ38.48838.48838.488Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 283210108 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238967ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΝΔΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ πατρ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ38.41638.41638.416Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΦΕΡ ΠΑΥΛΟΣ - 283210667 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239877ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΦΕΡ ΠΑΥΛΟΣ πατρ. ΘΩΜΑΣ38.29638.29638.296Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΦΙΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΙΑ - 283211112 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240587ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ38.27538.27538.275Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ - 283210769 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΩΥΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ38.12138.12138.121Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ROSA MARIA ΜΩΡΑΚΗ - 283210517 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΚΗ ΡΟΖΑ ΜΑΡΙΑ ΟΕ38.06338.06338.063Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BAMI VASIL - 283210587 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239690ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ πατρ. TELI37.94137.94137.941Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 283311043 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237134ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ37.83437.83437.834Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 283310925 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239043ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΛΩΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ37.75037.75037.750Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΨΑΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ARESTI POWER - 283211480 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239082ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟARESTI POWER ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡ ΕΥΘΥΝΗΣ37.72037.72037.720Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - 283210050 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238927ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ πατρ. ΠΕΤΡΟΣ37.57637.57637.576Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΕΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ) - 283310448 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΕΠΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ37.40237.40237.402Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 283210742 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240115ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ37.39337.39337.393Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 283211099 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239484ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ37.26937.26937.269Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283310174 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237390ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ37.21037.21037.210Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΠΙΤΣΙΜΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ - 283210038 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238919ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΠΙΤΣΙΜΑΔΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ37.07337.07337.073Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283211049 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239512ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ36.90336.90336.903Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 283310964 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ36.73436.73436.734Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283310253 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ πατρ. ΣΠΥ36.52336.52336.523Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ KOΣΜΑ ΕΛΕΝΗ - 283310170 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237387ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΣΜΑ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ36.51736.51736.517Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 283310908 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237432ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ35.46735.46735.467Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΑΝΟΣ - 283210214 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239367ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ πατρ. ΔΗΜΟΣ35.45935.45935.459Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β.ΚΡΕΜΜΥΔΑ - ΣΙΑ Ο.Ε - 283210202 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239175ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ35.37135.37135.371Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ XATZHMΠΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ - 283310167 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237384ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΗΜΠΑΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ πατρ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ35.30735.30735.307Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΟΥΗ - 283210270 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239487ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΟΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ πατρ. ΞΕΝΟΦΩΝ35.30235.30235.302Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ - 283210680 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΟΤΗ ΣΟΦΙΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ35.26535.26535.265Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛHΧΑ ΒΑΙΑ - 283211321 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΙΑ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ35.22135.22135.221Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 283310796 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237701ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ35.19635.19635.196Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓEΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283210817 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239939ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ35.16535.16535.165Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283210954 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ34.92934.92934.929Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΑΠΛΙΑ ΦΑΝΗ - 283211445 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239041ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΑΠΛΙΑ ΦΑΝΗ πατρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ34.89334.89334.893Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 283210710 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ πατρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ34.75634.75634.756Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΑΛΛΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - 283211325 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238953ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ34.67034.67034.670Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡ0Σ - 283311164 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239067ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ34.31634.31634.316Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 283211355 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238972ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ πατρ. ΑΝΔΡΕΑΣ34.18934.18934.189Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 283211714 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ34.13334.13334.133Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - 283211255 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239130ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΛΗΣΑΒΒΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ33.90533.90533.905Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΑΖΗΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283310835 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239029ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΑΖΙΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΒΙΚΤΩΡ33.87733.87733.877Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΝΤΩΝIOΣ - 283210929 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239876ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ πατρ. ΙΩΣΗΦ33.84333.84333.843Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283211258 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239126ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΡΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ33.78533.78533.785Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283311038 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237136ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΚΛΕΑΝΘΗΣ33.72933.72933.729Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - 283211527 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239100ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ33.27933.27933.279Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ - 283211141 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240589ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ πατρ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ33.22633.22633.226Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283311047 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239084ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ33.18233.18233.182Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΤΣΟΥΠΗ ΣΟΦΙΑ - 283211428 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239032ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΤΣΟΥΠΗ ΣΟΦΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ33.09433.09433.094Θεσσαλίας
DF-0758351904ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ33.02433.02433.024Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ ΛΟΥΣΙΝΕ - 283210141 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΛΙΓΚΑΡΙΔΟΥ ΛΟΥΣΙΝΕ πατρ. ΡΟΜΠΕΡΤ33.01233.01233.012Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283310277 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238750ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΩΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ32.85132.85132.851Αττικής
