ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥΚΩΔΙΚΟΣ MISΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΥΦΟΡΕΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΟΣΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΒΕΕ (ΥΠΕ/5/01433/Ε)350483ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ19.304.00019.304.00019.304.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HELLAS HOLIDAY HOTELS ΑΕ (ΥΠΕ/4/00726/Ε)291543ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHELLAS HOLIDAY HOTELS AE17.325.00017.325.00017.325.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ PHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΥΠΕ/4/00484/Ε)291972ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPHARMATHEN INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ16.149.97516.149.97516.149.975Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕΞΤΕ (ΥΠΕ/4/00617/Ε)291553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΤΗ ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ15.603.58715.603.58715.603.587Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΕΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/01359/Ε)350131ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ15.590.15315.590.15315.590.154Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00006/Ε)215567ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ13.205.93413.205.93413.205.934Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00592/Ε)350546ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ12.692.00012.692.00012.692.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ALFA WOOD - ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00014/Ε215589ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALFA WOOD ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ11.685.81911.685.81911.685.819Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ SOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00002/Ε)215638ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLTECH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ11.458.75311.458.75311.458.753Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01026/Ε)350545ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ10.898.56010.898.56010.898.560Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ Α.Ε (ΥΠΕ/5/02209/Ε)365196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ10.358.32210.358.32210.358.323Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01606/Ε)395905ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε9.959.8569.959.8569.959.856Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΕΙΟΥ ΑΕ. (ΥΠΕ/5/00123/Ε)350482ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ9.820.0009.820.0009.820.000Πελοποννήσου
HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 9ΥΠΕ/4/01146/Ε)291653ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ9.587.9479.587.9479.587.948Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/04395/Ε)525511ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ9.382.1539.382.1539.382.154Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/01556/Ε)350203ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ9.046.7819.046.7819.046.781Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ COSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΥΠΕ/5/00026/Ε)215590ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCOSMOS PROFIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ8.744.8008.744.8008.744.800Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00007/Ε)215639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΛΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ8.741.2508.741.2508.741.250Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ "ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΕ" (ΥΠΕ/5/00960/Ε)296664ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΚΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ8.280.0008.280.0008.280.000Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01973/Ε)398129ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ7.843.1087.843.1087.843.109Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ Α.Ε.» (ΥΠΕ/5/02143/Ε)365199ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ7.760.0007.760.0007.760.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ) ΜΕ Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01732/Ε)464734ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ7.491.0987.491.0987.491.098Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''SELECTED VOLT'' (ΥΠΕ/5/02960/Ε)395911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSELECTED VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ7.452.8997.452.8997.452.900Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΥΠΕ/4/00671/Ε)215418ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟWIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ7.360.1627.360.1627.360.163Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) ΑΕ (ΥΠΕ/5/00021/Ε)350484ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ7.071.6007.071.6007.071.600Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. EUROWIND Α.Ε. (ΥΠΕ/5/04409/Ε)464736ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟEUROWIND ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ6.891.8856.891.8856.891.885Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΕΚ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00435/Ε)292050ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΚΕΚ ΑΕ6.793.4186.793.4186.793.418Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ (ΥΠΕ/5/00190/Ε)291984ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ6.461.9136.461.9136.461.913Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. & ΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. '' ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02411/Ε)395909ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ6.447.6936.447.6936.447.693Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ Α.Ε.(ΥΠΕ/4/01010/Ε)291578ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΨΙΛΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6.306.0006.306.0006.306.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε'' (ΥΠΕ/5/00702/Ε)380075ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΤΙΣΤΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ6.288.0006.288.0006.288.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.» (ΥΠΕ/5/01962/Ε)365192ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ6.254.0006.254.0006.254.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02144/Ε) 395910ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5.847.2195.847.2195.847.219Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/01134/Ε)215566ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5.759.4545.759.4545.759.454Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Π. ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00820/Ε)287428ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5.709.7775.709.7775.709.777Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SUPERIOR UNDIES Α.Β.Ε.Ε (ΥΠΕ/5/02112/Ε)349924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSUPERIOR UNDIES ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΚΑΛΣ ΚΑΛΤΣΩΝ ΕΣΩΡ ΝΗΜΑΤ ΥΦΑΣΜ ΒΑΦΕΙΩΝ ΦΙΝΙΡ ΕΤΟΙΜ ΕΝΔΥΜ ΣΥΜΜΕΤ ΔΙΑΧ ΑΚΙΝ ΚΤΗΜ5.684.4895.684.4895.684.489Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ CLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/01157/Ε)215526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCLUB MEDITERRANEE ΕΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5.459.5745.459.5745.459.574Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θ. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00885/Ε)349905ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ5.422.6255.422.6255.422.625Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01622/Ε)395912ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5.400.0005.400.0005.400.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Τ.Ε. (ΥΠΕ/5/00526/Ε)291559ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5.334.9705.334.9705.334.971Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ (ΥΠΕ/5/00204/Ε)349923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣ5.279.2505.279.2505.279.251Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΕ¨ (ΥΠΕ/5/01567/Ε)350138ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ5.164.0995.164.0995.164.099Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - Κ. ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01061/Ε)349910ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Κ ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΑΕ5.025.7235.025.7235.025.723Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ CANDIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/001197/Ε)286370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCANDIA ΑΕ5.016.2135.016.2135.016.213Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΠΟΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΥΠΕ/5/00290/Ε)349914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΠΟΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ4.986.4894.986.4894.986.489Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00244/Ε)291540ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΕΜΟΤ ΑΕ4.854.0004.854.0004.854.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Δ.Τ.Σ ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΡΙΟ - ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00252/Ε)350205ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ Τ Σ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4.846.5004.846.5004.846.500Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε (ΥΠΕ/5/01882/Ε)371493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΕ4.838.1384.838.1384.838.138Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00688/Ε)215523ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4.744.2854.744.2854.744.285Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00975/Ε)349904ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Θ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΕ4.733.7214.733.7214.733.721Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "Aquis Hotels and Resorts" (ΥΠΕ/5/01027/Ε)371494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟAQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4.682.1014.682.1014.682.101Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ.Δ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00604/Ε)291545ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦ Δ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ F D ATHANASSOPOULOS SA HOTEL BUSINESS4.680.6824.680.6824.680.683Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ADVANCED PHOTON DYNAMICS A.E.'' (ΥΠΕ/5/02444/Ε)380077ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ4.596.9344.596.9344.596.934Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΜΠΕΛΥ PRIME HOTELS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00937/Ε)291541ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΜΠΕΛΥ PRIME HOTELS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ4.596.8294.596.8294.596.829Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ΑΛΚΥΩΝ (ΥΠΕ/5/01383/Ε)398131ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ ΑΕ4.580.2884.580.2884.580.288Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ I ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/01202/Ε)371958ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΙ Ι ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ4.563.6404.563.6404.563.640Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00859/Ε)215532ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ4.546.6644.546.6644.546.664Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/01198/Ε)350487ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ4.435.0424.435.0424.435.043Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΔΙΡΦΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΑΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ¨ (ΥΠΕ/5/00750/Ε)350097ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΡΦΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ4.315.0164.315.0164.315.016Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ &ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00136/Ε)291567ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΞΕΤΤΕΝΕ4.301.5564.301.5564.301.557Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02119/Ε)395918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4.197.4804.197.4804.197.480Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¨ (ΥΠΕ/5/00683/Ε)350139ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ4.170.0004.170.0004.170.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ) ΜΕ Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01841/Ε)464751ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ4.168.4174.168.4174.168.417Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00596/Ε)287382ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΕ4.161.0914.161.0914.161.092Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΕ.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (ΥΠΕ/5/00034/Ε)350485ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4.154.0004.154.0004.154.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΤ ΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ ΑΕΞΤΕ (ΥΠΕ/5/00720/Ε)291558ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΤΡΙΝΑ ΜΠΗΤΣ ΑΕΞΤΕ4.124.8794.124.8794.124.879Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΤΕΚΟΜ ΑΒΤΕΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,ΕΠ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,ΣΥΣΤ.ΤΗΛ,ΣΥΣΤ.ΑΣΦ,ΗΛΕΚΤΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΣΥΣΤ.ΑΝΑΝΕΩΣ.ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00506/Ε)296514ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΚΟΜ ΑΒΤΕE ΚΑΤΑΣΚ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡ ΟΧΗΜ ΜΗΧΑΝΗΜ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΧΗΜ ΠΡ ΣΥΣΤ ΤΗΛΕΠ ΑΣΦΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΕΦ ΥΠ ΠΑΡ ΥΠΗΡ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩ4.041.7884.041.7884.041.788Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΥΠΕ/5/04178/Ε)525513ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4.041.5384.041.5384.041.538Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ NORTH SYNERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00947/Ε)215521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSUNERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ4.021.5004.021.5004.021.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00889/Ε)215530ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΟΥΦΟΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ4.008.5364.008.5364.008.536Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3Ι INTERNATIONAL INNOVATIVE INSULATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΥΠΕ/5/00067/Ε)291628ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ3I INTERNATIONAL INNOVATIVE INDUSTRIES ABE ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ4.000.0004.000.0004.000.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΣΗ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00735/Ε)291546ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΟΥΣΗ ΑΕ3.965.6633.965.6633.965.663Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00663/Ε)291552ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.945.1853.945.1853.945.185Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00655/Ε)292065ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΚΩ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.902.3023.902.3023.902.302Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VELTI ΑΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΕ/4/01139/Ε)215407ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ3.890.0003.890.0003.890.000Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/02166/Ε)395931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ -ΡΑΧΗ-ΑΝΑΘΕΜΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΛΑΜΠ3.888.9103.888.9103.888.910Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ) ΜΕ Δ.Τ. ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01840/Ε)464750ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΔΕΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ3.803.8803.803.8803.803.880Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''SUN CURE A.E.'' (ΥΠΕ/5/00933/Ε)395922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.760.0003.760.0003.760.