ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
Καρτέλα έργου - κωδ. 377139
Τίτλος έργου: OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΠΛΗΝ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΔΟΜΟΚΟΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ
Δικαιούχος: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
Θεματικές Προτεραιότητες: Σιδηροδρομικό δίκτυο [διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ -Μ)]
Π/Υ δημόσιας δαπάνης 29.342.838 €
Πληρωμές 28.260.949 €
Υποέργα 5
Ολοκλήρωση 96 %
Έναρξη 30/05/2007
Λήξη 31/12/2015
     |       
Αρ.ΤίτλοςΑνάδοχοιΠροϋπολογισμόςΈναρξηΛήξη
21Ανάταξη & εκσυγχρονισμός σηματοδότησης στα τμήματα ΣΚΑ-Τιθορέα και Δομοκός-Θεσσαλονίκη 0 €26/09/201431/12/2015
32Προμήθεια Συστήματος Γραμμής ETCS επιπέδου 1 με συναφείς Υπηρεσίες (ΑΣ 10005)ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ THALES AUSTRIA GMBH3.841.584 €05/09/200731/12/2015
33Προμήθεια Συστήματος Συρμού ETCS επιπέδου 1 με συναφείς Υπηρεσίες (ΑΣ 10004)ANSALDO STS SPA24.924.190 €30/05/200729/06/2018
24Εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος σηματοδότησης καθώς και ΕΤCS επιπέδου 1 με συναφείς υπηρεσίες στο τμήμα ΤΧ1-Πολύκαστρο 0 €31/12/201531/12/2015
155Λειτουργικές δαπάνες ΕΡΓΟΣΕ ετών 2007-2015, επιμερισμένες στο παρόν έργοΕΡΓΑ Ο Σ Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ577.065 €30/05/200731/12/2015
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ημερομηνία: 25-10-2016
Εκτίμηση:
 
Βοήθεια
 
 
Περιγραφή λειτουργίας:
Παρουσιάζεται μια συνοπτική περιγραφή της κατάστασης της προόδου του έργου, η οποία ενημερώνεται κάθε τρίμηνο.
Τα γραφήματα που ακολουθούν, αποτυπώνουν ξεχωριστά για κάθε σύμβαση στο πλαίσιο του έργου, την πρόοδο σε όρους συγκεκριμένων καταστάσεων προόδου, συγκεκριμένα τις εξής: Υποβολή της πρότασης, Έγκριση για χρηματοδότηση, Προέγκριση δημοπράτησης, Δημοπράτηση, Προέγκριση υπογραφής σύμβασης, Υπογραφή Σύμβασης και Ολοκλήρωση. Αν πρόκειται για έργα που τη στιγμή της έγκρισης είχαν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, όπως τα έργα - γέφυρες, τότε εμφανίζεται στο γράφημα μόνο η ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και η ημερομηνία ολοκλήρωσης. Υπάρχουν δύο καμπύλες, εκείνη της εκτίμησης της πορείας του έργου (πορτοκαλί χρώμα) και η πραγματική (πράσινη). Η διακεκομμένη γραμμή συνδέει την υπογραφή σύμβασης με την εκτιμώμενη ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τη διάρκεια της σύμβασης.
 
     

Φορέας Πρότασης: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Φορέας Χρηματοδότησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Φορέας Λειτουργίας: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.

Φορέας Διαχείρισης: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (τ. ΕΔΑΜ)

Ανάδοχος: ANSALDO STS SPA

Ανάδοχος: ΕΡΓΑ Ο Σ Ε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΡΝΑ ΑΕ THALES AUSTRIA GMBH