DF-0779351905ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΥ - Γ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΟΕ32.62232.62232.622Βορείου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - 283310683 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238988ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ32.45032.45032.450Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΟΥΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 283210548 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239603ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΟΥΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ32.35432.35432.354Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 283310604 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238970ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΡΜΑΚΕΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ πατρ. ΑΧΙΛΛΕΥΣ32.28832.28832.288Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΔΑΚΗΣ Κ. - ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Π. Ο.Ε. - 283211220 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΡΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΕ32.02232.02232.022Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΖΑΚΗ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑ Ο.Ε. - 283210982 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239591ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΜΑΓΓΑ ΑΘ ΚΑΖΑΚΗ ΟΕ31.99031.99031.990Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ - 283210075 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ πατρ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ31.66631.66631.666Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΕΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ - 283310527 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238949ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓ πατρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ31.28931.28931.289Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 283310208 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237410ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ31.28731.28731.287Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) - 283210953 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239856ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHIM ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ31.27931.27931.279Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 283210585 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239687ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ πατρ. ΙΓΝΑΝΤΙΟΣ31.18531.18531.185Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - 283211122 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239414ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΖΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ31.08331.08331.083Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 283311067 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ31.03331.03331.033Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΠΕ - 283211367 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238997ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ30.78430.78430.784Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ - 283211447 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239044ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ30.41930.41930.419Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - 283310770 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239005ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ30.10630.10630.106Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ XΡΗΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 283310437 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238928ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΑΜΠΑΝΗ - 283310076 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237111ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΜΠΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ - 283310118 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007241941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - 283310088 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237696ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ πατρ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ - 283310671 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238986ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ - 283311290 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239051ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ πατρ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 283311001 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-ΖΩΗ - 283310804 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237679ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΖΩΗ πατρ. ΒΑΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - 283310261 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237716ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΜΠΕΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - 283310622 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238979ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 283310632 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238984ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - 283310514 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238735ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - 283310894 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237531ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ - 283310488 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238940ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ - 283310571 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238959ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΜΑΡΙΝΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - 283311073 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΕΝΑΛ - 283310513 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΤΑΦΑ ΣΕΝΑΛ πατρ. ΜΟΥΣΤΑΦΑ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ - 283310950 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237403ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - 283310573 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238725ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 283310568 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238955ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΥΖΟΥΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ - 283310986 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚ πατρ. ΧΡΗ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - 283310356 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237730ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ πατρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ - 283310884 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239039ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔ πατρ. ΑΛΕΞΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΪΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ - 283310630 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238982ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ πατρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ - 283310762 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239003ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - 283310233 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237650ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ πατρ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 283310512 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡ πατρ. ΓΡΗ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΣΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - 283310808 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237611ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΣΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ πατρ. ΑΝΔΡΕΑΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΩΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - 283310662 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237740ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΩΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΥΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - 283310948 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237413ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΥΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΦΙΑ KAI ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΑΙΝΗ Ε.Ε. - 283310840 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239031ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ - 283310911 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237426ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - 283310809 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239023ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ πατρ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ - 283310391 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237739ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΛΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 283310245 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237702ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ - ΕΛΕΝΗ - 283311034 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239089ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΑΠ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - 283311185 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239059ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ29.85429.85429.854Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΑΡΑΛΗ - 283211279 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239119ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ29.72029.72029.720Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283310517 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238944ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ29.67729.67729.677Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΡΑΣ ΘΑΝΟΣ - 283311413 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238758ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΣ ΘΑΝΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ29.32729.32729.327Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - 283310984 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239071ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ29.30429.30429.304Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΤΣΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 283210978 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239595ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΟΣΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ πατρ. ΙΩΑ29.19329.19329.193Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - 283210195 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ29.18129.18129.181Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 283310745 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ29.13729.13729.137Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ - 283310579 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238961ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πατρ. ΑΓΓΕΛΟΣ28.52528.52528.525Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ - 283311272 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237127ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ28.52328.52328.523Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - 283310983 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239069ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΗΜΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ28.39628.39628.396Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - 283210986 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239589ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΠΑΤΣΙΑ Δ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΕ28.23528.23528.235Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΤΑΤΙΔΟΥ Α. - ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ.ΕΕ - 283211175 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΟΥΤΑΤΙΔΟΥ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ28.19328.19328.193Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗ - ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 283210404 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ28.08828.08828.088Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - 283210763 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240093ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΒΟΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ28.07328.07328.073Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ - 283310451 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238933ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ28.05028.05028.050Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - 283311150 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239042ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛ πατρ. ΚΩΝ28.01728.01728.017Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283211055 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239510ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΛΜΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ28.00028.00028.000Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΛΙΝΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Θ. KAI ΣΙΑ ΟΕ - 283210184 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239160ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΔΕΛΙΝΗΣ Κ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Θ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ27.99527.99527.995Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΗΜΟΥΛΑΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΥ - 283311016 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239092ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ27.76227.76227.762Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - 283310629 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237747ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ27.73227.73227.732Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 283310522 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238947ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ27.46227.46227.462Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283310564 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238733ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ27.39127.39127.391Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 283311097 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239033ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ27.33627.33627.336Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 283210420 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239511ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ27.14227.14227.142Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 283211398 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240669ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πατρ. ΘΩΜΑΣ26.85626.85626.856Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - 283211007 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239528ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΙΤΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ26.79726.79726.797Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΦΛΗΣ - 283211632 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240215ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΥΦΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ26.73326.73326.733Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ KAI ΣΙΑ Ο.Ε. - 283210419 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239509ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΑ ΟΕ26.70426.70426.704Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ - 283210481 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239557ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΛΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ πατρ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ26.59426.59426.594Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - 283210008 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240395ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΥΚΟΥΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ26.27226.27226.272Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΣΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ - 283210146 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239120ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΣΧΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ26.21426.21426.214Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ - 283210963 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ26.15626.15626.156Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ - 283211039 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ πατρ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ26.14626.14626.146Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΡΑΡΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ - 283210116 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238976ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΥΡΑΡΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ25.90025.90025.900Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ - 283310075 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237110ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ25.79325.79325.793Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ - 283210561 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007241943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ πατρ. ΛΑΖΑΡΟΣ25.36925.36925.369Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - 283310685 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238990ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ25.30025.30025.300Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ - 283210111 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΑΝΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ πατρ. ΣΤΑΥΡΟΣ24.89124.89124.891Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ - 283310555 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238952ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ24.75024.75024.750Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283310970 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239058ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ24.58624.58624.586Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283210652 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239864ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΙΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ24.58424.58424.584Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΛΓΚΙΤΣΗ ΧΡΥΣΗ - 283211253 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239134ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΑΛΓΚΙΤΣΗ ΧΡΥΣΗ πατρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ24.41624.41624.416Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΡΕΙΑ ΜΠΑΛΑ -ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - 283211716 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240340ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΛΑ ΔΑΡΕΙΑ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ24.34924.34924.349Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 283211388 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239012ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ24.30124.30124.301Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΕΤΗ ΜΠΕΚΑ - 283210190 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239163ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΕΚΑ ΑΡΕΤΗ πατρ. ΚΩΝ24.10724.10724.107Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283310658 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237744ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ24.03724.03724.037Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 283210700 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240206ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤ24.02324.02324.023Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - 283211371 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240668ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΛΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ πατρ. ΣΤΑΥΡΟΣ23.76523.76523.765Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΑ - 283310434 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238746ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΑ πατρ. --23.76023.76023.760Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ - 283310793 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239020ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ πατρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ23.74623.74623.746Πελοποννήσου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ - ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - 283210192 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239164ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΦΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ23.72723.72723.727Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΤΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - 283210405 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239498ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΤΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ πατρ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ23.50223.50223.502Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283210022 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ23.36023.36023.360Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283311045 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ23.28723.28723.287Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΟΛΓΑ - 283210386 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΩΡΑΙΤΟΥ ΟΛΓΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ23.20423.20423.204Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283310998 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237399ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ23.16323.16323.163Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΓΑΡΑ ΑΝΝΑ - 283210669 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239881ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΓΑΡΑ ΑΝΝΑ πατρ. ΛΑΖΑΡΟΣ23.09223.09223.092Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - 283311092 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237131ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ22.93522.93522.935Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 283210837 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239920ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΦΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΠΑΥΛΟΣ22.88522.88522.885Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ - 283210589 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239694ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΡΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ22.81922.81922.819Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ - 283311094 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239027ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ22.77022.77022.770Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - 283210430 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ πατρ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ22.71122.71122.711Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - 283310703 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238994ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΤΣΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ22.53122.53122.531Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΓΔΟΥ ΘΕΟΦΙΛΙΑ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ - 283210687 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240584ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΓΔΟΥ ΘΕΟΦΙΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πατρ. ΦΩΤΙΟΣ22.52422.52422.524Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΕΡΜΕΟΥΛΕΝ ΕΛΕΝΗ-ΤΕΡΕΖΑ - 283211225 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239141ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVERMEULEN ELENI TERESA πατρ. CORNELIS22.43422.43422.434Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΚΑΛΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ - 283210212 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239297ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ22.30022.30022.300Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 283311006 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239095ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ22.28922.28922.289Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΝΤΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ - 283310786 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΕΝΤΕΡΗ ΕΥΤΥΧΙΑ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡ22.22522.22522.225Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ - 283311189 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007243506ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ πατρ. ΧΡΗΣΤΟΣ22.00022.00022.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗΤΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ - 283211357 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238981ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΗΤΣΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ21.97821.97821.978Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 283310739 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ21.96521.96521.965Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΥΓΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ - 283210058 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238935ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΥΓΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ21.93921.93921.939Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 283311285 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239053ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ21.86921.86921.869Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ - 283310015 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237105ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΩΜΑΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ21.65821.65821.658Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - 283310453 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ21.45321.45321.453Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ - 283210778 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ21.41021.41021.410Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - 283310711 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ21.21721.21721.217Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283211127 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239264ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ21.08821.08821.088Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ - 283311032 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237139ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ21.02121.02121.021Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 283311177 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239066ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ20.92220.92220.922Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MIXAEΛΑ ΜΥΛΩΝΑ - 283211332 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟMYLONAS MIHAELA πατρ. STEFAN20.91020.91020.910Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΡΑΜΠΙΤΑ ΑΜΑΛΙΑ - 283210226 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239462ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΡΑΜΠΙΤΑ ΑΜΑΛΙΑ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ20.70320.70320.703Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ.ΑΝΤΩΝΙΑ - 283310957 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239045ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΙΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ20.70220.70220.702Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ - 283210417 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239507ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΔΗΣΟΓΛΟΥ ΚΑΤΙΝΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ20.55620.55620.556Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283310541 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238950ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ20.53720.53720.537Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΤΤΑΛΕΙΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ (ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ) - 283210832 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239927ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΤΑΛΕΙΑΔΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ20.28820.28820.288Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 283210092 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤ20.19920.19920.199Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 283311093 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237129ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΠΕΤΡΟΣ20.18320.18320.183Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΔΟΥΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - 283210839 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΔΟΥΚΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ20.17320.17320.173Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 283210432 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πατρ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ20.04320.04320.043Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΡΕΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ - 283310483 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238939ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΡΕΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ πατρ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ19.92319.92319.923Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β.ΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. - 283211715 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240338ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΛΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ19.82219.82219.822Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283310994 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239097ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ19.77919.77919.779Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΖΑΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΕΖΑΡΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Ο.Ε - 283210838 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239919ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΖΑΡΤΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΕΖΑΡΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΕ19.75519.75519.755Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 283310991 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239096ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΛΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ19.74519.74519.745Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 283310784 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237705ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΛΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ19.71619.71619.716Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ - 283210024 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ πατρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ19.66519.66519.665Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - 283210753 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240105ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΥΔΑΤΣΟΥ ΠΗΝΕΛ πατρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ19.50419.50419.504Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ο.