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ GF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00008/Ε)215644ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟGF ENERGY ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.759.5773.759.5773.759.577Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01290/Ε)349865ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOUTH COAST ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.736.4223.736.4223.736.422Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00793/Ε)349866ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHORIZON ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.679.8203.679.8203.679.820Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε. (ΥΠΕ/4/01001/Ε)215564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΣΙΔΑΣ LOGISTICS3.631.4273.631.4273.631.427Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ARTY HOTELS A.E (ΥΠΕ/5/01051/Ε)349917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟARTY HOTELS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.575.2183.575.2183.575.218Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ Δ.Τ. ''ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΑΕ'' (ΥΠΕ/5/01521/Ε)380078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ3.571.2153.571.2153.571.215Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε ΜΕ Δ.Τ. "ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/01434/Ε)371963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ3.558.8003.558.8003.558.800Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΠΡΩΗΝ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.) (ΥΠΕ/5/00135/Ε)215563ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.476.3193.476.3193.476.319Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/01094/Ε)349853ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ3.442.1003.442.1003.442.100Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΩΡΙΣ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00483/Ε)349889ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΩΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.398.6783.398.6783.398.678Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00616/Ε)287396ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ3.343.2003.343.2003.343.200Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨GLOBAL WIRE ABEE¨ (ΥΠΕ/5/00653/Ε)350098ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟGLOBAL WIRE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ3.239.4073.239.4073.239.407Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ - ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01562/Ε)371962ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΥΛΟΥ ΜΕΘΩΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.236.6063.236.6063.236.606Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. METEORA FOODS (ΥΠΕ/5/00708/Ε)355332ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΔΑΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ3.236.0003.236.0003.236.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΚΙΟΣ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00713/Ε)215518ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚΙΟΣ ΑΕ3.112.9183.112.9183.112.918Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ GDP SOLAR AE (ΥΠΕ/5/00917/Ε)296615ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟGDP SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ3.012.5573.012.5573.012.558Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02242/Ε)395917ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ3.010.0003.010.0003.010.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00059/Ε)371964ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΛΑΥΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜ0Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ3.001.4403.001.4403.001.440Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/00978/Ε)350486ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΟΚΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΙΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ2.976.0002.976.0002.976.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΕ/5/00168/Ε)291536ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΒΑΡΑΚΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ2.941.0002.941.0002.941.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01596/Ε)398149ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΓΑΡΩΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ2.930.4002.930.4002.930.400Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΥΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00860/Ε)287380ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΥΔΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝ ΕΤ2.904.0002.904.0002.904.000Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00277/Ε)215499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ2.889.8402.889.8402.889.840Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣ ΣΕ ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00091/Ε)215554ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ TATA ELASTRON SOCIETE ANONYME STEEL SERVICE CENTER2.885.5042.885.5042.885.504Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ ΑΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00220/Ε)350108ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.875.9502.875.9502.875.950Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε ΜΕ Δ.Τ. "ΕΛΑΙΑ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/01394/Ε)371498ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.872.8182.872.8182.872.818Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α&Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ Α.Κ.Ε.Τ.Τ.Ε. (ΥΠΕ/4/00872/Ε)291534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΑΙ Σ ΓΚΟΝΤΟΡΑΣ ΑΚΕΤΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2.785.5382.785.5382.785.538Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΔ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΥΠΕ/5/01040/Ε)349858ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΜΙΧΑΛΗΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ2.766.5822.766.5822.766.582Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΙΝΤΟΥΡ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00923/Ε)291561ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΙΝΤΟΥΡ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.2.720.5252.720.5252.720.525Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Χ.ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ (ΥΠΕ/4/00656/Ε)215506ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΔΕΛΦΟΙ Χ.ΚΟΡΔΕΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΣ2.687.3202.687.3202.687.320Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01292/Ε)380076ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.656.8912.656.8912.656.891Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/03072/Ε)398148ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ2.638.4862.638.4862.638.486Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΥΠΕ/5/00154/Ε)291547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.603.1122.603.1122.603.112Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/02069/Ε)395919ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ -ΡΑΧΗ-ΑΝΑΘΕΜΑ-ΚΡΥΟΝΕΡΙ-ΛΑΜΠ2.597.3102.597.3102.597.311Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ART HOTEL MAINALON" (ΥΠΕ/5/00843/Ε)371499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ2.558.2862.558.2862.558.286Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΚΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ δ.τ. ΟΚΤΩ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00222/Ε)291573ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΚΤΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ2.529.3502.529.3502.529.350Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''SOLAR ELECTRIC ENERGY'' (ΥΠΕ/5/03683/Ε)395915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ2.507.4002.507.4002.507.400Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΩΡΙΟ ΙΚΑΡΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/01128/Ε)287431ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΩΡΙΟ ΙΚΑΡΟΣ ΞΕΝΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ2.500.0002.500.0002.500.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLAR GATE AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ''SOLAR GATE A.E.'' (ΥΠΕ/5/00588/Ε)448144ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLAR GATE ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ2.496.9062.496.9062.496.906Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ε.Π.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00932/Ε)350100ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΠΕ2.481.5692.481.5692.481.569Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ Α.Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00232/Ε)371965ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΕΜΟΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.427.0002.427.0002.427.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Γ.Β. ΧΟΝΔΡΑΚΗΣ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00795/Ε)287388ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΚΑΙ Β ΧΡ ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ2.408.7462.408.7462.408.746Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00580/Ε)291704ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ-ΑΝΩΝ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΡ-ΝΑΥΤ-ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ ΕΤ2.365.6502.365.6502.365.650Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΝΗ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00159/Ε)215528ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ2.271.2632.271.2632.271.263Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Β. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00864/Ε)350117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.266.5302.266.5302.266.530Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ Α.Ε. δ.τ. LIKOMITROS STEEL Α.Ε(ΥΠΕ/4/01007/Ε)291924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.257.7892.257.7892.257.789Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΤ VALIS VOLOS (ΥΠΕ/5/00025/Ε)291576ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗΣ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.252.5002.252.5002.252.500Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ KOSMOSEL A.E (ΥΠΕ/5/00688/Ε)349869ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟKOSMOSEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ2.227.6342.227.6342.227.634Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΑΤΕ (ΥΠΕ/5/00207/Ε)349918ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.217.6102.217.6102.217.610Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΥΦΑΚΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΥΠΕ/4/00882/Ε)215520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΟΥΦΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ2.202.6002.202.6002.202.600Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00846/Ε)215534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΑΕ2.160.1352.160.1352.160.135Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ/Β ΕΤΕΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/01177/Ε)350488ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ Φ Β AE2.149.2622.149.2622.149.262Πελοποννήσου
33ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. Aquis Hotels and Resorts (ΥΠΕ/5/01028/Ε)398134ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟAQUIS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.138.8502.138.8502.138.850Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VOULIAGMENI MULTIPARKER ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΕ (ΥΠΕ/4/01138/Ε)291850ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVOULIAGMENI MULTIPARKER ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΕ2.137.0552.137.0552.137.055Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/02593/Ε)398142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.109.5982.109.5982.109.598Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ENERGY PHOTON DYNAMICS A.E." (ΥΠΕ/5/03546/Ε)525514ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPHOTON DYNAMICS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.098.0002.098.0002.098.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/00010/Ε)350114ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΑΕ2.080.3432.080.3432.080.343Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01657/Ε)371501ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΑΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ2.052.2952.052.2952.052.295Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00755/Ε)291700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΙΩΝΑΣ ΣΤΡΟΥΜΣΑΣ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ2.049.0362.049.0362.049.036Κεντρικής Μακεδονίας
ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ "ΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ" (ΥΠΕ/5/00631/Ε)296697ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΟΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.986.9591.986.9591.986.959Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΞΤΕΕ - Δ.Τ. ΛΑΝΤΣΟΣ ΑΞΤΕΕ(ΥΠΕ/4/00855/Ε)291532ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΞΤΕΕ1.956.7251.956.7251.956.725Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν. ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ'' (ΥΠΕ/5/03403/Ε)395920ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΓΚΟΤΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.939.9841.939.9841.939.984Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) (ΥΠΕ/5/00444/Ε)349929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝ ΠΕ ΥΔΡΩ COSMOS1.928.8841.928.8841.928.885Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ ΜΙΧΑΗΛ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00211/Ε)349872ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΧΑΗΛ Π ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.927.8991.927.8991.927.899Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε'' (ΥΠΕ/5/00777/Ε)380081ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.924.8001.924.8001.924.800Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΓΛΑΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΔΟΥΝΕΪΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ'' (ΥΠΕ/5/03835/Ε)448142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΣΤΑΣ ΓΛΑΒΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ1.883.5621.883.5621.883.562Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''PHOTEL M.A.E.'' (ΥΠΕ/5/03859/Ε)395927ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.882.0571.882.0571.882.057Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΕΠΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00185/Ε)350103ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΑ ΘΑΛΑΤΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ1.878.8981.878.8981.878.898Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΟΧΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ'' (ΥΠΕ/5/03083/Ε)395928ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ1.874.4001.874.4001.874.400Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00698)287370ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.864.0541.864.0541.864.054Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΕ ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΕΠΕ" (ΥΠΕ/5/00939/Ε)525900ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ1.862.4001.862.4001.862.400Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ -1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. "VROUSTI SUN 1 AE" (ΥΠΕ/5/03831/Ε)525515ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΡΟΥΣΤΙ ΣΑΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1.857.9431.857.9431.857.943Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. MINOIKI AKTI S.A. (ΥΠΕ/4/00856/Ε)287426ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΝΩΙΚΗ ΑΚΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.855.0001.855.0001.855.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ Α.Ε (ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ Ο.Ε) (ΥΠΕ/5/01037/Ε)349855ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΝΝΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ1.843.3561.843.3561.843.356Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΕ (ΥΠΕ/5/02943/Ε)371966ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.823.2321.823.2321.823.232Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΠΑΝΗΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/01408/Ε)448198ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΠΑΝΗΣ ΑΕ1.809.5941.809.5941.809.594Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Χ. Γ. ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00812/Ε)287433ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ Γ ΚΑΣΜΙΡΛΗΣ ΑΕ1.809.2861.809.2861.809.286Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BRIGHT COLORS ΑΕΒΕ (ΥΠΕ/4/00791/Ε)291581ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟBRIGHT COLORS ΑΝΩΝΗΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ1.793.0781.793.0781.793.078Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ NATURA ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00785/Ε)292074ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.781.2351.781.2351.781.235Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00442/Ε)350198ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΙΝΟΤΕΛ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.760.5461.760.5461.760.546Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ GOLDEN SOLAR AE ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ. ''GOLDEN SOLAR AE'' (ΥΠΕ/5/02892/Ε)380082ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟGOLDEN SOLAR ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΟΛΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1.747.2001.747.2001.747.200Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΑΜΙΑΣ Α.Ε'' (ΥΠΕ/5/04100/Ε)380079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ1.741.4881.741.4881.741.488Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00387/Ε)349859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.733.7271.733.7271.733.727Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ(ΠΡΩΗΝ RESILUX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΑΛΩΝ ΡΕΤ) (349913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟRESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.721.2151.721.2151.721.215Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/01056/Ε)215503ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.691.1251.691.1251.691.125Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΕΚΑΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/00772/Ε)350202ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΚΑΒΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.687.5001.687.5001.687.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε ΜΕ Δ.Τ. "AMALIAS PALACE HOTEL" (ΥΠΕ/5/00470/Ε)371504ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΔΡΕΑΣ Κ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ1.654.6481.654.6481.654.648Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Α.ΤΕΡΤΙΛΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00333/Ε)350104ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΤΕΡΛΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ1.648.0191.648.0191.648.019Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00598/Ε)287436ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΒΒΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.638.5621.638.5621.638.562Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨SOMMET ΕΠΕ¨ (ΥΠΕ/5/00308/Ε)350191ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΨΥΓΕΙΑ SOMMET ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.627.3701.627.3701.627.370Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε (ΥΠΕ/4/00697/Ε)287438ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.624.6671.624.6671.624.667Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00883/Ε)286367ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΡΟΥΤΖΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΕ1.623.6001.623.6001.623.600Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00606/Ε)287415ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.610.0001.610.0001.610.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ INTERSYS ΑΕ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΥΠΕ/4/00708/Ε)291564ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟINTERSYS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ1.597.4561.597.4561.597.456Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΕ/4/00798/Ε)286371ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.594.8951.594.8951.594.895Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00693/Ε)291640ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΜΠΟΣΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.594.4671.594.4671.594.467Ηπείρου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δτ "ΕΜΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΕ" (ΥΠΕ/5/00472/Ε)296700ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.592.0001.592.0001.592.000Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ OPTICON Α.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΥΠΕ/5/00267/Ε)349852ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΤΥΠΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.555.5001.555.5001.555.500Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΡΕΘΥΜΝΟ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΕ/4/00797/Ε)286368ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΕΘΥΜΝΟ ΑΕ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.550.1891.550.1891.550.189Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. δ.τ. B.M.C. Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00216/Ε)291530ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.549.2141.549.2141.549.214Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AUTO MOTO LESVOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01409/Ε)371506ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AUTO MOTO LESVOS1.544.2551.544.2551.544.255Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00668/Ε)291520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΡΑΒΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.513.5071.513.5071.513.507Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PLIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ Δ.Τ. ''PLIAS ABEE'' (ΥΠΕ/5/00805/Ε)448200ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ1.502.0041.502.0041.502.004Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00177/Ε)350086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.500.0001.500.0001.500.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ι. ΜΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΠΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00767/Ε)349921ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΜΠΥΡΟΣ Κ ΠΑΠΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.472.9621.472.9621.472.962Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ¨ (ΥΠΕ/5/00145/Ε)350075ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ1.461.6001.461.6001.461.600Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨GREEK CAMPING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/00597/Ε)350105ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟGREEK CAMPING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ1.441.5001.441.5001.441.500Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΤΟΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤ/ΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΑΡΟΥ (ΥΠΕ/5/00865/Ε)349880ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΤΟΜΟΣ ΑΕ1.412.2701.412.2701.412.270Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''ΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.'' (ΥΠΕ/5/04225/Ε)395925ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.406.2471.406.2471.406.247Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΗΜΝΟΥ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00648/Ε)292266ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΗΜΝΟΥ Α.Ε.1.405.7271.405.7271.405.727Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY A.E (ΥΠΕ/5/00752/Ε)349903ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΣΣΙΑΣ FACTORY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.404.6241.404.6241.404.624Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΙΚΑΣ Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''BIKAS LTD'' (ΥΠΕ/5/01460/Ε)423617ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.396.9811.396.9811.396.981Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. (ΥΠΕ/5/00004/Ε)350538ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.372.3961.372.3961.372.396Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PEARL BAY HOTEL Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. (ΥΠΕ/5/00327/Ε)398143ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΡΛ ΜΠΕΙ ΧΟΤΕΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.369.9641.369.9641.369.964Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ NC ENERGY HELLAS A.E. - INTERSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΕ/4/01206/Ε)215515ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟNC ENERGY HELLAS AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ INTERSUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.369.8851.369.8851.369.885Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΟΝΙΚΗ ΑΤΑΞΕ) (ΥΠΕ/4/00719/Ε)287381ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΚΗ ΑΤΑΞΕ1.368.1431.368.1431.368.143Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΦΑΜΠΟΥΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00856/Ε)355333ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.347.0001.347.0001.347.000Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00147/Ε)291707ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑ ΟΕ1.331.3601.331.3601.331.360Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ - ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ (ΥΠΕ/5/00032/Ε)287429ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΟΥΡΛΑΚΗΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗΣ1.330.2051.330.2051.330.205Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρώην ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) (ΥΠΕ/5/01220/Ε)380080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.329.7101.329.7101.329.710Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΛΑΡΙΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΣΟΛΑΡΙΣ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01976/Ε)395930ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΛΑΡΙΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.320.9461.320.9461.320.946Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/00646/Ε)349892ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.312.0781.312.0781.312.078Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΙΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΥΠΕ/4/01008/Ε)287384ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΙΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ1.305.0001.305.0001.305.000Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ Δ.Τ. ''ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01639/Ε)380083ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ1.301.5001.301.5001.301.500Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΥΠΕ/4/00572/Ε)215603ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ ΑΒΕΕ1.298.3031.298.3031.298.303Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΖΗΣ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/01231/Ε)355334ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.297.1691.297.1691.297.169Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΡΟΔΟΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ'' (ΥΠΕ/5/03246/Ε)395924ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.296.0001.296.0001.296.000Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ. ΚΑΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00555/Ε)350490ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΚΑΙ Κ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.263.3061.263.3061.263.306Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε¨ (ΥΠΕ/5/005213/Ε)350189ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.263.3001.263.3001.263.300Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00649/Ε)398137ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΡΤΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.262.0621.262.0621.262.062Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ξ.Τ.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΥΠΕ/5/03997/Ε)398146ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΞΕΤΤΕΝΕ1.250.8811.250.8811.250.881Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PRISMA A.E (ΥΠΕ/5/00703/Ε)349922ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPRISMA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.241.1001.241.1001.241.100Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ε. ΔΤ ΞΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00633/Ε)291647ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΙΑ PALACE ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.213.7441.213.7441.213.744Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00630/Ε)292119ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΡΑΓΓΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.207.5091.207.5091.207.509Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΕ/5/00495/Ε)292267ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ1.205.7901.205.7901.205.790Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΕΝ.ΕΡ.Α.Σ.Ε. (ΥΠΕ/5/00769/Ε)464752ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.200.0001.200.0001.200.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΙ ΟΙΝΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/00346/Ε)215560ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΚΛΟΙ ΟΙΝΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.189.9291.189.9291.189.929Στερεάς Ελλάδας
HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΠΕ/4/01146/Ε)291693ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ1.185.0271.185.0271.185.027Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΕΞΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕ με δτ "VVD SOLAR AE"(ΥΠΕ/5/00959/Ε)296649ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΗΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.184.9451.184.9451.184.945Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΥΠΕ/5/00584/Ε)349886ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΤΟΥ ΛΙΒΥΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.179.7601.179.7601.179.760Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VIGO ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/03176/Ε)380084ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVIGO ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ1.174.1801.174.1801.174.180Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00696/Ε)349902ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.1.162.0781.162.0781.162.078Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/00712/Ε)350207ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.160.3171.160.3171.160.317Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΓΗΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΥΠΕ/5/01006/Ε)350489ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΓΗΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.138.2391.138.2391.138.239Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΞΠΡΕΣ ΙΝΤΕΡΦΡΑΧΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ (ΥΠΕ/4/00871/Ε)291648ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΞΠΡΕΣ ΙΝΤΕΡΦΡΑΧΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ EXPRESS INTERFRACHT HELLAS SA1.133.8481.133.8481.133.848Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΚΗ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00229/Ε)349891ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ1.125.0001.125.0001.125.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00373/Ε)291537ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΑΕ1.117.9461.117.9461.117.946Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''SOLAR ILIAS MBOMBENA ΕΠΕ'' (ΥΠΕ/5/01340/Ε)395916ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.104.9231.104.9231.104.923Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν.ΓΡΑΨΑΣ Δ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ. ΜΕ Δ.