Ε. - 283210682 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΖΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ19.44119.44119.441Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - 283210749 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240108ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΚΟΥ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ19.21319.21319.213Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - 283211534 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239107ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΦΑΝΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ19.10319.10319.103Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - 283210702 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240240ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ19.02019.02019.020Στερεάς Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - 283310712 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237717ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ18.82118.82118.821Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - 283210227 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239470ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΤΖΑΝΗΣ18.74518.74518.745Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ - 283211136 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240588ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ πατρ. ΝΙΚΗΤΑΣ18.45218.45218.452Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 283211169 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239156ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΙΝΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ18.45018.45018.450Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 283211451 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240670ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΥΓΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ πατρ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ18.29618.29618.296Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - 283311096 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239030ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΥΚΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ18.24318.24318.243Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ - 283211176 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239154ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ18.19518.19518.195Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283211510 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ18.05518.05518.055Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΡΕΝΤΖΗ - 283210574 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΕΝΤΖΗ ΚΑΛΛΙΡΟΗ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ17.98517.98517.985Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΝΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - 283211763 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240389ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΝΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ πατρ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ17.95417.95417.954Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 283210196 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239168ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ17.86617.86617.866Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΥΜΒΙΟΥ ΟΛΓΑ - 283211314 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΥΜΒΙΟΥ ΟΛΓΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ17.82617.82617.826Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - 283211359 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238989ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ πατρ. ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ17.74417.74417.744Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - 283310017 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237107ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΥΡΑΚΗΣ Α ΚΑΙ ΓΚΙΤΑΚΗΣ Δ ΟΕ17.50817.50817.508Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΓΝΟΣ - 283210801 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239953ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΙΓΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟ17.41917.41917.419Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - 283210106 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ17.35717.35717.357Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΣΚΙΤΖΗ-ΔΟΥΚΑ - 283211704 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΙΣΚΙΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πατρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ17.35317.35317.353Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ - 283211326 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238960ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ πατρ. ΜΗΝΑΣ17.34517.34517.345Ηπείρου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ DOMΒREV NIKOLAY - 283210976 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239597ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟDOBREV NIKOLAY YORDANOV πατρ. YORDANOV17.30417.30417.304Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΜΠΙΡΗ ΙΩΑΝ ΒΑΙΑ - 283211390 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239013ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΜΠΙΡΗ ΒΑΙΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ17.29417.29417.294Ιονίων Νήσων
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΜΑΡΣΕΛΗ - ΤΖΑΝΝΙΝΗ - 283211057 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239506ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΣΕΛΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ πατρ. ΗΛΙΑΣ17.14917.14917.149Δυτικής Ελλάδας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ - 283210822 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ17.14717.14717.147Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ - 283311068 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΤΑΛΤΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ16.89016.89016.890Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ - 283211322 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007238946ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ πατρ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ16.73516.73516.735Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 283211536 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239108ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΛΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ16.71616.71616.716Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - 283211009 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ πατρ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ16.63816.63816.638Δυτικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΡΑΧΙΩΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - 283211742 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240357ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ16.56816.56816.568Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TΣΑΓΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ - 283211638 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007240300ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΑΓΚΑΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ πατρ. ΚΩΣΤΑΣ16.56316.56316.563Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΛΕΠΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ - 283210642 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239861ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΛΕΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ πατρ. ΕΥΤΥΧΙΟΣ16.53316.53316.533Κρήτης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΨΟΡΑΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - 283211210 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239148ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΨΟΡΑΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ16.53216.53216.532Θεσσαλίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - 283210165 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239140ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ16.51016.51016.510Νοτίου Αιγαίου
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ - 283211500 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 2007239085ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ πατρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ16.50016.50016.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΙΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - 283311079 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΑΙΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ15.97215.97215.972Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ - 283310698 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238991ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ πατρ. ΑΓΓΕΛΟΣ15.12515.12515.125Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΙΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - 283310154 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237141ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΙΤΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ πατρ. ΡΙΧΑΡΔΟΣ14.43114.43114.431Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ KAΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 283310126 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238755ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ14.41014.41014.410Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 283310600 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΤΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ13.53513.53513.535Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 283310605 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΤΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ12.71312.71312.713Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 283310295 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237728ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ11.00011.00011.000Αττικής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - 283311323 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007239048ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ10.90510.90510.905Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - 283310601 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007238965ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ πατρ. ΗΛΙΑΣ10.86410.86410.864Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ - 283310216 - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΟΜ 2007237416ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ πατρ. ΜΙΧΑΗΛ10.45310.45310.453Νοτίου Αιγαίου