Τ. "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΝΩΔΕΙΑ ΑΕ" (ΥΠΕ/5/00016/Ε)371508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΓΡΑΨΑΣ Δ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ1.093.6451.093.6451.093.645Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ¨ (ΥΠΕ/5/00270/Ε)350192ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΓΚΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ1.092.0511.092.0511.092.051Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ν.ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00471/Ε)349876ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ1.091.5821.091.5821.091.582Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΟΤΗΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''KROTIRI RESORT'' (ΥΠΕ/5/00546/Ε)423618ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΡΟΤΗΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ1.085.8241.085.8241.085.824Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΓΟΓΓΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΥΠΕ/5/00434/Ε)398138ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΟΓΓΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.064.3281.064.3281.064.328Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/03613/Ε)448149ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1.056.0001.056.0001.056.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/02842/Ε)525512ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1.050.0001.050.0001.050.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΠΟΚΟΥΡΟΥ'' (ΥΠΕ/5/04091/Ε)395929ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ1.050.0001.050.0001.050.000Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΝΕΓΑΑΚ ΑΕ¨ (ΥΠΕ/5/00170/Ε)350140ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΓΑΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ1.037.1311.037.1311.037.131Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ AGROCENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. AGROCENTER A.B.E.E. (ΥΠΕ/5/01382/Ε)398135ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΟΥ Α Ε1.011.9351.011.9351.011.935Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KRONOS SUN ENERGY A.E. ΜΕ Δ.Τ. ''KRONOS SUN ENERGY A.E.'' (ΥΠΕ/5/03015/Ε)395932ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΡΟΝΟΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ ΑΕ1.004.0151.004.0151.004.015Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΑΝ. Β. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - Π.Α.Κ.Ο. Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00579/Ε)215502ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ1.002.6271.002.6271.002.627Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ - ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''POWER LIFE O.E.'' (ΥΠΕ/5/03675/Ε)395926ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΡΙΟΜΜΑΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε999.601999.601999.601Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''SOLAR ILIAS MBOMBENA ΕΠΕ'' (ΥΠΕ/5/01341/Ε)395923ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ994.582994.582994.582Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A.E. ΑΔΕΞΕΝ ΠΑΤΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΕ/5/01770/Ε)398153ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ Ε ΑΔΕΞΕΝ ΠΑΤΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ988.114988.114988.114Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS AE (ΥΠΕ/5/00674/Ε)448201ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ982.722982.722982.722Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ NG ENERGY HELLAS ΑΕ - INTERSUN ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΕ/4/01205/Ε)215492ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟNC ENERGY HELLAS AE INTERSUN ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ975.169975.169975.169Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΕ/4/00720)287369ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΕ956.042956.042956.042Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ι.ΤΖΟΑΝΟΣ ΑΕΞΤΕ (ΥΠΕ/5/00088/Ε)349883ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΤΖΟΑΝΟΣ ΑΕ952.426952.426952.426Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΑΠΙΑ Α.Ε."(ΥΠΕ/5/00647/Ε)371507ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ951.445951.445951.445Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΥΠΕ/4/01009/Ε)291560ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ948.400948.400948.400Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΥΠΕ/4/00671/Ε)215412ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟWIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ939.043939.043939.043Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/00040/Ε)398151ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΑΣΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ924.057924.057924.057Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ. ΜΕ Δ.Τ. ''NEW ENERGY A.E.'' (ΥΠΕ/5/03848/Ε)448207ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ908.950908.950908.950Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ (ΥΠΕ/4/01209/Ε)291531ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΟΝΙΑΝ ΠΛΑΖΑ906.500906.500906.500Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00293/Ε)292105ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΙΚΡΑΚΗΣ Γ.ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ901.838901.838901.838Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ Δ.Τ. "Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." (ΥΠΕ/5/03974/Ε)525902ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΤΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ900.244900.244900.244Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ'' (ΥΠΕ/5/02243/Ε)380085ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΤΕΜ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ894.283894.283894.283Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΑΖΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/00909/Ε)350102ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΑΖΗΣ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ891.721891.721891.721Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.ΔΟΪΤΣΙΔΗΣ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00466/Ε)291816ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΔΟΙΤΣΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ888.668888.668888.668Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΕΑ &ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00374/Ε)291555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΕΑ Κ ΣΙΑ ΟΕ884.400884.400884.400Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.(ΥΠΕ/4/00592/Ε)291894ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΑΕ872.070872.070872.070Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00412/Ε)291858ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΦΙΚΤΥΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ864.148864.148864.148Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ (ΥΠΕ/5/00621/Ε)349856ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ852.033852.033852.033Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΥΚΤΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. Ο ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΟΥ ΝΥΚΤΑΡΗ (ΥΠΕ/5/00286/Ε)398154ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΜ ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ847.113847.113847.113Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.ΒΡΕΤΤΟΣ Σ.ΑΡΜΑΤΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00106/Ε)349890ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΒΡΕΤΤΟΣ Σ ΑΡΜΑΤΑ ΟΕ844.200844.200844.200Ιονίων Νήσων
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΙΟΙ Δ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00739/Ε)291746ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΙΟΙ Δ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΑΕ-ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ-ΣΙΔΕΡΑ-ΜΠΕΤΟΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΑ843.689843.689843.689Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00775/Ε)349881ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ ΑΕ818.400818.400818.400Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ EURODRΙΡ Α.Β.Ε.Γ.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''EURODRIP'' (ΥΠΕ/5/00020/Ε)448209ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟEURODRIP ΑΒΕΓΕ814.898814.898814.898Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ FOSTA AE ΜΕ Δ.Τ. "FOSTA" (ΥΠΕ/5/02791/Ε)525901ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟFOSTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ808.587808.587808.587Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00209/Ε)371968ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ800.825800.825800.825Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01152/Ε)395913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ791.971791.971791.971Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00573/Ε)291525ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ786.765786.765786.765Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00448/Ε)350141ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ784.000784.000784.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ (ΥΠΕ/4/00858/Ε)291554ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΛΚΙΔΗ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ752.375752.375752.375Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01069/Ε)350540ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ750.353750.353750.353Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 Α.Ε." (ΥΠΕ/5/01019/Ε)525903ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΑΕ740.322740.322740.322Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΓΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. (ΥΠΕ/4/00899/Ε)291859ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΑΓΛΗ ΑΦΟΙ ΟΕ733.019733.019733.019Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ MACON Α.Τ.Ε.Ε. (ΥΠΕ/4/00966/Ε)215529ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ731.652731.652731.652Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΥΠΕ/5/02106/Ε) 448141ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α Ε728.651728.651728.651Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ALBATROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00064/Ε)287425ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALBATROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ718.926718.926718.926Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ¨ (ΥΠΕ/5/00236/Ε)350206ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ710.357710.357710.357Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡ.ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00629/Ε)292101ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡ ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ705.377705.377705.377Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΠΑΠΑΔΕΛΛΟΥ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00180/Ε)291931ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΕΛΟΥ ΕΕ703.906703.906703.906Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΕ/4/01139/Ε)215421ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVELTI ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ700.000700.000700.000Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00633/Ε)350491ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ697.200697.200697.200Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΣΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε (Γ.ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΟΥΛΗΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ.)¨ (ΥΠΕ/5/00005/Ε)350084ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ693.712693.712693.712Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΜΕ Δ.Τ. ''ΑΓΓΙΤΗΣ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02565/Ε)448146ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΓΓΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ690.000690.000690.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00153/Ε)350076ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ689.598689.598689.598Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΚΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΠΟΛΥΓΚΟΝ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02873/Ε)395937ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΓΚΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ688.068688.068688.069Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΣΑΝΛΗΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΕ (ΥΠΕ/4/00778/Ε)291736ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΣΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ681.243681.243681.243Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε. (ΥΠΕ/4/00922/Ε)291649ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ665.784665.784665.784Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''J.PELEKIS INTERNATIONAL TRANSPORTS S.A.'' (ΥΠΕ/5/00415/Ε)448211ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ647.650647.650647.650Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00060/Ε)215559ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΑΣ ΔΗΜ ΚΟΥΛΙΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ645.805645.805645.805Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00055/Ε)349894ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ642.410642.410642.410Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PFS LOGISTICS A.E. (ΥΠΕ/5/01612/Ε)355335ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPFS LOGISTICS ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕ637.245637.245637.245Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/02561/Ε)448147ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ636.591636.591636.591Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ Ε.Π.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00359/Ε)350109ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΝΑΣ ΕΠΕ633.058633.058633.058Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/00642/Ε)292079ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ632.158632.158632.158Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Ε ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΑΜΑΡΑ Η ΛΑΡΙΣΑΪΚΗ (ΥΠΕ/5/00575/Ε)349895ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΘΝΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΣΑΜΑΡΑ ΛΑΡΙΣΑΙΚΗ ΑΕ621.741621.741621.741Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''SARMED Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02372/Ε)448208ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ617.281617.281617.281Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ HUB LOGISTICS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΔΤ HUB LOGISTICS Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00261/Ε)291548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟHUB LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ601.231601.231601.231Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕ/5/00563/Ε)349911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΟΥ597.667597.667597.667Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΞΤΟΥΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΥΠΕ/4/00992/Ε)291969ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΞΤΟΥΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ580.925580.925580.925Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/02047/Ε)380088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ580.600580.600580.600Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΕ. (ΥΠΕ/5/00009/Ε)350539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ577.366577.366577.366Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΡΟΔΟΣ ΣΑΝ ΕΝΕΡΤΖΙ'' (ΥΠΕ/5/03757/Ε)395933ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ576.000576.000576.000Νοτίου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ.ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ Ο.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02638/Ε)448150ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ575.920575.920575.920Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΥΠΕ/4/00732/Ε)215513ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ573.587573.587573.587Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ELVAL COLOUR ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ¨ (ΥΠΕ/5/00101/Ε)350099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟELVAL COLOUR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΒΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ561.055561.055561.055Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨ (ΥΠΕ/5/00155/Ε)350193ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ556.488556.488556.488Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΔΤ KARAG A.E. (ΥΠΕ/5/00012/Ε)291539ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Ν ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ549.890549.890549.890Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΩΠΙΑΣ ΕΠΕ¨ (ΥΠΕ/5/00829/Ε)350088ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΩΠΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ541.247541.247541.247Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ Δ.Τ. ΚΟΜΒΟΣ ΑΙΓΙΟΥ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00203/Ε)355327ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΜΒΟΣ ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΓΡΟ/ΔΙΩΝ-ΓΕΩΡ ΜΗΑΧΗΜ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞ/ΣΜΟΥ527.019527.019527.019Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLAR FACTORY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''SOLAR FACTORY'' (ΥΠΕ/5/00728/Ε)448140ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLAR FACTORY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ523.600523.600523.600Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00893/Ε)380086ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ507.372507.372507.372Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΕ Δ.Τ. ''ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Π.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01751/Ε)395934ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΝΕΩΣΙΜΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΠΕ498.600498.600498.600Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00265/Ε)350194ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ KAI YIOI OE494.058494.058494.058Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/02801/Ε)525912ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΕΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ490.652490.652490.652Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΑΒΗ ΟΕ ΜΕ Δ.Τ. "VTS SOLAR ELECTRIC OE" (ΥΠΕ/5/04291/Ε)525913ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΑΒΗ ΟΕ478.177478.177478.177Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00121/Ε)291976ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ467.701467.701467.701Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/00075/Ε)215591ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΠΕ467.132467.132467.132Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.ΓΟΥΣΗΣ-Β.ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00383/Ε)350532ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΓΟΥΣΗΣ Β ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΕ459.384459.384459.384Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/4/00659/Ε)291711ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΡ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ455.071455.071455.071Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΣΙΔΗΡΟΣ-ΧΑΛΥΒΑΣ (ΥΠΕ/4/00694/Ε)291672ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΤΡΙΓΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ452.900452.900452.900Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ (ΥΠΕ/5/01373/Ε)423619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ447.667447.667447.667Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Ε. ΣΚΑΖΙΚΗΣ - Λ. ΜΑΡΑΓΚΟΣ Α.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00776/Ε)350196ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΣΚΑΖΙΚΗΣ Λ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ444.497444.497444.497Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VOLOS ENTERPRISES LTD. (ΥΠΕ/5/00132/Ε)349893ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVOLOS ENTERPRISES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ444.115444.115444.115Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΒΕΤΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00519/Ε)349857ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Δ ΚΑΝΑΒΕΤΑ ΕΕ436.732436.732436.732Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.ΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/02199/Ε)448155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΤΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ432.000432.000432.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ ΜΕ Δ.Τ. "ΕΝΕΡΓΟ ΑΕ" (ΥΠΕ/5/02585/Ε)525908ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ432.000432.000432.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι.ΠΙΤΣΟΥ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00284/Ε)350090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι ΠΙΤΣΟΥ ΟΕ431.680431.680431.680Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOHNE KOTSIOVOU ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''SOHNE KOTSIOVOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ'' (ΥΠΕ/5/02778/Ε) 448159ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOHNE KOTSIOVOU ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ429.000429.000429.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00487/Ε)349927ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ421.736421.736421.736Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/02887/Ε)448157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ421.200421.200421.200Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΒΑ ΚΑΛΛΙΑΝΗ (ΥΠΕ/5/00632/Ε)398157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΑΛΛΙΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε419.690419.690419.690Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/00262/Ε)349896ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΑΕ419.016419.016419.016Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΖΑΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00047/Ε)349930ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΚΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ416.590416.590416.590Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δ.τ. ΣΙΓΑΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ (ΥΠΕ/4/00823/Ε)291556ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ415.022415.022415.022Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00081/Ε)350531ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ414.810414.810414.810Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ACA.¨ (ΥΠΕ/5/00049/Ε)350195ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ412.181412.181412.181Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ PDM PROJECT DEVELOPMENT MANAGEMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''PDM ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ'' (ΥΠΕ/5/01134/Ε)448148ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟPDM PROJECT DEVELOPMENT MANAGEMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ411.400411.400411.400Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΖΑΚΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΦΑΖΑΚΗΣ ΙΜΠΟΡΤΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/4/00766/Ε)291652ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΖΑΚΗΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ406.603406.603406.603Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ'' (ΥΠΕ/5/02128/Ε)448158ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΛΑΡ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕ401.653401.653401.653Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Η ΑΡΙΑΔΝΗ' ΣΥΝ.Π.Ε. (ΥΠΕ/4/00661/Ε)215561ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡΙΑΔΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ399.400399.400399.400Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε (ΥΠΕ/5/00413/Ε)350493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΟΥΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ398.595398.595398.595Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. "ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/01483/Ε)448212ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ394.790394.790394.790Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/4/00584/Ε)215519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟVITA Μ Δ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ387.015387.015387.015Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΤΣΑΡΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "MINOS SOLAR ENERGY E.E." (ΥΠΕ/5/02261/Ε)525910ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLARKAPITAL MANAGEMENTI GMBH ΚΑΙ ΣΙΑ ΜΙΝΟΣ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ384.000384.000384.000Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗ ΣΟΦΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "SOLAR ENERGY" (ΥΠΕ/5/00832/Ε)371972ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΛΑΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ382.821382.821382.821Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ Ε.Π.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00403/Ε)350143ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ375.202375.202375.202Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΔΙ.Α.Σ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ¨ (ΥΠΕ/5/00517/Ε)350078ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΙ.Α.Σ. ΑΝΩΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚ.ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ373.312373.312373.312Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛ.ΜΗ.ΕΡΓ. Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/00535/Ε)395956ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛ-ΜΗ ΕΡΓ ΕΠΕ366.927366.927366.927Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ CORUS ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''CORUS - ΚΑΛΠΙΝΗΣ - ΣΙΜΟΣ ΑΒΕΕ'' (ΥΠΕ/5/00056/Ε)448221ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟCORUS- ΚΑΛΠΙΝΗΣ- ΣΙΜΟΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ364.500364.500364.500Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΠΙΚΟ ΑΕ (ΥΠΕ/4/01091/Ε)292019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΦ ΤΟΥΡΙΣΤ ΞΕΝΟΔ ΨΥΚΤ ΚΑΙ ΕΜΠ ΤΡΟΦ ΕΤ ΑΛΠΙΚΟ ΑΕ361.335361.335361.335Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BATH HOUSE (ΜΠΑΘ ΧΑΟΥΖ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ - ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΤ BATH HOUSE (ΥΠΕ/4/00769/Ε)291724ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟBATH HOUSE ΜΠΑΘ ΧΑΟΥΖ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ356.293356.293356.293Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.'' (ΥΠΕ/5/00607/Ε)380090ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ354.720354.720354.720Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΥΠΕ/5/01232/Ε)380087ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ352.653352.653352.653Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΦΩΤΟΡΑΜΑ Ε.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02088/Ε)395952ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ345.600345.600345.600Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΗΣ Ε. - ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ Ε. Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΜΑΡΗΣ Ε. - ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ Ε. Ο.Ε." (ΥΠΕ/5/03332/Ε)525909ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΗΣ Ε ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΗ Ε ΟΕ345.600345.600345.600Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/01793/Ε)371974ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΝΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ345.600345.600345.600Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00817/Ε) 380091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΚΑΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ341.600341.600341.600Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε. ΑΣΤΡΟΠΕΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ASTELCO'' (ΥΠΕ/5/02050/Ε)448156ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΤΕΛΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ333.137333.137333.137Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00785/Ε)371973ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟALTEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ332.707332.707332.707Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ TSIRONIS TOYS & LOGISTICS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/4/01210/Ε)215531ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΡΩΝΗΣ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΟΤΖΙΣΤΙΚΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ331.431331.431331.431Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΙΟΦΩΣ Ε.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02083/Ε)395951ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ324.869324.869324.869Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ. (ΥΠΕ/5/00243/Ε)371976ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΜΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ318.000318.000318.000Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΙΝΙΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00166/Ε)215493ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΙΝΙΑΣ ΑΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΗΛΙΑΚΑ316.905316.905316.905Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/00990/Ε)395939ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ313.023313.023313.023Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ¨ (ΥΠΕ/5/00884/Ε)350144ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ308.911308.911308.911Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν 3299/2004 ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/4/00574/Ε)291995ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ300.240300.240300.240Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΩΝ Ε.Ε." (ΥΠΕ/5/03915/Ε)525914ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΦΟΚΛΗΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ297.600297.600297.600Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ανδριωτης ΕΠΕ ΜΕ Δ.Τ. "ΦΟΙΒΟΣ ΕΠΕ" (ΥΠΕ/5/02907/Ε)525916ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ291.328291.328291.328Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΥΟΝΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΔΥΟΝΙΟ Μ ΕΠΕ" (ΥΠΕ/5/03066/Ε)525907ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΥΟΝΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ288.000288.000288.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. GENERAL PHARM S.A. (ΥΠΕ/5/00338/Ε) 355329ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ287.386287.386287.386Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ - Μ. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/4/00834/Ε)215511ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ Μ ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ283.670283.670283.670Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "" (ΥΠΕ/5/00568/Ε)525904ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ281.200281.200281.200Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ.ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00529/Ε)350537ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ270.000270.000270.000Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ" (ΥΠΕ/5/00680/Ε)371977ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ Ο Ε262.788262.788262.788Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΤΡΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00174/Ε)350146ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ259.400259.400259.400Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00256/Ε)350147ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ258.083258.083258.083Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00635/Ε)350512ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ256.611256.611256.611Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00636/Ε)350513ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ254.631254.631254.631Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ &ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00626/Ε)350495ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ253.201253.201253.201Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ. Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00275/Ε)395957ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΔΡΕΑΔΟΥ Γ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΟΕ251.274251.274251.274Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ & ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00319/Ε)350150ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΟΕ250.000250.000250.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ.ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δτ "ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΕ" (ΥΠΕ/5/00011/Ε)296661ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ248.000248.000248.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ.ΜΠΟΤΗ - Μ.ΚΑΝΑΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00534/Ε)350549ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΜΠΟΤΗ Μ ΚΑΝΑΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ247.912247.912247.912Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00458/Ε)371980ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ247.700247.700247.700Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΑΡΤΣΗ ΘΩΜΑΗ-ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ με δτ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΟΕ" (ΥΠΕ/5/00142/Ε)296651ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΑΡΤΣΗ ΘΩΜΑΗ ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΕ247.377247.377247.377Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.ΓΡΕΝΔΑΣ - Α.ΧΑΛΚΙΑΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00623/Ε)350550ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΓΡΕΝΔΑ Α ΧΑΛΚΙΑΣ ΟΕ247.193247.193247.193Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣΣΠΑΡΤΣΗ ΘΩΜΑΗ-ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΕ με δτ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΕ" (ΥΠΕ/5/00141/Ε)296654ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΑΡΤΣΗ ΘΩΜΑΗ ΣΠΑΡΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΕ246.974246.974246.974Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ" (ΥΠΕ/5/01194/Ε)525915ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ246.023246.023246.023Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε. ΚΑΙ Μ. ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΑΤΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ" (ΥΠΕ/5/00582/Ε)371978ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΚΑΙ Μ ΚΟΥΜΑΡΤΖΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ245.001245.001245.001Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΚΥΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00489/Ε)350152ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ244.000244.000244.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑ ΣΚΑΛΑ ΟΛΙΒΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00513/Ε)350496ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΑ ΣΚΑΛΑ ΟΛΙΒΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ244.000244.000244.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΜΕ Δ.Τ. "ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε" (ΥΠΕ/5/03241/Ε)525905ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ243.876243.876243.876Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΣΑΡΙΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00044/Ε)350142ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΡΙΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ243.168243.168243.168Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΩΗΝ (ΞΥΔΗ ΜΥΡΤΩ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) (ΥΠΕ/5/00358/Ε)350498ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ241.214241.214241.214Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΙΚΑΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00562/Ε)371987ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΙΚΑΣ ΟΕ239.040239.040239.040Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00566/Ε)371988ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ239.040239.040239.040Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΦΟΙ ΣΚΟΝΔΡΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00615/Ε)350089ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΔΕΛΦΟΙ ΣΚΟΝΔΡΑ ΟΕ238.930238.930238.930Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε" (ΥΠΕ/5/00336/Ε)539680ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ238.297238.297238.297Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. "PANTAZIS ENERGY" (ΥΠΕ/5/02752/Ε)525906ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ238.200238.200238.200Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε" (ΥΠΕ/5/00335/Ε)539681ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ238.180238.180238.180Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Ν.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - Κ. ΜΠΑΔΙΝΑΚΗΣ - Ε.ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00532/Ε)350151ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κ ΜΠΑΔΙΝΑΚΗΣ Ε ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΕ237.866237.866237.866Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00845/Ε)350555ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ237.562237.562237.562Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΟΕ (ΥΠΕ/4/00658/Ε)215504ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΣΤΑΜΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΣΤΑΜΤΣΗ ΟΕ237.003237.003237.003Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε" (ΥΠΕ/5/00337/Ε)539682ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ236.628236.628236.628Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΗΛΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε" (ΥΠΕ/5/00334/Ε)539683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ236.588236.588236.588Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00192/Ε)350148ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΤΖΑΣ ΟΕ236.583236.583236.583Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΔΗΜ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00595/Ε)372008ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΔΗΜ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΕ236.000236.000236.000Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00217/Ε)350187ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΕ235.752235.752235.752Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΟΕ με δτ "HELIOS OE" (ΥΠΕ/5/00087/Ε)296641ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΟΕ234.400234.400234.400Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΛΜΟΥΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ''SUNNY PLUS ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01867/Ε)395942ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΛΜΟΥΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ234.311234.311234.311Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00498/Ε)371985ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΕ233.600233.600233.600Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.ΓΚΕΚΑΣ - Χ.ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Ο.Ε ΜΕ Δ.Τ. "HELLENIC CELL POWER" (ΥΠΕ/5/00398/Ε)371984ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΓΚΕΓΚΑΣ Χ ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Ο Ε233.343233.343233.343Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΚΟΥΣΕΡΑ Κ. - ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Φ.Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00461/Ε)350154ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΥΣΕΡΑ Κ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Φ ΟΕ232.587232.587232.587Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΡΥΣΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δτ "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ ΟΕ" (ΥΠΕ/5/00036/Ε)296640ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΡΥΣΑΦΗΣ ΣΙΑ ΟΕ231.763231.763231.763Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/01310/Ε)423631ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ231.547231.547231.547Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΠΑΝ. ΟΕ. (ΥΠΕ/5/01532/Ε)448153ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ ΚΑΙ ΠΑΝ Ο Ε230.580230.580230.580Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00053/Ε)350547ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΟΕ230.560230.560230.560Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΦΛΕΞ Α.Β.Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00390/Ε)371975ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΟΛΥΦΛΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΙΟΥ230.481230.481230.481Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΚΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/006043/Ε)350156ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΣΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΛΕΣΚΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΟΕ229.670229.670229.670Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01241/Ε)448151ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ229.111229.111229.111Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ - ΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00503/Ε)371989ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΖΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΟΕ227.860227.860227.860Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00208/Ε)350155ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ227.772227.772227.772Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΕΓΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΦΕΓΓΗ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/02275/Ε)525911ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΕΓΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ227.744227.744227.744Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00798/Ε)350492ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ227.150227.150227.150Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ (ΥΠΕ/5/00375/Ε)350525ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΒΕΤΕ226.465226.465226.465Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00630/Ε)371994ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΙΜΠΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΜΠΙΜΠΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΕ226.410226.410226.410Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00371/Ε)371992ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ225.918225.918225.918Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΙΑΣΩΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00117/Ε)350157ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΑΣΟΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ225.865225.865225.865Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μ. ΚΟΥΣΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/4/00566/Ε)291721ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜ ΚΟΥΣΟΥΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ225.255225.255225.255Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Α. - ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ Δ. Α.Ε ΜΕ Δ.Τ. "ΦΩΤΟΝΙΟ Α.Ε." (ΥΠΕ/5/00589/Ε)371996ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΝΙΟ ΑΕ223.626223.626223.626Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕ¨ (ΥΠΕ/5/00394/Ε)350153ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕ222.344222.344222.344Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δτ "ΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ" (ΥΠΕ/5/00109/Ε)296616ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ221.468221.468221.468Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΜΑΝΗΣ" ΜΕ Δ.Τ. ''ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΜΑΝΗΣ ΕΕ'' (ΥΠΕ/5/01030/Ε)380096ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ220.828220.828220.828Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΔΗΜ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00569/Ε)350161ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ220.000220.000220.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00672/Ε)350504ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ , ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝ. ΕΤ.220.000220.000220.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΜΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00673/Ε)350505ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΜΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ , ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝ. ΕΤ.220.000220.000220.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΟΥΣΙΚΗ - ΗΧΟΣ- ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ A.E. ΜΕ Δ.Τ. ΣΤΟΛΛΑΣ Α.Ε. (ΥΠΕ/5/00612/Ε)355330ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΟΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ-ΗΧΟΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ219.520219.520219.520Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε (ΥΠΕ/5/00516/Ε)349861ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΜΑΛΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ219.000219.000219.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΔΕΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00213/Ε)350162ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΕΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ218.992218.992218.992Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ.ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00272/Ε)350543ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘ ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ218.756218.756218.756Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00324/Ε)371998ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ218.400218.400218.400Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ με δτ "ENVIRELECTRIC" (ΥΠΕ/5/00341/Ε)296645ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΟΥΚΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ218.135218.135218.135Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Α.ΓΚΑΤΖΙΟΥ - Γ.ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00407/Ε)350160ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΓΚΑΤΖΙΟΥ Σ ΠΑΝΤΖΙΑΡΕΛΑ ΟΕ218.062218.062218.062Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Α.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00140/Ε)350145ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ217.918217.918217.918Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00332/Ε)372003ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ217.788217.788217.788Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00372/Ε)371991ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ217.432217.432217.432Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''NRG Ltd'' (ΥΠΕ/5/00162/Ε)395960ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ217.200217.200217.200Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Κ. και Σ.ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00077/Ε)215494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Κ ΚΑΙ Σ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΟΕ216.869216.869216.869Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. 'ΗΛΙΟΣΥΛΛΟΓΗ' (ΥΠΕ/5/02099/Ε)423634ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΚΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ216.388216.388216.388Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ - ΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00915/Ε)350494ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε216.220216.220216.220Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ Α.Ε.'' (ΥΠΕ/5/02944/Ε)395953ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ216.054216.054216.054Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/01651/Ε)423635ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ216.000216.000216.000Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Κ.Σ ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.¨ (ΥΠΕ/5/00027/Ε)350070ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Κ ΚΑΙ Σ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΟΕ215.844215.844215.844Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00268/Ε)350535ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝ ΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΟΕ215.200215.200215.200Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β.ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00330/Ε)350524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΜΠΑΜΠΑΛΙΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ214.428214.428214.428Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΝΕΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00171/Ε)350541ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΝΕΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ212.000212.000212.000Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ.ΔΕΛΚΟΣ - Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''Κ.ΔΕΛΚΟΣ - Γ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε.'' (ΥΠΕ/5/00467/Ε)380101ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΔΕΛΚΟΣ Γ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΟΕ211.728211.728211.728Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''BONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.'' (ΥΠΕ/5/00780/Ε)380100ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟBONUS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ211.427211.427211.427Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Π.ΤΡΟΧΙΔΟΥ - ΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00707/Ε)350188ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΚΕΧΑΓΙΑ ΟΕ209.909209.909209.909Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. 'VOULGARI ENERGY' (ΥΠΕ/5/00496/Ε)423633ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο Ε208.740208.740208.740Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Η. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Ι. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00318/Ε)350149ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Η ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΟΕ208.088208.088208.088Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00233/Ε)350522ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ208.000208.000208.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΙΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00234/Ε)350523ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΙΩΜΟΥ ΕΛΕΝΗΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ208.000208.000208.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00271/Ε)371982ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ207.860207.860207.860Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00722/Ε)371999ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΡΑΝΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΕ207.656207.656207.656Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00302/Ε)350500ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ207.056207.056207.056Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.ΛΕΜΟΝΙΑΣ - Α.ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ECO ENERGY Ο.Ε." (ΥΠΕ/5/00605/Ε)372000ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΛΕΜΟΝΙΑΣ Α ΜΠΡΟΥΤΣΟΥ ΟΕ207.014207.014207.014Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΑΛΕΞΗ ΒΑΙΟΥΛΑ ΟΕ ΜΕ Δ.Τ. ''SOLARPARK'' (ΥΠΕ/5/00104/Ε)380104ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΑΣΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΗ ΒΑΙΟΥΛΑ ΟΕ206.457206.457206.457Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ.ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ - Κ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00396/Ε)350552ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ Κ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ206.104206.104206.104Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00127/Ε)350499ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΕΝΤΖΟΣ ΜΙΧ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε205.965205.965205.965Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ.ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00280/Ε)371993ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ205.412205.412205.412Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΝΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ¨ (ΥΠΕ/5/00078/Ε)350163ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ205.160205.160205.160Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΥΚΟΥ Φ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ & ΛΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00786/Ε)380105ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΥΚΟΥ Φ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΕ204.040204.040204.040Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δτ "ΚΛΙΜΑΞ ΟΕ" (ΥΠΕ/5/00029/Ε)296619ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ204.000204.000204.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. & ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ Κ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΗΛΙΑΚΗ Ε.Ε.'' (ΥΠΕ/5/00803/Ε) 380107ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ203.600203.600203.600Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΥΠΕ/5/00250/Ε)350501ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΛΕΙΔΩΝΑΣ Γ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ203.338203.338203.338Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΥΠΕ/4/00674/Ε)291683ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΔΡΕΑΝΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ202.849202.849202.849Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ¨ (ΥΠΕ/5/003693/Ε)350158ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ202.748202.748202.748Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Κ & Σ. ΛΟΥΜΑΚΗΣ Ο.Ε.¨ (ΥΠΕ/5/00163/Ε)350091ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ Κ ΚΑΙ Σ ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΟΕ201.840201.840201.840Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00699/Ε)350159ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΕΤΡΟΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ201.280201.280201.280Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡ. ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ - ΚΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/4/00587/Ε)215524ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡ ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ201.129201.129201.129Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Ε.'' (ΥΠΕ/5/00648/Ε)395941ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΟΡΦΙΑΔΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕ200.000200.000200.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΡΟΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δτ "SPARTA ENERGY OE" (ΥΠΕ/5/00200/Ε)296623ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ ΡΟΠΠΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ200.000200.000200.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ADVANCED FOOD TECHNOLOGIES" (ΥΠΕ/5/00593/Ε)372001ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ199.600199.600199.600Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLAR WATT M.Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/00018/Ε)350497ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLAR WATT ΗΛΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ197.728197.728197.728Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΠΑΣΟΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΠΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00796/Ε)350167ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΣΟΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΣΟΗ ΜΑΡΙΑ ΟΕ196.708196.708196.708Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Θ.ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00281/Ε)350164ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘ ΜΑΝΤΖΙΝΟΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ196.147196.147196.147Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΜΑΣΙΩΤΗ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00450/Ε)380106ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΜΑΣΙΩΤΗ ΟΕ195.574195.574195.574Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛ.ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00354/Ε)350533ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛ ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ194.664194.664194.664Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00505/Ε)372004ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ πατρ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ194.354194.354194.354Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΟΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00578/Ε)350528ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΦΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΟΕ194.010194.010194.010Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (ΥΠΕ/5/00730/Ε)372002ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ193.306193.306193.306Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00504/Ε)350092ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΟΕ193.268193.268193.268Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΩΛΗΣ Χ. - ΦΙΝΟΥ Π. (ΥΠΕ/5/00406/Ε)350534ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΩΛΗΣ Χ ΦΙΝΟΥ Π ΟΕ192.019192.019192.019Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΦΟΙ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00556/Ε)350165ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ191.032191.032191.032Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ ΕΚΑΤΟ Ο.Ε ΜΕ Δ.Τ. "LINK" (ΥΠΕ/5/00530/Ε)371981ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ ΕΚΑΤΟ ΟΕ188.347188.347188.347Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00297/Ε)372007ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΕ188.000188.000188.000Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00523/Ε)350554ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ188.000188.000188.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΠΙΧ.ΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Μ.Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/00282/Ε)350542ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε Π Ε187.859187.859187.859Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00976/Ε)350509ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ ΥΙΟΣ ΟΕ186.400186.400186.400Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ (ΥΠΕ/4/00818/Ε)291886ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΥΡΩΔΟΜΙΚΑ ΑΒΕΕ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ185.508185.508185.508Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Δ.ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. 'Δ.ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.' (ΥΠΕ/5/00545/Ε)423630ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ184.267184.267184.267Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Σ.Γ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ¨ (ΥΠΕ/5/00264/Ε)350080ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ Γ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ183.000183.000183.000Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕ (ΥΠΕ/5/00457/Ε)350502ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΖΑΡΑΞ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ182.980182.980182.980Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00840/Ε)350553ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ182.085182.085182.085Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Π. & ΤΙΚΑΣ Γ. Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00715/Ε)380108ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Π ΚΑΙ ΤΙΚΑΣ Γ ΟΕ181.868181.868181.868Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00459/Ε)372009ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ180.000180.000180.000Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ με δτ "ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΕΕ" (ΥΠΕ/5/00299/Ε)296618ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ180.000180.000180.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00118/Ε)350526ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ180.000180.000180.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00119/Ε)350527ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ180.000180.000180.000Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡ. Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00342/Ε)350551ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡ ΟΕ178.387178.387178.387Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/02773/Ε)380111ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΔΑΔΙΤΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΑΔΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ178.352178.352178.352Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/00813/Ε)448154ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ176.262176.262176.262Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΟΕ (ΥΠΕ/5/00259/Ε)296644ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟNORTH SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ174.242174.242174.242Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ¨ (ΥΠΕ/5/00822/Ε)350095ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ173.195173.195173.195Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00794/Ε)350544ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ173.089173.089173.089Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π.Ι ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00326/Ε)350507ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ Ι ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΕ172.690172.690172.690Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00814/Ε)350169ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ171.035171.035171.035Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ. ΚΑΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00788/Ε)350529ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΚΑΡΑΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ170.946170.946170.946Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00082/Ε)350506ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ170.237170.237170.237Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Π. ΔΕΛΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00443/Ε)350204ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΔΕΛΙΑΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ170.199170.199170.199Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΛΑΤΣΗΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡ.ΧΡΗΣΤΑΚΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00961/Ε)350508ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Γ ΧΡΙΣΤΑΚΗ170.057170.057170.057Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε (ΥΠΕ/5/00468/Ε)350536ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ168.465168.465168.465Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00896/Ε)372005ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ168.000168.000168.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00743/Ε)350168ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ167.882167.882167.882Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε ΜΕ Δ.Τ. ''SOLAR SYSTEMS'' (ΥΠΕ/5/00303/Ε)380097ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ166.640166.640166.640Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00365/Ε)350166ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΕ166.558166.558166.558Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00827/Ε)350172ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ165.285165.285165.285Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00666/Ε)372010ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΡ ΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ163.317163.317163.317Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ - ΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΑΖΑΛΕΑ ΗΛΙΑΚΗ" (ΥΠΕ/5/00980/Ε)372011ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ160.240160.240160.240Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Χ.ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00352/Ε)350093ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧ ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΕ157.608157.608157.608Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ - Γ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. 'ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ Ο.Ε.' (ΥΠΕ/5/02004/Ε)423624ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Γ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΟΕ154.826154.826154.826Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ SOLAR CAPTIVITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''SOLAR CAPTIVITY ΜΕΠΕ'' (ΥΠΕ/5/00836/Ε)380114ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟSOLAR CAPTIVITY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ154.640154.640154.640Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨"ΗΛΕΚΤΡΟΗΛΙΑΚΗ" - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00853/Ε)350173ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ153.868153.868153.868Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00868/Ε)423629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ153.608153.608153.608Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Κ.ΣΑΡΡΗΣ Β. ΟΕ (ΥΠΕ/5/00400/Ε)350510ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΔΡΕΟΥ Κ ΣΑΡΡΗΣ Β ΟΕ153.482153.482153.482Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.'' (ΥΠΕ/5/00226/Ε)380092ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ152.722152.722152.722Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Λ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''STAMENCO'' (ΥΠΕ/5/01271/Ε)395954ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ152.265152.265152.265Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ&Χ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΕΝΤΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00548/Ε)350503ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘ ΚΑΙ Χ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΣΕΝΤΑ ΟΕ152.224152.224152.224Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β.ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΙΜ. ΚΑΙΚΤΣΟΓΛΟΥ (ΥΠΕ/5/00237/Ε)371995ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΟΡΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ149.588149.588149.588Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΦΟΙ Ι.ΓΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. ΜΕ Δ.Τ. ''ΚΡΟΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε'' (ΥΠΕ/5/00128/Ε)380094ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΦΟΙ Ι ΓΑΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ145.808145.808145.808Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ FUSION ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕ/5/00618/Ε)372013ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟFUSION ENERGY ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ145.552145.552145.552Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00723/Ε)350174ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ ΟΕ145.417145.417145.417Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ι & Α ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΟΕ με δτ "AIK SOLAR" (ΥΠΕ/5/00331/Ε)296629ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Α ΚΑΦΕΣΤΙΔΗΣ ΟΕ145.378145.378145.378Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00898/Ε)350171ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΟΕ144.000144.000144.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΖΗΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΒΕ (ΥΠΕ/5/01912/Ε)448215ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΒΕ144.000144.000144.000Δυτικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ε.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01820/Ε)395943ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ144.000144.000144.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΣΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/02368/Ε)448217ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΩΜΑΣ ΤΣΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ143.352143.352143.352Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/02547/Ε)423626ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ142.800142.800142.800Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Β.ΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/02627/Ε)448218ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒ ΤΑΚΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΕΕ142.560142.560142.560Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨"ΗΛΕΚΤΡΟΗΛΙΑΚΗ" - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00895/Ε)350170ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΟΝΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ141.670141.670141.670Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00430/Ε)350521ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΕ141.155141.155141.155Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛ.ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00675/Ε)350511ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΟΛ ΡΙΣΒΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ139.724139.724139.724Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/03341/Ε)423628ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΕ137.921137.921137.921Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ''DIMITRA SUN ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' (ΥΠΕ/5/03012/Ε)395948ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ134.799134.799134.799Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00816/Ε)350175ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ134.789134.789134.789Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''Ι.Σ. ΗΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ'' (ΥΠΕ/5/00974/Ε)395945ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛ ΚΟΣΜΑΣ Α ΚΟΥΤΡΑ Δ ΓΙΑΧΟΣ D L GREEK ENERGY Ε Π Ε134.000134.000134.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΚΑΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΛΗΜΝΟΣ ΒΟΛΤ'' (ΥΠΕ/5/03418/Ε)448214ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΚΑΤ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ129.983129.983129.983Βορείου Αιγαίου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "Γ.ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε - ALTEREN Α.Ε" Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00469/Ε)372006ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΛΤΕΡΕΝ ΑΕ ΟΕ129.674129.674129.674Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''NRG Ltd'' (ΥΠΕ/5/00165/Ε)395963ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ129.600129.600129.600Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ JC ENERGY O.E. (ΥΠΕ/5/01065/Ε)448216ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟJC ENERGY OE128.706128.706128.706Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''DG ENERGY Ε.E.'' (ΥΠΕ/5/01063/Ε)380116ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΤΙΓΡΙΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ126.218126.218126.218Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΥΠΕ/5/01066/Ε)448220ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ124.994124.994124.994Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ (ΥΠΕ/5/01413/Ε)372018ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ120.000120.000120.000Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.E. ΜΕ Δ.Τ. ''AGGERIA SERVICES EE'' (ΥΠΕ/5/01221/Ε)380118ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ120.000120.000120.000Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΖΙΚΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Δ.Τ. 'ΗΛΙΑΚΤΙΣ' (ΥΠΕ/5/01851/Ε)423632ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΡΙΑ ΜΠΕΖΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ119.517119.517119.517Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΕ/5/01794/Ε)372019ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΡΜΟΡΟΗ ΑΕΞΤΤΕ115.200115.200115.200Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. ''Α. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.'' (ΥΠΕ/5/01265/Ε)380099ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ115.060115.060115.060Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - Ε. ΝΑΚΟΥ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/03367/Ε)380117ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε ΝΑΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ115.018115.018115.018Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ι.ΨΥΧΑΣ - Α. ΝΑΚΟΣ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/03368/Ε)448219ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΙ ΨΥΧΑΣ Α ΝΑΚΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ114.116114.116114.116Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/01432/Ε)380119ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ114.021114.021114.021Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00307/Ε)350176ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΗΣ ΟΕ113.114113.114113.114Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΥΠΕ/5/00048/Ε)296625ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ112.914112.914112.914Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00686/Ε)372020ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ108.595108.595108.595Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ Κ. - ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Ε. Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "HeliosPower Ο.Ε." (ΥΠΕ/5/00986/Ε)372015ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑΣ Κ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ Ε ΟΕ108.193108.193108.193Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΠΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00370/Ε)350177ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ108.000108.000108.000Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΜΕ Δ.Τ. "ΑΤΚΑ ΕΠΕ" (ΥΠΕ/5/00713/Ε)372021ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΤΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ106.016106.016106.016Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/01544/Ε)395940ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ100.506100.506100.506Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ ΟΕ.¨ (ΥΠΕ/5/00102/Ε)350183ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟNORTH SUN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ91.51191.51191.511Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ¨ (ΥΠΕ/5/00378/Ε)350180ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ πατρ. ΗΛΙΑΣ79.65979.65979.659Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. (ΥΠΕ/5/00164/Ε)372017ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ68.54468.54468.544Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (ΥΠΕ/5/02336/Ε)395947ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΕΛΑΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ57.60057.60057.600Κρήτης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΟΥΡΗΣ Π. & ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. ''ΚΑΟΥΡΗΣ Π. & ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. Ο.Ε.'' (ΥΠΕ/5/00367/Ε)380121ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΟΥΡΗΣ Π ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΟΕ54.88554.88554.885Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΥΠΕ/5/00061/Ε)350515ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ πατρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ54.18954.18954.189Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Θ. ΙΑΤΡΟΥ - Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΛΛΗ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00590/Ε)350516ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘ ΙΑΤΡΟΥ Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΕΛΛΗ ΟΕ52.03052.03052.030Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΡΑΒΑΡΙΤΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑ Ο.Ε (ΥΠΕ/5/00453/Ε)350530ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ50.64250.64250.642Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00283/Ε)350517ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ48.71548.71548.715Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Σ. ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00860/Ε)350178ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ48.04548.04548.045Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΥΠΕ/5/00903/Ε)372026ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΛΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ πατρ. ΑΧΙΛΛΕΑΣ48.03648.03648.036Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σ.ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο.Ε." (ΥΠΕ/5/00602/Ε)372024ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΑΛΑΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ47.45147.45147.451Θεσσαλίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΥΠΕ/5/00792/Ε)350514ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ πατρ. ΣΤΑΥΡΟΣ47.00447.00447.004Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΥΠΕ/5/00156/Ε)350518ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ46.98846.98846.988Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Σ. ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00859/Ε)350181ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ46.05946.05946.059Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Σ. ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00861/Ε)350179ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΜΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ45.19945.19945.199Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΕ/5/00300/Ε)372025ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΟΝΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ44.95744.95744.957Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Π. ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με δτ "AKTINA ENERGY" (ΥΠΕ/5/00266/Ε)296637ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠ ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ44.81844.81844.818Στερεάς Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΥΠΕ/5/00455/Ε)296639ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ πατρ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ44.36044.36044.360Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ Δ.Τ. "ΚΑΖΑΚΟΣ ENERGY Μ.Ε.Π.Ε." (ΥΠΕ/5/00591/Ε)372029ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΖΑΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ43.92143.92143.921Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨Α&Δ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ Ο.Ε¨ (ΥΠΕ/5/00846/Ε)350182ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑ ΚΑΙ Δ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΟΥ ΟΕ42.89342.89342.893Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. ΜΕ Δ.Τ. "JEVITECH SOLAR LTD" (ΥΠΕ/5/00944/Ε)372030ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ41.15241.15241.152Αττικής
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ¨ (ΥΠΕ/5/00348/Ε)350185ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ41.10841.10841.108Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΥΠΕ/5/00205/Ε)350548ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΑΙΟΛΙΚΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ40.94240.94240.942Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΤΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ¨ (ΥΠΕ/5/00890/Ε)350186ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ40.48340.48340.483Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΚΕΛ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - Ν. ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΥΠΕ/5/00922/Ε)380126ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΝΙΚΕΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ν ΠΑΡΑΠΟΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ40.11440.11440.114Δυτικής Ελλάδας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε "ΦΩΤΟΝΟΜΗ" (ΥΠΕ/5/00716/Ε)350520ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ Κ ΣΙΑ ΕΕ40.08840.08840.088Πελοποννήσου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΥΠΕ/5/00830/Ε)372032ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ πατρ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ38.28038.28038.280Ηπείρου
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΥΠΕ/5/00705/Ε)372031ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΠΑΛΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ πατρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ33.40133.40133.401Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ¨ΤΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ¨ (ΥΠΕ/5/00891/Ε)350184ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤΖΩΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ πατρ. ΙΩΑΝΝΗΣ33.19233.19233.192Κεντρικής Μακεδονίας
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΥΠΕ/5/00821/Ε)380123ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ πατρ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ33.15933.15933.159Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ν.3299/2004 ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΥΠΕ/5/00447/Ε)350519ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ πατρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ27.87827.87827.878Πελοποννήσου